Górnictwo i geologia - Wrocław
Dodaj do ulubionych

20.12.2022

Górnictwo i geologia studia Wrocław - 2023 | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku Górnictwo i geologia to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym  lub niestacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności.

Studia na kierunku górnictwo i geologia w mieście Wrocławiu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Opis kierunku

Studia na kierunku Górnictwo i geologia skierowane są do osób, które interesują się naukami przyrodniczymi i społecznymi. Dają one studentom możliwość zdobycia wiedzy z zakresu m.in. geomechaniki, robotyki i cyfryzacji oraz zarządzania środowiskiem. Studenci mają również szansę poznać najnowsze technologie, które wykorzystywane są w przemyśle surowcowym.
 

Praca po studiach

Studia we Wrocławiu na kierunku Górnictwo i geologia dają studentom możliwość zatrudnienia m.in. w zakładach górniczych. Program studiów zakłada również przygotowanie menadżerskie, aby studenci mogli zajmować stanowiska kierownicze lub zarządcze w przedsiębiorstwach górniczych.

 

czytaj dalej wszystko o Górnictwo i geologia - Wrocław

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest kierunek górnictwo i geologia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Wrocławska

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE? / WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Rekrutacja na studia we Wrocławiu w przypadku studiów I stopnia wymaga od kandydata egzaminów maturalnych z konkretnych przedmiotów. Z kolei rekrutacja na studia II stopnia bierze pod uwagę ocenę na dyplomie ukończenia studiów I stopnia, średnią ważoną z przebiegu studiów oraz wynik rozmowy rekrutacyjnej, która ocenia efekty kształcenia osiągnięte w trakcie studiów I stopnia. Dodatkowe punkty otrzymują także absolwenci studiów I stopnia na kierunkach: górnictwo i geologia, geoinformatyka, geodezja i kartografia.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Górnictwo i geologia:

 • matematyka,
 • język obcy,
 • fizyka,
 • chemia,
 • geografia,
 • język polski.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GÓRNICTWO I GEOLOGIA?

Górnictwo i geologia to jeden z kierunków związanych z górnictwem i inżynierią środowiska, oferowanych przez szkoły wyższe we Wrocławiu. Studenci tego kierunku mają możliwość zdobycia wiedzy zarówno z zakresu nauk podstawowych i technicznych (np. matematyki, fizyki, geoninżynierii oraz przeróbki surowców), nauk przyrodniczych (np. geologii, ochrony środowiska, geochemii) oraz nauk społecznych (np. prawo czy zarządzanie).

Studenci mają również szansę zdobyć wiedzę z przedmiotów specjalistycznych, np. o podziemnych i odkrywkowych technologiach górniczych, o geomechanice, robotyce i cyfryzacji czy zarządzaniu środowiskiem.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Górnictwo i geologia możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (inżynierskie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Niektóre kierunki studiów we Wrocławiu, w tym Górnictwo i geologia, oferują studentom możliwość wyboru specjalności. Przykładowe specjalności na tym kierunku to: Cyfrowe górnictwo, Eksploatacja podziemna i odkrywkowa złóż czy Eksploatacja podziemna i odkrywkowa złóż. Dzięki różnorodności specjalności studenci mają możliwość uczestnictwa w zajęciach zgodnych z ich zainteresowaniami.

Studenci mają również możliwość poznać metody i techniki pomiarowe, które są wykorzystywane w budowie i aktualizacji map stosowanych w geologii i górnictwie. Program studiów zakłada udział studentów w takich zajęciach jak: Przeróbka kopalin, Geodezja inżynieryjna, Systemy maszynowe itp.

Uczelnie we Wrocławiu oferujące ten kierunek dają studentom także możliwość zapoznania się z najnowszymi technologiami wykorzystywanymi w przemyśle surowcowym.

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GÓRNICTWO I GEOLOGIA?

Studia na kierunku Górnictwo i geologia trwają 3,5 roku (studia I stopnia w trybie stacjonarnym), 4 lata (studia I stopnia w trybie niestacjonarnym), 1,5 roku (studia II stopnia w trybie stacjonarnym) lub 2 lata (studia II stopnia w trybie niestacjonarnym).

 

Górnictwo i geologia w mieście Wrocławiu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia od 3,5 do 4 lat inżynier
studia II stopnia od 1,5 do 2 lat magister inżynier

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU GÓRNICTWO I GEOLOGIA

Kierunki studiów powiązane z górnictwem, tak więc i Górnictwo i geologia, dają ich absolwentom możliwość zatrudnienia m.in. w zakładach górniczych czy stacjach ratownictwa górniczego. Absolwenci mogą również znaleźć pracę w biurach projektowych czy przedsiębiorstwach budownictwa geotechnicznego. Dzięki przygotowaniu menadżerskiemu mogą również zajmować stanowiska zarządcze w przedsiębiorstwach górniczych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Górnictwo i geologia:

 • zakłady górnicze;
 • organy nadzoru górniczego i geologicznego;
 • biura projektowe;
 • instytucje naukowo-badawcze i ośrodki badawczo-rozwojowe;
 • stacja ratownictwa górniczego;
 • przedsiębiorstwa budownictwa geotechnicznego.

 

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Górnictwo i geologia Wrocław studia i stopnia

Górnictwo i geologia Wrocław studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Górnictwo i geologia Wrocław studia stacjonarne

Górnictwo i geologia Wrocław studia niestacjonarne

Kierunki geograficzne w mieście Wrocławiu

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wydział Nauk Społecznych, Wydział Humanistyczny, Wydział Teologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji UŚ https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJq50dkTbOFkcR6qGXE6SyeGo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/397da-US-Katowice.jpg Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu