Międzynarodowe stosunki gospodarcze - Katowice i Gliwice

Międzynarodowe stosunki gospodarcze - Katowice i Gliwice

Międzynarodowe stosunki gospodarcze studia Katowice i Gliwice | woj. śląskie

Dla kogo ten kierunek?

Rozwój gospodarki światowej, globalizacja i regionalizacja to kwestie, które nie są obce współczesnemu społeczeństwu. Zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie nauk ekonomicznych zajmujących się kwestiami gospodarczymi nieustannie wzrasta, dlatego propozycja połączenia nauk z zakresu stosunków międzynarodowych i gospodarczych nie jest niczym zdumiewającym, a wręcz oczekiwanym na współczesnym rynku pracy.
Jest to kierunek innowacyjny, dlatego cieszy się dużym zainteresowaniem kandydatów, którzy myślą o rozwijaniu się w kierunku biznesowym. Osoby, które chciałyby studiować międzynarodowe stosunki gospodarcze w Katowicach, powinny żywo interesować się nie tylko gospodarką i rynkiem krajowym czy zagranicznym, ale także polityką, prawem czy marketingiem. Stanowiska pracy, które przyszli absolwenci będą mogli objąć, wymagają osób odpornych na stres, zdecydowanych, z umiejętnościami kierowniczymi. Jeśli posiadasz te cechy, ten kierunek może być dla Ciebie idealny.

 

Program studiów i gdzie studiować

Studia na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze w Katowicach możesz realizować na Uniwersytecie Ekonomicznym zarówno na Wydziale Ekonomicznym, jak i Wydziale Zarządzania. Siatki programowe każdego z wydziałów mogą się nieco różnić, jednak nastawione są na interdyscyplinarną wiedzę, która przysłuży się do zdobycia niezbędnych umiejętności, niezwykle cenionych przez przyszłych pracodawców.
Program kształcenia przewiduje takie przedmioty jak: podstawy rachunkowości, podstawy zarządzania, podstawy prawa, makroekonomię i mikroekonomię, politykę podatkową, międzynarodowe transakcje gospodarcze, negocjacje i wiele innych. Uczelnie w Katowicach kładą także nacisk na znajomości języków obcych i języka biznesowego. Gruntowne wykształcenie zapewnia przyszłym abiturientom szansę na zatrudnienie w krajowych i międzynarodowych firmach i korporacjach.

 

Praca po studiach

Abiturienci kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze w Katowicach stają się wykwalifikowanymi specjalistami w zakresie stosunków międzynarodowych i gospodarczych, analitykami czy menedżerami. Z powodzeniem znajdują pracę w małych i średnich przedsiębiorstwach prywatnych, mających kontakty gospodarcze z partnerami na rynku zagranicznym; w korporacjach globalnych, które posiadają filie na rynku polskim; w różnych pod względem branżowym polskich firmach, obecnych na rynku globalnym; w firmach, które świadczą usługi dla biznesu, zajmując się przy tym doradztwem i badaniami rynków zagranicznych i w wielu innych miejscach.
Możliwości dla przyszłych absolwentów jest bardzo wiele, zwłaszcza że Polska coraz aktywniej uczestniczy w rynku europejskim i międzynarodowym, dlatego zwiększa swoje zapotrzebowanie na specjalistów, działających prężnie w branżach odnoszących się do stosunków gospodarczych w skali światowej.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W KATOWICACH I GLIWICACH JEST KIERUNEK MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek międzynarodowe stosunki gospodarcze w Katowicach?

Studia w Katowicach na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze to nowoczesna i bardzo popularna dziedzina nauki. Wpływ na to mają globalizacja i regionalizacja, a także rozwój gospodarki w skali światowej. Kandydaci, którzy myślą o tego typu studiach, muszą liczyć się z dużą konkurencją. By zadbać o wysoką pozycję na listach przyjętych, pamiętaj o jak najlepszym zdaniu egzaminów maturalnych. Najwięcej punktów zapewnią Ci egzaminy na poziomie rozszerzonym. Wśród wybranych przedmiotów rozważ zwłaszcza: język obcy, geografię, matematykę, wiedzę o społeczeństwie, fizykę, informatykę czy historię. Jak widzisz, możesz zdecydować co jest dla Ciebie lepsze i zapewni Ci korzystniejsze wyniki — przedmioty humanistyczne czy ścisłe? Wybierz jak najszybciej i zacznij przygotowania.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze w Katowicach?

Dla uczelni w Katowicach priorytetem jest komfort studentów. Właśnie dlatego kierunek międzynarodowe stosunki gospodarcze w Katowicach możesz studiować w dwóch wariantach — stacjonarnie bądź niestacjonarnie. Tego rodzaju podział jest bardzo korzystnym rozwiązaniem. Jeśli myślisz o regularnych studiach i systematycznej nauce, tryb dzienny będzie dla Ciebie idealny. Jednakże jeśli z jakichkolwiek przyczyn nie możesz pozwolić sobie na studiowanie w tygodniu, możesz wybrać studia zaoczne. Pamiętaj jednak, że nawet na uczelniach publicznych tryb niestacjonarny jest płatny i wiąże się z samodzielnym dokształcaniem, ponieważ podczas weekendowych spotkań nie zawsze udaje się zrealizować cały program kształcenia.
Siatka zajęć obfituje w wiele godzin zajęć z języka obcego i języka biznesu. Zajęcia językowe są niezwykle ważne w perspektywie pracy na arenie międzynarodowej. Program studiów nastawiony jest także na zajęcia z mikroekonomii i makroekonomii, ale wśród najważniejszych przedmiotów znajdziesz na przykład:
  • podstawy prawa,
  • zarządzanie w biznesie międzynarodowym,
  • międzynarodowe stosunki gospodarcze,
  • marketing międzynarodowy,
  • strategie konkurencji,
  • negocjowanie
  • i wiele innych.
Na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze w Katowicach możesz realizować także specjalizację. W zależności od wydziału jest to zarządzanie biznesem międzynarodowym bądź biznes międzynarodowy. Oferty specjalizacji warto śledzić na stronach poszczególnych uczelni czy wydziałów, ponieważ specjalizacje się zmieniają, a ich utworzenie niejednokrotnie zależy od zainteresowania studentów.
Interdyscyplinarna wiedza składa się na podstawowe wiadomości między innymi z prawa, zarządzania czy marketingu i szczegółowe informacje odnoszące się do stosunków gospodarczych w zakresie międzynarodowym. Absolwenci podczas całego zakresu kształcenia skupiają się na funkcjonowaniu przedsiębiorstw, których działalność gospodarcza rozpowszechniła się na skalę międzynarodową, a także na rozwoju procesów integracyjnych w gospodarce o charakterze globalnym. Umiejętności praktyczne pozwalają pełnić funkcję analityczną, operacyjną czy menedżerską w zakresie zarządzania w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach międzynarodowych.
 

Ile trwają studia na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze w Katowicach?

Kierunki studiów w Katowicach takie jak międzynarodowe stosunki gospodarcze podzielone są na dwa komplementarne cykle kształcenia. Oznacza to, że interdyscyplinarną wiedzę możesz zyskać na pierwszym i drugim stopniu. Pierwszy stopień na tego typu studiach trwa sześć semestrów i kończy się egzaminem licencjackim. Zapewnia on niezbędną i podstawową wiedzę do rozpoczęcia pracy w zawodzie, gdzie wiadomości i umiejętności zdobyte na międzynarodowych stosunkach gospodarczych okażą się niezbędne.
Stopień drugi trwa cztery semestry i zapewnia tytuł magistra. Są to studia uzupełniające w stosunku do stopnia pierwszego. Studia na stopniu drugim na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze może także realizować absolwent innych studiów ekonomicznych czy z zakresu zarządzania bądź pokrewnych. Dodatkowa wiedza i umiejętności z pewnością korzystnie wpłyną na wizerunek kandydatów na rynku pracy.
 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek międzynarodowe stosunki gospodarcze w Katowicach?

Kierunek międzynarodowe stosunki gospodarcze w Katowicach to bardzo innowacyjna i niezwykle popularna dziedzina, którą studiować pragnie coraz więcej osób. Nim zdecydujesz, że jest to kierunek właśnie dla Ciebie, zastanów się:
  • Czy interesujesz się rynkiem gospodarczym i stosunkami Polski w zakresie gospodarki z innymi krajami?
  • Czy chciałbyś zgłębiać wiedzę z zakresu prawa i polityki?
  • Czy karierę zawodową chciałbyś oprzeć o umiejętności menedżerskie, analityczne bądź z zakresu zarządzania?
Jeśli odpowiedzi na te pytania są twierdzące, może warto rozważyć międzynarodowe stosunki gospodarcze i swoją ścieżkę zawodową skierować właśnie na ten tor. Pamiętaj jednak, że na jedno miejsce jest bardzo wielu kandydatów, ponieważ studia te zyskały znaczącą renomę. By zapewnić sobie stabilne miejsce na liście zakwalifikowanych, przygotuj się jak najlepiej do egzaminów dojrzałości. Wybrane przedmioty najlepiej zdawać na poziomie rozszerzonym, a wśród nich rozważ zwłaszcza: język obcy, matematykę, fizykę, geografię, wiedzę o społeczeństwie, historię. Możesz sprecyzować, czy czujesz się lepiej w przedmiotach humanistycznych czy ścisłych i zadbać o jak najlepsze wyniki.
Zwiększyć swoje szanse możesz także poprzez udział w olimpiadach. Laureaci i finaliści cieszą się przywilejami, ponieważ zapewniają sobie najwyższe wyniki. Rozważyć warto na przykład Olimpiadę Wiedzy o Społeczeństwie czy Olimpiadę Matematyczną.
Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu potrzebnych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Oczekuje ona z reguły świadectwa dojrzałości, podania i oświadczenia, zdjęć do legitymacji oraz zaświadczeń, informujących o istotnych wynikach w olimpiadach i konkursach, jeśli takowe posiadasz. Szczegółowe informacje odnoszące się do procesu rekrutacyjnego znajdują się na stronie uczelni w Katowicach.
 

Jaka praca po kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze w Katowicach?

Studia ekonomiczne w zakresie międzynarodowych stosunków gospodarczych zapewniają absolwentom gruntowne wykształcenie, które ułatwia im rozpoznawać szanse wynikające z międzynarodowej współpracy, budowanie strategii ekspansji na rynkach zagranicznych, a także tworzenie kooperacji z firmami zagranicznymi, prowadzenie biznesu dzięki negocjacjom i zawieranie transakcji handlowych czy realizowanie projektów w skali europejskiej. Wiedza i umiejętności są użyteczne w zakresie funkcjonowania polskiej gospodarki na arenie międzynarodowej zwłaszcza na stanowiskach specjalistów, menedżerów czy analityków.
Abiturienci pracują w dużych polskich firmach obecnych na rynku globalnym i mających różną specyfikę branżową, ale także w małych i średnich przedsiębiorstwach prywatnych, które potrzebują specjalistów do komunikacji z partnerami zagranicznymi lub takie kontakty zamierzają zawiązać. Wielu studentów pracuje w korporacjach globalnych, które mają swoje oddziały w Polsce lub w instytucjach, których biznes związany jest z zajmowaniem się inwestorami zagranicznymi i budowaniem z nimi relacji biznesowych. Menedżerowie i analitycy po międzynarodowych stosunkach gospodarczych są cennym nabytkiem dla firm, które świadczą usługi w biznesie z zakresu doradztwa lub badań rynków zagranicznych.
Absolwenci znajdują także zatrudnienie w instytucjach i jednostkach administracyjnych, które pracują nad projektami i zadaniami wynikającymi z członkostwa Polski w Unii Europejskiej lub z innych międzynarodowych umów i udziałów Polski w organizacjach międzynarodowych. Możliwości zatrudnienia jest bardzo wiele, ponieważ rynek pracy nieustannie domaga się specjalistów z obszaru stosunków gospodarczych w zakresie krajowym i międzynarodowym.
 

Jakie opinie mają studia na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze w Katowicach?

Kierunek międzynarodowe stosunki gospodarcze w Katowicach to bardzo innowacyjna dziedzina kształcenia, która przyciąga wielu kandydatów na studia.

Karolina, studentka drugiego roku studiów licencjackich, wyznała:

Interesuję się rynkiem gospodarczym i prawem. Ten kierunek to idealne połączenie, które pozwoli mi realizować się w pracy, która będzie odnosiła się do moich zainteresowań. Jest bardzo ciekawie. Polecam!

KIERUNKI EKONOMICZNE I ADMINISTRACYJNE W KATOWICACH I GLIWICACH

Rozwiń

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Komentarze (0)