Informatyka w biznesie - Toruń

Informatyka w biznesie - Toruń

Informatyka w biznesie - Toruń

Studia w Toruniu

informatyka w biznesie

Odkryj informatykę w biznesie w Toruniu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Informatyka w biznesie studia Toruń 2021 | woj. kujawsko-pomorskie

Studia na kierunku informatyka w biznesie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Informatyka w biznesie - Toruń

Zobacz, na jakich uczelniach w Toruniu jest kierunek informatyka w biznesie

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Jednostka prowadząca

Informatyka w biznesie stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek informatyka w biznesie?

Jeśli chcesz studiować informatykę w biznesie, musisz najpierw spełnić określone wymagania kwalifikacyjne. Warto wcześniej zainteresować się rekrutacją, ponieważ wymogi ustalane są przez poszczególne uczelnie indywidualnie.

Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów warto zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym. Proces kwalifikacyjny ulega zmianie w zależności od etapu i trybu kształcenia. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 29.03.2021
do 15.10.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 29.03.2021
do 15.10.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 29.03.2021
do 15.10.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 29.03.2021
do 15.10.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku informatyka w biznesie w Toruniu

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Czas trwania studiów na kierunku informatyka w biznesie na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

INFORMATYKA W BIZNESIE TORUŃ STUDIA I STOPNIA

INFORMATYKA W BIZNESIE TORUŃ STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek informatyka w biznesie na poszczególnych uczelniach

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu Przedmioty:

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

INFORMATYKA W BIZNESIE TORUŃ STUDIA STACJONARNE

INFORMATYKA W BIZNESIE TORUŃ STUDIA NIESTACJONARNE

Orientacyjne limity miejsc na kierunku informatyka w biznesie na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek informatyka w biznesie na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie studiować na kierunku informatyka w biznesie w Toruniu?

Uczelnie na których można studiować kierunek informatyka w biznesie w Toruniu

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

 

Kierunki informatyczne w Toruniu

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INFORMATYKA W BIZNESIE W TORUNIU?

Informatyka w biznesie to interdyscyplinarny kierunek studiów, który łączy wiedzę i umiejętności z zakresu informatyki z wiedzą odnoszącą się do zarządzania, ekonomii i biznesu.

Studenci poznają i uczą się, w jaki sposób pracować na specjalistycznym oprogramowaniu komputerowym, a także potrafią wykorzystywać je w praktyce. Zajęcia odbywają się w przygotowanych do tego salach wykładowych i komputerowych, a grono ekspertów chętnie dzieli się zdobytym doświadczeniem.

Umiejętność obsługi najnowszych narzędzi informatycznych ułatwi odnalezienie się w pracy w firmach IT. Nauczysz się także wdrażać zasady projektowania i eksploatacji nowoczesnych baz danych.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Informatyka w biznesie możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Informatyka w biznesie możesz studiować w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia. Studia pierwszego stopnia trwają trzy lata i kończą się tytułem licencjata. Studia drugiego stopnia trwają dwa lata, czyli cztery semestry, i kończą się egzaminem magisterskim.

Zajęcia na studiach dziennych odbywają się od poniedziałku do piątku. Tryb niestacjonarny może być realizowany zaocznie w weekendy lub wieczorowo (zajęcia odbywają się w tygodniu nawet przez cały dzień). Pamiętaj, żeby sprawdzić, w jaki sposób toruńskie uczelnie prowadzą edukację niestacjonarną na wybranym przez Ciebie kierunku.

Studia stacjonarne i niestacjonarne na uczelniach niepublicznych są płatne.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunek informatyka w biznesie umożliwi Ci zdobycie kompleksowego wykształcenia, które obejmuje zarówno wiedzę informatyczną, jak i ekonomiczną oraz z zakresu zarządzania. Studenci uczą się posługiwać specjalistycznym oprogramowaniem komputerowym, a także poznają techniki marketingowe, które można wykorzystać w biznesie i branży IT.

W interdyscyplinarnie konstruowanym programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak: grafika menedżerska i prezentacyjna, zarządzanie karierą i komunikacja w biznesie, zarządzanie projektami informatycznymi, statystyka i rachunek prawdopodobieństwa, rachunkowość, teoria i inżynieria systemów z elementami analizy systemowej.

Nauczysz się formułować specyfikę systemów informatycznych, a także projektować złożone architektury. Studenci uczą się, jak wykorzystywać oprogramowanie stosowane w rozwiązaniach biznesowych oraz jak stosować algorytmy sztucznej inteligencji. Będziesz w stanie realizować prace projektowe i programistyczne zarówno samodzielnie, jak i zespołowo.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INFORMATYKA W BIZNESIE W TORUNIU?

Studia na kierunku Informatyka w biznesie trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU INFORMATYKA W BIZNESIE W TORUNIU?

Miejsce pracy absolwentów informatyki w biznesie uzależnione jest niejednokrotnie od realizowanej specjalizacji. Możesz obejmować takie stanowiska pracy, jak chociażby specjalista ds. bezpieczeństwa informacji, specjalista w zakresie zarządzania projektami informatycznymi, audytor systemów informatycznych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku informatyka w biznesie:

 • firmy doradztwa informatycznego
 • firmy zajmujące się outsourcingiem usług IT
 • firmy informatyczne
 • działy analiz biznesowych
 • działy odpowiedzialne za zarządzanie informacją
 • działy marketingu
 • korporacje świadczące biznesowe usługi doradcze
 • instytucje finansowe
 • administracja rządowa i samorządowa

Absolwenci znają popularne platformy do komunikacji w Internecie, potrafią administrować platformami kształcenia zdalnego, a także skutecznie koordynują zespołem. Zatrudniani są w firmach doradztwa informatycznego, w firmach informatycznych jako specjaliści ds. wdrażania oprogramowania, a także w charakterze project managera przy realizacji projektów z obszaru IT.

Komentarze (0)