Geografia - Toruń

Studia w Toruniu

na kierunku geografia

Odkryj kierunek geografia w Toruniu i sprawdź, gdzie możesz studiować

 

Dodaj do ulubionych

02.03.2023

Geografia studia Toruń 2023 | woj. kujawsko-pomorskie

Studia na kierunku geografia to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Studia na kierunku geografia w Toruniu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

W Toruniu geografię możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK).

 

Opis kierunku

Studia na kierunku geografia umożliwiają poznanie zagadnień dotyczących matematyki i statystyki, fizyki i chemii Ziemi, ekonomii i socjologii, jak również astronomicznych podstaw geografii. W trakcie kształcenia studenci dowiedzą się też więcej na temat praktycznego wykorzystania nauk geograficznych, które obejmują analizy zjawisk i procesów zachodzących na Ziemi, przyczyny ich powstawania oraz interakcje człowiek-środowisko.

 

Praca po studiach

Absolwenci powyższego kierunku studiów będą mogli ubiegać się o zatrudnienie m.in. w ośrodkach badawczych, szkołach i uniwersytetach, instytucjach zajmujących się ochroną środowiska, a także w szeroko pojętej branży turystycznej.

 

 

czytaj dalej wszystko o Geografia - Toruń

Zobacz, na jakich uczelniach w Toruniu jest kierunek GEOGRAFIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Geografia stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

Uczelnie, gdzie geografia jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Geografia i kształtowanie środowiska stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku geografia i kształtowanie środowiska

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek geografia w Toruniu?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku geografia:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • fizyka i astronomia,
 • geografia,
 • historia,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • matematyka.

 

W przypadku studiów drugiego stopnia kandydaci przyjmowani będą na podstawie konkursu ocen ze studiów.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Geografia w Toruniu

Jak wyglądają studia na kierunku geografia w Toruniu?

W ostatnich latach, z uwagi na dynamicznie rozwijające się narzędzia gromadzenia i analizy danych przestrzennych (systemy informacji geograficznej), można zauważyć rosnącą popularność geografii jako atrakcyjnego kierunku studiów. Ta dyscyplina wiedzy zajmuje się nie tylko analizą rozmieszczenia obiektów czy zjawisk na Ziemi, lecz także badaniem przyczyn takiego stanu rzeczy oraz wpływu człowieka na nie. Dodatkowo geografia, jako niezwykle pasjonująca i obejmująca wielki obszar badawczy dziedzina, łączy w sobie zagadnienia zarówno przyrodnicze (geografia fizyczna), jak i społeczne (geografia społeczno-ekonomiczna), dzięki czemu z pewnością będzie mogła zainteresować bardzo szerokie grono osób.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku geografia możemy podzielić na:

1. Typ

 • studia I stopnia (licencjackie)
 • studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb

 • studia stacjonarne

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Decydując się na wybór studiów na kierunku geografia, studenci nauczą się pozyskiwania, przetwarzania i wykorzystywania danych przestrzennych do celów badawczych i aplikacyjnych. Pod okiem wykwalifikowanej kadry akademickiej będą też mieli okazję zdobyć kompleksową wiedzę z zakresu nauk społecznych, przyrodniczych i geograficznych. Swoje umiejętności praktyczne będą z kolei rozwijać poprzez odbycie praktyk w firmach i instytucjach zajmujących się tematyką geograficzną. Co więcej, studenci geografii zyskają możliwość opanowania języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz języka specjalistycznego, co z pewnością znacząco poszerzy ich możliwości rozwoju zawodowego na rynku międzynarodowym.

 

Ile trwają studia na kierunku geografia w Toruniu?

Studia na kierunku geografia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

 

Geografia w Toruniu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po studiach na kierunku geografia w Toruniu?

Jako absolwent studiów na kierunku geografia doskonale odnajdziesz się zarówno w roli konsultanta planów zagospodarowania przestrzennego, jak i doradcy w dziedzinie gospodarki czy ochrony środowiska. Co więcej, dzięki zdobytym w czasie kształcenia kwalifikacjom będziesz mógł podjąć zatrudnienie w administracji państwowej i samorządowej, ośrodkach badawczych, urzędach statystycznych, a także w szeroko pojętej branży turystycznej. Ponadto nic nie stoi na przeszkodzie, abyś związał swoją karierę zawodową z pracą w instytucjach zajmujących się ochroną środowiska.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku geografia:

 • szkoły,
 • administracja państwowa i samorządowa,
 • uniwersytety,
 • branża turystyczna,
 • ośrodki badawcze,
 • urzędy statystyczne,
 • instytucje zajmujące się ochroną środowiska.

 

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Geografia Toruń studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Geografia Toruń studia stacjonarne

Kierunki geograficzne w Toruniu

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia