Budownictwo - Gdańsk

Budownictwo - Gdańsk

Advertisement

Budownictwo - Gdańsk
Dodaj do ulubionych

21.10.2022

Budownictwo studia Gdańsk - 2022 | woj. pomorskie

Studia na kierunku Budownictwo to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności.

Studia na kierunku budownictwo w Gdańsku
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Opis kierunku

Studia na kierunku Budownictwo dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. zarządzania i kierowania procesami inwestycyjnymi oraz projektowania konstrukcji lądowych i wodnych.

 

Praca po studiach

Studia w Gdańsku na kierunku Budownictwo dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. przemyśle materiałów budowlanych, biurach konstrukcyjno-projektowych czy jednostkach administracji architektoniczno-budowlanej.

czytaj dalej wszystko o Budownictwo - Gdańsk

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku jest kierunek BUDOWNICTWO

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Budownictwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE? / WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Rekrutacja na studia w Gdańsku na kierunek Budownictwo, w przypadku studiów I stopnia, wymaga od kandydatów egzaminów maturalnych z konkretnych przedmiotów. Z kolei rekrutacja na studia II stopnia pod uwagę bierze stopień pokrewieństwa ukończonych przez kandydata studiów, średnią ważoną ocen ze studiów oraz ocenę na dyplomie.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Budownictwo:

 • matematyka,
 • fizyka,
 • informatyka,
 • język polski,
 • język obcy.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Budownictwo w Gdańsku

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BUDOWNICTWO?

Budownictwo to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe w Gdańsku, adresowany przede wszystkim do osób, które chcą zdobyć szeroką wiedzę z zakresu projektowania i wykonawstwa różnorodnych obiektów budowlanych.

Kierunki studiów w Gdańsku takie jak Budownictwo dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie m.in. projektowania, planowania i nadzorowania realizacji różnych projektów budowlanych oraz zarządzania procesami budowlanymi z wykorzystaniem technik komputerowych.

Przez to, że studia na kierunku Budownictwo dają studentom możliwość wyboru specjalności, mogą oni uczestniczyć w zajęciach zgodnych z ich zainteresowaniami i przyszłymi planami zawodowymi.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Budownictwo możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia na kierunku Budownictwo dają studentom możliwość zdobycia wiedzy z takich dziedzin jak m.in. matematyka, fizyka i chemia, a także mechaniki oraz prawa budowlanego. Program studiów zakłada, że studenci zdobędą również umiejętności dotyczące na przykład projektowania elementów sieci drogowej, oceny stanu technicznego dróg i projektowania konstrukcji nawierzchni czy projektowania układów obciążeń środowiskowych działających na konstrukcję.

Kierunki studiów takie jak Budownictwo dają studentom także możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu projektowania konstrukcji lądowych i wodnych oraz mostów, tuneli, autostrad i dróg. Kompetencje zdobywane podczas studiów dają studentom podstawy do nadzorowania i zarządzania procesami budowlanymi z wykorzystaniem nowoczesnych technik komputerowych.

Przykładowe przedmioty oferowane przez uczelnie w Gdańsku na kierunku Budownictwo: zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi, złożone konstrukcje metalowe, projektowanie dróg ruchu szybkiego.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BUDOWNICTWO?

Studia na kierunku Budownictwo trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia)

Budownictwo w Gdańsku - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia od 3,5 do 4 lat inżynier
studia II stopnia od 1,5 do 2 lat magister inżynier

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BUDOWNICTWO

Studia na kierunku Budownictwo dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w biurach konstrukcyjno-projektowych, placówkach naukowo-badawczych czy jednostkach administracji architektoniczno-budowlanej. Mogą także zajmować się wykonawstwem i nadzorem budowlanym, kosztorysowaniem robót albo projektowaniem obiektem użyteczności publicznej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Budownictwo:

 • biura konstrukcyjno-projektowe,
 • przemysł materiałów budowlanych,
 • kosztorysowanie robót,
 • nadzór budowlany,
 • jednostki administracji architektoniczno-budowlanej,
 • placówki naukowo-badawcze,
 • projektant obiektów użyteczności publicznej.

Kierunki architektura i budownictwo w Gdańsku

Komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia