Zdrowie publiczne - Wrocław

Zdrowie publiczne - Wrocław

Zdrowie publiczne - Wrocław

Studia we Wrocławiu

zdrowie publiczne

Odkryj kierunek zdrowie publiczne we Wrocławiu i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Zdrowie publiczne studia Wrocław | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku zdrowie publiczne we Wrocławiu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia (to zdanie dodajemy jeśli są specjalności lub ścieżki). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Zdrowie publiczne - Wrocław

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest kierunek zdrowie publiczne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Jednostka prowadząca

Zdrowie publiczne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek zdrowie publiczne we Wrocławiu?

Liczba miejsc na studia medyczne we Wrocławiu w zakresie zdrowia publicznego jest ograniczona. Kandydaci muszą postarać się o jak najlepsze wyniki z egzaminów maturalnych z takich przedmiotów jak biologia, chemia, matematyka, język polski, język obcy nowożytny. Egzaminy dodatkowe warto zdawać na poziomie rozszerzonym.

Wszyscy maturzyści, którzy chcą iść na studia, muszą ukończyć szkołę z pozytywnymi wynikami z egzaminów obowiązkowych z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego. Uczelnie we Wrocławiu uwzględniają także wyniki uzyskane w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Szczegóły znajdziesz na stronie internetowej wybranej uczelni.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Zdrowie publiczne w mieście Wrocławiu - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ZDROWIE PUBLICZNE WROCŁAW STUDIA I STOPNIA

ZDROWIE PUBLICZNE WROCŁAW STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ZDROWIE PUBLICZNE WROCŁAW STUDIA STACJONARNE

ZDROWIE PUBLICZNE WROCŁAW STUDIA NIESTACJONARNE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku zdrowie publiczne w Mieście wrocławiu

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZDROWIE PUBLICZNE?

Studia medyczne mają bardzo wiele wymiarów i nie ograniczają się jedynie do kierunku lekarskiego czy stomatologii. Zdrowie publiczne to wszechstronny kierunek studiów, który prócz wiadomości obejmujących medycynę, odnosi się także do ekonomii, nauk humanistycznych i społecznych, a w końcu do zarządzania.

Przyszli absolwenci będą zajmować się ochroną zdrowia na wielu płaszczyznach. Oczywiście ważne jest upodobanie do nauk ścisłych, zwłaszcza biologii i chemii, ale także predyspozycje kierownicze czy umiejętność zorganizowania. Zagrożenia, które czyhają na ludzi, muszą być im uświadamiane, dlatego studenci zdrowia publicznego rozwodzą się na temat higieny lub epidemii. Jeśli chcesz czynnie uczestniczyć w ratowaniu życia, ale masz naturę urzędnika bądź marketingowca, tego typu studia we Wrocławiu są dla Ciebie.

 

1. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku zdrowie publiczne możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku zdrowie publiczne we Wrocławiu realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata. 

Uczelnie we Wrocławiu umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne.

 

2. Program studiów i przedmioty

Wielu z nas przez długi czas nie wie, co zrobić ze swoim życiem. Wybrać nauki humanistyczne? Studiować ekonomię? A może coś związanego z medycyną? Na szczęście zdrowie publiczne to kierunek, który interdyscyplinarnie łączy wiele dziedzin nauki i pozwala zdobyć wszechstronne wykształcenie. Wrocławskie uczelnie, które mają studia medyczne w swojej ofercie, znajdziesz poniżej.

Studenci zdrowia publicznego uczęszczają na takie przedmioty jak na przykład:

 • ochrona danych w systemie opieki medycznej
 • społeczne i socjalne funkcje państwa
 • opieka nad osobami przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi
 • podstawy żywienia człowieka
 • marketing i komunikacja instytucji medycznych i społecznych

 

Nie brakuje zajęć z zakresu zarządzania, statystyki i działalności gospodarczej. Studenci zdobywają wiadomości z zakresu medycyny, socjologii czy ekonomii.

Ile trwają studia na kierunku zdrowie publiczne we Wrocławiu?

Studia na kierunku zdrowie publiczne we Wrocławiu, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ZDROWIE PUBLICZNE?

Absolwenci zdrowia publicznego zatrudniani są przede wszystkim w

 • opiece zdrowotnej
 • przemyśle farmaceutycznym
 • samorządzie terytorialnym
 • administracji państwowej
 • instytucjach ubezpieczeniowych
 • Narodowym Funduszu Zdrowia

 

Studenci są przygotowywani do zajmowania się profilaktyką prozdrowotną. Umiejętności kierownicze pozwalają absolwentom zarządzać jednostkami ochrony zdrowia, a także prężnie działać w marketingu i promocji na rynku medycznym.

Kierunki studiów we Wrocławiu takie jak zdrowie publiczne przygotowują do pracy w charakterze asystenta osób starszych, opiekuna medycznego, statystyka medycznego. Absolwenci mogą zajmować się ochroną zdrowia pracujących, epidemiologią, organizacją w ochronie zdrowia, promocją zdrowia i edukacją zdrowotną z elementami pedagogiki, zdrowiem środowiskowym.

Gdzie studiować na kierunku zdrowie publiczne we Wrocławiu?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek zdrowie publiczne we Wrocławiu:

czytaj dalej uczelnie we Wrocławiu

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Zdrowie publiczne we Wrocławiu?

 

STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

kierunki studiów we Wrocławiu

studia we Wrocławiu

 

ZDROWIE PUBLICZNE - ważne informacje

zdrowie publiczne studia

studia medyczne we Wrocławiu

studia medyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Kierunki medyczne w mieście Wrocławiu

Rozwiń

25 Uczelni we Wrocławiu

Wrocław jest jednym z największych ośrodków akademickich. Na 10 uczelniach publicznych i kilkunastu niepublicznych studiuje blisko 100 tysięcy studentów. Według rankingów oceniających blisko 200 szkół wyższych, uczelnie we Wrocławiu są jednymi z najlepszych w kraju.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują wrocławskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów we Wrocławiu

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)