Odnawialne źródła energii - Wrocław

Odnawialne źródła energii - Wrocław

Studia na kierunku odnawialne źródła energii w mieście Wrocławiu możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym).

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska

Odnawialne źródła energii stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku odnawialne źródła energii

Uczelnie, gdzie odnawialne źródła energii jako specjalność / ścieżka kształcenia

Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska

Energetyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku energetyka

Pokaż więcej
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

Pokaż więcej

22.02.2024

Odnawialne źródła energii - studia Wrocław 2024 | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku odnawialne źródła energii to studia inżynierskie, których program kształcenia trwa 3,5 roku (studia inżynierskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Odnawialne źródła energii - Wrocław
Studia na kierunku odnawialne źródła energii w mieście Wrocławiu
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku odnawialne źródła energii w mieście Wrocławiu rozpocznie się 1 maja 2024 r. i potrwa do 23 września 2024 r. | Odnawialne źródła energii Wrocław - terminy rekrutacji >

 

Opis kierunku

W ramach studiów realizowanych na kierunku odnawialne źródła energii uczestnicy zdobywają wiedzę w zakresie projektowania instalacji OZE, jakie stosuje się w budownictwie i różnych gałęziach przemysłu.

 

Praca po studiach

Studia we Wrocławiu umożliwiają absolwentom odnalezienie się w pracy w biurach projektowych w ramach wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej na podstawie OZE. Mogą podjąć zatrudnienie także w firmach projektowych wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Kierunki studiów we Wrocławiu, do których zalicza się odnawialne źródła energii, przeznaczone są dla osób, które ukończyły liceum lub technik i uzyskały pozytywny wynik na egzaminie maturalnym z takich przedmiotów, jak np.:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • geografia,
 • historia,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

Rekrutacja na studia we Wrocławiu może wiązać się z dodatkowymi opłatami. Ich wysokość oraz wykaz dokumentów niezbędnych do dostarczenia jest wyszczególniony na stronie uczelni.

 *Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII?

Studia na kierunku odnawialne źródła energii opierają się na podstawowych zagadnieniach z zakresu energetyki, projektowania oraz eksploatacji systemów instalacji odnawialnych źródeł energii.

Uczestnicy mogą wybrać jedną z dostępnych ścieżek kształcenia – odnawialne źródła energii w budownictwie lub przemysłowe instalacje odnawialnych źródeł energii. Wykładowcy to uznani praktycy zawodowi, którzy kładą duży nacisk na przekazywanie aktualnej wiedzy w ramach technologii i światowych trendów odnawialnych źródeł energii.

W programie zajęć uwzględniono więc przedmioty z obszaru magazynowania energii, integracji systemów automatyki. Słuchacze uczą się również na temat kosztów generacji energii z różnych źródeł.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku odnawialne źródła energii możemy podzielić na:

1. Typ

 • studia I stopnia (licencjackie).

2. Tryb:

 • studia stacjonarne.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Uczelnie we Wrocławiu na kierunku odnawialne źródła energii kształcą absolwentów, którzy rozumieją systemowe funkcjonowanie istoty odnawialnych źródeł energii. Kreują rozwój instytucji lub podmiotu, za który odpowiadają. Dbają przy tym o uzyskanie maksymalnych korzyści społeczno-ekonomicznych wynikających z implementowania rozwiązań OZE.

Wyróżniają się umiejętnościami w zakresie optymalizacji decyzji o wyborze różnych rodzajów odnawialnych źródeł energii.

Mają również kompetencje w ramach projektowania, montażu czy użytkowania instalacji wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii. Rozumieją sposoby ich integrowania z istniejącą infrastrukturą energetyczną.

Znają najnowsze trendy związane z projektowaniem budynków praktycznie zeroemisyjnych. Integrują architekturę z odnawialnymi źródłami energii, a także doposażają ją w instalacje.

Absolwent posługuje się nowoczesnymi programami komputerowymi w trakcie projektowania oraz opracowywania modeli matematycznych oraz fizycznych wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Kieruje zespołami ludzkimi w systemie produkcyjnym i eksploatacyjnym w branży energetycznej.

Uczelnie w mieście Wrocławiu - kierunek odnawialne źródła energii:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Politechnika Wrocławska (Wydział Mechaniczno-Energetyczny) stacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII?

Studia na kierunku odnawialne źródła energii trwają 3,5 roku (studia inżynierskie). 

Odnawialne źródła energii w mieście Wrocławiu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3,5 roku inżynier
studia II stopnia 1,5 roku magister inżynier

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Studia przygotowują absolwentów do pracy w zakresie odnawialnych źródeł energii. To specjaliści różnych instytucji publicznych i firm prywatnych, które wykorzystują odnawialne źródła energii. Mogą znaleźć zatrudnienie także w przedsiębiorstwach zajmujących się budowaniem i eksploatowaniem systemów OZE.

Podejmą pracę również w nowoczesnych firmach, które rozwijają technologie odnawialnych źródeł energii czy w jednostkach samorządu terytorialnego związanego z energetyką odnawialną.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku odnawialne źródła energii

 • biuro projektowe wytwarzające energię elektryczną i cieplną na podstawie OZE,
 • firmy związane z dystrybuowaniem energii cieplnej i elektrycznej,
 • projektanci, kierownicy produkcji,
 • instalatorzy OZE,
 • technologowie OZE,
 • agencje zajmujące się energią odnawialną,
 • działy badawczo-rozwojowe firm z branży OZE,
 • firmy odpowiedzialne za produkcję maszyn i urządzeń OZE.

Studia na kierunku odnawialne źródła energii przekazują uczestnikom aktualny zakres wiedzy i umiejętności, które są niezbędne do podjęcia przyszłej pracy zawodowej.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Odnawialne źródła energii Wrocław studia i stopnia

Odnawialne źródła energii Wrocław studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Odnawialne źródła energii Wrocław studia stacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku odnawialne źródła energii w Mieście wrocławiu

Studia I stopnia

Odnawialne źródła energii w mieście Wrocławiu

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia