Management and law - Toruń

Management and law - Toruń

Management and law - Toruń
Dodaj do ulubionych

03.03.2023

Management and law studia Toruń 2023 | woj. kujawsko-pomorskie

Studia na kierunku Management and law to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności.
 

Studia na kierunku management and law w Toruniu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

W Toruniu management and law możesz studiować w ramach kierunku na 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu.

 

Opis kierunku

Studia na kierunku Management and law dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. współczesnych koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem, postępowania cywilnego i administracyjnego, prawa europejskiego i zasad odpowiedzialności menadżera w obrocie gospodarczym. Studia prowadzone są w języku angielskim.
 

Praca po studiach

Studia w Toruniu na kierunku Management and law dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. jako pracownicy działów HR w przedsiębiorstwach, w agencjach doradztwa personalnego czy jako doradcy ds. współpracy międzynarodowej.

 

czytaj dalej wszystko o Management and law - Toruń

Zobacz, na jakich uczelniach w Toruniu jest kierunek MANAGEMENT AND LAW

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet WSB Merito w Toruniu

Uniwersytet WSB Merito w Toruniu

Management and law stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku management and law

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Rekrutacja na studia w Toruniu na kierunek Management and law wymaga od kandydatów dyplomu ukończenia studiów. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Przed przystąpieniem do procesu rekrutacyjnego warto sprawdzić, jakie dokładnie wymagania stawia przed kandydatem rekrutacja na studia.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU MANAGEMENT AND LAW?

Management and law to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe w Toruniu. Studenci tego kierunku mają możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie m.in. postępowania cywilnego i administracyjnego, wybranych aspektów prawa europejskiego czy zasad odpowiedzialności menadżera w obrocie gospodarczym, a także aspektów psychologicznych w pracy menadżera.

Kierunki studiów w Toruniu takie jak Management and law dają studentom możliwość wyboru specjalności, przez co mogą oni uczestniczyć w zajęciach zgodnych z ich zainteresowaniami i przyszłymi planami zawodowymi. Studia prowadzone są w języku angielskim.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Management and law możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia na kierunku Management and law dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności dotyczących m.in. współczesnych koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem, zasad podejmowania decyzji strategicznych i ich wpływu na funkcjonowanie podmiotów gospodarczych oraz sporządzania biznesplanu.

W zależności od wybranej specjalności, studenci mogą m.in. nauczyć się efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, efektywnego planowania procesu personalnego czy budowania modeli kompetencyjnych menadżerów-coachów. Mogą także poznać metody i narzędzia strategicznego zarządzania przedsiębiorstwami międzynarodowymi oraz wykorzystania nowoczesnych metod marketingowych na rynku globalnym.

Przykładowe przedmioty oferowane przez uczelnie w Toruniu na kierunku Management and law: podstawy coachingu dla menedżera, systemy płac i motywowanie pracowników, sprawozdawczość finansowa.

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU MANAGEMENT AND LAW?

Studia na kierunku Management and law trwają 2 lata (studia II stopnia).

 

Management and law w Toruniu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU MANAGEMENT AND LAW

Kierunki studiów takie jak Management law dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. jako doradcy i eksperci ds. współpracy międzynarodowej, specjaliści ds. projektów międzynarodowych, pracownicy działów human resources w przedsiębiorstwach różnych branż czy w agencjach doradztwa personalnego. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie również w biurach pośrednictwa pracy, specjaliści ds. personalnych, doradcy personalni, specjaliści ds. rekrutacji i szkoleń.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Management and law:

 • doradca ds. współpracy międzynarodowej,
 • specjalista ds. projektów międzynarodowych,
 • pracownik działu HR,
 • agencje doradztwa personalnego,
 • agencje doradztwa personalnego,
 • biura pośrednictwa pracy,
 • specjalista ds. personalnych,
 • doradca personalny,
 • specjalista ds. rekrutacji,
 • specjalista ds. szkoleń.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Management and law Toruń studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Management and law Toruń studia stacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku management and law w Toruniu

Studia II stopnia

Kierunki studia w języku obcym w Toruniu

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia