Ochrona środowiska studia I stopnia - Łódź

Ochrona środowiska studia I stopnia - Łódź

Ochrona środowiska studia I stopnia - Łódź

Studia I stopnia w Łodzi

ochrona środowiska

Odkryj ochronę środowiska w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Ochrona środowiska studia I stopnia (licencjackie) Łódź - 2021 | woj. łódzkie

Studia na kierunku Ochrona Środowiska w Łodzi to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Uniwersytecie Łódzkim w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Ochrona środowiska studia I stopnia - Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek ochrona środowiska

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Jednostka prowadząca

Ochrona środowiska stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania przy rekrutacji na kierunek ochrona środowiska w Łodzi?

Aby dostać się na studia pierwszego stopnia na kierunku ochrona środowiska będziesz musiał zdać egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych oraz dodatkowych, takich jak: biologia, chemia, fizyka lub geografia. Wszyscy kandydaci muszą pamiętać o terminowym dostarczeniu wymaganych dokumentów.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku ochrona środowiska najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • matematyka
 • geografia
 • informatyka
 • język obcy
 • język polski

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 24.05.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 24.05.2021
do 09.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 29.07.2021
do 14.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 29.07.2021
do 14.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku ochrona środowiska w Łodzi

Czas trwania studiów na kierunku ochrona środowiska na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek ochrona środowiska na poszczególnych uczelniach

Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku ochrona środowiska na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki stac. I stopnia:
60
II stopnia:
60
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
40
II stopnia:
30
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek ochrona środowiska na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie studiować na kierunku Ochrona środowiska (studia I stopnia) w Łodzi?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek ochrona środowiska (studia I stopnia) w Łodzi

 • Uniwersytet Łódzki

czytaj dalej uczelnie w Łodzi

Kierunki ochrona środowiska w Łodzi

Popularne kierunki ochrona środowiska niestacjonarne w Łodzi

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA?

 

Według powszechnie przyjętej definicji, ochrona środowiska to ogół działań zmierzających do naprawienia wyrządzonych szkód w naturze i zapobiegania im. Choć środowisko od zawsze spełniało ważną rolę w życiu człowieka, to dyscyplina ta pojawiła się dopiero w połowie XIX wieku, co miało ścisły związek z rozwojem miast i przemysłu i związanymi z tym zanieczyszczeniami i ingerencją w przyrodę. Współcześnie, myśl ekologiczna nieustannie się rozwija i zyskuje na popularności, dlatego też tak ważne jest kształcenie specjalistów z tego obszaru. Odpowiedzią na tego typu potrzeby jest kierunek ochrona środowiska w Łodzi.

Osoby, które zdecydują się aplikować na studia biologiczne i przyrodnicze w Łodzi powinny interesować się tematami związanymi z ekologią, przyrodą i ochroną środowiska. Ważnym kryterium jest osiąganie dobrych wyników z przedmiotów ścisłych oraz z biologii. Jeżeli spełniasz powyższe warunki, to koniecznie weź udział w rekrutacji na kierunek ochrona środowiska.

 

1. Typ i tryb studiów

Studia na kierunku ochrona środowiska możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

2. Program studiów i przedmioty

Studia biologiczne i przyrodnicze znajdują się obecnie w ofercie większości dużych ośrodków akademickich w Polsce, między innym w Łodzi. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, na jakich łódzkich uczelniach zrealizujesz kierunek ochrona środowiska, przeczytaj dział poniżej.

Program nauczania na powyższym kierunku będzie oscylował głównie wokół nauk chemicznych, biologicznych, geograficznych i przyrodniczych. Jako student, będziesz miał okazję zdobyć specjalistyczną wiedzę z zakresu:

 • ekologii
 • ochrony przyrody
 • mikrobiologii
 • geomorfologii
 • i wielu innych, interesujących zagadnień

 

Ponadto, nauczysz się rozpoznawać i analizować zmiany zachodzące w ekosystemie oraz szczegółowo zapoznasz się z prawem ochrony środowiska. Oprócz zajęć teoretycznych, w programie przewidziano także liczne wyjazdy terenowe, warsztaty i praktyki zawodowe, dzięki czemu zdobędziesz cenne umiejętności praktyczne i doświadczenie.

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku Ochrona środowiska w Łodzi, w zależności od wybranego stopnia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku ochrona środowiska w Łodzi trwają trzy lata, czyli sześć semestrów. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej uzyskasz tytuł licencjata.

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA?

Absolwenci studiów biologicznych i przyrodniczych, ze względu na popularność tematyki ekologicznej, mogą liczyć na wiele ciekawych ofert pracy zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej. Dlatego też po ukończeniu kierunku ochrona środowiska bez problemu znajdziesz zatrudnienie w wielu interesujących branżach.

Po ukończeniu studiów, możesz związać swoją przyszłość z organami kontrolnymi i urzędami ochrony środowiska, między innymi z Państwową Inspekcją Ochrony Środowiska. Ponadto, idealnie odnajdziesz się jako pracownik służb ochrony środowiska, stacji uzdatniania wody czy zakładów przemysłowych. Równie ciekawą opcją będzie zatrudnienie w:

 • biurach planowania przestrzennego
 • agencjach projektowych
 • organizacjach ekologicznych
 • laboratoriach badawczych

 

Uzyskaną wiedzę i kompetencje z powodzeniem wykorzystasz zakładając własną działalność gospodarczą. Po zakończeniu studiów pierwszego stopnia zasadne będzie kontynuowanie nauki na studiach magisterskich lub podyplomowych.

Komentarze (0)