Wzornictwo - Poznań
Dodaj do ulubionych

14.02.2023

Wzornictwo studia Poznań 2023 | woj. wielkopolskie

Studia na kierunku wzornictwo w Poznaniu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku wzornictwo w Poznaniu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku wzornictwo w Poznaniu rozpocznie się 11 marca 2023 r. i potrwa do 10 lipca 2023 r. | Wzornictwo Poznań - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Poznaniu wzornictwo możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu (Wydział Architektury i Wzornictwa UAP) oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).
 
Opis kierunku
W czasie studiów na kierunku wzornictwo studenci nauczą się projektowania z zastosowaniem zaawansowanych narzędzi i programów informatycznych. Ponadto rozwiną zdolności z zakresu malarstwa, rysunku, fotografii i rzeźby. Poznają także zasady kompozycji brył i płaszczyzn, a także tworzenia grafiki komputerowej. W ramach kształcenia rozwiną wiedzę na temat historii sztuki, wzornictwa oraz architektury.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Poznaniu na kierunku wzornictwo w roku akademickim 2023/2024 najczęściej brany jest pod uwagę wynik egzaminu wstępnego. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku wzornictwo w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Wykaz opłat za studia na kierunku wzornictwo w Poznaniu >
 
Praca po studiach
Absolwenci znajdą zatrudnienie w biurach projektowych, wydawnictwach, agencjach reklamowych i marketingowych lub studiach projektowych. Ponadto będą mogli założyć własną działalność gospodarczą o profilu związanym ze swoim wykształceniem.

czytaj dalej wszystko o Wzornictwo - Poznań

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest kierunek WZORNICTWO

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Wzornictwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Wzornictwo w Poznaniu?

Zanim zapoznasz się z treścią tego akapitu, powinieneś wiedzieć, że szczegółowe procedury rekrutacyjne mogą się różnić w zależności od rodzaju wybranej uczelni oraz wielu innych czynników, dlatego warto systematycznie sprawdzać zasady rekrutacji, obowiązujące wybrane miejsce.

Żeby dostać się na Wzornictwo, należy przede wszystkim wykazać się dobrymi umiejętnościami artystycznymi, które zostaną ocenione przez uprawnioną ku temu komisję w czasie wstępnego egzaminu. 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Wzornictwo w Poznaniu

Jak wyglądają studia na kierunku Wzornictwo w Poznaniu

Dziś, kiedy ludzie przywiązują szczególną uwagę do wyglądu, nawet najmniejszy detal ma ogromne znaczenie. W dobie Internetu, możemy czerpać inspiracje ze światowych wybiegów mody, gwiazd czy nawet innych kultur. To, jak wyglądamy, determinuje postrzeganie nas przez innych – wiele elementów garderoby, kiedyś uważane za niestosowne, teraz nikogo nie dziwi.

Świat mody jest tak bardzo obszerny, że konieczni są w nim nauczyciele – mistrzowie. Coraz częściej bowiem, ten kierunek studiów ma swoich odbiorców – wizja dobrze płatnej i ciekawej pracy, jest dla wielu młodych ludzi kluczowa. Nowe koncepty, wizje i artyzm – to tylko niektóre pojęcia, którymi można określać wzornictwo.

Nieograniczone połączenia i spojrzenie na świat mody, pobudza tylko wyobraźnię młodych adeptów tego kierunku. Uczelnie więc, dobierając swoje programy, kładą nacisk na profesjonalizm i otwartość na sztukę. Większość artystycznych szkół wyższych w Polsce jest nastawiona na kształcenie interdyscyplinarne. Tak samo jest w Poznaniu.

 

Program studiów i przedmioty

Program studiów na kierunku wzornictwo w Poznaniu jest tak przygotowany, by absolwent po ukończeniu szkoły wyższej miał elementarną wiedzę z jej zakresu. Po opuszczeniu murów uczelni, absolwent nie powinien mieć trudności ze znalezieniem pracy w swoim kierunku – wiedza, którą student zdobędzie, będzie ugruntowywała jego pozycję na rynku pracy.

Należy w tym miejscu powiedzieć, że studia te są interdyscyplinarne, co oznacza, że student nie tylko będzie poznawał tajniki krawiectwa, materiałów i wzorów, ale także dowie się o historii sztuki, filozofii czy malarstwie. Po studiach, wiedza ta powinna być uporządkowana i dawać w młodym człowieku poczucie profesjonalizmu.

 

W programie studiów na kierunku kosmetologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Historia ubioru
 • Projektowanie ubioru
 • Podstawy plastycznego kształtowania form
 • Realizacje akcesoriów
 • Akcent plastyczny w projektowaniu

 

Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Student tego kierunku powinien odznaczać się niezwykłą wrażliwością i poczuciem estetyki. W trakcie studiów, będzie to element nieodzowny, by móc tworzyć i projektować własne dzieła. Ponadto, dobrze byłoby, gdyby kandydat na te studia interesował się modą – wiedział, jakie standardy w modzie obowiązywały kiedyś, a jakie teraz.

Ważne jest także, by maszyna do szycia nie była mu obca, a małe obróbki krawieckie były dla niego przyjemnością, a nie wyzwaniem. Pomocna będzie także ponadprzeciętna wyobraźnia – często w historii bywały takie przypadki, że to, co dla ludzi współczesnych było czymś nowym i niezrozumiałym, później było odbierane jako pewna norma.

Studia artystyczne w Poznaniu są interdyscyplinarne, co oznacza, że można podzielić je na dwa uzupełniające się bloki zajęć. Pierwszy – ten kierunkowy, to taki, w którym student będzie mógł oddać się własnej wyobraźni, pogłębi posiadaną już wiedzę oraz podeprze i rozwinie zdolności artystyczne. Drugi – ten bardziej techniczny, to nauka fachu krawieckiego. Kandydat na te studia musi interesować się nie tylko najnowszymi trendami, ale pamiętać o historii mody, a także być otwarty na nowości.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Wiedza

Student tego kierunku dowie się jak pracować z materiałem i formą, jak zaprojektować i zrealizować swój pomysł. Będzie także wiedział, czym jest perspektywa i głębia. Nieodzowną częścią tych studiów będzie historia sztuki, a wraz z nią wiedza o zmieniających się standardach modowych, kontekstów czy charakterystycznych dla danego okresu dziedzin sztuki.

Student pozna techniki i technologie, ułatwiające pracę projektanta, oraz umożliwiające mu oddanie artystycznego wyrazu swoim dziełom. Ponadto, słuchacz tego kierunku pozna światowej sławy twórców, najsłynniejszych artystów, a przede wszystkim ich trendy i kierunki w sztuce.

 

Umiejętności

Dzięki tym studiom, absolwent będzie potrafił tworzyć swoje własne kompozycje modowe i artystyczne, a wiedzę uzyskaną w trakcie kształcenia, będzie umiał wykorzystać w praktyce. Studia nauczą go działać nieszablonowo, myśleć w sposób niestandardowy.

Student tego kierunku będzie wiedział, jak pracować autonomicznie, potrafiąc podejmować samodzielne decyzje. Nie przeszkodzi mu to jednak w ewentualnej pracy w zespole profesjonalistów i dzielić się swoimi doświadczeniami artystycznymi.

 

Kompetencje społeczne

Absolwent wzornictwa, mimo ukończonych studiów będzie miał świadomość konieczności ciągłego uczenia się i dokształcania. Studia pokażą mu drogę, która jedynie da mu początek do samodzielnego rozwinięcia skrzydeł.

Uzyskana wiedza, będzie przepustką do kariery projektanta mody, a zebrane informacje, będą mogły być dalej wykorzystywane w procesie twórczym i projektowym. Ponadto, absolwent wzornictwa będzie wiedział jak zorganizować sobie pracę, by ta był jak najbardziej wydajna, nie zakłócając przy tym swoich zasobów emocjonalnych, wyobraźni i intuicji.

Ile trwają studia na kierunku Wzornictwo w Poznaniu

Ile trwają studia na kierunku Wzornictwo w Poznaniu

Studia na kierunku Wzornictwo w Poznaniu, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia w Poznaniu na kierunku Wzornictwo można podzielić na dwa komplementarne etapy, podobnie jak większość istniejących kierunków studiów. Studia pierwszego stopnia zobowiążą studenta do poświęcenia trzech lat na ich ukończenie. 

Na ukończenie studiów magisterskich będzie należało przeznaczyć tyle czasu, aby łączny wynosił pięć lat. W praktyce oznacza to, że licencjaci będą musieli studiować kolejne dwa lata, aby zapewnić sobie jeszcze szersze perspektywy zawodowe oraz szansę na dalszy rozwój osobisty.

Wzornictwo w Poznaniu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po studiach na kierunku Wzornictwo w Poznaniu?

Ukończony kierunek da przeszłemu absolwentowi olbrzymie możliwości zawodowe – zarówno pod względem artystycznym jak i bytowym. Wzornictwo bowiem, przygotuje studenta do przyszłej pracy interdyscyplinarnie – absolwent tego kierunku nie będzie miał wiedzy jedynie teoretycznej – praktyczne ćwiczenia dadzą mu fach i rzetelność swoich umiejętności.

Z pewnością, docenią to przyszli pracodawcy. Po tym kierunku, można realizować się na wielu płaszczyznach: oczywiście pierwsze co przychodzi do głowy, to biura projektowe lub architektoniczne, które w otwartymi ramionami powitają w swoich szeregach absolwentów wzornictwa. Wybitni ludzie z otwartym umysłem, to przecież narybek, którego takie miejsca poszukują – artystyczne podejścia i koncepty wykorzystywane w projektach użytkowych, komercyjnych czy prywatnych to coś, czego wciąż brakuje.

Kolejnym miejscem, w którym można ubiegać się o pracę po wzornictwie, będą teatry, muzea, filharmonie lub opery. W każdym z tych miejsc najważniejsze jest poczucie estetyki oraz odbiór sztuki przez widza lub słuchacza. Tylko doświadczony wzornik może poradzić sobie z takim wyzwaniem. Dla tych nieco bardziej przedsiębiorczych jest jeszcze inna droga – otwarcie własnego studia bądź atelier. Tylko w takim miejscu absolwent wzornictwa będzie mógł dać nieograniczony upust swojemu talentowi, a własna praca może przynosić mu nie tylko dostatnie życie, ale także rozpoznawalność i renomę.

Jeśli jednak obawiasz się tak dużej odpowiedzialności, a zakładanie firmy nie jest dla ciebie – polecamy rozejrzeć się za pracą w istniejących już studiach i salonach modowych. Często starsi koledzy mogą pomóc w rozpostarciu skrzydeł, kiedy świeżo upieczony absolwent wzornictwa nie jest jeszcze pewny siebie.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku wzornictwo

Możliwości jest wiele, a wybór należy tylko do przyszłego absolwenta. Czy wybierze drogę indywidualną, radząc sobie przy tym z dość przyziemnymi sprawami, takimi jak choćby czynsz, czy pójdzie w świat jako specjalista teatralny – wybór ten powinien być podyktowany jedynie umiejętnościami i wyobraźnią.

Ośrodki kulturalne, projektowe i architektoniczne, stają przed wybitnymi absolwentami tego kierunku otworem, a miejsc pracy w tych miejscach wciąż przybywa. Wszystko zależy więc od możliwości kandydata.

 

Przykładowe stanowiska po studiach na kierunku wzornictwo

 • Projektant
 • Specjalista ds. designu
 • Kreator
 • Asystent teatralny

 

Ile zarabiają absolwenci kierunku studiów Wzornictwo?

Absolwenci kierunku studiów Wzornictwo mają szeroki wybór wśród zawodów artystycznych. Najczęściej wybieranymi stanowiskami są: projektant, specjalista ds. reklamy oraz grafik. Ile zarabiają i jakie obowiązki do nich należą?

 

Projektant

Projektant jest zatrudniany zwykle w firmach zajmujących się odzieżą, teatrach oraz na planach filmowych, gdzie wymagany jest również odpowiedni dobór strojów. Projektant tworzy kolekcje ubrań, które nie tylko trafią na sklepowe półki, a następnie do naszych szaf, ale również ubraniami artystycznymi. Zajmuje się on tworzeniem projektów od podstaw co oznacza, że poza szkicem dobiera także materiał i dodatki. Mediana zarobków projektanta wynosi 6990 zł brutto.

 

Specjalista ds. reklamy

Jest to stanowisko pracy, które możemy znaleźć w agencjach reklamowych, mediach lub wydawnictwach. Specjalista do spraw reklamy zajmuje się tworzeniem kampanii reklamowych. Współpracuje on z całym sztabem ludzi, który jest odpowiedzialny za grafikę, slogany oraz metody przekazu. Specjalista do spraw reklamy rozplanowuje budżet oraz kontaktuje się z mediami. Mediana zarobków wynosi 5480 zł brutto.

 

Grafik

Grafik ma bardzo szerokie możliwości zatrudnienia. Może on pracować w agencjach reklamowych, studiach fotograficznych lub wydawnictwach. Może także pracować jako freelancer, czyli osoba, która może pracować w dowolnym i dogodnym dla siebie miejscu. Grafik tworzy projekty na zamówienie takie jak np. logo, plakaty czy okładki. Pracuje on na tablecie graficznym lub różnych programach do obróbki zdjęć. Mediana zarobków to 5410 zł brutto miesięcznie.

Źródła: wynagrodzenia.pl (luty 2023)

 

*Musisz pamiętać, że wynagrodzenia mogą się różnić pomiędzy sobą, na co ma wpływ wiele czynników. Wahania w stawkach mogą zależeć od wykształcenia, ukończonych kursów, stażu pracy, doświadczenia, wielkości firmy, a nawet miejsca pracy – wynagrodzenie często różni się w zależności od województwa czy miasta.

Gdzie studiować na kierunku wzornictwo w Poznaniu?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych im. Prof. Michała Iwaszkiewicza w Poznaniu.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku wzornictwo, w roku akademickim 2022/2023, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu oferuje bezpłatne studia w trybie stacjonarnym.

 

Uczelnie na których można studiować kierunek wzornictwo w Poznaniu:

 

czytaj dalej uczelnie w Poznaniu

 

Wzornictwo studia stacjonarne - uczelnie w Poznaniu

 

Wzornictwo studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Poznaniu
 

Limity miejsc

O zakwalifikowaniu kandydatów na wybrane studia decyduje postępowanie kwalifikacyjne, na podstawie którego tworzona jest lista rankingowa. Uczelnie przyjmują kandydatów, którzy zdobyli odpowiednią liczbę punktów w procesie rekrutacyjnym.

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia

Osoby, którym zależy na podjęciu bezpłatnej nauki na studiach, mogą zdecydować się na rozpoczęcie studiów stacjonarnych w uczelni publicznej. Studia niestacjonarne w publicznych szkołach wyższych oraz oraz studia oferowane przez prywatne uczelnie są z kolei płatne.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji na studia uczelnie indywidualnie publikują w prywatnych profilach kandydatów w systemach IRK oraz ERK. Informacje te dotyczą nie tylko tego, czy dany kandydat zakwalifikował się na wybrany kierunek, ale również liczby zdobytych przez niego punktów i zajmowanego przez niego miejsca rankingowego.

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Preferowana forma dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych jest zależna od indywidualnej decyzji wybranej szkoły wyższej. Większość uczelni przyjmuje pliki doręczone osobiście przez zakwalifikowanych kandydatów do siedziby instytucji. Niektóre szkoły decydują się także na dopuszczenie możliwości wysłania kompletnego zestawu dokumentów za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Osoby, które pomyślnie przeszły proces rekrutacyjny, mogą składać dokumenty zazwyczaj tuż po ogłoszeniu wyników rekrutacji. Uczelnie najczęściej przyjmują kompletne zestawy przez kilka wyznaczonych dni, w trakcie których kandydaci muszą dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty. Spóźnienie lub niespełnienie któregoś z wymogów rekrutacyjnych może skutkować skreśleniem kandydata z listy osób zakwalifikowanych na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Uczelnie w Poznaniu - kierunek wzornictwo:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu (Wydział Architektury i Wzornictwa) stacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Wzornictwo w Poznaniu

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Wzornictwo w Poznaniu

Aby podjąć studia w Poznaniu na kierunku wzornictwo, należy najpierw dobrze zorientować się, jak wygląda rekrutacja na te studia. Należy w tym miejscu powiedzieć, że zwykle jest to rekrutacja dwuetapowa – pierwszy etap – ten bardziej standardowy, to oczywiście zdanie egzaminu maturalnego z jak najlepszym wynikiem.

Kolejny etap to egzamin praktyczny – czyli wykonanie wybranego projektu w terminie odgórnie ustalonym przez uczelnie. Na tym etapie najważniejsze jest wykazanie się talentem malarskim – bez tego, dostać się na artystyczne studia będzie trudno.

 

Proces rekrutacji

Rekrutacja na ten kierunek studiów jest dwuetapowa – pierwszy etap to rejestracja kandydata na stronie internetowej wybranej uczelni, uiszczenie opłaty rekrutacyjnej oraz zdanie egzaminu maturalnego z jak najlepszym wynikiem. Kolejny – ten praktyczny, to wykonanie wybranego przez siebie projektu w terminie ustalonym przez uczelnię.

Zalecamy jednak sprawdzić zasady rekrutacji osobiście, na stronach internetowych wybranej szkoły wyższej.

 

Jakie przedmioty brane są pod uwagę

Najczęściej przedmioty, które są brane pod uwagę na ten kierunek studiów, to matematyka oraz nowożytny język obcy. Jeśli kandydat planuje podjąć kształcenie na wzornictwie, powinien rozważyć zdawanie tych przedmiotów na poziomie rozszerzonym. Udział w olimpiadzie przedmiotowej – dla laureata bądź finalisty, da w tym miejscu gwarancję pojawienia się na liście studentów wzornictwa.

 

Wymagane dokumenty

Niezbędne dokumenty, które należy dostarczyć na wybraną przez siebie uczelnię artystyczną, to:

 • oryginał świadectwa maturalnego,
 • podpisane podanie o przyjęcie na studia,
 • formularz osobowy,
 • 2 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

kierunki studiów w Poznaniu

studia w Poznaniu

 

WZORNICTWO - ważne informacje

wzornictwo studia

studia artystyczne w Poznaniu

studia artystyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku Wzornictwo w Poznaniu?

Podjęcie decyzji w kwestii wyboru swojej ścieżki edukacyjnej, która będzie miała bardzo istotny wpływ na przyszłe życie, jest nieodłącznym elementem istnienia każdego człowieka. Niestety bardzo często wybór ten jest trudny. Opinie starszych kolegów z pewnością okażą się użyteczne dla większości.

Małgorzata, studentka pierwszego roku Wzornictwa w Poznaniu, mówi:

„Od zawsze chciałam związać swoją przyszłość z artystycznym kierunkiem, który pozwoli doskonalić mój talent, a jednocześnie zagwarantuje możliwość godnego życia. Wybór był prosty, padło na Wzornictwo w Poznaniu. Mimo, że nauka jest czasem ciężka, to niczego nie żałuję.”

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Wzornictwo Poznań studia i stopnia

Wzornictwo Poznań studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Wzornictwo Poznań studia stacjonarne

Wzornictwo Poznań studia niestacjonarne

Kierunki artystyczne w Poznaniu

animacja
mediaworking
rzeźba
Rozwiń

23 Uczelnie w Poznaniu

Poznań jest jednym z większych ośrodków akademickich w Polsce. Znajduje się tu osiem uczelni publicznych i aż piętnaście niepublicznych. Spośród nich przyszli studenci mogą wybrać m. in. słynny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Politechnikę Poznańską, Uniwersytet Artystyczny, a także Akademię Muzyczną i Akademię Wychowania Fizycznego.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują poznańskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Poznaniu

 

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W POZNANIU NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK WZORNICTWO

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20ekonomiczny%20w%20poznaniu https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/4b961-21558-103da-uniwersytet-ekonomiczny-poz.jpg Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • ul. Słowackiego 7, Bydgoszcz https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/13638-akademia-muzyczna-bydgoszcz.jpg Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
 • Dni Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJiYIsI9x0_UYRxah2a6T5Asc https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/cb81d-wsb-w-gdańsku.jpg Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • ul. Komandorska 118/120  53-345 Wrocław  https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJA9Y2DELCD0cRMbXaXGADe8E Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • ul. Marcinkowskiego 2-6, Wrocław Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/6d087-pwsz-koszalin.jpg Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie