Budownictwo studia zaoczne Łódź

Studia zaoczne w Łodzi

budownictwo

Odkryj budownictwo w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

15.06.2023

Budownictwo studia niestacjonarne Łódź - 2023 | woj. łódzkie

Budownictwo w Łodzi w formie niestacjonarnej to 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 2 różne specjalności. Studia z budownictwa w Łodzi w trybie niestacjonarnym można podjąć na 1 uczelni.

Studia na kierunku budownictwo w Łodzi
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Opis kierunku

Budownictwo to kierunek stworzony dla każdego, kto chciałby w przyszłości projektować budynki, albo kierować procesem budowlanym. Studia pozwalają na zapoznanie się z najnowszymi technologiami, wykorzystywanymi w procesie tworzenia projektów oraz odkrywają tajniki wykonawstwa budowlanego i koordynacji przedsięwzięć. 

Po zakończeniu studiów na budownictwie można pracować przy budowach obiektów lądowych, takich jak budynki mieszkalne, przemysłowe, czy drogi i mosty. Absolwent budownictwa z powodzeniem znajdzie również pracę w urzędzie, związanym z nadzorem budowlanym oraz administracją nieruchomościami. Jedną ze ścieżek kariery po budownictwie może być również dalszy rozwój naukowy i praca na uczelni. 

 

Uczelnie

W Łodzi budownictwo w trybie niestacjonarnym możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Politechnika Łódzka (Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ).

czytaj dalej wszystko o Budownictwo studia zaoczne Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek BUDOWNICTWO

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Budownictwo stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku budownictwo

Jakie są ceny studiów na kierunku budownictwo w Łodzi?

Studia niestacjonarne są studiami płatnymi. Ceny semestralne i roczne ustalane są indywidualnie przez uczelnie w Łodzi i różnią się od siebie w zależności od realizowanego kierunku studiów. Czesne za rok studiów na kierunku budownictwo w Łodzi możesz opłacić jednorazowo, realizować w ratach miesięcznych lub w wysokości dwóch rat semestralnych. Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości czesnego, opłat ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Budownictwo w Łodzi - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 

Gdzie studiować na kierunku Budownictwo w Łodzi?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek budownictwo w Łodzi

 • Politechnika Łódzka

 

czytaj dalej uczelnie w Łodzi

 

Limity miejsc

Liczba miejsc na poszczególnych kierunkach studiów jest ograniczona, a o przyjęciu kandydatów decydują wyniki postępowania kwalifikacyjnego, w ramach którego tworzone są listy rankingowe. W Łodzi żadna z uczelni publicznych nie oferuje kandydatom możliwości podjęcia studiów niestacjonarnych I stopnia na kierunku budownictwo – kierunek ten niestacjonarnie można studiować tylko w ramach studiów II stopnia.

 • Politechnika Łódzka: 60

*Uczelnie publiczne, studia niestacjonarne II stopnia (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia

Niestacjonarne studia w uczelniach publicznych oraz studia w prywatnych szkołach wyższych są zazwyczaj płatne.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Termin publikowania wyników rekrutacji może różnić się w zależności od indywidualnej decyzji danej szkoły wyższej. Informacje na temat postępowania kwalifikacyjnego umieszczane są w prywatnych profilach kandydatów w systemie IRK lub ERK.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2023 w uczelniach publicznych w Łodzi:

Politechnika Łódzka – 25.09.2023

*I tura rekrutacji, studia niestacjonarne II stopnia (rekrutacja 2023/2024)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w wyznaczonym przez daną szkołę wyższą terminie – spóźnienie może skutkować skreśleniem z listy osób, które dostały się na studia. Zakwalifikowani kandydaci mogą dostarczyć dokumentację osobiście (bezpośrednio do siedziby wybranej uczelni) lub wysłać ją za pomocą poczty tradycyjnej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Dokumenty rekrutacyjne zazwyczaj można składać zaraz po opublikowaniu przez daną uczelnię wyników rekrutacji. Etap ten najczęściej trwa zaledwie kilka dni, dlatego warto wcześniej przygotować niezbędną dokumentację. Dostarczenie niekompletnego zestawu dokumentów lub niespełnienie któregokolwiek z wymogów wynikających z zasad rekrutacji może zakończyć się dla kandydata skreśleniem z listy osób, które zakwalifikowały się na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Jak wyglądają studia na kierunku budownictwo w Łodzi?

 

1. Dla kogo ten kierunek?

Jean Nouvel powiedział: „Moje budynki są słynniejsze ode mnie”. Budownictwo to wyraz ekspresji i kreatywności, które można połączyć z funkcjonalnością. Kreowanie nowoczesnych zabudowań musi być odpowiedzią na ludzkie potrzeby i pragnienia. Tadao Ando stwierdził: „Jeśli spojrzysz na tradycyjną japońską architekturę, zobaczysz całą jej kulturę i jej przywiązanie do natury”. Musi być to więc także odpowiedź na kulturę danego narodu i danej przestrzeni. W świecie bowiem należy zachować harmonię również w sferze technicznej.

Idealni kandydaci na studia architektoniczne w Łodzi w zakresie budownictwa nie mogą mieć problemów z naukami ścisłymi, zwłaszcza z matematyką i fizyką. Kandydaci powinni wykazywać predyspozycje manualne i projektowe. Jeśli jesteś osobą kreatywną, potrafisz współpracować w zespole, a także interesują Cię nowe technologie, kierunek budownictwo w Łodzi jest właśnie dla Ciebie.

 

2. Typ i tryb studiów

Studia na kierunku budownictwo możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)
 • Studia podyplomowe

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne
 • online

 

3. Gdzie studiować?

Kierunki studiów niestacjonarnych w Łodzi takie jak budownictwo możesz realizować przede wszystkim na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej. Uczelnie w Łodzi starają się zapewnić szeroki wybór studiów stacjonarnych i niestacjonarnych i zapewniają najwyższą jakość kształcenia.

 

4. Praca po studiach

Studia w Łodzi na kierunku budownictwo dają bardzo wiele możliwości pracy i rozwoju. Studenci są przygotowywani do podjęcia pracy w branży budowlanej i architektonicznej w kraju i za granicą. Abiturienci prowadzą własną działalność gospodarczą i zajmują się projektowaniem architektonicznym i urbanistycznym. Pracują w biurach architektonicznych i budowlanych, w instytucjach administracji państwowej i samorządowej, które związane są z budownictwem, transportem i architekturą.

Absolwenci zatrudniani są w przedsiębiorstwach wykonawczych i remontowych, w jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych, w biurach projektowych, w jednostkach gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych, w przedsiębiorstwach zaplecza budowlanego i przemysłu materiałów budowlanych, w szkołach i jednostkach naukowo-badawczych, w spółdzielniach mieszkaniowych i instytucjach samorządowych.

 

5. Program studiów i przedmioty

 

W programie studiów na kierunku budownictwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • diagnostyka konstrukcji budowlanych,
 • budownictwo przemysłowe,
 • budownictwo wysokie,
 • systemy energii odnawialnej w budownictwie,
 • stalowe konstrukcje specjalne,
 • termomodernizacja budynków,
 • projektowanie środowiska wewnętrznego i zewnętrznego,
 • budownictwo ogólne,
 • fizyka budowli,
 • konstrukcje drewniane,
 • geologia inżynierska i petrografia,
 • geometria wykreślna,
 • stateczność i dynamiczność układów prętowych
 • i wiele innych.

 

Studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w trakcie wybranych specjalności: konstrukcyjno-budowlanej, inżynieryjnej mostowej, inżynieryjnej drogowej, inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych, inżynieryjnej hydrotechnicznej, inżynieryjnej wyburzeniowej i wiele innych. Oferty specjalizacyjne warto śledzić na stronach internetowych uczelni w Łodzi, ponieważ są one zmienne i zależą od zainteresowań studentów.

Studenci zdobywają interdyscyplinarne wykształcenie, które obejmuje nie tylko stricte nauki matematyczne, ale i szczegółowe informacje odnoszące się do budownictwa, wytrzymałości materiałów, mechaniki budowli, mechaniki gruntów. Studenci zdobywają niezbędne umiejętności projektowe, które ułatwiają projektowanie konstrukcji betonowych, stalowych, drewnianych, projektowanie dróg. Kształcą zdolności organizacyjne i komunikacyjne, dzięki czemu rozwijają predyspozycje do pracy zespołowej.

Ile trwają studia na kierunku budownictwo w Łodzi?

Studia na kierunku Budownictwo w Łodzi, w zależności od wybranego stopnia trwają od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

Kierunek budownictwo w Łodzi w trybie niestacjonarnym możesz realizować w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia, to znaczy zarówno na stopniu pierwszym, jak i drugim. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają cztery i pół roku, czyli dziewięć semestrów, i kończą się egzaminem inżynierskim. Tytuł inżyniera umożliwia podjęcie pracy w zawodzie, a także pozwala kontynuować edukację na studiach drugiego stopnia.

Studia drugiego stopnia trwają dwa lata, czyli cztery semestry, i kończą się egzaminem magisterskim, a tym samym zapewniają tytuł magistra inżyniera. Studia magisterskie poszerzają wiedzę zdobytą na studiach pierwszego stopnia i pozwalają zdobyć dodatkowe kompetencje. Warto zaznaczyć, że studia drugiego stopnia może podjąć absolwent budownictwa pierwszego stopnia lub pokrewnych studiów architektonicznych.

Budownictwo w Łodzi - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3,5 roku inżynier
studia II stopnia od 1,5 do 2 lat magister inżynier

Jaka praca po kierunku budownictwo w Łodzi?

Kierunek budownictwo w Łodzi zapewnia bardzo wiele możliwości pracy i rozwoju. Absolwenci zajmują się kwestiami konstrukcyjno-budowlanymi w zakresie mostów, dróg, kolejowych obiektów budowlanych, hydrotechniki, wyburzeń. Są przygotowani do projektowania obiektów budowlanych o małej kubaturze, do nadzorowania wykonawstwa budowlanego, do kierowania wykonawstwem obiektów budowlanych.

Abiturienci pracują w przedsiębiorstwach budowlanych produkcyjnych i wykonawczych, w laboratoriach przemysłowych, w jednostkach administracji państwowej, które są związane z architekturą i budownictwem, w biurach analiz i badań, w szkołach, na uczelniach wyższych oraz w jednostkach naukowo-badawczych, w spółdzielniach mieszkaniowych, w instytucjach samorządowych, w przemyśle materiałów budowlanych, w jednostkach administracji publicznej, która związana jest z budownictwem, transportem i architekturą.

Absolwenci zatrudniani są także w biurach projektowych, w przedsiębiorstwach zaplecza budowlanego i przemysłu materiałów budowlanych, w przedsiębiorstwach wykonawczych i remontowych, w jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych, w jednostkach gospodarczych, w jednostkach administracyjnych, a także w jednostkach edukacyjnych.

Studia architektoniczne umożliwiają kierowanie budową i robotami budowlanymi, nadzorowanie autorskie, inwestorskie i budowlane, wytwarzanie wyrobów budowlanych i elementów konstrukcyjnych, zajmowanie się remontami i konserwacją zabytków, dróg i mostów. Abiturienci zajmują się projektowaniem i wykonywaniem projektów z zakresu budownictwa publicznego, komunikacyjnego, przemysłowego, a także ekologicznego, a usługi tego typu świadczą we własnych firmach i biurach projektowych.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek budownictwo w Łodzi?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku budownictwo najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • Matematyka
 • Język obcy
 • Fizyka lub chemia

 

Studia w Łodzi w zakresie budownictwa są popularne wśród kierunków oferowanych przez Politechnikę Łódzką. Kandydatów na jedno miejsce jest bardzo wielu, ale liczba osób, które zostaną przyjęte, jest ograniczona nawet w przypadku studiów niestacjonarnych. W przypadku studiów zaocznych najbardziej znaczące jest złożenie wymaganych dokumentów w terminie wskazanym przez uczelnie w Łodzi.

Jeśli kandydatów jest zbyt wielu, zazwyczaj obowiązują zasady kwalifikacji jak na studia stacjonarne, co oznacza, że uczelnie biorą pod uwagę wyniki egzaminów dojrzałości. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi.

 

 

Uczelnie w Łodzi - kierunek budownictwo:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Politechnika Łódzka (Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ) niestacjonarne studia II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek budownictwo w Łodzi?

Studia architektoniczne w zakresie budownictwa uchodzą za jedne z najpopularniejszych wśród kierunków technicznych. Na tego typu studiach odnajdą się pasjonaci nauk ścisłych i osoby, które myślą przestrzennie i pragną budować świat. Nim zdecydujesz o rekrutacji, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów ścisłych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy masz predyspozycje manualne i projektowe?
 • Czy w zakresie Twoich zainteresowań mieszczą się architektura i budownictwo?

 

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, kierunek budownictwo w Łodzi jest właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że nawet na studia niestacjonarne kandydatów jest bardzo wielu. W przypadku studiów zaocznych najbardziej znaczące jest złożenie wymaganych dokumentów w terminie wskazanym przez uczelnie w Łodzi. Jeśli kandydatów jest zbyt wielu, obowiązują zasady kwalifikacji jak na studia stacjonarne, co oznacza, że uczelnie biorą pod uwagę wyniki egzaminów dojrzałości. Przyszli studenci muszą zdać obowiązkowe dla wszystkich maturzystów przedmioty, takie jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny. W przypadku studiów stacjonarnych uwzględniane są także przedmioty dodatkowe: matematyka, fizyka, chemia, język obcy nowożytny. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi.

Warto także sprawdzić, czy wymogi rekrutacyjne nie przewidują wykonania odpowiednich badań lekarskich. Niejednokrotnie uczelnie techniczne pragną zweryfikować zdolność kandydatów do wykonywania zawodu.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje przede wszystkim podania i oświadczenia, świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, zdjęć do legitymacji, dowodu osobistego do wglądu. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi.

Jakie opinie mają studia na kierunku budownictwo w Łodzi?

Studia architektoniczne w Łodzi w zakresie budownictwa są jednymi z najbardziej obleganych.

Witold, student pierwszego roku studiów inżynierskich, stwierdził:

Budownictwo jest bardzo odpowiedzialnym kierunkiem studiów, ponieważ specjaliści w tej dziedzinie odpowiadają za liczne konstrukcje, które służą ludziom. Nie ma tu miejsca na błędy, dlatego naprawdę trzeba się przyłożyć do nauki i wszelkich projektów. Jestem zadowolony z wyboru, polecam.

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku budownictwo w Łodzi

Studia II stopnia

Kierunki architektura i budownictwo w Łodzi

Komentarze (0)