Studia prawnicze Częstochowa

Studia prawnicze Częstochowa

Studia prawnicze Częstochowa

Największy wybór studiów

prawniczych w Częstochowie

Odkryj kierunki prawnicze i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia prawnicze Częstochowa | woj. śląskie

Ci, którzy chcą iść na studia prawnicze w Częstochowie mogą wybierać spośród ofert uczelni państwowych lub prywatnych, stacjonarnych lub niestacjonarnych, jednak warto zdawać sobie sprawę, że nie da się studiować prawa krótko. To jeden z tych kierunków, który nie został rozbity w systemie bolońskim na studia trzyletnie licencjackie i dwuletnie magisterskie.

Prawo zawsze jest pięcioletnie. Inaczej wygląda sprawa z administracją, która może być trzyletnia. Wszystkie inne kierunki prawnicze (np. prawo pracy, czy prawo w działalności gospodarczej) są tylko obocznymi głównego kierunku, jaki oferują studia prawnicze w Częstochowie. I o ile podczas studiowania administracji można już w trakcie nauki wybrać specjalności, o tyle dopiero po skończeniu studiów prawniczych istnieje możliwość podjęcia decyzji, co do dalszej nauki na konkretnej aplikacji. W Polsce są to: aplikacja adwokacka, aplikacja komornicza, aplikacja notarialna, aplikacja prokuratorska, aplikacja radcowska, aplikacja referendarska oraz aplikacja sądowa.

 

KIERUNKI PRAWNICZE W CZĘSTOCHOWIE

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W CZĘSTOCHOWIE SĄ STUDIA PRAWNICZE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Rekrutacja i wymagania na studia prawnicze

Aby móc się pochwalić dyplomem absolwenta, najpierw należy dostać się na wybrane studia prawnicze w Częstochowie. Rekrutacja nie wyróżnia się specjalnie od rekrutacji na inne kierunki studiów. Natomiast o czym warto pamiętać, to o corocznym obłożeniu list rekrutacyjnych przez dziesiątki tysięcy osób, czyli średnio przez kilkanaście osób na jedno miejsce na studia prawnicze. To sprawia, że na prawo wcale nie jest tak łatwo się dostać i należy się pochwalić bardzo dobrymi wynikami z matury.

Uczelnie różnią się od siebie, jeśli chodzi o ustalanie progów i przeliczników, natomiast przedmioty maturalne, które są uwzględniane przy rekrutacji, w większości przypadków są ujednolicone. Dlatego każdy, kto chce dostać się na prawo, na maturze powinien szczególną uwagę przykładać do nauki i zdobycia jak najlepszych wyników z matury pisemnej z języka polskiego i języka obcego, oraz jednego z dodatkowych przedmiotów do wyboru. Przedmiotami opcjonalnymi są: historia, WOS, matematyka, geografia, chemia, biologia albo fizyka.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Praca po studiach prawniczych

Studia prawnicze w Częstochowie mogą być pierwszym krokiem do wielkiej kariery. Ukończony kierunek prawniczy pozwala na podjęcie pracy w jednym z bardzo wielu zawodów.

Można zdobyć zatrudnienie na przykład jako urzędnik sądowy, sędzia, prokurator, notariusz, adwokat, radca prawny, doradca podatkowy, urzędnik podatkowo-prawny w przedsiębiorstwie, księgowy rachunkowy, sprawozdawca finansowy, urzędnik skarbowy, doradca prawny, pracownik więziennictwa, pracownik kancelarii prawnej albo firmy konsultingowej, urzędnik administracji państwowej, doradca inwestycyjny, audytor, urzędnik służby cywilnej, wyższy stopniem pracownik policji, pracownik organizacji pozarządowej, konsultant w dziale prawnym firmy konsultingowej, referent ds. windykacji, referent ds. obsługi klienta, specjalista ds. roszczeń, specjalista ds. prawnych, negocjator z zespole prac gospodarczych, specjalista ds. umów, agent celny, specjalista  ds. obsługi egzekucji komorniczej, administrator kontraktów, Security Risk Analyst, konsultant w dziale doradztwa prawnego, asystent prawny zarządu, przedstawiciel ds. rozliczeń, kontroler należności czy menedżer ds. Compliance.

POPULARNE KIERUNKI PRAWNICZE W CZĘSTOCHOWIE

POZOSTAŁE UCZELNIE W CZĘSTOCHOWIE NA KTÓRYCH SĄ STUDIA PRAWNICZE

MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO PRZYRODNICZY

Najbardziej znaną uczelnią, na której można studiować prawo w Częstochowie jest UHP im. Jana Długosza w Częstochowie. Oferta tej uczelni obejmuje studia na kierunkach:

  • Administracja - studia I stopnia,                                             
  • Administracja - studia II stopnia, wraz ze specjalizacjami: Administracja samorządowa oraz Administracja kontroli i ochrony,
  • Bezpieczeństwo  narodowe - studia I stopnia, wraz ze specjalizacjami: Bezpieczeństwo państwa oraz Bezpieczeństwo międzynarodowe,
  • Kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa - studia I stopnia, wraz ze specjalizacjami: Chemia w kryminalistyce oraz Biometria i informatyka śledcza.

Na UHP im. Jana Długosza w Częstochowie otwarte są również studia prawnicze podyplomowe na kierunkach: Administracja publiczna, Detektywistyka i systemy bezpieczeństwa, Kontrola, audyt i zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz Podatki i doradztwo podatkowe.

 

AKADEMIA POLONIJNA

Akademia Polonijna w Częstochowie proponuje swoim studentom naukę na studiach licencjackich na poniższych kierunkach: Administracja europejska, Administracja nieruchomościami, Administracja publiczna, Administracja samorządowa, Zarządzanie kadrami administracji, Zarządzanie projektami w administracji, Prawo i ekonomia MŚP, Zabezpieczenia i windykacje w obrocie gospodarczym, Doradztwo prawno-podatkowe, Obsługa prawna firm, Bezpieczeństwo wewnętrzne oraz Zarządzanie kryzysowe.

AP w Częstochowie oferuje także możliwość kontynuowania nauki na studiach podyplomowych na kierunkach: Administracja publiczna, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Prawo spółek, Obsługa prawna firm, Kryminalistyka, Kontrola i audyt wewnętrzny w administracji publicznej i gospodarce, Kadry i płace w praktyce, Ekspertyza dokumentów, Administracja elektroniczna, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Prawo podatkowe Unii Europejskiej,

Kontrola i audyt wewnętrzny w administracji publicznej i gospodarce, Biegły do spraw zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji, Audyt wewnętrzny w administracji i gospodarce oraz Koordynator kontroli zarządczej w administracji publicznej.

 

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA

Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie to ostatnia z uczelni, na której uruchomione zostały studia prawnicze. Tutaj można studiować na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne (są to studia skierowane do osób, które chcą zostać specjalistami z zakresu bezpieczeństwa państwa, społeczności lokalnych i międzynarodowych) oraz na kierunku Zarządzanie i administracja na studiach podyplomowych.

 

 

Komentarze (0)