Management - Toruń

Management - Toruń

Management - Toruń
Dodaj do ulubionych

03.03.2023

Management studia Toruń 2023 | woj. kujawsko-pomorskie

Studia na kierunku Management to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym  lub niestacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności.
 

Studia na kierunku management w Toruniu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Uczelnie

W Toruniu management możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu.

 

Opis kierunku

Studia na kierunku Management dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie m.in. marketingu, działalności przedsiębiorstw, zarządzania zasobami ludzkimi, rzeczowymi czy finansowymi. Studia prowadzone są w języku angielskim.
 

Praca po studiach

Studia w Toruniu na kierunku Management dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. jako specjaliści ds. public relations, pracownicy działów marketingu, specjaliści marketingu internetowego czy w firmach konsultingowych i doradczych.

 

czytaj dalej wszystko o Management - Toruń

Zobacz, na jakich uczelniach w Toruniu jest kierunek MANAGEMENT

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet WSB Merito w Toruniu

Uniwersytet WSB Merito w Toruniu

Management stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku management

Uczelnie, gdzie management jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Rekrutacja na studia w Toruniu na kierunek Management wymaga od kandydatów zdanego egzaminu maturalnego. W regulaminie nie wskazano jednak konkretnych przedmiotów maturalnych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Przed przystąpieniem do procesu rekrutacyjnego warto sprawdzić, jakie dokładnie wymagania stawia przed kandydatem rekrutacja na studia.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU MANAGEMENT?

Management to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe w Toruniu. Studenci tego kierunku mają możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie m.in. narzędzi i instrumentów marketingowych, zarządzania zasobami ludzkimi, rzeczowymi i finansowymi, kreowania marki produktu i przedsiębiorstwa czy komunikacji w biznesie.

Kierunki studiów w Toruniu takie jak Management dają studentom możliwość wyboru specjalności, przez co mogą oni uczestniczyć w zajęciach zgodnych z ich zainteresowaniami i przyszłymi planami zawodowymi. Studia prowadzone są w języku angielskim.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Management możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia na kierunku Management dają studentom możliwość zdobycia umiejętności w zakresie m.in. zarządzania przedsiębiorstwem, stosowania instrumentów marketingowych w zależności od sytuacji czy komunikacji biznesowej.

W zależności od wybranej specjalności, studenci mogą także na przykład: nauczyć się prowadzić dokumentację biznesową w języku angielskim, poznać obsługę logistyczną łańcuchów dostaw i transakcji w handlu międzynarodowym, zapoznać się z modelami strategii marketingowych i zasadami tworzenia planu marketingowego. Mogą również poznać współczesne problemy związane z rozwojem miast i propozycje ich rozwiązań, a także nauczyć się, jak planować działania marketingowe miasta, aby zwiększyć jego atrakcyjność i zyskać przewagę konkurencyjną.

Przykładowe przedmioty oferowane przez uczelnie w Toruniu na kierunku Management: corporate governance, partycypacja i komunikacja społeczna, branding i komunikacja z rynkiem.

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU MANAGEMENT?

Studia na kierunku Management trwają 3 lata (studia I stopnia).

 

Management w Toruniu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU MANAGEMENT

Kierunki studiów takie jak Management dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w działach handlu zagranicznego, centrach usług outsourcingowych, agencjach rozwoju regionalnego i lokalnego czy biurach projektowych. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie również w jednostkach administracji samorządowej, przede wszystkim w wydziałach promocji miasta, rozwoju czy inwestycji, a także w firmach konsultingowych i doradczych.

Absolwenci kierunku Management mogą pracować też jako specjaliści ds. public relations, mediów społecznościowych czy marketingu internetowego oraz Brand Managerowie.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Management:

 • działy handlu zagranicznego,
 • centra usług outsourcingowe,
 • agencje rozwoju regionalnego i lokalnego,
 • biura projektowe,
 • jednostki administracji samorządowej (wydziały promocji miasta, rozwoju, inwestycji itp.),
 • firmy konsultingowe i doradcze,
 • specjalista ds. marketingu, public relations albo mediów społecznych,
 • Brand Manager.

 

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Management Toruń studia i stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Management Toruń studia stacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku management w Toruniu

Studia I stopnia

Kierunki zarządzanie i marketing w Toruniu

Komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia