Fizjoterapia - Toruń

Studia w Toruniu

Fizjoterapia

Odkryj kierunek Fizjoterapia w Toruniu i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

22.08.2023

Fizjoterapia studia Toruń 2023 | woj. kujawsko-pomorskie

Fizjoterapia w Toruniu to 5-letnie studia (jednolite magisterskie). Studia można podjąć na 1 uczelni w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej. 

Studia na kierunku fizjoterapia w Toruniu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Opis kierunku

Fizjoterapia to kierunek, na którym studenci zdobywają zaawansowaną wiedzę na temat funkcjonowania ciała. Program studiów obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne, podczas których przyszli absolwenci zdobywają umiejętności niezbędne do leczenia zaburzeń układu ruchu. Studenci fizjoterapii zdobywają doświadczenie w pracy m.in. z osobami starszymi, kobietami w ciąży oraz dziećmi.

Fizjoterapeuci mają wiele możliwości zawodowych. Mogą pracować w miejscach zajmujących się opieką zdrowotną takich jak: szpitale, uzdrowiska czy hospicja. Absolwenci fizjoterapii często znajdują zatrudnienie w klubach sportowych, na siłowniach oraz w klinikach odnowy biologicznej. Umiejętności zdobyte w trakcie studiów pozwalają także na prowadzenie własnej działalności.

 

Uczelnie

W Toruniu fizjoterapię możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Toruniu na kierunku fizjoterapia w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku fizjoterapia w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Wykaz opłat za studia na kierunku fizjoterapia w Toruniu >

czytaj dalej wszystko o Fizjoterapia - Toruń

Zobacz, na jakich uczelniach w Toruniu jest kierunek FIZJOTERAPIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Fizjoterapia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek fizjoterapia w Toruniu?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku fizjoterapia najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • fizyka i astronomia
 • geografia
 • informatyka
 • matematyka

 

Kierunki studiów w Toruniu takie jak fizjoterapia uchodzą za jedne z najbardziej renomowanych. Kandydatów na studia medyczne zawsze jest bardzo wielu, ale liczba osób, które zostaną przyjęte, jest ograniczona. Musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, musisz zdawać przedmiot dodatkowy najlepiej na poziomie rozszerzonym. Do wyboru masz chemię, biologię, fizykę, fizykę i astronomię, matematykę, informatykę, geografię. Pamiętaj także, że w przypadku kierunku fizjoterapia potrzebne jest zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy, które potwierdzi Twoje predyspozycje do wykonywania zawodu.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Fizjoterapia w Toruniu

Jak wyglądają studia na kierunku fizjoterapia w Toruniu?

1. Dla kogo ten kierunek?

Napoleon Hill powiedział: „Największa potęga człowieka tkwi w sile jego wiary”, a wiary potrzeba nieskończenie wiele, jeśli chodzi o rehabilitację i doprowadzenie ludzkiego ciała do odpowiedniego funkcjonowania. Fizjoterapeuci uchodzą za cudotwórców, mimo że niewiele mają z nimi wspólnego. To ludzie silnej woli, którzy latami pracują nad umiejętnościami mającymi przysłużyć się pacjentom, zmagającym się z trudnościami swojego ciała.

Nie wystarczy, by kandydaci na studia medyczne w zakresie fizjoterapii bez trudności przyswajali treści z zakresu nauk ścisłych. Ważne są także predyspozycje manualne, cierpliwość i empatia. Zawód fizjoterapeuty to praca żmudna, która nie zawsze przynosi oczekiwane skutki. Fizjoterapeuci muszą być wsparciem dla osób, którymi zajmują się w przypadku ich problemów z funkcjonowaniem ciała. Jeśli tego typu praca Cię interesuje, pomyśl o rekrutacji na kierunek fizjoterapia w Toruniu.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku fizjoterapia możemy podzielić na:

1. Typ

2. Tryb:

 

Studia na kierunku fizjoterapia w Toruniu realizowane są w ramach jednolitych studiów magisterskich. Studia jednolite magisterskie trwają pięć lat.

Uczelnie w Toruniu umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Gdzie studiować

Studia medyczne w Toruniu w zakresie fizjoterapii możesz realizować na Wydziale Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Uczelnia pragnie zapewnić najwyższy poziom kształcenia w szerokim zakresie, również w odniesieniu do nauk medycznych.

Program kształcenia opiera się przede wszystkim na naukach ścisłych, zwłaszcza biologii i chemii. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład: fizjoprofilaktyka, fizjoterapia ogólna, demografia i epidemiologia, genetyka, kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu (basen), kinezjologia, anatomia prawidłowa, geriatria, psychologia sportu, metody diagnostyczne w sporcie, metody kinezyterapeutyczne, masaż sportowy, rehabilitacja neurologiczna i wiele innych.4

 

4. Praca po studiach

Studia w Toruniu w zakresie fizjoterapii zapewniają absolwentom bardzo wiele możliwości pracy i rozwoju. Przede wszystkim studenci są przygotowywani do pracy w ośrodkach dla niepełnosprawnych, w placówkach ochrony zdrowia, w zakładach opieki leczniczej, w sanatoriach, w centrach odnowy biologicznej, zakładach pracy chronionej i warsztatach terapii zajęciowej, w klubach sportowych, w placówkach prowadzących działalność w zakresie sportu osób niepełnosprawnych i adaptacyjnej aktywności ruchowej.

Absolwenci zyskują kompetencje do wykonywania zabiegów z fizykoterapii, masażu, terapii manualnej czy kinezyterapii, a umiejętności te otwierają drzwi do jednostek ochrony zdrowia, ośrodków sportowych, ośrodków dla niepełnosprawnych. Możliwości zatrudnienia i awansu jest bardzo wiele, dlatego tak wielu kandydatów na studia medyczne interesuje się kierunkiem fizjoterapia.

 

5. Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku fizjoterapia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • anatomia prawidłowa,
 • fizjoterapia kliniczna w neurologii i neurologii rozwojowej,
 • techniki neuromobilizacyjne,
 • psychologia sportu,
 • metody diagnostyczne w sporcie, metody kinezyterapeutyczne,
 • rehabilitacja neurologiczna,
 • masaż sportowy,
 • psychologia sportu,
 • odnowa biologiczna,
 • demografia i epidemiologia
 • i wiele innych.

 

Zajęcia realizowane są w formie ćwiczeń, laboratoriów i wykładów, a poparte są wielogodzinnymi praktykami. Szczegółowe informacje odnoszące się do programu zajęć oraz praktyk semestralnych i rocznych znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Toruniu.

Studenci w trakcie całego toku kształcenia zdobywają niezbędną wiedzę odnoszącą się do funkcjonowania organizmu człowieka, a dodatkowo kształcą się w zakresie neurologii, ortopedii, pediatrii czy geriatrii. Szczegółowe wykształcenie uzyskują w zakresie fizjoterapii i możliwości terapii różnego rodzaju. Rozwijają także niezbędne umiejętności, które pozwolą im wykonywać zawód jak najlepiej. Musisz pamiętać, że fizjoterapeuci nie są cudotwórcami, dlatego ważna jest także silna psychika i podejście do pacjenta, którego należy wspierać w tak trudnych chwilach rehabilitacji

Ile trwają studia na kierunku fizjoterapia w Toruniu?

Studia na kierunku Fizjoterapia w Toruniu trwają 5 lat (studia jednolite).

Po ukończeniu studiów i odbyciu wymaganej praktyki zawodowej studenci mogą złożyć Państwowy Egzamin Specjalizacyjny Fizjoterapeutów oraz zarejestrować i złożyć wniosek do Ministra Zdrowia, który zobowiązuje się wydać Prawa do wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

Fizjoterapia w Toruniu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
jednolite magisterskie 5 lat magister

Jaka praca po kierunku fizjoterapia w Toruniu?

Studia medyczne w Toruniu w zakresie fizjoterapii kształcą najlepszych specjalistów w swojej dziedzinie. Absolwenci pracujący w charakterze fizjoterapeutów obejmują stanowiska w szpitalach, przychodniach, gabinetach prywatnych, gabinetach odnowy biologicznej i spa, klubach sportowych, sanatoriach, ośrodkach rekreacji sportowej, ośrodkach dla osób niepełnosprawnych. Po ukończeniu fizjoterapii studenci ukierunkowują swoją karierę.

Właśnie dlatego wielu z nich stawia na dokształcanie w zakresie neurologii, dzięki której mogą pracować z pacjentami po udarach, urazach rdzenia kręgowego, urazach czaszkowo-mózgowych, stwardnieniu rozsianym czy z chorobą Parkinsona; w zakresie pediatrii, dzięki czemu starają się neutralizować wady postawy, zaburzenia wieku rozwojowego, wady wrodzone czy mózgowe porażenie dziecięce; w zakresie ortopedii, dzięki czemu zajmują się pacjentami po urazach i wypadkach, po zabiegach operacyjnych czy z pacjentami cierpiącymi na bóle kręgosłupa i kończyn; w zakresie geriatrii, dzięki czemu neutralizują choroby degeneracyjne, urazy, zaburzenia równowagi. Fizjoterapeuci pracują także ze sportowcami, pacjentami kardiologicznymi, pulmonologicznymi i wieloma innymi.

Kierunek fizjoterapia w Toruniu przygotowuje studentów do pracy w ośrodkach dla niepełnosprawnych, sanatoriach, placówkach ochrony zdrowia, zakładach opieki leczniczej, w centrach odnowy biologicznej, klubach sportowych, placówkach prowadzących działalność w zakresie sportu osób niepełnosprawnych i adaptacyjnej aktywności ruchowej, zakładach pracy chronionej i warsztatach terapii zajęciowej, w publicznych i niepublicznych jednostkach ochrony zdrowia, gabinetach masażu, ośrodkach sportowych oraz ośrodkach rehabilitacyjnych. Możliwości pracy i rozwoju jest bardzo wiele, dlatego tak wiele kandydatów wybiera tego typu kierunek medyczny.

Gdzie studiować na kierunku fizjoterapia w Toruniu?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W rekrutacji na studia jednolite na kierunku fizjoterapia, w roku akademickim 2023/2024, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oferuje 150 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UMK

 

Kierunek fizjoterapia - uczelnie w Toruniu

 

czytaj dalej uczelnie w Toruniu

 

Fizjoterapia studia stacjonarne - uczelnie w Toruniu

 

Fizjoterapia studia niestacjonarne - uczelnie w Toruniu
 
Fizjoterapia studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Toruniu

 

Uczelnie w Toruniu - kierunek fizjoterapia:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy) stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek fizjoterapia w Toruniu?

Fizjoterapia to kierunek coraz bardziej popularny. Specjaliści w tym zakresie pragną pomagać pacjentom w dojściu do zdrowia po przejściu chorób lub doświadczeniu różnego rodzaju urazów. Studia medyczne tego typu nie są jednak dla każdego. Aby uniknąć rozczarowania w przyszłości, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów ścisłych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy pragniesz pomagać ludziom w pokonywaniu ich trudności fizycznych?
 • Czy masz predyspozycje manualne i jesteś osobą odznaczającą się cierpliwością i odpornością na stres?

 

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, kierunek fizjoterapia w Toruniu jest właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że na jedno miejsce jest bardzo wielu chętnych, ale liczba osób, które zostaną przyjęte, jest ograniczona. Właśnie dlatego musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, musisz zdawać przedmiot dodatkowy najlepiej na poziomie rozszerzonym.

Do wyboru masz chemię, biologię, fizykę, fizykę i astronomię, matematykę, informatykę, geografię. Maksymalną ilość punktów może zapewnić Ci udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Laureaci i finaliści zapewniają sobie najwyższą ilość punktów i plasują się na pewnych miejscach na listach przyjętych. Spróbuj swoich sił na przykład w Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, Olimpiadzie Biologicznej lub w Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym im. Antoniego Swinarskiego.

Pamiętaj także o tym, że w przypadku kierunku fizjoterapia i innych pokrewnych studiów medycznych potrzebne jest zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy, które potwierdzi Twoje predyspozycje do wykonywania zawodu.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu potrzebnych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje z reguły: świadectwa dojrzałości, podania i oświadczenia, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, kserokopii dowodu osobistego, zdjęć do legitymacji, zaświadczeń lekarskich, a także zaświadczeń odnoszących się do uzyskania wysokich wyników w olimpiadach i konkursach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Toruniu.

 

STUDIA W TORUNIU - ważne informacje

kierunki studiów w Toruniu

studia w Toruniu

 

FIZJOTERAPIA - ważne informacje

fizjoterapia studia

studia medyczne w Toruniu

studia medyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku fizjoterapia w Toruniu?

Uczelnie w Toruniu dbają o najwyższy poziom kształcenia również w zakresie studiów medycznych takich jak fizjoterapia.

Szymon, student czwartego roku jednolitych studiów magisterskich, wyznał:

Jeszcze kilka lat temu uległem poważnemu wypadkowi. W dojść do zdrowia pomógł mi fizjoterapeuta, który cierpliwie towarzyszył mi w trakcie mojej rehabilitacji. Czuję, że muszę się odwdzięczyć, dlatego chcę w ten sposób pomagać innym ludziom.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Fizjoterapia Toruń studia jednolite magisterskie


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Fizjoterapia Toruń studia stacjonarne

Fizjoterapia Toruń studia niestacjonarne

Kierunki medyczne w Toruniu

Rozwiń

4 Uczelnie w Toruniu

Może zadajesz sobie pytanie, czy Toruń jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do tego miasta, wybierając wśród kilku uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują toruńskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Toruniu

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia