Anglistyka - Poznań

Studia w Poznaniu na kierunku

anglistyka 

Odkryj kierunek anglistyka w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

21.07.2022

Anglistyka studia Poznań | woj. wielkopolskie

Studia na kierunku anglistyka to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku anglistyka w Poznaniu
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku anglistyka w Poznaniu rozpocznie się 1 kwietnia 2022 r. i potrwa do 31 października 2022 r. | Anglistyka Poznań - terminy rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. 

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności.

Opis kierunku

Studia w Poznaniu na kierunku anglistyka pozwalają zarówno na rozwinięcie kompetencji językowych, dzięki dużej ilości zajęć poświęconych gramatyce, jak i praktycznej stylistyce oraz poznanie kultury anglosaskiej i zapoznanie się z literaturą, kulturą oraz historią. Program studiów skupia się na zagadnieniach dotyczących poprawnej gramatyki, rozwoju słownictwa oraz płynnej wymowie. Studenci nabywają umiejętności z zakresu korzystania z nabytej wiedzy leksykalnej oraz gramatycznej w celu interpretacji, rozumienia I konstruowania poprawnych wypowiedzi ustnych, które dotyczą tematów odnoszących się do wiedzy ogólnej, wykorzystywania nowoczesnych metod komunikowania się, posługiwania się pojęciami z dziedziny językoznawstwa, konstruowania wypowiedzi pisemnych różnego typu, przygotowywania i prowadzenia prezentacji oraz językoznawstwa stosowanego i literaturoznawstwa.

 

Specjalności
 
Współczesne studia z anglistyki charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
Popularne specjalności na kierunku anglistyka w Poznaniu: akademia trenera, język angielski w ruchu pasażerskim, mediator językowy ... 
 

Praca po studiach

Absolwenci anglistyki dzięki zdobytej wiedzy oraz kompetencjom bez problemu znajdą pracę między innymi jako tłumacz, nauczyciel, biurach tłumaczeń czy innych firmach poszukujących osób posiadających znakomitą znajomość języka angielskiego. Studia z zakresu anglistyki dają studentom szerokie możliwości zawodowe, dzięki czemu po studiach każdy znajdzie swoją ścieżkę kariery, w której będzie czuł i odnajdował się najlepiej.

czytaj dalej wszystko o Anglistyka - Poznań

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest kierunek anglistyka

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu

Anglistyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Anglistyka w Poznaniu? 

Osoby, które zastanawiają się nad wyborem kierunku anglistyka, aby przystąpić do procesu rekrutacji, muszą zdać maturę na poziomie podstawowym i złożyć komplet wymaganych dokumentów.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Anglistyka w Poznaniu

Jak wyglądają studia na kierunku Anglistyka w Poznaniu

Studia w Poznaniu na kierunku anglistyka to studia, które umożliwiają studentom zdobycie wiedzy między innymi z zakresu języka, literatury, kultury oraz umiejętności przydatnych w przyszłej pracy zawodowej, jak i również w życiu codziennym.

Program studiów dostarcza studentom wiedzy między innymi z zakresu analizy i rozumienia zjawisk zachodzących w krajach anglojęzycznym, poprawnej gramatyki, wymowy i pisowni, a także umiejętności pedagogicznych i dydaktycznych.

Studenci anglistyki mają również możliwość nauki drugiego języka obcego i wybrać mogą spośród takich języków jak hiszpański, francuski oraz niemiecki na różnych poziomach zaawansowania.

 

Typ i tryb studiów

Studia na kierunku anglistyka możemy podzielić na:

Typ:

  • Studia I stopnia (licencjackie)
  • Studia II stopnia (magisterskie)

Tryb:

  • studia stacjonarne
  • studia niestacjonarne

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Anglistyka to studia skupiające się przede wszystkim na kształtowaniu wiedzy oraz umiejętności i kompetencji językowych. Program studiów dostarcza studentom wiedzy między innymi z zakresu literatury, kultury i języka krajów anglosaskich, gramatyki, zasad prawidłowej wymowy oraz pisania w języku angielskim.

Studenci zdobędą również kompetencje z obszaru tłumaczenia tekstów angielskich z języka angielskiego na język polski i odwrotnie, poznają najsłynniejsze dzieła literatury amerykańskiej, zapoznają się z literaturą brytyjską z okresu średniowiecza i renesansu oraz zgłębią wiedzę z zakresu językoznawstwa, fonetyki i semantyki.

Studia na kierunku anglistyki w Poznaniu kładą również nacisk na rozwinięcie umiejętności pedagogicznych, dydaktycznych i psychologicznych pozwalających na podjęcie pracy nauczyciela, wiedzy specjalistycznej dotyczącej historii, kultury i literatury angielskiej, teorii przyswajania języka oraz znajomości języka angielskiego na poziomie C1, oraz języka zachodnioeuropejskiego na poziomie B2.

Ile trwają studia na kierunku Anglistyka w Poznaniu

Studia na kierunku anglistyka trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

 

Anglistyka w Poznaniu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po studiach na kierunku Anglistyka w Poznaniu

Uczelnie w Poznaniu kładą nacisk na rozwijanie umiejętności oraz zdobywaniu kompetencji potrzebnych do rozpoczęcia pracy w zawodzie po ukończeniu studiów.

Absolwenci studiów na kierunku anglistyka, posiadając szeroką wiedzę z obszaru języka, kultury, literatury oraz historii anglosaskiej, mają wiele możliwości zawodowych, między innymi mogą rozpocząć pracę w firmach posiadających w ofercie szkolenia językowe, jako nauczyciel, tłumacz czy dziennikarz komentujący wydarzenia kulturalne, gospodarcze czy polityczne krajów anglojęzycznych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku anglistyka:

  • firmach oferujących szkolenia językowe,
  • instytucjach Ministerstwa Edukacji Narodowej,
  • szkołach językowych,
  • dziennikarz lub ekspert dotyczących spraw życia politycznego i społecznego w anglojęzycznych krajach,
  • doradca w międzynarodowych instytucjach,
  • pracownik biura tłumaczeń.

Gdzie studiować na kierunku anglistyka w Poznaniu?

Studia możesz podjąć na niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Wyższej Szkole Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu.

Uczelnie na których można studiować kierunek anglistyka w Poznaniu:

czytaj dalej uczelnie w Poznaniu

Uczelnie w Poznaniu - kierunek anglistyka:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Anglistyka w Poznaniu?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Anglistyka Poznań studia i stopnia

Anglistyka Poznań studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Anglistyka Poznań studia stacjonarne

Anglistyka Poznań studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku anglistyka w Poznaniu

Studia I stopnia

Kierunki filologiczne w Poznaniu

Rozwiń

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

Teraz najważniejsze

wyniki matur 2022

matura poprawkowa 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia