Ochrona środowiska studia zaoczne Łódź

Ochrona środowiska studia zaoczne Łódź

Ochrona środowiska studia zaoczne Łódź

Studia zaoczne w Łodzi

ochrona środowiska

Odkryj ochronę środowiska w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

15.06.2023

Ochrona środowiska studia niestacjonarne (zaoczne) Łódź - 2023 | woj. łódzkie

Ochrona środowiska w Łodzi w formie niestacjonarnej to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) lub 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 6 różnych specjalności. Studia z ochrony środowiska w Łodzi w trybie niestacjonarnym (zaocznie i online) można podjąć na 1 uczelni. Ceny na ochronie środowiska w Łodzi w 2023 r. zaczynają się od 6300 zł za pierwszy rok studiów.

Studia na kierunku ochrona środowiska w Łodzi
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Opis kierunku

Ekologia to nie tylko puste hasło – coraz więcej osób stara się podjąć działania, które mogą uratować planetę przed zmianami klimatycznymi. Powstanie takiego kierunku studiów jak ochrona środowiska to odpowiedź na potrzeby każdego, kto chciałby zgłębić swoją wiedzę na temat ekologii, czy ochrony przyrody. Program obejmuje zajęcia dotyczące zagrożeń cywilizacyjnych, różnorodności biologicznej, czy mikrobiologii. 

Osoby, które ukończyły ten kierunek przygotowane są do pracy w urzędach ochrony środowiska, parkach narodowych i krajobrazowych. Absolwenci doskonale odnajdą się w laboratoriach badań środowiska, czy instytucjach oświatowych i kulturalnych. 
 

Uczelnie

W Łodzi ochronę środowiska w trybie niestacjonarnym możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Łódzkim (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ).

 

Ceny

Ceny za studia niestacjonarne na kierunku ochrona środowiska w Łodzi roku akademickim 2023/2024 to koszt ok. 6300 zł za pierwszy rok studiów.

 

czytaj dalej wszystko o Ochrona środowiska studia zaoczne Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek OCHRONA ŚRODOWISKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Ochrona środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne

Jakie są ceny studiów na kierunku ochrona środowiska w Łodzi?

Studia niestacjonarne są studiami płatnymi. Ceny semestralne i roczne są zróżnicowane w zależności od realizowanego kierunku studiów i indywidualnie ustalane przez uczelnie w Łodzi. Czesne za rok studiów na kierunku ochrona środowiska możesz opłacić jednorazowo, realizować w ratach miesięcznych lub w wysokości dwóch rat semestralnych.

Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości czesnego za rok kształcenia, opłat ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Ochrona środowiska w Łodzi - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Gdzie studiować na kierunku Ochrona środowiska w Łodzi?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek ochrona środowiska w Łodzi

 • Uniwersytet Łódzki

 

czytaj dalej uczelnie w Łodzi

Jak wyglądają studia na kierunku ochrona środowiska w Łodzi?

 

1. Dla kogo ten kierunek?

Florian Plit powiedział: „Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy od każdego, na pozór niewielkiego, ludzkiego działania, zależy od każdego z nas”. Ochrona środowiska to bardzo popularna w XXI wieku dziedzina nauki, która skupia się na bezpieczeństwie środowiska i człowieka i dąży do tego, by w najwyższym stopniu dbać o florę i faunę, klimat i szeroko pojętą ekologię.

Idealni kandydaci na studia biologiczne i przyrodnicze w zakresie ochrony środowiska nie mogą mieć problemów z nauką przedmiotów ścisłych, zwłaszcza biologią, chemią i geografią. Kandydaci powinni wykazywać zainteresowanie środowiskiem i funkcjonowaniem człowieka w przyrodzie. Jeśli w przyszłości chcesz działać na rzecz Ziemi i pragniesz zapobiegać jej wyniszczeniu, kierunek ochrona środowiska w Łodzi jest właśnie dla Ciebie.

 

2. Typ i tryb studiów

Studia na kierunku ochrona środowiskowa możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)
 • Studia podyplomowe

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

3. Gdzie studiować?

Kierunki studiów niestacjonarnych w Łodzi takie jak ochrona środowiska możesz realizować przede wszystkim na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Uczelnie w Łodzi starają się zapewniać jak najwięcej możliwości kształcenia w formie niestacjonarnej, a także oferują przystępne ceny, które umożliwiają podjęcie edukacji w formie zaocznej bądź wieczorowej.

 

4. Praca po studiach

Studia w Łodzi na kierunku ochrona środowiska dają wiele perspektyw, jeśli chodzi o rozwój i zatrudnienie. Studenci są przygotowywani do pracy w służbach ochrony środowiska, takich jak regionalne dyrekcje ochrony środowiska, parki narodowe i krajobrazowe, w laboratoriach badań środowiska, w zakładowych służbach ochrony środowiska, w biurach planowania przestrzennego, w organach kontrolnych i urzędach ochrony środowiska, na przykład w Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska, administracji rządowej bądź administracji samorządowej, w ośrodkach masowego komunikowania, w społecznych organizacjach ekologicznych.

Absolwenci pracują w instytucjach, które zajmują się monitorowaniem rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, w rezerwatach przyrody, w służbach monitorujących stan środowiska, w placówkach, zajmujących się praktycznymi aspektami ochrony środowiska przyrodniczego i recyklingiem, w laboratoriach firm, które działają w różnych gałęziach gospodarki i powinny mieć oddział, zajmujący się ochroną środowiska.

 

5. Program studiów i przedmioty

Program kształcenia opiera się na naukach ścisłych, zwłaszcza biologii, chemii czy fizyce. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład: hydrologia i gospodarka wodna, meteorologia i klimatologia, prawo ochrony środowiska, monitoring środowiska, różnorodność biologiczna roślin, geologia i gospodarka surowców, gleboznawstwo i rekultywacja gruntów, mikrobiologia środowiskowa, zagrożenia cywilizacyjne i problemy zrównoważonego rozwoju, geomorfologia, biochemia, ekonomia w ochronie środowiska i wiele innych.

 

 

W programie studiów na kierunku ochrona środowiska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • meteorologia i klimatologia,
 • prawo ochrony środowiska,
 • hydrologia i gospodarka wodna,
 • monitoring środowiska,
 • różnorodność biologiczna roślin,
 • geologia i gospodarka surowców,
 • gleboznawstwo i rekultywacja gruntów,
 • mikrobiologia środowiskowa,
 • zagrożenia cywilizacyjne i problemy zrównoważonego rozwoju,
 • geomorfologia,
 • ekonomia w ochronie środowiska
 • i wiele innych.

 

Studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w trakcie wybranych specjalizacji, takich jak na przykład: ekologia i ochrona wód, ochrona przyrody, ekologia człowieka. Oferty specjalizacyjne warto śledzić na stronach internetowych uczelni w Łodzi, ponieważ są one zmienne i zależą od zainteresowań studentów.

Studenci zdobywają gruntowne wykształcenie z zakresu ekologii, zagrożeń cywilizacyjnych i problemów zrównoważonego rozwoju, ochrony przyrody, różnorodności biologicznej roślin, planowania przestrzennego, polityki ochrony środowiska i tym podobne. Potrafią posługiwać się najnowszym sprzętem technicznym i uczą się, w jaki sposób przeprowadzać badania środowiskowe. Wykształcone umiejętności analityczne, interpretacyjne i badawcze z pewnością ułatwiają pracę w zakresie ochrony środowiska i dziedzin jej pokrewnych.

Ile trwają studia na kierunku ochrona środowiska w Łodzi?

Studia na kierunku Ochrona środowiska w Łodzi, w zależności od wybranego stopnia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Kierunek ochrona środowiska w Łodzi w trybie niestacjonarnym możesz realizować w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia, to znaczy zarówno na stopniu pierwszym, jak i drugim. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata, czyli sześć semestrów, i kończą się egzaminem licencjackim. Tytuł licencjata umożliwia podjęcie pracy w zawodzie, a także pozwala kontynuować edukację na studiach drugiego stopnia.

Studia drugiego stopnia trwają dwa lata, czyli cztery semestry, i kończą się egzaminem magisterskim. Studia magisterskie poszerzają wiedzę zdobytą na studiach pierwszego stopnia i pozwalają zdobyć dodatkowe kompetencje. Warto zaznaczyć, że studia drugiego stopnia może podjąć absolwent studiów inżynierskich, licencjackich bądź magisterskich studiów pokrewnych ochronie środowiska.

Ochrona środowiska w Łodzi - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po kierunku ochrona środowiska w Łodzi?

Studia biologiczne i przyrodnicze w Łodzi na kierunku ochrona środowiska zapewniają bardzo wiele możliwości pracy i rozwoju. Abiturienci pracują w służbach ochrony środowiska, takich jak regionalne dyrekcje ochrony środowiska, parki narodowe i krajobrazowe, w laboratoriach badań środowiska, w zakładowych służbach ochrony środowiska, w biurach planowania przestrzennego, w organach kontrolnych i urzędach ochrony środowiska, na przykład w Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska, administracji rządowej bądź administracji samorządowej, w placówkach naukowo-badawczych, w ośrodkach masowego komunikowania, w społecznych organizacjach ekologicznych.

Absolwenci pracują w rolnictwie, w przemyśle, w leśnictwie, w placówkach służby zdrowia, w administracji państwowej, w administracji samorządowej, a stają się specjalistami od fauny i flory w ogrodach botanicznych i w ogrodach zoologicznych, ekspertami od zagadnień ochrony środowiska w stowarzyszeniach, fundacjach, instytucjach, pracownikami administracji Unii Europejskiej, państwowej i samorządowej i zajmują się ochroną środowiska na szeroką skalę, specjalistami w pracowniach, ośrodkach badawczych, laboratoriach firm, które działają w różnorodnym zakresie gospodarczym, specjalistami od ekspertyz oddziaływania czynników na środowisko, czyli konsultantami środowiskowymi.

Studia w Łodzi w ramach ochrony środowiska przygotowują studentów do pracy w rezerwatach przyrody, w służbach monitorujących stan środowiska, w parkach, w inspekcjach nadzorujących instalacje służące ochronie środowiska, w laboratoriach badawczych i kontrolnych, przy projektach gospodarczych przyjaznych przyrodzie, w placówkach, które zajmują się praktycznymi aspektami ochrony środowiska przyrodniczego i recyklingiem.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek ochrona środowiska w Łodzi?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku ochrona środowiska najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • matematyka
 • geografia
 • informatyka
 • język obcy
 • język polski

 

 

Studia biologiczne i przyrodnicze w Łodzi w ramach ochrony środowiska są jednymi z najchętniej wybieranych. Kandydatów jest bardzo wielu, ale liczba miejsc nawet na studia niestacjonarne jest ograniczona. W przypadku studiów zaocznych najbardziej znaczące jest złożenie wymaganych dokumentów w terminie wskazanym przez uczelnie w Łodzi.

Jeśli kandydatów jest zbyt wielu, obowiązują zasady kwalifikacji jak na studia stacjonarne, co oznacza, że uczelnie biorą pod uwagę wyniki egzaminów dojrzałości. Szczegółowe informacje odnoszące się do rekrutacji znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi.

 

 

Limity miejsc

Uczelnie przyjmują kandydatów na poszczególne kierunki studiów w oparciu o limit miejsc – w tym celu kandydaci obejmowani są postępowaniem kwalifikacyjnym, w ramach którego tworzona jest lista rankingowa.

Limity miejsc na kierunku ochrona środowiska w Łodzi:

 • Uniwersytet Łódzki: 40

*Uczelnie publiczne, studia niestacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia

Niestety studia niestacjonarne w uczelniach publicznych oraz studia oferowane przez znaczną większość prywatnych szkół wyższych są płatne

 • Uniwersytet Łódzki – 6300 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów niestacjonarnych (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Kandydaci otrzymują informację o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia poprzez system IRK lub ERK – wyniki rekrutacji, indywidualne dla poszczególnych uczelni, udostępniane są w prywatnym profilu. Dzięki temu kandydaci wiedzą, ile punktów zdobyli w procesie rekrutacyjnym, a także które miejsce zajęli na liście rankingowej.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2023 w uczelniach publicznych w Łodzi:

 • Uniwersytet Łódzki – 26.09.2023

*I tura rekrutacji, studia niestacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Kandydaci na studia, którzy zostali przyjęci na wybrany kierunek, mogą złożyć komplet dokumentów rekrutacyjnych zazwyczaj bezpośrednio w siedzibie uczelni. Niektóre szkoły wyższe preferują jednak pośrednie formy przekazania niezbędnych dokumentów – np. za pomocą poczty tradycyjnej czy elektronicznej lub poprzez zaufane osoby trzecie.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Dokumenty rekrutacyjne składać można w wyznaczonym przez daną szkołę wyższą terminie – zazwyczaj etap ten rozpoczyna się niedługo po ogłoszeniu wyników postępowania kwalifikacyjnego. Uczelnie przewidują najczęściej tylko kilka dni na dostarczenie kompletnych plików. Niespełnienie któregokolwiek z wymogów wynikających z zasad rekrutacji lub spóźnienie mogą skutkować skreśleniem z listy osób, które dostały się na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2023 w uczelniach publicznych w Łodzi:

 • Uniwersytet Łódzki – od 14.09.2023 do 21.09.2023

* Studia niestacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Uczelnie w Łodzi - kierunek ochrona środowiska:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Łódzki (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ) niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek ochrona środowiska w Łodzi?

Studia biologiczne i przyrodnicze w zakresie ochrony środowiska są niezwykle popularne, gdyż wzbudzają zainteresowanie wielu kandydatów na studia i pasjonatów nauk biologicznych, a także treści ekologicznych. Nim zdecydujesz o rekrutacji, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów ścisłych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy interesujesz się tym, co dzieje się w środowisku naturalnym człowieka?
 • Czy wyznajesz ekologizm i dostrzegasz jego słuszność?

 

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, kierunek ochrona środowiska w Łodzi jest właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że na jedno miejsce jest wielu kandydatów nawet w przypadku studiów niestacjonarnych. W przypadku studiów zaocznych najbardziej znaczące jest złożenie wymaganych dokumentów w terminie wskazanym przez uczelnie w Łodzi. Jeśli kandydatów jest zbyt wielu, obowiązują zasady kwalifikacji jak na studia stacjonarne, co oznacza, że uczelnie biorą pod uwagę wyniki egzaminów dojrzałości. Przyszli studenci muszą zdać obowiązkowe dla wszystkich maturzystów przedmioty, takie jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny. W przypadku studiów stacjonarnych pod uwagę bierze się także przedmioty dodatkowe. Jeśli chodzi o studia drugiego stopnia, najczęściej bierze się pod uwagę wyniki uzyskane na studiach pierwszego stopnia. Szczegółowe informacje odnoszące się do rekrutacji znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi.

W przypadku kierunku ochrona środowiska potrzebne jest zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy, które potwierdzi Twoje predyspozycje do wykonywania zawodu.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje przede wszystkim podania i oświadczenia, świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, zdjęć do legitymacji, dowodu osobistego do wglądu. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi.

Jakie opinie mają studia na kierunku ochrona środowiska w Łodzi?

Kierunek ochrona środowiska w Łodzi uchodzi za jeden z najpopularniejszych wśród propozycji studiów biologicznych i przyrodniczych.

Kamila, studentka trzeciego roku studiów licencjackich, stwierdziła:

Ochrona środowiska powinna być priorytetem w dzisiejszych czasach, gdy tak wiele złego dzieje się, jeśli chodzi o klimat i całą przyrodę. Specjalizuję się w ekologii i ochronie wód. Tego typu nauki powinny być obowiązkowe dla każdego człowieka.

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku ochrona środowiska w Łodzi

Kierunki ochrona środowiska w Łodzi

Komentarze (0)