Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach - Kraków

Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach - Kraków

Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach - Kraków
Dodaj do ulubionych

16.09.2022

Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach studia Kraków 2022 | woj. małopolskie

Studia na kierunku Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru ścieżki kształcenia.

Studia na kierunku filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach w Krakowie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Opis kierunku

Studia na kierunku Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach dają studentom możliwość zdobycia wiedzy m.in. o filmie, telewizji, nowych mediach, grach wideo w odniesieniu do literatury, historii sztuki, wiedzy o teatrze itp., a także historii, teorii i analizy filmu czy ewolucji nowych mediów.

 

Praca po studiach

Studia w Krakowie na kierunku Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w instytucjach kultury, redakcjach czasopism i portali internetowych czy agencjach reklamowych.

czytaj dalej wszystko o Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach - Kraków

Zobacz, na jakich uczelniach w Krakowie jest kierunek filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE? / WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Rekrutacja na studia w Krakowie na kierunek Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach w przypadku studiów I stopnia, wymaga od kandydatów egzaminów maturalnych z konkretnych przedmiotów. Z kolei rekrutacja na studia II stopnia bierze pod uwagę średnią ocen z ukończonych studiów.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediów:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • filozofia,
 • geografia,
 • historia,
 • historia muzyki,
 • historia sztuki,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • język łaciński i kultura antyczna,
 • język polski,
 • matematyka,
 • WOS.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FILMOZNAWSTWO I WIEDZA O NOWYCH MEDIACH?

Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe w Krakowie. Studenci tego kierunku mają możliwość zdobyć wiedzę m.in. o filmie, nowych mediach, telewizji oraz grach wideo, w perspektywie refleksji ogólnohumanistycznej dotyczącej wiedzy o historii sztuki, literaturze czy wiedzy o teatrze. Program studiów przewiduje również przedmioty istotne dla kultury i cywilizacji.

Studenci kierunku Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach mogą uczestniczyć również w zajęciach o charakterze praktycznym, czyli warsztatach filmowych i telewizyjnych oraz scenariuszowych.

Kierunki studiów w Krakowie takie jak Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediów przewidują też odbycie przez studentów praktyk studenckich, dzięki czemu będą mogli oni wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności w praktyce.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunki studiów takie jak Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach mają za zadanie przede wszystkim przygotować studentów do pracy w charakterze specjalistów, którzy oceniają, analizują i kreują teksty kultury w sferze filmu i nowych mediów. Program studiów zakłada, że studenci zdobędą wiedzę m.in. z zakresu historii filmu, wiedzy o teatrze, gatunków telewizyjnych czy socjologii kultury.

Dzięki temu, że studia na kierunku Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach przewidują wybór przez studentów ścieżki kształcenia, mogą oni uczestniczyć w zajęciach zgodnych z ich zainteresowaniami i przyszłymi planami zawodowymi. W zależności od wybranej ścieżki, studenci tego kierunku mogą na przykład zdobyć umiejętność interpretacji dzieła filmowego lub poznać koncepcje i źródła współczesnej performatyki.

Przykładowe przedmioty oferowane przez uczelnie w Krakowie na kierunku Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach: polski film dokumentalny, historia myśli filmowej czy główne kierunki awangardy filmowej.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FILMOZNAWSTWO I WIEDZA O NOWYCH MEDIACH?

Studia na kierunku Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach w Krakowie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU FILMOZNAWSTWO I WIEDZA O NOWYCH MEDIACH

Studia na kierunku Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy w miejscach związanych z szeroko rozumianą kulturą i sztuką, a więc m.in. w instytucjach kultury i sztuki takich jak studia filmowe, stacje telewizyjne, redakcje czasopism i portali internetowych. Mogą również pracować w agencjach reklamowych i eventowych, działach marketingowych i public relations oraz w instytucjach związanych z produkcją i dystrybucją filmów.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach:

 • studia filmowe,
 • stacje telewizyjne,
 • redakcje czasopism i portali internetowych,
 • krytyk filmowy i telewizyjny,
 • agencje reklamowe i eventowe,
 • działy marketingu i PR,
 • instytucje związane z produkcją i dystrybucją filmów.

Poziom i tryb studiów


Kierunki artystyczne w Krakowie

Rozwiń

Popularne kierunki artystyczne niestacjonarne w Krakowie

Komentarze (0)