Architektura - Gdańsk

Architektura - Gdańsk

Studia na kierunku architektura w Gdańsku możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym).

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Architektura stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 1,5 roku
forma: stacjonarne

20.06.2022

Architektura studia Gdańsk - 2022 | woj. pomorskie

Studia na kierunku architektura w Gdańsku to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 4 lata (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera architekta lub magistra inżyniera architekta).

Architektura - Gdańsk
Studia na kierunku architektura w Gdańsku
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 4 lata (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Politechnice Gdańskiej w trybie stacjonarnym.

Opis kierunku

Architektura to kierunek, który w swoim programie łączy przedmioty poświęcone zarówno sztukom pięknym, jak i naukom inżynierskim. Studenci architektury poznają m.in. historię architektury oraz najważniejsze teorie projektowania architektury współczesnej. Przyszli architekci wiedzą, jak tworzyć obiekty użyteczności publicznej oraz obiekty przemysłowe. W trakcie zajęć studenci wykorzystują nowoczesne technologie, które usprawniają proces projektowania prostych i skomplikowanych elementów przestrzeni użytkowej człowieka.

 

Specjalności

Studenci architektury przygotowywani są do twórczej działalności zawodowej. Absolwenci mogą szukać zatrudnienia m.in. w: projektowych pracowniach architektonicznych i urbanistycznych, wydziałach architektury i urbanistyki urzędów publicznych, służbach konserwatorskich czy przedsiębiorstwach budowlanych. Ponadto architekci swoje zdolności artystyczne wykorzystać mogą także w przestrzeni multimedialnej i reklamowej.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia w Gdańsku na kierunku architektura w roku akademickim 2022/2023 najczęściej obowiązuje konkursowy sprawdzian predyspozycji do zawodu architekta, wyniki z egzaminu maturalnego języka polskiego, języka obcego, matematyki oraz historia sztuki albo informatyka.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

Jakie wymagania na kierunek architektura w Gdańsku?

Rekrutacja na uczelnie publiczne w Polsce odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Oznacza to, że kandydaci do państwowych szkół wyższych powinni wykazać się wysokimi wynikami egzaminów maturalnych.

dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji na studia

Zasady rekrtuacji na studia

Rekrtuacja na studia krok po kroku

 

W procesie rekrutacji na studia 2022/2023 na kierunku architektura w Gdańsku najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • matematyka
 • informatyka
 • historia sztuki
 • język polski
 • język obcy

Kandydaci na architekturę w Gdańsku muszą przygotować się nie tylko do matury, ale także egzaminu praktycznego, który obowiązkowy jest dla wszystkich przyszłych studentów tego kierunku. W trakcie testu kandydaci sprawdzać będą swoje uzdolnienia techniczne – gdańskie uczelnie wymagają również od studentów ukazania przykładowych autorskich projektów w formie portfolio.

Uczelnie niepubliczne w Gdańsku przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni.

Architektura w Gdańsku

Jak wyglądają studia na kierunku architektura w Gdańsku?

Jak wyglądają studia na kierunku architektura w Gdańsku?

Studenci architektury na gdańskich uczelniach przygotowują się kompleksowo zarówno do indywidualnej, jak i zespołowej pracy projektowej. W trakcie studiów uczestnicy zajęć uczą się m.in. samodzielnego i kreatywnego podejmowania decyzji projektowych, a także zdobywają umiejętność współpracy z innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego. Absolwenci tego kierunku znają zasady współpracy z firmami działającymi na rynku budowlanym i bez problemu zarządzają procesem realizacji projektów architektonicznych i urbanistycznych.

Dowiedz się więcej

studia architektoniczne w Gdańsku

studia architektoniczne w Trójmieście

architektura studia w Trójmieście

studia w Trójmieście

studia w Gdańsku

kierunki studiów w Gdańsku

 

1. Wiedza i umiejętności:

Architektura to kierunek interdyscyplinarny. Studenci szkolą się w zakresie nauk związanych ściśle m.in. z architekturą, urbanistyką i budownictwem. Przyszli specjaliści rozwijają swoją wrażliwość estetyczną oraz zdolności plastyczne. W trakcie zajęć poznają oni historię oraz podstawowe założenia sztuk pięknych, a także przygotowują się do pracy twórczej lub zarządczej.


Wiedza

Studenci architektury zdobywają specjalistyczną wiedzę z zakresu m.in. technologii budowlanych, konstrukcji, fizyki budowli czy projektowania architektonicznego i urbanistycznego. Przyszli specjaliści wiedzą, w jaki sposób pozyskiwać źródła informacji niezbędnych do kształtowania najbliższego środowiska człowieka. W swoich działaniach stosują się do znormalizowanych wymogów estetycznych, ekologicznych i technicznych. Architekci rozumieją potrzeby klientów i znają funkcję poszczególnych elementów architektonicznych i urbanistycznych.

W trakcie zajęć studenci poznają także prawne i ekonomiczne aspekty współczesnej architektury. Absolwenci tego kierunku bez problemu stosują w praktyce nabytą wiedzą z zakresu m.in. prawa budowlanego, ekonomiki, organizacji procesu inwestycyjnego lub procesu projektowego. Architekci, którzy ukończyli naukę na gdańskiej uczelni, znają zarówno wymogi krajowe, jak i europejskie, a także stosują zasady etyki zawodowej, mając na uwadze rolę architekta w społeczeństwie, a także jego wpływ na jakość środowiska zabudowanego.


Wiedza, którą mają absolwenci architektury:

 • rozumieją podstawy m.in. technologii budowlanej, konstrukcji, fizyki budowli
 • znają zasady projektowania architektonicznego i urbanistycznego
 • pozyskują źródla informacji niezbędne do kształtowania środowiska człowieka
 • stosują się do znormalizowanych wymogów estetycznych, ekologicznych, technicznych i użytkowych
 • rozumieją potrzeby klientów
 • znają funkcje elementów architektonicznych i urbanistycznych
 • stosują się do prawa i etyki zawodu architekta
 • rozumieją rolę architekta oraz jego wpływ na jakość środowiska zabudowanego

 

Umiejętności

Studenci architektury zdobywają umiejętności w zakresie m.in. projektowania architektonicznego, urbanistycznego i konserwatorskiego. Uczestnicy zajęć uczą się planowania przestrzennego, a także dostosowywania przestrzeni do potrzeb osób niepełnosprawnych. Absolwenci tego kierunku kształtują środowisko człowieka z uwzględnieniem czynników społecznych oraz rozwiązują problemy funkcjonalne, użytkowe, budowlane, konstrukcyjne, inżynierskie i technologiczne w stopniu zapewniającym bezpieczeństwo i komfort użytkowania określonych obiektów.

Uczestnicy zajęć w realizowaniu projektów stosują przepisy i procedury techniczno-budowlane i bezproblemowo integrują projekty z opracowaniami planistycznymi w kraju oraz państwach Unii Europejskiej. Absolwenci tego kierunku są przygotowani do działalności twórczej w zakresie projektowania architektonicznego i urbanistycznego. Ponadto studenci architektury rozwijają swoje zdolności plastyczne i artystyczne, w tym te związane z designem i aranżacją przestrzeni.


Umiejętności, które mają absolwenci architektury:

 • planują przestrzennie
 • dostosowują przestrzeń do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • kształtują środowisko człowieka z uwzględnieniem potrzeb społecznych
 • rozwiązują problemy funkcjonalne, użytkowe, budowlane, konstrukcyjne, inżynierskie i technologiczne
 • zapewniają bezpieczeństwo i komfort użytkowania określonych obiektów
 • integrują projekty z opracowaniami planistycznymi (w Polsce i Europie)
 • działają twórczo w zakresie projektowania architektonicznego i urbanistycznego
 • działają w designie


 

2. Poziom i forma studiów

 

1. Poziom:

 

2. Forma:


Studia w Gdańsku na kierunku architektura realizowane są w ramach studiówI stopnia (inżynierskich) lub studiów II stopnia (magisterskich).

Studia I stopnia (inżynierskie) trwają 4 lata. Studia II stopnia (magisterskie) przewidują 1,5 roku nauki. Studenci mogą rozpocząć studia na tym kierunku w trybie stacjonarnym.

 

Studia stacjonarne

Zajęcia stacjonarne na studiach dziennych najczęściej odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach porannych i popołudniowych.

Studia stacjonarne pozwalają studentom zdobywać cenne doświadczenie na terenie uczelni – dzięki temu stacjonarni studenci w swoich działaniach wykorzystywać mogą profesjonalne narzędzia oraz zaawansowaną technologię. Studia dzienne stacjonarne mogą utrudnić lub uniemożliwić studentom pracę na pełnym etacie.

Studia stacjonarne na uczelniach publicznych są zazwyczaj bezpłatne. Za stacjonarną naukę na uczelniach prywatnych najczęściej należy zapłacić.3. Program studiów i przedmioty

Przedmioty teoretyczne zapoznają studentów architektury z historią i teoriami tej dziedziny – ponadto studenci szkolą się w zakresie dziedzin pokrewnych architekturze. W trakcie studiów dowiadują się oni m.in.: jakie materiały wykorzystywane są w poszczególnych typach budownictwa oraz tego, w jaki sposób warunki pogodowe lub geograficzne wpływają na prace budowlane.

 

W programie studiów na kierunku architektura znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • historia sztuki
 • geometria wykreślna
 • budownictwo
 • mechanika budowli
 • modelowanie 3D
 • zintegrowane projektowanie architektoniczne
 • projekt wnętrza
 • socjologia przestrzeni

 

Dowiedz się więcej:

architektura - Politechnika Gdańska

 


4. Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Studenci architektury powinni być zorganizowani, odpowiedzialni i rzetelni. Kandydaci na ten kierunek muszą być spostrzegawczy i umiejętnie obserwować środowisko. Dobrze, by przyszli architekci byli otwarci i komunikatywni, a przy tym potrafili pracować w zespole. Architekci muszą wyróżniać się zdolnościami technicznymi i artystycznymi – w projektowaniu różnorodnych obiektów przestrzeni człowieka niezbędne są zmysł przestrzenny oraz poczucie estetyki.

Do rozwiązywania problemów architektonicznych i urbanistycznych przydatne będą także zdolności matematyczne i analityczne. Światowi architekci powinni też umiejętnie porozumiewać się w języku obcym. Przyszli specjaliści powinni potrafić zarządzać zespołem i projektami. W tym zawodzie niezbędna jest także kreatywność.


Predyspozycje kandydatów na studia na kierunek architektura:

 • zorganizowanie, odpowiedzialność
 • rzetelność, terminowość
 • spostrzegawczość, zdolność obserwacji
 • otwartość, komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność zarządzania zespołem
 • zmysł przestrzenny, poczucie estetyki
 • zdolność matematyczne i analityczne
 • zdolności językowe
 • kreatywność

 

STUDIA W GDAŃSKU - ważne informacje

studia w Gdańsku

kierunki studiów w Gdańsku

 

ARCHITEKTURA - ważne informacje

architektura studia

studia architektoniczne w Trójmieście

studia architektoniczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

 

Ile trwają studia na kierunku architektura w Gdańsku?

Program studiów na kierunku architektura w Gdańsku organizowany jest w ramach studiów I stopnia (inżynierskich) lub studiów II stopnia (magisterskich) i trwają 4 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

dowiedz się więcej

studia I stopnia w Gdańsku

studia II stopnia w Gdańsku

 

Studenci I stopnia przez 8 semestrów zgłębiają wiedzę teoretyczną z zakresu m.in. architektury, urbanistyki, budownictwa i sztuk pięknych. W trakcie praktycznych zajęć poznają oni podstawy projektowania architektonicznego i urbanistycznego. Absolwenci studiów I stopnia, którzy otrzymali tytuł inżyniera, mogą kontynuować edukację na studiach II stopnia lub rozpocząć działalność twórczą.

Studenci, którzy woleliby zdobywać doświadczenie zawodowe w kontrolowanych i profesjonalnych warunkach, mogą udać się na studia magisterskie, w których trakcie będą oni rozwijać swoje zdolności architektoniczne w wybranej przez siebie specjalności. Absolwenci studiów II stopnia, którzy obronili swoją pracę, mogą tytułować się mianem magistra inżyniera architekta.

Architektura w Gdańsku - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 4 lata inżynier architekt
studia II stopnia 1,5 roku magister inżynier architekt
Jaka praca po studiach na kierunku architektura w Gdańsku?

Jaka praca po studiach na kierunku architektura w Gdańsku?

Absolwenci architektury przygotowani są m.in. do podjęcia działalności twórczej w zakresie projektowania architektonicznego i urbanistycznego. Absolwenci architektury mogą szukać zatrudnienia np. w: pracowniach projektowych architektonicznych i urbanistycznych, jednostkach administracji samorządowej i państwowej, instytucjach badawczych oraz jednostkach zajmujących się doradztwem. Ponadto zdolności architektów cenione są także w środowiskach artystycznych i muzealnych.

 

Absolwent architektury może rozpocząć pracę m.in. w:

 • biurach projektowych,
 • firmach wykonawczych,
 • pracowniach związanych z projektowaniem wnętrz,
 • własnej działalności gospodarczej,
 • instytucjach administracji państwowej i samorządowej,
 • pracowniach konserwatorskich.


 

Studenci tego kierunku mogą zdobyć uprawnienia zawodowe wymagane prawem – po dokonaniu tego mogą oni wykonywać samodzielne funkcje w budownictwie oraz projektować i kierować robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej. Niektórzy absolwenci architektury mogą zdecydować się na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.


 

Funkcje, które może pełnić absolwent architektury:

 • architekt
 • projektant
 • kierownik budowy w zakresie architektury
 • kreślarz
 • inspektor
 • asystent architekta
 • scenograf

Gdzie studiować na kierunku architektura w Gdańsku?

Uczelnie na których można studiować kierunek architektura w Gdańsku 2022/2023:

Uczelnie w Gdańsku - kierunek architektura:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Politechnika Gdańska (Wydział Architektury) stacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

14 Uczelni w Gdańsku

Gdańsk ma wszystko, czego potrzebuje młody człowiek: dobre uczelnie, niesamowity klimat i bogatą historię, puby, bary, kawiarnie… Jako region turystyczny ma rozbudowaną strefę gastronomiczną i hotelową. Studenci nie mają tu żadnych problemów ze znalezieniem dodatkowej pracy.

W kwestii edukacji Trójmiasto ma wiele do zaoferowania: działa tutaj 19 uczelni wyższych, w tym 6 publicznych: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Wychowania Fizycznego i Akademia Muzyczna.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują trójmiejskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź

uczelnie i kierunki studiów w Gdańsku

uczelnie i kierunki studiów w Trójmieście

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia