Studia licencjackie i inżynierskie Łódź

Studia licencjackie i inżynierskie Łódź

Studia licencjackie i inżynierskie Łódź

Studia I stopnia

w Łodzi 2022

Odkryj studia I stopnia w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia I stopnia Łódź (licencjackie i inżynierskie)

Studia I stopnia w Łodzi to studia licencjackie lub inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 do 4 lat i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub inżyniera). Ukończenie studiów I stopnia umożliwia podjęcie studiów II stopnia na tym samym kierunku lub kierunkach pokrewnych.

Na studia I stopnia przyjmowane są osoby posiadające świadectwo dojrzałości.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym) lub online

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 

Kierunki studiów w Łodzi

Kierunki studiów - Łódź: znaleziono 200

Uczelnia
Grupa kierunku
I stopnia
Tryb studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Typ studiów Tryb studiów
Administracja I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Administracja - studia online I stopnia online
Advanced biobased and bioinspired materials I stopnia stacjonarne
Aktuariat i analiza finansowa I stopnia stacjonarne
Analityka biznesu I stopnia stacjonarne
Analityka chemiczna I stopnia stacjonarne
Analiza danych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Animacja I stopnia stacjonarne
Archeologia I stopnia stacjonarne
Architektura I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Architektura wnętrz I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Automatyka i robotyka I stopnia stacjonarne
Automatyka i sterowanie robotów I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Automatyzacja procesów biznesowych - bpa I stopnia stacjonarne
Bankowość i finanse cyfrowe I stopnia stacjonarne
Bezpieczeństwo narodowe I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia online I stopnia online
Biogospodarka I stopnia stacjonarne
Biologia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biologia kryminalistyczna I stopnia stacjonarne
Biomedical engineering and technologies I stopnia stacjonarne
Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne I stopnia stacjonarne
Biotechnologia I stopnia stacjonarne
Biżuteria I stopnia stacjonarne
Budownictwo I stopnia stacjonarne
Business and technology I stopnia stacjonarne
Business management I stopnia stacjonarne
Business studies I stopnia stacjonarne
Chemia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Chemia budowlana I stopnia stacjonarne
Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu I stopnia stacjonarne
Chemia materiałów i nanotechnologia I stopnia stacjonarne
Computer science I stopnia stacjonarne
Cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie I stopnia stacjonarne
Design w biznesie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Dietetyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Digital communication and social media for management I stopnia stacjonarne
Dyrygentura I stopnia stacjonarne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - studia online I stopnia online
Dziennikarstwo i nowe media I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Dziennikarstwo międzynarodowe I stopnia stacjonarne
Dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji I stopnia stacjonarne
E-historia I stopnia niestacjonarne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych I stopnia stacjonarne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej I stopnia stacjonarne
Ekomiasto I stopnia stacjonarne
Ekonometria i analityka danych I stopnia stacjonarne
Ekonomia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Ekonomia - studia online I stopnia online
Ekonomia studia w języku angielskim I stopnia stacjonarne
Electronic and telecommunication engineering I stopnia stacjonarne
Elektronika i telekomunikacja I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Elektroradiologia I stopnia stacjonarne
Elektrotechnika I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Energetyka I stopnia stacjonarne
Etnologia i antropologia kulturowa I stopnia stacjonarne
Europeistyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych I stopnia stacjonarne
Filologia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia angielska I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia germańska I stopnia stacjonarne
Filologia hiszpańska z językiem angielskim I stopnia stacjonarne
Filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską I stopnia stacjonarne
Filologia polska I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Filologia polska - studia online I stopnia online
Filologia romańska I stopnia stacjonarne
Filologia rosyjska I stopnia stacjonarne
Filologia słowiańska I stopnia stacjonarne
Filologia włoska I stopnia stacjonarne
Filozofia I stopnia stacjonarne
Finance and accounting I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Finanse i biznes międzynarodowy I stopnia stacjonarne
Finanse i inwestycje I stopnia stacjonarne
Finanse i rachunkowość I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Finanse i rachunkowość - studia online I stopnia online
Fizyka I stopnia stacjonarne
Fizyka techniczna I stopnia stacjonarne
Fotografia i multimedia I stopnia stacjonarne
Geodezja i kartografia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Geografia I stopnia stacjonarne
Geoinformacja I stopnia stacjonarne
Geomonitoring I stopnia stacjonarne
Gestion et technologie I stopnia stacjonarne
Gospodarka przestrzenna I stopnia stacjonarne
Grafika I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Grafika - studia online I stopnia online
Grupa kierunków finanse i rachunkowość I stopnia niestacjonarne
Grupa kierunków zarządzanie I stopnia niestacjonarne
Historia I stopnia stacjonarne
Historia sztuki I stopnia stacjonarne
Industrial biotechnology I stopnia stacjonarne
Informacja w środowisku cyfrowym I stopnia stacjonarne
Information technology I stopnia stacjonarne
Informatyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Informatyka - studia online I stopnia online
Informatyka ekonomiczna I stopnia stacjonarne
Informatyka stosowana I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Informatyka w ochronie środowiska I stopnia stacjonarne
Instrumentalistyka I stopnia stacjonarne
International and political studies I stopnia stacjonarne
International marketing I stopnia stacjonarne
Inwestycje i nieruchomości I stopnia stacjonarne
Inżynieria bezpieczeństwa pracy I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria biomedyczna I stopnia stacjonarne
Inżynieria chemiczna i biochemiczna I stopnia stacjonarne
Inżynieria materiałowa I stopnia stacjonarne
Inżynieria ochrony środowiska I stopnia stacjonarne
Inżynieria środowiska w budownictwie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria wzornictwa przemysłowego I stopnia stacjonarne
Inżynieria zarządzania I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Jazz i muzyka estradowa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Kompozycja i teoria muzyki I stopnia stacjonarne
Kosmetologia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Kryminologia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Kryminologia - studia online I stopnia online
Kulturoznawstwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Kulturoznawstwo - studia online I stopnia online
Leśnictwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Lingwistyka dla biznesu I stopnia stacjonarne
Logistics I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Logistyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Logistyka - studia online I stopnia online
Logopedia z audiologią I stopnia stacjonarne
Management I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Management and finance I stopnia stacjonarne
Marketing I stopnia stacjonarne
Matematyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Matematyka stosowana I stopnia stacjonarne
Mathematical methods in data analysis I stopnia stacjonarne
Mechanical engineering I stopnia stacjonarne
Mechanika i budowa maszyn I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Mechatronika I stopnia stacjonarne
Menedżer żywności i żywienia I stopnia stacjonarne
Międzynarodowe studia kulturowe I stopnia stacjonarne
Mikrobiologia I stopnia stacjonarne
Modelling and data science I stopnia stacjonarne
Muzyka w mediach i produkcja muzyki I stopnia stacjonarne
Muzykoterapia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Nanotechnologia I stopnia stacjonarne
Nowe media I stopnia stacjonarne
Nowe media i kultura cyfrowa I stopnia stacjonarne
Ochrona środowiska I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Okcydentalistyka I stopnia stacjonarne
Optyka okularowa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Papiernictwo i poligrafia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pedagogika I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Pedagogika - studia online I stopnia online
Pedagogika sportu I stopnia stacjonarne
Pielęgniarstwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Pielęgniarstwo - studia online I stopnia online
Pielęgniarstwo pomostowe I stopnia niestacjonarne, online
Pielęgniarstwo pomostowe - studia online I stopnia online
Planowanie przestrzenne I stopnia stacjonarne
Politologia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Politologia - studia online I stopnia online
Polityka społeczna I stopnia stacjonarne
Położnictwo I stopnia stacjonarne
Praca socjalna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Praca socjalna - studia online I stopnia online
Produkcja teatralna i organizacja widowisk I stopnia stacjonarne
Projektowanie graficzne I stopnia stacjonarne
Projektowanie ubioru I stopnia stacjonarne
Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami I stopnia stacjonarne
Psychologia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Psychologia - studia online I stopnia online
Rachunkowość I stopnia stacjonarne
Ratownictwo medyczne I stopnia stacjonarne
Reżyseria I stopnia stacjonarne
Rzeźba I stopnia stacjonarne
Socjologia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Stosunki międzynarodowe I stopnia stacjonarne
Studia azjatyckie I stopnia stacjonarne
Studia polskie z językiem angielskim I stopnia stacjonarne
Studia polsko-niemieckie I stopnia stacjonarne
Studium aktorskie I stopnia stacjonarne
Systemy sterowania inteligentnymi budynkami I stopnia stacjonarne
Sztuki sceniczne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Taniec I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Techniki dentystyczne I stopnia stacjonarne
Technologia chemiczna I stopnia stacjonarne
Technologia żywności i żywienie człowieka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Tkanina i stylizacja wnętrz I stopnia stacjonarne
Transport I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Transport - studia online I stopnia online
Turystyka i rekreacja I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Turystyka i rekreacja - studia online I stopnia online
Twórcze pisanie I stopnia stacjonarne
Włókiennictwo i przemysł mody I stopnia stacjonarne
Wojskoznawstwo I stopnia stacjonarne
Wychowanie fizyczne i zdrowotne I stopnia stacjonarne
Wzornictwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Zarządzanie - studia online I stopnia online
Zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie miastem I stopnia stacjonarne
Zarządzanie zasobami ludzkimi I stopnia stacjonarne
Zdrowie publiczne I stopnia stacjonarne
 

Uczelnie w Łodzi

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Kierunki studiów: 115 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 87 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 10

Politechnika Łódzka

Kierunki studiów: 65 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 31 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 9

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Kierunki studiów: 6 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 59 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Kierunki studiów: 20 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 85 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Akademia Muzyczna w Łodzi

Kierunki studiów: 8 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 5 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 1

Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

Kierunki studiów: 13 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 8 Studia: stacjonarne Domy studenckie: 1

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Kierunki studiów: 22 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 32 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Kierunki studiów: 15 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 11 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 4

Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi

Kierunki studiów: 9 (I stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 76 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi

Kierunki studiów: 4 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 4 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Kierunki studiów w Łodzi - Uczelnie

Grupa kierunków
Typ studiów
Uczelnia

Niestety, nic nie znaleziono

Jak wyglądają studia I stopnia w Łodzi

Dziś większość kierunków studiów ma dwustopniową formę kształcenia. Absolwenci szkół średnich swoją przygodę z kształceniem wyższym zaczynają od studiów licencjackich, czyli pierwszego stopnia. Znajdują się one w ofercie niemal wszystkich ośrodków akademickich w Łodzi, także możesz mieć pewność, że wśród nich pojawiają się propozycje atrakcyjne także dla ciebie.

Studia I stopnia licencjackie i inżynierskie w Łodzi nie różnią się szczególnie od oferty, która pojawia się w innych miastach akademickich – wszystkie wymogi kształcenia, niezależnie od uczelni, muszą zostać spełnione. Studenci pierwszego stopnia otrzymują podczas naukę podstawową wiedzę i umiejętności, dzięki którym będą mogli rozpocząć pierwsze aktywności zawodowe. Taki podział umożliwia dość wczesne rozpoczęcie kariery zawodowej – studenci sami decydują, czy chcą kształcić się dalej.

Studia pierwszego stopnia w Łodzi mogą odrobinę różnić się łącznym czasem nauki. Wszystko zależeć będzie od ostatecznie wybranego przez ciebie kierunku studiów. Jeśli w kręgu twoich zainteresowań znajdują się kierunki charakterystyczne dla uniwersytetów (mogą to być przykładowo pedagogika, administracja, różne filologie), to wiedzę zdobywać będziesz przez trzy lata.

Jeśli pasjonują cię jednak zagadnienia ścisłe i chciałbyś swoje intelektualne przygody kontynuować na studiach inżynierskich, to czeka cię trzy i pół roku lub 4 lata kształcenia.

Studia pierwszego stopnia kończą się uzyskaniem tytułu licencjata lub inżyniera, w zależności od wybranego kierunku studiów.

Studia licencjackie i inżynierskie w Łodzi to idealny wybór dla osób, którym zależy na dalszym rozwoju intelektualnym po zakończeniu nauki na szczeblu średnim.

Jeśli i ty chciałbyś przekroczyć próg jednej z uczelni, zastanów się najpierw, jakie masz oczekiwania i pasje. Pamiętaj, że po zakończeniu tych trzech/czterech pierwszych lat nauki możesz rozpocząć karierę zawodową lub wybrać studia drugiego stopnia, które mają charakter uzupełniający.

 

 

Komentarze (0)