Gospodarka przestrzenna i geozarządzanie - Toruń

Gospodarka przestrzenna i geozarządzanie - Toruń

Gospodarka przestrzenna i geozarządzanie - Toruń

Studia w Toruniu

gospodarka przestrzenna i geozarządzanie

Odkryj kierunek gospodarka przestrzenna i geozarządzanie w Toruniu i sprawdź, gdzie możesz studiować

 

Dodaj do ulubionych

02.03.2023

Gospodarka przestrzenna i geozarządzanie studia Toruń 2022 | woj. kujawsko-pomorskie

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna i geozarządzanie to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera. Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna i geozarządzanie w Toruniu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

W Toruniu gospodarkę przestrzenną i geozarządzanie możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK).

 

Opis kierunku

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna i geozarządzanie kształcą specjalistów z zakresu rozwoju przestrzennego poziomu regionalnego i lokalnego. Program studiów obejmuje zarówno nauki przyrodnicze, techniczne, ekonomiczne, jak i społeczne. Dodatkowo studenci będą mieli okazję poznać liczne zagadnienia dotyczące architektury oraz urbanistyki.

 

Praca po studiach

Absolwenci powyższego kierunku studiów będą mogli ubiegać się o zatrudnienie m.in. w biurach nieruchomości, firmach zajmujących się planowaniem infrastruktury, jednostkach samorządu terytorialnego, a także w różnego rodzaju organizacjach pozarządowych.

czytaj dalej wszystko o Gospodarka przestrzenna i geozarządzanie - Toruń

Zobacz, na jakich uczelniach w Toruniu jest kierunek GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GEOZARZĄDZANIE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Gospodarka przestrzenna i geozarządzanie stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek gospodarka przestrzenna i geozarządzanie w Toruniu?

Kandydaci przyjmowani są na podstawie konkursu ocen ze studiów.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Gospodarka przestrzenna i geozarządzanie w Toruniu

Jak wyglądają studia na kierunku gospodarka przestrzenna i geozarządzanie w Toruniu?

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna i geozarządzanie to szansa na zdobycie wszechstronnego wykształcenia w zakresie planowania, przygotowywania i oceny dokumentów rozwoju, kierowania rozwojem przestrzennym jednostki terytorialnej, kształtowania przestrzeni zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, a także podejmowania rozmaitych działań przedsiębiorczych na jej terenie. Co ważne, studia te umożliwiają rozwinięcie praktycznych umiejętności pozwalających na aktywną działalność zawodową w sferze gospodarki przestrzennej we współpracy z otoczeniem gospodarczym. Absolwenci będą kompleksowo przygotowani do skutecznego rozwiązywania nowych i trudnych problemów pojawiających się na styku procesów zarówno gospodarczych, jak i społecznych w różnych skalach przestrzennych.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna i geozarządzanie możemy podzielić na:

1. Typ

  • studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb

  • studia stacjonarne

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

W trakcie kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna i geozarządzanie studenci nauczą się opracowywania analiz przestrzennych dla celów gospodarczych i społecznych, przygotowywania opracowań i dokumentów planistycznych, a także sporządzania studiów i analiz zagospodarowania przestrzennego. Dodatkowo dowiedzą się więcej na temat podejmowania lokalnych inicjatyw rozwoju oraz planowania rozwoju w nawiązaniu do posiadanych zasobów. Pod okiem doświadczonej kadry akademickiej poznają też tajniki przygotowywania ofert inwestycyjnych, doradztwa w zakresie gospodarką gruntami i nieruchomościami, współpracy w opracowywaniu programów rewitalizacji, jak również planowania rozwoju usług, w tym dostępu do usług publicznych.

 

Ile trwają studia na kierunku gospodarka przestrzenna i geozarządzanie w Toruniu?

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna i geozarządzanie trwają 2 lata (studia II stopnia).

 

Gospodarka przestrzenna i geozarządzanie w Toruniu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po studiach na kierunku gospodarka przestrzenna i geozarządzanie w Toruniu?

Jako absolwent studiów na kierunku gospodarka przestrzenna i geozarządzanie będziesz kompleksowo przygotowany do pracy w zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne na poziomie zarówno lokalnym, regionalnym, jak i krajowym. Ponadto będziesz mógł znaleźć zatrudnienie w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach administracji rządowej, firmach doradczych, biurach nieruchomości, jak również w różnego rodzaju firmach zajmujących się planowaniem infrastruktury.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku gospodarka przestrzenna i geozarządzanie:

  • firmy projektowe,
  • firmy zajmujące się planowaniem infrastruktury,
  • biura nieruchomości,
  • firmy doradcze,
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • jednostki administracji rządowej,
  • organizacje pozarządowe.

 

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Gospodarka przestrzenna i geozarządzanie Toruń studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Gospodarka przestrzenna i geozarządzanie Toruń studia stacjonarne

Kierunki geograficzne w Toruniu

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia