Filologia - Szczecin

Filologia - Szczecin

Studia na kierunku filologia polska w Szczecinie możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym).

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Szczeciński

23.06.2023

Filologia - studia Szczecin 2023 | woj. zachodniopomorskie

Studia na kierunku Filologia w Szczecinie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Filologia - Szczecin
Studia na kierunku filologia polska w Szczecinie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku filologia polska w Szczecinie rozpocznie się 22 maja 2024 r. i potrwa do 12 września 2024 r. | Filologia polska Szczecin - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Szczecinie filologię możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwerystecie Szczecińskim (USZ) w trybie stacjonarnym (dziennym).
 
Opis kierunku
Kierunek filologia w Szczecinie jest idealny dla osób, które chcą rozwijać predyspozycje językowe. Studenci mają okazję opanować język obcy ogólny i specjalistyczny na wysokim poziomie, a także zgłębiać zagadnienia językoznawcze, literaturoznawcze i kulturoznawcze. Opanowują drugi język na poziomie minimum B2.
 
Specjalności
Współczesne studia filologiczne charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia. Popularne specjalności na kierunku filologia w Szczecinie: krytycznoliterackanauczycielskajęzykoznawczaliteraturoznawcza, edytorsko-wydawniczaedytorstwo współczesne... specjalności na filologii w Szczecinie >
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Szczecinie na kierunku filologia w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: historia, język polski, język obcy, wiedza o społeczeństwie. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku filologia w uczelniach publicznych są bezpłatne.
 
Praca po studiach
Studia filologiczne ułatwią zdobycie wszechstronnego wykształcenia i zdobycie pracy w różnych branżach. W zależności od ukończonej specjalizacji i nabytych kwalifikacji absolwenci zatrudniani są w marketingu, mediach, polityce, administracji, sądownictwie, public relations, działach HR, przedsiębiorstwach i korporacjach, w turystyce, translatoryce lub szkolnictwie państwowym i prywatnym.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Filologia w Szczecinie

W procesie rekrutacji na studia na kierunku filologia najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • historia
 • język polski
 • język obcy
 • wiedza o społeczeństwie

 

Każdy kierunek studiów posiada kilka wiodących przedmiotów, które w procesie rekrutacji brane są pod uwagę w pierwszej kolejności. Podobnie jest z Filologią. Przyszli maturzyści, aspirujący do rozpoczęcia tego kierunku, powinni już dziś rozpocząć przygotowania do rozszerzonego egzaminu z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego.

Warto mieć na uwadze różnice pomiędzy wymaganiami rekrutacyjnymi, jakie występują w zależności od wybranej uczelni. Procedury rekrutacyjne mogą także ulegać pewnym zmianom w czasie, dlatego aby rozpocząć studia z pełną odpowiedzialnością, należy na bieżąco sprawdzać aktualne ustalenia danej uczelni w Szczecinie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku Filologia w Szczecinie

Chcąc jak najbardziej ułatwić życie przyszłym i obecnym studentom uczelni w Szczecinie, niektóre uczelnie zdecydowały się na zaoferowanie możliwości podjęcia wybranego kierunku w dwojaki sposób – w ramach studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych. Pierwsza z opcji generuje obowiązek uczęszczania na zajęcia, odbywające się podczas całego tygodnia roboczego. Zapewni to regularność zdobywanej wiedzy.

Studia niestacjonarne to ukłon w stronę pracujących, często starszych studentów, mających na swoim koncie przynajmniej jeden tytuł naukowy. Jest to również doskonała opcja dla tych, którzy marzą o studiach weekendowych.

Studia filologiczne cieszą się nieustanną popularnością, implikacją której jest wychodzenie naprzeciw potrzebom przyszłych studentów poprzez zaoferowanie możliwości podjęcia kierunku o opisywanej tematyce na coraz większej liczbie uczelni.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku filologia możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku filologia w Szczecinie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Szczecinie umożliwiają kształcenie w trybie stacjonarnym. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku. Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

2. Czego się nauczysz na studiach

Program oferowany przez studia filologiczne będzie ściśle uzależniony od tego, na jaką filologię ostatecznie się zdecydujesz. Jednego możesz być pewien – zgłębiana przez ciebie wiedza nie ograniczy się wyłącznie do zagadnień ściśle lingwistycznych. Każdy z przyszłych absolwentów zdobędzie szeroką wiedzę na temat kultury i literatury wybranego obszaru językowego, uzupełnioną o specjalistyczne kompetencje związane z tematyką specjalności do wyboru.

 

3. Dla kogo te studia

Specyfika studiów filologicznych ujawnia się między innymi w tym, że wymaganiom narzuconym przez ten kierunek będą w stanie sprostać jedynie nieliczni. Zatem po czym rozpoznać wymarzonego kandydata na jakąkolwiek z filologii?

Przede wszystkim po zamiłowaniu do nauk humanistycznych – nikt, kto choć trochę nie interesuje się historią świata, dorobkiem literackim wybranego kręgu kulturowego, a także nie posiada wrodzonego talentu do zgłębiania języków obcych, raczej nie odniesie sukcesu podczas swojej edukacyjnej przygody. Jeżeli uważasz, że twoja osobowość jest zaprzeczeniem tego opisu, to masz duże szanse na czerpanie satysfakcji z kierunku Filologia w Szczecinie!

 

4. Wiedza i umiejętności

W zależności od wybranej przez ciebie filologii, zakres materiału, którego zgłębienie zapewni ci uzyskanie stosownych kompetencji kierunkowych, będzie się znacznie od siebie różnił. Dla przykładu obrazującego tę myśl – wiedza zdobyta przez studentów anglistyki jest bardzo różna od tej, którą posiądą studenci filologii polskiej. Jednak kanon przedmiotów ogólnych będzie podobny dla niemal wszystkich istniejących filologii.

Na studiach najprawdopodobniej będziesz miał okazję zgłębić:

 • historię kultury i literatury wybranego obszaru językowego
 • podstawy gramatyki, fonetyki i translatoryki
 • podstawy pedagogiki w nauczaniu wybranego języka

 

Ponadto na późniejszym etapie każdej z filologii zdecydujesz się na jedną z poniższych specjalności, które ukierunkują cię pod kątem przyszłej pracy:

 • nauczycielska
 • tłumaczeniowa
 • mass media i komunikacja społeczna

Uczelnie w Szczecinie - kierunek filologia polska:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Szczeciński (Wydział Humanistyczny) stacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Ile trwają studia na kierunku Filologia w Szczecinie

Ile trwają studia na kierunku Filologia w Szczecinie

Studia na kierunku Filologia w Szczecinie, w zależności od wybranego stopnia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Czas trwania, jakim charakteryzują się kierunki studiów w Szczecinie, może się różnić w zależności od wyboru konkretnej dziedziny edukacji. Filologia należy do grona kierunków, których pierwszy stopień zawsze kończy się uzyskaniem tytułu licencjata. Aby po niego sięgnąć, należy ukończyć trzyletni cykl kształcenia, który da uprawnienia zawodowe, jednak nie będzie stanowił całokształtu wiedzy możliwej do zdobycia.

Tę zagwarantują dopiero dwuletnie studia magisterskie, uzupełniające posiadane już wiadomości i oferujące możliwość przyswojenia całkiem nowych. Warto rozważyć postaranie się o tytuł magistra, gdyż ułatwi on w znacznym stopniu przyszłe życie zawodowe.

Filologia polska w Szczecinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po studiach na kierunku Filologia w Szczecinie

Interdyscyplinarny charakter, jaki posiadają każde studia filologiczne w Szczecinie sprawi, że jako absolwent wybranego ich odłamu będziesz mógł wybierać swoją drogę zawodową spośród kilku różnych, spełniających podstawowe oczekiwania większości, alternatyw. Pamiętaj, że specjalność, na którą zdecydujesz się w trakcie edukacji, w znacznym stopniu ukierunkuje cię na któryś z możliwych wyborów.

Dla absolwentów studiów filologicznych, których priorytetem było zdobycie wykształcenia kierunkowego, poszerzonego o blok zajęć pedagogicznych, wymarzoną pracą z pewnością będzie ta w placówkach oświatowych. Żłobki, przedszkola, szkoły oraz świetlice środowiskowe będą ci wdzięczne, jeśli postanowisz zasilić ich grono, dysponując szeroką wiedzą zagwarantowaną przez studia w Szczecinie na kierunku Filologia.

Jeżeli masz szczególne zdolności interpersonalne, a tajniki mass mediów nie są ci obce, znajdziesz zatrudnienie jako redaktor anglojęzycznych publikacji, zamieszczanych zarówno na stronach internetowych, jak i w prasie. Praca w wydawnictwach książkowych to doskonałe wyzwanie dla najambitniejszych.

Kolejną opcją, którą będziesz mógł wybrać po ukończeniu studiów na kierunku Filologia w Szczecinie, będzie podjęcie pracy jako tłumacz. Możliwości wynikające z tego wyboru będą bardzo szerokie i najpewniej zagwarantują ci wiele satysfakcji. Z otwartymi ramionami zostaniesz przyjęty przez wszelkiego rodzaju biura tłumaczeniowe, zajmujące się realizacją zleceń tematycznych, międzynarodowych korporacji, a jeżeli pokusisz się o wykonanie dodatkowych kursów, zostaniesz poważanym tłumaczem przysięgłym.

Praca jako freelancer we własnym biurze, szkole językowej lub innym, dowolnie obranym sektorze związanym z kierunkiem kształcenia, pozwoli ci na realizację własnych planów i założeń, bez konieczności dostosowywania się do wymagań szefostwa.

Gdzie studiować na kierunku filologia w Szczecinie?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Szczecińskim.

 

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Szczeciński oferuje bezpłatne studia w trybie stacjonarnym.

 

Uczelnie na których można studiować kierunek filologia w Szczecinie

 

 

czytaj dalej uczelnie w Szczecinie

 

Filologia studia stacjonarne - uczelnie w Szczecinie

 

Filologia studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Szczecinie

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Filologia w Szczecinie

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Filologia w Szczecinie

Przed rekrutacją na wybraną Filologię w Szczecinie, należy zawczasu zgłębić niezbędne informacje, aby móc podjąć próbę im sprostania. Przedmiotami wiodącymi dla tego kierunku będą: język obcy nowożytny, język polski, historia.

Jeśli jesteś kandydatem na studia filologiczne drugiego stopnia, postaraj się o osiągnięcie zadowalających ocen na dyplomie, gdyż to właśnie one odegrają pierwsze skrzypce na drodze rekrutacji i zadecydują o tym, czy rozpoczniesz wymarzony kierunek już w październiku.

Doskonałą alternatywą dla zmagań maturalnych będzie wzięcie udziału w przedmiotowych olimpiadach językowych o zasięgu ogólnopolskim i zdobycie tytułu finalisty lub laureata. Otworzy to furtkę do podjęcia dowolnie wybranego kierunku studiów, prawdopodobnie bez konieczności pokonywania konkurencji.

 

Proces rekrutacji

Aby mieć szansę na podjęcie wybranego kierunku studiów, należy najpierw zgłosić swoją kandydaturę, wypełniając formularz w ramach elektronicznej rejestracji kandydatów. W tym celu należy odwiedzić stronę internetową wybranej przez siebie uczelni i podążać za zamieszczonymi tam wskazówkami, które doprowadzą cię bezboleśnie aż do końca rekrutacji, zawiadamiając jednocześnie o terminach ogłoszenia ostatecznych wyników oraz składania potrzebnych dokumentów.

 

Potrzebne dokumenty

Uczelnie w Szczecinie dla zwieńczenia procedury rekrutacyjnej potrzebują z reguły dokładnie tych samych dokumentów, dlatego niezależnie od miejsca podjęcia swojej edukacji, jeżeli tylko uda ci się odnaleźć swoje nazwisko na liście przyjętych na wybrany kierunek studiów, staniesz przed obowiązkiem skompletowania pliku składającego się z następujących elementów:

 • fotografii o standardowych wymiarach do dokumentów
 • świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia
 • kserokopii jednego z powyższych dokumentów
 • dowodu tożsamości
 • formularza aplikacyjnego z danymi osobowymi

 

STUDIA W SZCZECINIE - ważne informacje

kierunki studiów w Szczecinie

studia w Szczecinie

 

FILOLOGIA - ważne informacje

filologia studia

studia filologiczne w Szczecinie

studia filologiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Filologia polska Szczecin studia i stopnia

Filologia polska Szczecin studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Filologia polska Szczecin studia stacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku filologia polska w Szczecinie

Filologia w Szczecinie

 • Filologia polska w Szczecinie - studia stacjonarne

  WYŚWIETL WIĘCEJ Zwiń

  Uczelnie w Szczecinie - studia stacjonarne na kierunku filologia polska

  Uniwersytet Szczeciński

  Uniwersytet Szczeciński

Jakie opinie mają studia na kierunku Filologia w Szczecinie

Nic tak dobrze nie odzwierciedla renomy danego kierunku, jak opinie studentów oraz absolwentów, dlatego właśnie one mogą okazać się szczególnie cenne dla ludzi myślących o wkroczeniu na wybraną ścieżkę edukacji.

Krzysztof, student drugiego roku jednej z filologii w Szczecinie, mówi:

„O filologii angielskiej myślałem jeszcze zanim rozpocząłem naukę w szkole średniej. Perspektywa zostania świetnym nauczycielem, którego przedmiot z chęcią będzie zgłębiany przez uczniów, prowadziła mnie aż do rozpoczęcia studiów filologicznych. Nie żałuję niczego, bo wiem, że już niedługo spełnię swoje największe marzenie o pracy w szkole.”

11 uczelni w Szczecinie

Blisko 70 tysięcy osób wybrało studia w Szczecinie! A liczba szkół wyzszych w mieście też jest imponująca — 5 uczelni publicznych i kilka prywatnych (w tym Collegium Balticum, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych czy Zachodniopomorska Szkoła Biznesu)

 

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują szczecińskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

 

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Szczecinie

 

 

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia