Logistyka - Toruń

Logistyka - Toruń

Logistyka - Toruń

Studia w Toruniu

Logistyka

Odkryj kierunek Logistyka w Toruniu i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Logistyka studia Toruń 2021 | woj. kujawsko-pomorskie

Studia na kierunku Logistyka w Toruniu to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku logistyka, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oferuje 60 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UMK oraz na uczelni niepublicznejCena za pierwszy rok studiów wynosi około 4400 zł.

czytaj dalej wszystko o Logistyka - Toruń

Zobacz, na jakich uczelniach w Toruniu jest kierunek logistyka

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jednostka prowadząca

Logistyka stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Jednostka prowadząca

Uczelnie, gdzie logistyka jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Jednostka prowadząca

Logistyka - studia inżynierskie stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku logistyka - studia inżynierskie

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek logistyka w Toruniu?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku logistyka najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • geografia
 • historia
 • język obcy
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

 

Kierunek logistyka w Toruniu uchodzi za jeden z najbardziej obleganych kierunków studiów ostatnich lat. Kandydatów na studia jest bardzo wielu, ale liczba miejsc jest ograniczona. Właśnie dlatego musisz postarać się o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, musisz zdać przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym bądź podstawowym. Do wyboru masz matematykę, geografię, wiedzę o społeczeństwie lub historię. Kandydat wykazuje także język obcy nowożytny, który ma być uwzględniony w procesie rekrutacji.
*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Logistyka w Toruniu - zasady rekrutacji

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

LOGISTYKA TORUŃ STUDIA I STOPNIA

LOGISTYKA TORUŃ STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

LOGISTYKA TORUŃ STUDIA STACJONARNE

LOGISTYKA TORUŃ STUDIA NIESTACJONARNE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku logistyka w Toruniu

Jak wyglądają studia na kierunku logistyka w Toruniu?

1. Dla kogo ten kierunek?

Wszelkie dobra, których szukasz w sklepie, znajdują się w nim na czas dzięki osobom, które planują, realizują i kontrolują dostawy produktów, mających na celu zaspokojenie oczekiwań konsumentów. Logistycy, dzięki najlepszej organizacji, zajmują się obmyślaniem planów działania, by kawa i mleko znajdowały się na miejscu, kiedy po nie zajdziesz.
Idealni kandydaci na studia logistyczne w Toruniu powinni być zorganizowanymi umysłami analitycznymi, które szczycą się także umiejętnością zarządzania i predyspozycjami do kierowania i nadzorowania pracy całego zespołu, który czuwa nad procesami logistycznymi. Będzie idealnie, jeśli przedmioty ścisłe nie będą sprawiały Ci problemów, a w dodatku będziesz osobą, która swobodnie posługuje się językami obcymi. Komunikatywność i otwartość to wartości niezwykle przydatne w pracy logistyka.
 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku logistyka możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku logistyka w Toruniu realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Toruniu umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Gdzie studiować

Kierunki studiów w Toruniu taki jak logistyka możesz realizować na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika lub w Wyższej Szkole Bankowej. Uczelnie w Toruniu pragną zapewnić najwyższy poziom kształcenia, a wiedzę i przekazywane umiejętności dostosowują do zapotrzebowania na aktualnym rynku pracy.
 

4. Praca po studiach

Studia w Toruniu na kierunku logistyka zapewniają swoim absolwentom bardzo wiele możliwości pracy i rozwoju. Studenci są przygotowywani do pracy jako specjaliści do spraw planowania produkcji; specjaliści w centrach dystrybucyjnych i centrach logistycznych; menedżerowie i specjaliści do spraw zarządzania łańcuchami dostaw; menedżerowie i specjaliści do spraw transportu i spedycji; pracownicy działów: zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji, exportu, importu, logistyki, obsługi klienta, spedycji.
Wielu absolwentów zdobywa zatrudnienie jako specjaliści do spraw projektowania infrastruktury logistycznej; kierownicy i menedżerowie działów: logistyki, transportu, zaopatrzenia i dystrybucji; specjaliści do spraw kontroli jakości w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych; są także samodzielnymi przedsiębiorcami.
 

5. Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku logistyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • podstawy ekonometrii,
 • podstawy rachunkowości,
 • zarządzanie międzykulturowe,
 • podstawy komunikacji, prezentacji i moderacji,
 • narzędzia modelowania procesów logistycznych,
 • modele referencyjne w logistyce,
 • funkcjonowanie przedsiębiorstw sektora TSL,
 • optymalizacja systemów logistycznych,
 • ocena ekonomiczna inwestycji logistycznych,
 • podstawy projektowania w logistyce
 • i wiele innych.

 

Studenci mogą także realizować ciekawe specjalności: zarządzanie logistyką i projektowanie infrastruktury logistycznej. Oferty specjalizacyjne warto śledzić na stronach internetowych uczelni w Toruniu, ponieważ utworzenie danej specjalności zależy od zainteresowań studentów.
Absolwenci zdobywają wiedzę odnoszącą się do zarządzania, finansów, ekonomii, a ponadto kształtują umiejętności, które sprowadzają się do posługiwania się metodami ilościowymi i narzędziami informatycznymi w zarządzaniu logistyką i łańcuchami dostaw. Studenci także uzupełniają kompetencja językowe i nabywają zdolności komunikacyjne i pracy w grupach. Kierunek logistyka w Toruniu to odpowiedź na zapotrzebowanie obecnego rynku pracy, dlatego wiedza i umiejętności zgłębiane w trakcie całego procesu kształcenia mają przełożyć się na wyniki w pracy związanej z zawodem logistyka.

Ile trwają studia na kierunku logistyka w Toruniu?

Studia na kierunku Logistyka w Toruniu, w zależności od wybranego stopnia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).
Kierunki studiów w Toruniu takie jak logistyka możesz realizować przede wszystkim w ramach pierwszego stopnia. Są to studia licencjackie, które trwają trzy lata, czyli sześć semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Zapewniają gruntowne wykształcenie logistyczne, które pozwala podjąć pracę w zawodzie po zakończeniu pierwszego etapu.
Studia licencjackie przygotowują absolwentów do podjęcia studiów na drugim stopniu w zakresie kierunków, które tematycznie wiążą się z logistyką. Studia magisterskie mają za zadanie poszerzyć wiedzę zdobytą na stopniu pierwszym zarówno w ramach logistyki, jak i kierunków pokrewnych. Warto zapoznać się z ofertą studiów drugiego stopnia, którą znajdziesz na stronie internetowej uczelni w Toruniu.

Gdzie studiować na kierunku logistyka w Toruniu?

Uczelnie na których można studiować kierunek logistyka w Toruniu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek logistyka w Toruniu?

Studia logistyczne w Toruniu to jedna z najnowszych propozycji studiów, które w swojej ofercie przedstawiają toruńskie uczelnie. Kierunek jest niezwykle ciekawy, ale nie jest przeznaczony dla każdego. Aby uniknąć rozczarowań w przyszłości, zastanów się:
 • Czy nauka przedmiotów ścisłych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy jesteś osobą zorganizowaną i masz predyspozycje kierownicze?
 • Czy jesteś osobą komunikatywną i potrafisz pracować w grupach?

 

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, ten kierunek jest właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że kandydatów jest bardzo wielu, ale liczba osób, które zostaną przyjęte, jest ograniczona. Musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz przedmiotów obowiązkowych dla wszystkich takich jak matematyka, język polski czy język obcy nowożytny, warto zdawać przedmioty dodatkowe na poziomie rozszerzonym bądź podstawowym. Do wyboru masz matematykę, geografię, historię lub wiedzę o społeczeństwie. Kandydaci muszą także zadeklarować język obcy nowożytny, który zostanie uwzględniony w rekrutacji. Maksymalną ilość punktów może zapewnić Ci udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Laureaci i finaliści zajmują najwyższe miejsca na listach przyjętych. Spróbuj swoich sił na przykład w Olimpiadzie Przedsiębiorczości, Olimpiadzie Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych lub w Olimpiadzie Statystycznej.
Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu potrzebnych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje przede wszystkim świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, zdjęć do legitymacji, podania i oświadczenia, dowodu osobistego do wglądu, zaświadczeń potwierdzających wysokie wyniki w konkursach i olimpiadach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Toruniu.

Jaka praca po kierunku logistyka w Toruniu?

Kierunki studiów w Toruniu takie jak logistyka pragną zapewnić najlepszą jakość kształcenia, która przekłada się na sukcesy zawodowe. Absolwenci podejmują pracę jako specjaliści do spraw planowania produkcji; specjaliści w centrach dystrybucyjnych i centrach logistycznych; menedżerowie i specjaliści do spraw zarządzania łańcuchami dostaw; menedżerowie i specjaliści do spraw transportu i spedycji; pracownicy działów: zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji, exportu, importu, logistyki, obsługi klienta, spedycji; specjaliści do spraw projektowania infrastruktury logistycznej; kierownicy i menedżerowie działów: logistyki, transportu, zaopatrzenia i dystrybucji; specjaliści do spraw kontroli jakości w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych; są także samodzielnymi przedsiębiorcami.
Absolwenci bardzo chętnie są zatrudniani w firmach i sklepach internetowych; centrach usług logistycznych; instytucjach rządowych i samorządowych, które zajmują się funkcjonowaniem branży TSL (Transport/Spedycja/Logistyka); firmach transportowych; firmach spedycyjnych; firmach komunikacyjnych; w jednostkach gospodarczych i administracyjnych, wymagających wiedzy logistycznej, technicznej, ekonomicznej i informatycznej oraz umiejętności organizacyjnych; w jednostkach projektowych i doradczych, które zajmują się logistyką; w przedsiębiorstwach produkcyjnych; w przedsiębiorstwach logistycznych.
Studenci zdobywają niezbędną wiedzę i umiejętności do tego, by zajmować się w pracy zawodowej dystrybucją, usługami, infrastrukturą, produkcją, doradztwem, biznesem, przemysłem. Dzięki temu z łatwością odnajdują się w pracy w firmach logistycznych, firmach transportowych, instytucjach państwowych i prywatnych, instytucjach administracji publicznej, a także jako operatorzy logistyczni.

Jakie opinie mają studia na kierunku logistyka w Toruniu?

Studia logistyczne uchodzą za jedne z najciekawszych i najbardziej opłacalnych kierunków ostatnich lat.

Marek, student drugiego roku studiów licencjackich, stwierdził:

Bez rozplanowania logistycznego każda nasza wycieczka mogłaby zakończyć się katastrofą. Co będzie, jeśli źle zaplanujemy procesy logistyczne w zakresie gospodarki państwa? Logistyków wciąż brakuje na rynku pracy, dlatego tak wiele osób interesuje się tymi studiami. Polecam.

Kierunki logistyka i transport w Toruniu

4 Uczelnie w Toruniu

Może zadajesz sobie pytanie, czy Toruń jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do tego miasta, wybierając wśród kilku uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują toruńskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Toruniu

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia logistyczne wybrać

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)