Edytorstwo - Kraków

Studia w Krakowie

edytorstwo

Odkryj kierunek edytorstwo w Krakowie i sprawdź, gdzie możesz studiować

 

Dodaj do ulubionych

16.02.2023

Edytorstwo - studia Kraków 2023 | woj. małopolskie

Studia na kierunku edytorstwo to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Studia na kierunku edytorstwo w Krakowie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku edytorstwo w Krakowie rozpocznie się 1 czerwca 2023 r. i potrwa do 14 lipca 2023 r. | Edytorstwo Kraków - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Krakowie edytorstwo możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 2 uczelniach publicznych: Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (Wydział Polonistyki UJ) oraz Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (Instytut Filologii Polskiej UP).
 

Opis kierunku

Studia na kierunku edytorstwo pozwalają poznać literaturę i język polski na poziomie takim, jak na polonistyce, a także umożliwiają zdobycie kwalifikacji niezbędnych przy profesjonalnym publikowaniu tekstów. W trakcie kształcenia studenci nauczą się również obsługi programów komputerowych używanych w procesie wydawniczym oraz dowiedzą się, jak wykonać korektę czy redakcję różnego rodzaju publikacji.

 

Praca po studiach

Absolwenci powyższego kierunku studiów będą mogli ubiegać się o zatrudnienie m.in. w redakcjach prasowych, firmach marketingowych, portalach internetowych, a także w szeroko pojętych nowych mediach.

czytaj dalej wszystko o Edytorstwo - Kraków

Zobacz, na jakich uczelniach w Krakowie jest kierunek EDYTORSTWO

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Edytorstwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Uczelnie, gdzie edytorstwo jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Filologia polska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku filologia polska

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek edytorstwo w Krakowie?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku edytorstwo:

 • historia,
 • historia sztuki,
 • język obcy,
 • język polski,
 • język łaciński i kultura antyczna.

 

Podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia na kierunku edytorstwo jest średnia ze studiów.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Edytorstwo w Krakowie

Jak wyglądają studia na kierunku edytorstwo w Krakowie?

Studia na kierunku edytorstwo kładą nacisk na solidne wykształcenie humanistyczne. Studenci będą mogli zagłębić się w tajniki literatury i gramatyki języka polskiego, wykształcić wrażliwość językową, a także zdobyć umiejętność analizy literackiej. Dodatkowo studia pozwolą im również poznać inne dziedziny humanistyki, takie jak filozofia, historia czy literatury obce. Co więcej, doskonałym uzupełnieniem programu będą przedmioty zawodowe, dzięki którym studenci będą mogli maksymalnie dopasować swoją ścieżkę kształcenia do własnych zainteresowań i planów zawodowych. Jeśli więc pasjonujesz się literaturą, kulturą i językiem, chciałbyś w przyszłości zarządzać publikacjami, zostać redaktorem wydawnictwa lub edytorem naukowym, a dodatkowo nowoczesne media nie są dla Ciebie tajemnicą, to studia na kierunku edytorstwo mogą okazać się stworzone właśnie dla Ciebie.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku edytorstwo możemy podzielić na:

1. Typ

 • studia I stopnia (licencjackie)
 • studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb

 • studia stacjonarne

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

W trakcie kształcenia na kierunku edytorstwo studenci skupią się przede wszystkim na szeroko pojętej literaturze i języku polskim. Poznają zasady edytowania różnych rodzajów tekstów, w tym publikacji elektronicznych, a także zgłębią tajniki korekty, redakcji technicznej, praw autorskich oraz typografii. Co więcej, pod okiem doświadczonej kadry akademickiej zdobędą szeroką wiedzę z zakresu nauk humanistycznych oraz filologii polskiej, dzięki czemu będą mogli lepiej rozumieć oraz badać różnego rodzaju zjawiska i procesy literackie, językowe i kulturowe dotyczące zarówno przeszłości, jak i współczesności. Dodatkowo na studentów edytorstwa czekają liczne spotkania ze sławami polonistyki oraz pracownikami branży wydawniczej, którzy chętnie podzielą się swoim doświadczeniem oraz opowiedzą o specyfice swojej pracy.

 

Ile trwają studia na kierunku edytorstwo w Krakowie?

Studia na kierunku edytorstwo trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

 

Edytorstwo w Krakowie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po studiach na kierunku edytorstwo w Krakowie?

Jako absolwent studiów na kierunku edytorstwo będziesz mógł wybierać wśród licznych zawodów związanych z wydawaniem i produkcją książek, a także bez przeszkód znaleźć zatrudnienie w firmach związanych z nowymi mediami. Co więcej, nic nie stoi też na przeszkodzie, abyś związał swoją karierę zawodową z pracą w różnego rodzaju firmach marketingowych.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku edytorstwo:

 • redakcje prasowe,
 • firmy marketingowe,
 • firmy zajmujące się e-edytorstwem,
 • portale internetowe,
 • szeroko pojęte nowe media.

 

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Edytorstwo Kraków studia i stopnia

Edytorstwo Kraków studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Edytorstwo Kraków studia stacjonarne

Kierunki humanistyczne w Krakowie

Rozwiń

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia