Górnictwo i geologia - Wrocław

Górnictwo i geologia - Wrocław

Studia na kierunku górnictwo i geologia w mieście Wrocławiu możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska

01.02.2024

Górnictwo i geologia studia Wrocław - 2024 | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku Górnictwo i geologia to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym  lub niestacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności.

Górnictwo i geologia - Wrocław
Studia na kierunku górnictwo i geologia w mieście Wrocławiu
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku górnictwo i geologia w mieście Wrocławiu rozpocznie się 1 czerwca 2024 r. i potrwa do 12 września 2024 r. | Górnictwo i geologia Wrocław - terminy rekrutacji >

Opis kierunku

Studia na kierunku górnictwo i geologia skierowane są do osób, które interesują się naukami przyrodniczymi i społecznymi. Dają one studentom możliwość zdobycia wiedzy z zakresu m.in. geomechaniki, robotyki i cyfryzacji oraz zarządzania środowiskiem. Studenci mają również szansę poznać najnowsze technologie, które wykorzystywane są w przemyśle surowcowym.

Absolwenci górnictwa i geologii mają możliwość podjęcia pracy m.in. w zakładach górniczych. Program studiów zakłada również przygotowanie menadżerskie, aby studenci mogli zajmować stanowiska kierownicze lub zarządcze w przedsiębiorstwach górniczych.

 

Uczelnie

Studia we Wrocławiu 2024/2025 na kierunku górnictwo i geologia możesz podjąć na 1 uczelni publicznej: Politechnice Wrocławskiej (Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii PWR).

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE? / WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Rekrutacja na studia we Wrocławiu w przypadku studiów I stopnia wymaga od kandydata egzaminów maturalnych z konkretnych przedmiotów. Z kolei rekrutacja na studia II stopnia bierze pod uwagę ocenę na dyplomie ukończenia studiów I stopnia, średnią ważoną z przebiegu studiów oraz wynik rozmowy rekrutacyjnej, która ocenia efekty kształcenia osiągnięte w trakcie studiów I stopnia. Dodatkowe punkty otrzymują także absolwenci studiów I stopnia na kierunkach: górnictwo i geologia, geoinformatyka, geodezja i kartografia.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia 2024/2025 na kierunku Górnictwo i geologia:

 • matematyka,
 • język obcy,
 • fizyka,
 • chemia,
 • geografia,
 • język polski.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GÓRNICTWO I GEOLOGIA?

Górnictwo i geologia to jeden z kierunków związanych z górnictwem i inżynierią środowiska, oferowanych przez szkoły wyższe we Wrocławiu. Studenci tego kierunku mają możliwość zdobycia wiedzy zarówno z zakresu nauk podstawowych i technicznych (np. matematyki, fizyki, geoninżynierii oraz przeróbki surowców), nauk przyrodniczych (np. geologii, ochrony środowiska, geochemii) oraz nauk społecznych (np. prawo czy zarządzanie).

Studenci mają również szansę zdobyć wiedzę z przedmiotów specjalistycznych, np. o podziemnych i odkrywkowych technologiach górniczych, o geomechanice, robotyce i cyfryzacji czy zarządzaniu środowiskiem.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Górnictwo i geologia możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (inżynierskie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Niektóre kierunki studiów we Wrocławiu, w tym Górnictwo i geologia, oferują studentom możliwość wyboru specjalności. Przykładowe specjalności na tym kierunku to: Cyfrowe górnictwo, Eksploatacja podziemna i odkrywkowa złóż czy Eksploatacja podziemna i odkrywkowa złóż. Dzięki różnorodności specjalności studenci mają możliwość uczestnictwa w zajęciach zgodnych z ich zainteresowaniami.

Studenci mają również możliwość poznać metody i techniki pomiarowe, które są wykorzystywane w budowie i aktualizacji map stosowanych w geologii i górnictwie. Program studiów zakłada udział studentów w takich zajęciach jak: Przeróbka kopalin, Geodezja inżynieryjna, Systemy maszynowe itp.

Uczelnie we Wrocławiu oferujące ten kierunek dają studentom także możliwość zapoznania się z najnowszymi technologiami wykorzystywanymi w przemyśle surowcowym.

 

Uczelnie w mieście Wrocławiu - kierunek górnictwo i geologia:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Politechnika Wrocławska (Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GÓRNICTWO I GEOLOGIA?

Studia na kierunku Górnictwo i geologia trwają 3,5 roku (studia I stopnia w trybie stacjonarnym), 4 lata (studia I stopnia w trybie niestacjonarnym), 1,5 roku (studia II stopnia w trybie stacjonarnym) lub 2 lata (studia II stopnia w trybie niestacjonarnym).

 

Górnictwo i geologia w mieście Wrocławiu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia od 3,5 do 4 lat inżynier
studia II stopnia od 1,5 do 2 lat magister inżynier

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU GÓRNICTWO I GEOLOGIA

Kierunki studiów powiązane z górnictwem, tak więc i Górnictwo i geologia, dają ich absolwentom możliwość zatrudnienia m.in. w zakładach górniczych czy stacjach ratownictwa górniczego. Absolwenci mogą również znaleźć pracę w biurach projektowych czy przedsiębiorstwach budownictwa geotechnicznego. Dzięki przygotowaniu menadżerskiemu mogą również zajmować stanowiska zarządcze w przedsiębiorstwach górniczych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Górnictwo i geologia:

 • zakłady górnicze;
 • organy nadzoru górniczego i geologicznego;
 • biura projektowe;
 • instytucje naukowo-badawcze i ośrodki badawczo-rozwojowe;
 • stacja ratownictwa górniczego;
 • przedsiębiorstwa budownictwa geotechnicznego.

 

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Górnictwo i geologia Wrocław studia i stopnia

Górnictwo i geologia Wrocław studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Górnictwo i geologia Wrocław studia stacjonarne

Górnictwo i geologia Wrocław studia niestacjonarne

Górnictwo i geologia w mieście Wrocławiu

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia