Architektura wnętrz - Gdańsk

Architektura wnętrz - Gdańsk

Studia na kierunku architektura wnętrz w Gdańsku możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym).

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Architektura wnętrz stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

15.06.2022

Architektura wnętrz studia Gdańsk - 2022 | woj. pomorskie

Studia na kierunku architektura wnętrz w Gdańsku to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Architektura wnętrz - Gdańsk
Studia na kierunku architektura wnętrz w Gdańsku
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

Studia w Gdańsku na kierunku architektura wnętrz, w roku akademickim 2022/2023 możesz podjąć na 1 uczelni publicznej - Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku (Wydział Architektury i Wzornictwa) w trybie stacjonarnym.

 

Opis kierunku

Architektura wnętrz to studia łączące zagadnienia z zakresu m.in. sztuk pięknych i techniki. Studenci tego kierunku skupiają się na tworzeniu miejsc, które mają służyć ludziom w ich codziennym życiu. Uczestnicy zajęć rozwijają cenne umiejętności techniczne i organizacyjne. Architekci wnętrz zajmują się m.in. projektowaniem oraz kształtowaniem plastycznym, artystycznym i estetycznym budynków, a także konstruowaniem elementów przestrzeni użytkowej człowieka – np. meble, detale.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia w Gdańsku na kierunku architektura w roku akademickim 2022/2023 najczęściej brany pod uwagę jest wynik egzaminu wstępnego i rozmowy kwalifikacyjnej.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

 

Praca po studiach

Absolwenci architektury wnętrz mogą rozpocząć własną działalność gospodarczą lub podjąć pracę np. w instytucjach projektowych, jednostkach kultury czy jednostkach administracji samorządowej. Architekci wnętrz zajmują się aranżacją przestrzeni nie tylko mieszkalnych, ale również publicznych czy muzealnych. Specjaliści tej dziedziny zajmują się również projektowaniem scenografii i aktywnie współpracują przy produkcji reklam telewizyjnych.

Jakie wymagania na kierunek architektura wnętrz w Gdańsku?

Rekrutacja na uczelnie publiczne w Polsce odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Oznacza to, że kandydaci do państwowych szkół wyższych powinni wykazać się wysokimi wynikami egzaminów maturalnych.

Kandydaci na architekturę wnętrz w Gdańsku muszą nie tylko zdać maturę, ale także odpowiednio wcześnie przygotować portfolio z gotowymi projektami, a także zaliczyć egzamin praktyczny.

Uczelnie niepubliczne w Gdańsku przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji na studia

Zasady rekrtuacji na studia

Rekrtuacja na studia krok po kroku

 

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni.

Architektura wnętrz w Gdańsku

Jak wyglądają studia na kierunku architektura wnętrz w Gdańsku?

Jak wyglądają studia na kierunku architektura wnętrz w Gdańsku?

Studenci architektury wnętrz zdobywają cenne doświadczenie praktyczne w profesjonalnie wyposażonych pracowniach. Dzięki nowoczesnym narzędziom oraz rozwiniętym technologiom wykorzystywanym podczas zajęć uczestnicy tworzą m.in. projekty architektoniczne lub wystawiennicze, a także zajmują się np. rysunkiem, malarstwem czy rzeźbą. Studenci przygotowywani są zarówno do samodzielnej pracy twórczej, jak i pracy zespołowej.

Dowiedz się więcej

studia architektoniczne w Gdańsku

studia architektoniczne w Trójmieście

studia w Trójmieście

studia w Gdańsku

kierunki studiów w Gdańsku

 

1. Wiedza i umiejętności:

Absolwenci architektury wnętrz potrafią tworzyć projekty pomieszczeń użytkowych o różnym przeznaczeniu, a także prowadzić działania doradcze w zakresie aranżacji wnętrz. Kierunek ten rozwija zmysł estetyczny przyszłych architektów, dzięki czemu mogą oni swoje zdolności plastyczne wykorzystywać także w środowiskach artystycznych. Kompetencje architektów cenione są m.in. w teatrach, przy produkcjach filmowych czy w reklamach.


Wiedza

Program kierunku architektura wnętrz przewiduje liczne przedmioty poświęcone nie tylko technicznym zagadnieniom architektonicznym, ale również dziedzinom nauki i sztuki, które powiązane są z tymi studiami. W trakcie zajęć uczestnicy wykorzystują metody i techniki projektowe, a także zdobywają wiedzę specjalistyczną, która dotyczy np. materiałoznawstwa, nowoczesnych technologii oraz konstrukcji charakterystycznych dla architektury i architektury wnętrz.

Studenci architektury wnętrz znają współczesne tendencje w projektowaniu i zgłębiają wiedzę humanistyczną w zakresie m.in. historii architektury, sztuki i kultury. Absolwenci tego kierunku rozumieją podstawy adaptacji i modernizacji wnętrz, a także umiejętnie projektują ekspozycje, przestrzenie i obiekty wystawiennicze.


Wiedza, którą mają absolwenci architektury wnętrz:

 • znają różnorodne konteksty architektury wnętrz
 • wykorzystują metody i techniki projektowe
 • rozumieją podstawy m.in. materiałoznawstwa, nowoczesnej technologii i konstrukcji architektonicznych
 • potrafią scharakteryzować współczesne tendencje w projektowaniu
 • znają podstawy adaptacji i modernizacji wnętrz
 • projektują ekspozycje, przestrzenie i obiekty wystawienniczeUmiejętności

Studenci architektury wnętrz nabywają szereg wyjątkowych zdolności technicznych i artystycznych. Absolwenci tego kierunku samodzielnie definiują i podejmują złożone zadania projektowe, a także poszukują właściwych odpowiedzi i rozwiązań na problemy współczesnej architektury. Studenci uczą się wnikliwej obserwacji przestrzeni i samodzielnego poszukiwania źródeł inspiracji.

Uczestnicy zajęć przygotowują się do prowadzenia profesjonalnych działań w zakresie projektowania i aranżowania wnętrz o różnorodnych funkcjach. Studenci poznają możliwe środki wyrazu plastycznego oraz dostępne technologie i materiały stosowane w środowisku architektonicznym. Przyszli specjaliści przeprowadzają analizy projektowe i dokonują autorefleksji. Absolwenci tego kierunku umiejętnie poruszają się w obszarze złożonych zależności kulturowo-przestrzennych.


Umiejętności, które mają absolwenci architektury wnętrz:

 • samodzielnie definiują i podejmują złożone zadania projektowe
 • rozwiązują problemy współczesnej architektury
 • obserwują i analizują przestrzeń
 • samodzielnie poszukują źródeł inspiracji
 • wykorzystują różne środki wyrazu plastycznego
 • wykorzystują nowoczesne technologie i materiały
 • prowadzą analizy projektowe, dokonują autorefleksji


 

2. Poziom i forma studiów

 

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Studia w Gdańsku na kierunkuna kierunku architektura wnętrz realizowane są w ramach studiów I stopnia (licencjackich) lub studiów II stopnia (magisterskich).

Studia licencjackie trwają 3 lata, a magisterskie – 2 lata. Studenci mogą rozpocząć studia na tym kierunku tylko w trybie stacjonarnym.

 

Studia stacjonarne

Zajęcia stacjonarne na studiach dziennych najczęściej odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach porannych i popołudniowych.

Studenci stacjonarni mogą zdobywać specjalistyczną wiedzę w profesjonalnych warunkach i z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Stacjonarna nauka motywuje do aktywnego udziału w życiu uczelnianym – może jednak utrudnić pogodzenie możliwości studiowania z pracą na pełnym etacie.

Studia stacjonarne na uczelniach publicznych są zazwyczaj bezpłatne. Za stacjonarną naukę na uczelniach prywatnych najczęściej należy zapłacić.


3. Program studiów i przedmioty

Studenci architektury wnętrz w pierwszych latach studiowania poznają podstawowe teorie i zagadnienia związane z architekturą i budownictwem. Uczestnicy zajęć nie tylko projektują proste obiekty, ale także uczą się m.in. aranżacji wnętrz, metod makietowania, zastosowania komputerów w działaniach architektonicznych czy prezentacji projektów.

 

W programie studiów na kierunku architektura wnętrz znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • kompozycja i modelowanie
 • historia sztuki i kultury
 • geometria wykreślna i perspektywa
 • budownictwo ogólne i instalacje
 • techniki projektowe
 • projektowanie wnętrz/projektowanie mebla

Studenci gdańskiej architektury wnętrz mogą w trakcie studiowania wybrać przedmioty o charakterze specjalizacyjnym. Dzięki temu przyszli architekci mają szansę rozwijać się w zakresie m.in. projektowania mebli, wnętrz miejskich lub scenografii. Uczestnicy zajęć wiedzę oraz zdolności zdobywają w profesjonalnych pracowniach.

 

 

4. Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Przyszli studenci, którym marzy się praca w zawodzie architekta, muszą najpierw sprawdzić swoje zdolności plastyczne i manualne. Kandydaci na ten kierunek powinni być kreatywni i zdeterminowani. Dobrze też, by mieli zdolności prezentacyjne, a także byli komunikatywni. Studenci, którym zależy na tym, by zostać zauważonym na rynku międzynarodowym, powinni być komunikatywni i posługiwać się językiem obcym.

Architekci muszą być odpowiedzialni i realizować projekty w wyznaczonym terminie. W studiowaniu architektury wnętrz studentom przydadzą się zdolności analityczne i matematyczne. Dobrze, by kandydaci na ten kierunek byli zainteresowani designem i mieli poczucie estetyki. Przyszli specjaliści powinni umiejętnie pracować w zespołach oraz organizować swój czas.


Predyspozycje kandydatów na studia na kierunek architektura wnętrz:

 • zdolności plastyczne i manualne
 • kreatywność, otwartość, determinacja
 • zdolność prezentacji, komunikatywność
 • zdolności językowe, matematyczne i analityczne
 • odpowiedzialność, terminowość
 • zainteresowanie designem
 • poczucie estetyki
 • umiejętność pracy w zespole

 

STUDIA W GDAŃSKU - ważne informacje

studia w Gdańsku

kierunki studiów w Gdańsku

 

ARCHITEKTURA WNĘTRZ - ważne informacje

architektura wnętrz studia

studia architektoniczne w Trójmieście

studia architektoniczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Ile trwają studia na kierunku architektura wnętrz w Gdańsku?

Program studiów na kierunku architektura wnętrz w Gdańsku organizowany jest w ramach studiów I stopnia (licencjackich) lub studiów II stopnia (magisterskich) i trwają 3 (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia)

dowiedz się więcej

studia I stopnia w Gdańsku

studia II stopnia w Gdańsku

Studenci architektury wnętrz na I stopniu zdobywają kompleksową wiedzę z zakresu architektury, urbanistyki i budownictwa. W trakcie zajęć uczestnicy skupiają się w szczególności na projektowaniu i aranżowaniu m.in. pomieszczeń użyteczności publicznej, mieszkań czy wnętrz o specjalnym zastosowaniu. Po 6 semestrach absolwenci studiów I stopnia mogą otrzymać tytuł licencjata i kontynuować naukę na studiach II stopnia lub zacząć pracę w zawodzie architekta wnętrz.

Specjaliści, którym zależy na uzyskaniu specjalistycznej wiedzy oraz wczesnego doświadczenia zawodowego, powinni zdecydować się na pierwsze rozwiązanie. W trakcie studiów II stopnia studenci prowadzą praktyczne działania w profesjonalnie wyposażonych pracowniach (np. projektowania mebli, wnętrz miejskich czy scenografii). Absolwenci, którzy ukończyli 4 pełne semestry nauki na tym kierunku mogą przystąpić do obrony pracy magisterskiej.

Architektura wnętrz w Gdańsku - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Gdzie studiować na kierunku architektura wnętrz w Gdańsku?

Uczelnie na których można studiować kierunek architektura wnętrz w Gdańsku 2022/2023:

Uczelnie w Gdańsku - kierunek architektura wnętrz:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku (Wydział Architektury) stacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jaka praca po studiach na kierunku architektura wnętrz w Gdańsku?

Jaka praca po studiach na kierunku architektura wnętrz w Gdańsku?

Absolwenci architektury wnętrz mogą podjąć pracę w zespołach projektowych i pracowniach architektonicznych. Specjaliści tej dziedziny znajdą zatrudnienie także w administracji publicznej i samorządowej czy instytucjach kultury – architekci wnętrz zajmują się m.in. kształtowaniem przestrzeni miejskiej i publicznej, tworzą małą architekturę i projektują także place czy ulice. Kompetencje absolwentów tego kierunku doceniane są także przez instytucje zajmujące się wystawiennictwem, organizowaniem targów lub działalnością muzealną.

 

Przykładowe miejsca zatrudnienia dla absolwentów studiów na kierunku architektura wnętrz w Gdańsku:

 • Pracownie projektowe
 • Firmy produkujące wyposażenia wnętrz
 • Firmy deweloperskie
 • Pracownie scenograficzne, wystawiennicze
 • Pracownie graficzne
 • Agencje reklamowe
 • Administracja samorządowa w zakresie kultury
 • Muzea, galerie sztuki
 • Własna działalność

 

Absolwenci architektury wnętrz przygotowywani są zarówno do samodzielnej pracy twórczej, jak i zespołowego projektowania. Architekci wnętrz bez problemu prowadzić mogą własną działalność gospodarczą, a także m.in. udzielać specjalistycznych oraz w zakresie projektowania i modernizowania przestrzeni użytkowej człowieka czy tworzyć projekty np. mebli, scenografii czy detali.

 

Funkcje, które może pełnić absolwent architektury:

 • projektant
 • scenograf
 • architekt wnętrz
 • ekspert
 • konstruktor

14 Uczelni w Gdańsku

Gdańsk ma wszystko, czego potrzebuje młody człowiek: dobre uczelnie, niesamowity klimat i bogatą historię, puby, bary, kawiarnie… Jako region turystyczny ma rozbudowaną strefę gastronomiczną i hotelową. Studenci nie mają tu żadnych problemów ze znalezieniem dodatkowej pracy.

W kwestii edukacji Gdańsk ma wiele do zaoferowania: działa tutaj 19 uczelni wyższych, w tym 6 publicznych: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Wychowania Fizycznego i Akademia Muzyczna.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują gdańskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź

uczelnie i kierunki studiów w Gdańsku

uczelnie i kierunki studiów w Trójmieście

komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ-1e4NozBD0cRCFt8gAWtS5k https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/bfdcf-wsh-wroclaw.jpg Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJlUta6UScGEcReTNKOPAxYMc https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/36d11-wsosp-deblin.jpg Lotnicza Akademia Wojskowa
 • ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=Wyższa+Szkoła+Przedsiębiorczości+i+Administracji+w+Lublinie https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/67f82-wspa-lublin.jpg Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Aula Uniwersytecka Wydziału Prawa i Administracji UMCS https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJCxKWr2NXIkcRYECcap5lmJQ https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/99092-umcs-kierunki.jpg Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • UL.ROLNA 43,, 40-555 KATOWICE, WOJ. ŚLĄSKIE https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=wyższa+szkoła+techniczna+katowice https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/b6936-wst-katowice.jpg Akademia Śląska
 • Drzwi otwarte Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski