Studia prawnicze Lublin

Studia prawnicze Lublin

Studia prawnicze Lublin

Największy wybór studiów

prawniczych w Lublinie

Odkryj kierunki prawnicze i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

16.03.2022

Studia prawnicze Lublin 2022 | woj. lubelskie

Studia prawnicze w Lublinie możesz podjąć w 2 uczelniach publicznych: Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Prawa i Administracji UMCS), Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Wydział Nauk Społecznych KUL) oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych. Są to studia realizowane w formie stacjonarnej, niestacjonarnej oraz online, których program nauczania trwa od 3 do 5 lat.

Studia prawnicze Lublin
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I stopnia, studia II stopnia, studia jednolite magisterskie
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia), 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia prawnicze i administracja w Lublinie rozpocznie się 1 kwietnia 2022 r. i potrwa do 31 października 2022 r. | terminy rekrutacji >

Jak wyglądają studia prawnicze w Lublinie

Studia prawnicze w Lublinie to kierunki studiów, które wprowadzają w temat krajowych i ponadnarodowych źródeł prawa, zasad poszczególnych gałęzi prawa, treści różnorodnych przepisów, zasad stosowania prawa i metod interpretacji przepisów. To również kierunki, które łączą zagadnienia prawnicze w zagadnieniami z zakresu biznesu, zarządzania, czy ekonomii.

 

Najpopularniejsze kierunki prawnicze w Lublinie: Prawo, Kierunek prawno- biznesowy, Kierunek prawno- administracyjny, Prawo kanoniczne, Prawo w biznesie.

 

Praca po studiach prawniczych

Absolwenci studiów prawniczych odnajdują się w pracy między innymi w sądach, prokuraturach, kancelariach, organach administracji publicznej, firmach międzynarodowych.

 

Zarobki

Średnie zarobki w Lublinie na popularnych stanowiskach wymagających znajomości prawa wahają się od 3500 zł do 12000 zł brutto (wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od stażu pracy, konkretnego stanowiska, miejsca pracy, miejscowości).

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia prawnicze w Lublinie w roku akademickim 2022/2023 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: język polski, język obcy, historia, geografia, matematyka, wiedza o społeczeństwie. 

*Wymagania mogą się różnić w zależności od kierunku, uczelni oraz trybu studiów.

STUDIA PRAWNICZE I ADMINISTRACJA W LUBLINIE - KIERUNKI STUDIÓW

Uczelnia
Typ studiów
Tryb studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Typ studiów Tryb studiów
Administracja stacjonarne, niestacjonarne, online I stopnia, II stopnia
Administracja - studia online online I stopnia
Administracja i zarządzanie publiczne stacjonarne I stopnia
Administracja publiczna stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
European union law stacjonarne II stopnia
Kryminologia stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Prawno - administracyjny stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Prawno - biznesowy stacjonarne, niestacjonarne I stopnia
Prawno - menadżerski stacjonarne, niestacjonarne II stopnia
Prawo stacjonarne, niestacjonarne jednolite
Prawo kanoniczne stacjonarne, niestacjonarne jednolite
Prawo międzynarodowe i prawo unii europejskiej stacjonarne II stopnia
Prawo w biznesie stacjonarne I stopnia, II stopnia
Techniki kryminalistyczne stacjonarne, niestacjonarne I stopnia

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie są studia prawnicze

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Kierunki prawnicze i administracja:

ADMINISTRACJA

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Kierunki prawnicze i administracja:

ADMINISTRACJA
ADMINISTRACJA - STUDIA ONLINE

Aktualności rekrutacyjne

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI PRAWNICZE I ADMINISTRACJA W LUBLINIE

SORTOWANIE:

Rekrutacja i wymagania na studia prawnicze

Rekrutacja na prawo nie wyróżnia się specjalnie od rekrutacji na inne kierunki studiów. Natomiast o czym warto pamiętać, to o corocznym obłożeniu list rekrutacyjnych na prawo przez dziesiątki tysięcy osób, czyli średnio przez kilkanaście osób na jedno miejsce. To sprawia, że na prawo wcale nie jest tak łatwo się dostać i należy się pochwalić bardzo dobrymi wynikami z matury.

Uczelnie różnią się od siebie, jeśli chodzi o ustalanie progów i przeliczników, natomiast przedmioty maturalne, które są uwzględniane przy rekrutacji, w większości przypadków są ujednolicone. Dlatego każdy, kto chce dostać się na studia prawnicze w Lublinie, na maturze powinien szczególną uwagę przykładać do nauki i zdobycia jak najlepszych wyników z matury pisemnej z języka polskiego i języka obcego, oraz jednego z dodatkowych przedmiotów do wyboru. Przedmiotami opcjonalnymi są tutaj: historia, WOS, matematyka, geografia, chemia, biologia albo fizyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Studia prawnicze niestacjonarne w Lublinie

Studia prawnicze to zagadnienie, które budzi różne emocje. Na wieść o wejściu na ścieżkę prawniczą rozmówcy reagują zachwytem, radością i dumą, lecz także zatroskaniem wiedząc, jak wiele pracy czeka studenta takich dyscyplin jak prawo. Niemal wszystkim studiowanie prawa kojarzy się z nieustannym przebywaniem na uczelni oraz wypełnionym po brzegi kalendarzem, od poniedziałku do piątku. To błąd. Oczywiście, możliwe jest zapełnienie nauką pięciu dni w tygodniu, ale nie jest to jedyna opcja dla studentów prawa.

Studia prawnicze niestacjonarne w Lublinie to coś więcej niż „tylko” kierunek Prawo. W ofertach edukacyjnych lubelskich uczelni można odnaleźć także inne dyscypliny o charakterze prawniczym, które podobnie jak Prawo realizowane są także w formie niestacjonarnej. Kandydaci mogą wybrać Kierunek prawno- menedżerski, prawno- biznesowy, czy prawno- administracyjny.

Wszystko zależy od pomysłu na siebie i przyszłą karierę zawodową. Kierunki prawnicze w Lublinie są domeną uczelni publicznych, które oferują studentom kształcenie stacjonarne i niestacjonarne, a w przypadku tych drugich zaoczne, bez możliwości kształcenia w systemie wieczorowym. To pokazuje, że nawet najtrudniejsze i najbardziej wymagające studia możliwe są do prowadzenia w formie innej niż stacjonarna.

To także sygnał dla kandydatów bojących się o to, że zgłębienie tak poważnej dyscypliny na studiach niestacjonarnych niemalże graniczy z cudem. Owszem, z racji takiej formy wymagana jest większa samodzielność w nauce, jak również zdolność przetwarzania i analizowania informacji, lecz wszystkie umiejętności nabyte na fundamencie trybu kształcenia mogą być przydatne w życiu zawodowym.

czytaj dalej studia prawnicze niestacjonarne (zaoczne) w Lublinie

KIERUNKI PRAWNICZE I ADMINISTRACJA W LUBLINIE

Rozwiń

STUDIA PRAWNICZE W LUBLINIE - PODYPLOMOWE

A
M
N
O
P
S
Z
Rozwiń

Jak wyglądają studia prawnicze w Lublinie?

Gdy spojrzymy na definicję studiów prawniczych w słowniku języka polskiego odkryjemy, że wydział prawa ma na celu edukować studentów w tematyce ogółu przepisów i norm prawnych, które regulują stosunki między ludźmi danej społeczności. W Polsce najważniejszy zbiorem przepisów prawnych jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i to ona reguluje hierarchię wszystkich innych aktów prawnych. Jako taka stoi nad ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, ustawami, rozporządzeniami oraz aktami prawa miejscowego.

To najważniejsze, co powinien wiedzieć student prawa, jednak to również tylko wierzchołek góry lodowej dla tych, którzy zdecydują się iść na studia prawnicze w Lublinie. Pięcioletnie, magisterskie prawo składa się m.in. z wykładów z prawa karnego, prawa cywilnego, prawa rzymskiego, historii powszechnej prawa, historii prawa polskiego, prawa administracyjnego, prawoznawstwa, czy też logiki prawniczejNieco inaczej przedstawia się sytuacja tych, którzy zdecydują się na studiowanie administracji, uważanej przez wielu za łatwiejszą odmianę prawa.

Administracja, jak większość wykładanych kierunków, podzielona jest już na studia trzyletnie i dwuletnie. Tutaj również wymagana jest zdolność do przyswajania informacji prawniczych oraz logicznego i szybkiego rozumowania i łączenia faktów. Jednak studenci administracji mają łatwiejszy start w zawodzie urzędniczym lub zarządzającym, niż prawnicy, którzy mają przed sobą nie tylko pięcioletnie studia magisterskie, ale i późniejsze aplikacje.

 

Studia prawnicze w Lublinie możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Kierunki prawnicze w Lublinie możesz realizować zarówno w formie jednolitej magisterskiej jak w przypadku prawa lub prawa kanonicznego, ale również w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia. Kształcenie na studiach jednolitych odbywa się w trakcie pięciu lat, studia licencjackie (pierwszego stopnia) trwają trzy lata, natomiast studia magisterskie (drugiego stopnia) dwa lata.

Niejednokrotnie studia drugiego stopnia stanowią uzupełnienie treści dla studiów licencjackich. Lubelskie uczelnie mają w swojej ofercie propozycje studiów podyplomowych, które możesz realizować w trybie niestacjonarnym w trakcie dwóch semestrów. Do kategorii kierunków podyplomowych zaliczyć możemy na przykład negocjacje i mediacje prawnicze | stały mediator lub prawne instrumenty ochrony środowiska.

Poszczególne kierunki możesz realizować stacjonarnie bądź niestacjonarnie. Na studia dzienne możesz uczęszczać od poniedziałku do piątku. Tryb niestacjonarny odbywa się w formie studiów wieczorowych (od poniedziałku do piątku) lub zaocznych, gdzie zajęcia odbywają się w weekendy.

czytaj dalej studia w Lublinie

 

Kierunki studiów prawniczych w Lublinie

Wśród najpopularniejszych kierunków studiów prawniczych w Lublinie znajdziesz oczywiście prawo, prawo kanoniczne, prawo międzynarodowe i prawo unii europejskiej, prawo w biznesie, a także szereg propozycji administracyjnych, jak administracja czy administracja publiczna. Lubelskie uczelnie proponują także kierunki stricte interdyscyplinarne jak studia prawno-biznesowe, prawno-menedżerskie, prawno-administracyjne, a także kryminologia. Łączenie różnego typu dziedzin wpływa na możliwości zatrudnienia.

Uczelnie w Lublinie proponują kształcenie zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim (kierunek european union law). Wykształcenie anglojęzyczne otwiera absolwentów na działania na rynku międzynarodowym, co w znaczący sposób urozmaica perspektywę na dobrze płatną pracę w zawodzie. Zapoznaj się z bogatą ofertą kształcenia poszczególnych placówek akademickich w Lublinie. Pamiętaj, że studia prawnicze cieszą się niesłabnącą renomą i wciąż są jednymi z najbardziej obleganych przez maturzystów i studentów.

 

Kierunki prawnicze w Lublinie - rekrutacja 2022/2023:

 • ADMINISTRACJA - STUDIA ONLINE, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • ADMINISTRACJA PUBLICZNA, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • ADMINISTRACJA, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • ADMINISTRACJA, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • ADMINISTRACJA, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • EUROPEAN UNION LAW, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • KRYMINOLOGIA, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • KRYMINOLOGIA, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • PRAWNO - ADMINISTRACYJNY, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • PRAWNO - BIZNESOWY, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • PRAWNO - MENADŻERSKI, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • PRAWO KANONICZNE, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • PRAWO MIĘDZYNARODOWE I PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • PRAWO W BIZNESIE, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • PRAWO, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • PRAWO, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • TECHNIKI KRYMINALISTYCZNE, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

czytaj dalej kierunki studiów w Lublinie

 

Gdzie studiować kierunki prawnicze w Lublinie?

Studia prawnicze możesz realizować na wybranych uczelniach w Lublinie. Między innymi bogatą ofertę kształcenia przedstawia znany i ceniony w całej Polsce Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Prócz prawa, prawa międzynarodowego i prawa unii europejskiej czy administracji publicznej, znajdziesz tutaj kryminologię, kierunek prawno-biznesowy i wiele innych.

Wiele propozycji ma w zanadrzu także Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Jednym z najważniejszych kierunków kształcenia jest prawo kanoniczne, ale w ofercie znajdziesz także prawo w biznesie, prawo, administrację czy european union law. Warto zapoznać się także ze studiami, które możesz realizować w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji oraz w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji.

Placówki akademickie w Lublinie są przystosowane merytorycznie i techniczne do prowadzenia edukacji w zakresie kierunków prawniczych. Sprawdź, co Cię czeka–zweryfikuj nie tylko wyposażenie pracowni i bibliotek, ale także proponowane programy studiów.

 

Uczelnie, na których można studiować kierunki prawnicze w Lublinie:

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

czytaj dalej uczelnie w Lublinie

 

Jak wybrać studia prawnicze w Lublinie, aby mieć dobrą pracę?

Wybór odpowiedniego kierunku studiów nie jest łatwą kwestią. Podjęcie tak ważnej decyzji wymaga przeprowadzenia odpowiednich badań. Pamiętaj, że rynek pracy zmienia się bardzo dynamicznie, dlatego nieustannie pojawiają się nowe stanowiska pracy.

Studia prawnicze uznawane są za jedne z najbardziej opłacalnych. Wykształcenie w tym zakresie jest niezbędne w przypadku poprawnego funkcjonowania urzędów i firm. Pracodawcy poszukują specjalistów odnajdujących się w sferze administracyjno-prawnej.

 

Możliwe ścieżki twojej przyszłej kariery zawodowej

 • adwokat
 • radca prawny
 • sędzia
 • prokurator
 • komornik
 • syndyk
 • notariusz
 • rzecznik patentowy
 • doradca podatkowy
 • mediator
 • specjalista ds. negocjacji
 • dyplomata
 • urzędnik

 

Absolwenci zatrudniani są w administracji publicznej rządowej i samorządowej, w organizacjach pozarządowych i międzynarodowych, w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, w organach Unii Europejskiej, a także w biurach organów kontroli państwowej, w sądach, prokuraturach, kancelariach adwokackich, radcowskich, notarialnych i komorniczych, w urzędach skarbowych i celnych, w jednostkach samorządu terytorialnego, w policji, przedsiębiorstwach publicznych i prywatnych, w więziennictwie. Niektóre kierunki wymagają ukończenia specjalności lub aplikacji, które jedynie zwiększają Twoje możliwości zatrudnienia.

Studiować warto to, co nas naprawdę interesuje. Jeśli nie zajmują Cię kwestie prawne, Twoim powołaniem nie jest walka o sprawiedliwość, nie masz duszy urzędnika, nie w głowie Ci polityka i kwestie społeczne, nie odnajdziesz się na kierunkach prawniczo-administracyjnych. Sprawdź także, jakie aplikacje są najbardziej opłacalne i kogo szukają aktualni pracodawcy. Zdecydowanie ułatwi Ci to podjęcie decyzji o tym, co warto studiować.

czytaj dalej jakie studia wybrać

 

Jak wybrać uczelnię wyższą w Lublinie?

Wybór uczelni wyższej bardzo często uwarunkowany jest kierunkiem, który zamierzasz realizować. Pamiętaj, że nie każda placówka akademicka ma taką samą ofertę kształcenia, a co za tym idzie, dany kierunek możesz realizować jedynie na konkretnym wydziale lub w danym instytucie. Warto zweryfikować opinie, jakie krążą na temat danego ośrodka.

Realizacja założeń programowych, kadra akademicka, a także wszelkie inicjatywy dodatkowego rozwoju, są niezwykle istotnymi elementami edukacji młodego człowieka. Warto zweryfikować, jakie możliwości oferuje dana uczelnia. Weź pod uwagę koła naukowe, wymiany międzyuczelniane w kraju i za granicą, programy stażowe, programy stypendialne, różnego rodzaju dofinansowania.

Ważne jest także merytoryczne i techniczne przystosowanie danej uczelni do kształcenia w ramach konkretnych kierunków studiów. Zweryfikuj ofertę edukacyjną poszczególnych uczelni w Lublinie i wybierz tę, która najbardziej Ci odpowiada.

czytaj dalej jak wybrać uczelnię

 

Czy warto iść na studia prawnicze w Lublinie?

Studia powszechnie uznawane są za jeden z najważniejszych etapów w życiu rozwijającego się człowieka. Jest to czas zawierania nowych znajomości, rozwijania zainteresowań, zdobywania nowych pasji i doświadczeń. Uczelnie w Lublinie umożliwiają dogłębne poznanie wszelkich elementów kierunków, które świadomie wybierają maturzyści.

Dążą także do usamodzielniania studentów i zachęcają ich do różnego rodzaju inicjatyw badawczych. Właśnie dlatego możesz zorganizować konferencję naukową bądź po prostu wziąć w niej udział. Możesz także zdobyć grant badawczy lub założyć koło naukowe czy aktywnie w nim uczestniczyć. Lubelskie uczelnie organizują wymiany międzyuczelniane w kraju lub za granicą.

Władze uczelni i władze miasta współpracują z firmami i instytucjami, tworząc tym samym korzystne programy stażowe i oferty praktyk, które ułatwiają start na rynku pracy i pozwalają zdobywać pierwsze doświadczenia zawodowe. Możesz liczyć także na wsparcie socjalne i liczne dofinansowania, które pozwolą Ci studiować w pełnej swobodzie.

Lublin to miasto, które otwarcie przyjmuje studentów i wspiera ich edukację. Organizuje także liczne atrakcje, które umilą lata nauki i godziny spędzane w murach uczelni i w bibliotekach. Czekają na Ciebie wydarzenia sportowe i kulturalne, imprezy masowe, festiwale naukowe. Przyszli prawnicy, urzędnicy, dyplomaci i rzecznicy mają tu duże pole do popisu, jeśli chodzi o możliwości zatrudnienia. Wybierz studia w Lublinie i zadbaj o rozwijanie zainteresowań oraz zdobywanie zupełnie nowych życiowych doznań.

czytaj dalej czy warto iść na studia

 

Praca po studiach prawniczych

Studia prawnicze w Lublinie to dopiero początek kariery w zawodzie związanym z prawem i administracją. Warto zdawać sobie sprawę, że studia prawnicze otwierają naprawdę szerokie pole dla absolwentów wydziałów prawa i administracji. Po studiach można szukać zatrudnienia w sądach, prokuraturze, kancelariach prawnych, działach prawnych przedsiębiorstw, kancelariach rzeczników patentowych, firmach windykacyjnych, kancelariach doradców podatkowych , organach administracji publicznej czy biurach zarządu przedsiębiorstw. A przykładowe zawody?

Prawo pozwala na podjęcie pracy w jednym z bardzo wielu zawodów. Można zdobyć zatrudnienie na przykład jako urzędnik sądowy, sędzia, prokurator, notariusz, adwokat, radca prawny, doradca podatkowy, urzędnik podatkowo-prawny w przedsiębiorstwie, księgowy rachunkowy, sprawozdawca finansowy, urzędnik skarbowy, doradca prawny, pracownik więziennictwa, pracownik kancelarii prawnej albo firmy konsultingowej, urzędnik administracji państwowej, doradca inwestycyjny, audytor, urzędnik służby cywilnej, wyższy stopniem pracownik policji, pracownik organizacji pozarządowej, konsultant w dziale prawnym firmy konsultingowej, referent ds. windykacji, referent ds. obsługi klienta, specjalista ds. roszczeń, specjalista ds. prawnych, negocjator z zespole prac gospodarczych, specjalista ds. umów, agent celny, specjalista ds. obsługi egzekucji komorniczej, administrator kontraktów, Security Risk Analyst, konsultant w dziale doradztwa prawnego, asystent prawny zarządu, przedstawiciel ds. rozliczeń, kontroler należności czy menedżer ds. Compliance.

10 uczelni w Lublinie

Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

 

 

WARTO TO WIEDZIEĆ

 


UNIWERSYTET MARIE CURIE SKŁODOWSKIEJ STUDIA PRAWNICZE

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie organizuje na Wydziale Prawa i Administracji zajęcia na kierunkach:

 • Administracja - na studiach I stopnia (studia stacjonarne).
 • Administracja - na studiach I stopnia (studia niestacjonarne, zaoczne)
 • Administracja - na studiach II stopnia (studia stacjonarne)
 • Administracja - na studiach II stopnia (studia niestacjonarne - zaoczne)
 • Administracja publiczna - na studiach podyplomowych (studia niestacjonarne -zaoczne)
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne – na studiach I stopnia (studia stacjonarne)
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne - na studiach I stopnia (studia niestacjonarne - zaoczne)
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne - na studiach II stopnia (studia stacjonarne)
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne - na studiach II stopnia (studia niestacjonarne - zaoczne)
 • Prawo - na studiach jednolitych magisterskich (studia stacjonarne)
 • Prawo - na studiach jednolitych magisterskich (studia niestacjonarne - wieczorowe)
 • Prawo - na studiach jednolitych magisterskich (studia niestacjonarne - zaoczne)
 • Prawo - na studiach III stopnia (studia niestacjonarne zaoczne)
 • Prawo Gospodarcze i Handlowe - na studiach podyplomowych (studia niestacjonarne - zaoczne
 • Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – na studiach podyplomowych (studia niestacjonarne - zaoczne)
 • Prawno-biznesowym – na studiach I stopnia (studia stacjonarne)
 • Prawno-biznesowym - na studiach I stopnia (studia niestacjonarne - zaoczne)
 • Samorząd terytorialny – na studiach podyplomowych (studia niestacjonarne - zaoczne)

Dowiedz się więcej>

 


WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ADMNISTRACJI W LUBLINIE STUDIA PRAWNICZE

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji proponuje swoim studentom naukę na kierunkach:

 • Administracja (studia trzyletnie licencjackie)
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (studia podyplomowe)
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne (studia podyplomowe)
 • Postępowanie egzekucyjne w administracji (studia podyplomowe)
 • Prawo medyczne (studia podyplomowe)
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (studia podyplomowe)
 • Windykacja i zarządzanie należnościami (studia podyplomowe)

 


KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI STUDIA PRAWNICZE

W Lublinie znajduje się kilka głównych uczelni, na których można pobierać nauki z prawa i administracji. Prawdopodobnie najbardziej znanym z nich jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji prowadzone są zajęcia na następujących kierunkach: 

 • Prawo (magisterskie stacjonarne pięcioletnie, magisterskie niestacjonarne pięcioletnie, doktoranckie stacjonarne czteroletnie, doktoranckie niestacjonarne czteroletnie).
 • Prawo w Biznesie (studia uzupełniające magisterskie).
 • Prawo kanoniczne (studia jednolite magisterskie pięcioletnie stacjonarne i  niestacjonarne oraz studia doktoranckie stacjonarne i niestacjonarne).
 • Administracja (studia stacjonarne I stopnia, studia stacjonarne II stopnia - uzupełniające magisterskie oraz niestacjonarne II stopnia - uzupełniające magisterskie). Na Administracji otwarte są następujące specjalności I stopnia: Administracja publiczna, Zarządzanie w administracji, E-administracja, a także Przedsiębiorczość oraz specjalności II stopnia: Administracja ochrony środowiska, Administracja transgraniczna, Administracja gospodarcza oraz Samorząd terytorialny. 
 • Europeistyka, w tym European Studies (studia stacjonarne I stopnia prowadzone w języku polskim - Europeistyka, studia stacjonarne I stopnia prowadzone w języku angielskim - Bachelor of Arts in European Studies, studia stacjonarne II stopnia prowadzone w języku angielskim - Master of Arts in European Union Law oraz studia stacjonarne II stopnia prowadzone w języku polskim - Prawo Unii Europeskiej).

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II daje również możliwość kontynuowania nauki na studiach podyplomowych na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji w zakresie: Administracji - rejestracja stanu cywilnego, Audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych, Podatków i prawa podatkowego.

Dowiedz się więcej>

 

 

Komentarze (0)