Studia prawnicze Lublin

Studia prawnicze Lublin

Studia prawnicze Lublin

Największy wybór studiów

prawniczych w Lublinie

Odkryj kierunki prawnicze i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia prawnicze Lublin | woj. lubelskie

Gdy spojrzymy na definicję studiów prawniczych w słowniku języka polskiego odkryjemy, że wydział prawa ma na celu edukować studentów w tematyce ogółu przepisów i norm prawnych, które regulują stosunki między ludźmi danej społeczności. W Polsce najważniejszy zbiorem przepisów prawnych jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i to ona reguluje hierarchię wszystkich innych aktów prawnych. Jako taka stoi nad ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, ustawami, rozporządzeniami oraz aktami prawa miejscowego.

To najważniejsze, co powinien wiedzieć student prawa, jednak to również tylko wierzchołek góry lodowej dla tych, którzy zdecydują się iść na studia prawnicze w Lublinie. Pięcioletnie, magisterskie prawo składa się m.in. z wykładów z prawa karnego, prawa cywilnego, prawa rzymskiego, historii powszechnej prawa, historii prawa polskiego, prawa administracyjnego, prawoznawstwa, czy też logiki prawniczej. Nieco inaczej przedstawia się sytuacja tych, którzy zdecydują się na studiowanie administracji, uważanej przez wielu za łatwiejszą odmianę prawa.

Administracja, jak większość wykładanych kierunków, podzielona jest już na studia trzyletnie i dwuletnie. Tutaj również wymagana jest zdolność do przyswajania informacji prawniczych oraz logicznego i szybkiego rozumowania i łączenia faktów. Jednak studenci administracji mają łatwiejszy start w zawodzie urzędniczym lub zarządzającym, niż prawnicy, którzy mają przed sobą nie tylko pięcioletnie studia magisterskie, ale i późniejsze aplikacje.

KIERUNKI PRAWNICZE W LUBLINIE

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W LUBLINIE SĄ STUDIA PRAWNICZE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Rekrutacja i wymagania na studia prawnicze

Rekrutacja na prawo nie wyróżnia się specjalnie od rekrutacji na inne kierunki studiów. Natomiast o czym warto pamiętać, to o corocznym obłożeniu list rekrutacyjnych na prawo przez dziesiątki tysięcy osób, czyli średnio przez kilkanaście osób na jedno miejsce. To sprawia, że na prawo wcale nie jest tak łatwo się dostać i należy się pochwalić bardzo dobrymi wynikami z matury.

Uczelnie różnią się od siebie, jeśli chodzi o ustalanie progów i przeliczników, natomiast przedmioty maturalne, które są uwzględniane przy rekrutacji, w większości przypadków są ujednolicone. Dlatego każdy, kto chce dostać się na studia prawnicze w Lublinie, na maturze powinien szczególną uwagę przykładać do nauki i zdobycia jak najlepszych wyników z matury pisemnej z języka polskiego i języka obcego, oraz jednego z dodatkowych przedmiotów do wyboru. Przedmiotami opcjonalnymi są tutaj: historia, WOS, matematyka, geografia, chemia, biologia albo fizyka.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Praca po studiach prawniczych

Studia prawnicze w Lublinie to dopiero początek kariery w zawodzie związanym z prawem i administracją. Warto zdawać sobie sprawę, że studia prawnicze otwierają naprawdę szerokie pole dla absolwentów wydziałów prawa i administracji. Po studiach można szukać zatrudnienia w sądach, prokuraturze, kancelariach prawnych, działach prawnych przedsiębiorstw, kancelariach rzeczników patentowych, firmach windykacyjnych, kancelariach doradców podatkowych , organach administracji publicznej czy biurach zarządu przedsiębiorstw. A przykładowe zawody?

Prawo pozwala na podjęcie pracy w jednym z bardzo wielu zawodów. Można zdobyć zatrudnienie na przykład jako urzędnik sądowy, sędzia, prokurator, notariusz, adwokat, radca prawny, doradca podatkowy, urzędnik podatkowo-prawny w przedsiębiorstwie, księgowy rachunkowy, sprawozdawca finansowy, urzędnik skarbowy, doradca prawny, pracownik więziennictwa, pracownik kancelarii prawnej albo firmy konsultingowej, urzędnik administracji państwowej, doradca inwestycyjny, audytor, urzędnik służby cywilnej, wyższy stopniem pracownik policji, pracownik organizacji pozarządowej, konsultant w dziale prawnym firmy konsultingowej, referent ds. windykacji, referent ds. obsługi klienta, specjalista ds. roszczeń, specjalista ds. prawnych, negocjator z zespole prac gospodarczych, specjalista ds. umów, agent celny, specjalista ds. obsługi egzekucji komorniczej, administrator kontraktów, Security Risk Analyst, konsultant w dziale doradztwa prawnego, asystent prawny zarządu, przedstawiciel ds. rozliczeń, kontroler należności czy menedżer ds. Compliance.

Studia prawnicze niestacjonarne w Lublinie

Studia prawnicze to zagadnienie, które budzi różne emocje. Na wieść o wejściu na ścieżkę prawniczą rozmówcy reagują zachwytem, radością i dumą, lecz także zatroskaniem wiedząc, jak wiele pracy czeka studenta takich dyscyplin jak prawo. Niemal wszystkim studiowanie prawa kojarzy się z nieustannym przebywaniem na uczelni oraz wypełnionym po brzegi kalendarzem, od poniedziałku do piątku. To błąd. Oczywiście, możliwe jest zapełnienie nauką pięciu dni w tygodniu, ale nie jest to jedyna opcja dla studentów prawa.

Studia prawnicze niestacjonarne w Lublinie to coś więcej niż „tylko” kierunek Prawo. W ofertach edukacyjnych lubelskich uczelni można odnaleźć także inne dyscypliny o charakterze prawniczym, które podobnie jak Prawo realizowane są także w formie niestacjonarnej. Kandydaci mogą wybrać Kierunek prawno- menedżerski, prawno- biznesowy, czy prawno- administracyjny. Wszystko zależy od pomysłu na siebie i przyszłą karierę zawodową. Kierunki prawnicze w Lublinie są domeną uczelni publicznych, które oferują studentom kształcenie stacjonarne i niestacjonarne, a w przypadku tych drugich zaoczne, bez możliwości kształcenia w systemie wieczorowym. To pokazuje, że nawet najtrudniejsze i najbardziej wymagające studia możliwe są do prowadzenia w formie innej niż stacjonarna. To także sygnał dla kandydatów bojących się o to, że zgłębienie tak poważnej dyscypliny na studiach niestacjonarnych niemalże graniczy z cudem. Owszem, z racji takiej formy wymagana jest większa samodzielność w nauce, jak również zdolność przetwarzania i analizowania informacji, lecz wszystkie umiejętności nabyte na fundamencie trybu kształcenia mogą być przydatne w życiu zawodowym.

STUDIA PRAWNICZE W LUBLINIE - PODYPLOMOWE

M
N
O
P
Z
Rozwiń

10 uczelni w Lublinie

Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

 

 

WARTO TO WIEDZIEĆ

 


UNIWERSYTET MARIE CURIE SKŁODOWSKIEJ STUDIA PRAWNICZE

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie organizuje na Wydziale Prawa i Administracji zajęcia na kierunkach:

 • Administracja - na studiach I stopnia (studia stacjonarne).
 • Administracja - na studiach I stopnia (studia niestacjonarne, zaoczne)
 • Administracja - na studiach II stopnia (studia stacjonarne)
 • Administracja - na studiach II stopnia (studia niestacjonarne - zaoczne)
 • Administracja publiczna - na studiach podyplomowych (studia niestacjonarne -zaoczne)
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne – na studiach I stopnia (studia stacjonarne)
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne - na studiach I stopnia (studia niestacjonarne - zaoczne)
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne - na studiach II stopnia (studia stacjonarne)
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne - na studiach II stopnia (studia niestacjonarne - zaoczne)
 • Prawo - na studiach jednolitych magisterskich (studia stacjonarne)
 • Prawo - na studiach jednolitych magisterskich (studia niestacjonarne - wieczorowe)
 • Prawo - na studiach jednolitych magisterskich (studia niestacjonarne - zaoczne)
 • Prawo - na studiach III stopnia (studia niestacjonarne zaoczne)
 • Prawo Gospodarcze i Handlowe - na studiach podyplomowych (studia niestacjonarne - zaoczne
 • Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – na studiach podyplomowych (studia niestacjonarne - zaoczne)
 • Prawno-biznesowym – na studiach I stopnia (studia stacjonarne)
 • Prawno-biznesowym - na studiach I stopnia (studia niestacjonarne - zaoczne)
 • Samorząd terytorialny – na studiach podyplomowych (studia niestacjonarne - zaoczne)

Dowiedz się więcej>

 


WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ADMNISTRACJI W LUBLINIE STUDIA PRAWNICZE

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji proponuje swoim studentom naukę na kierunkach:

 • Administracja (studia trzyletnie licencjackie)
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (studia podyplomowe)
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne (studia podyplomowe)
 • Postępowanie egzekucyjne w administracji (studia podyplomowe)
 • Prawo medyczne (studia podyplomowe)
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (studia podyplomowe)
 • Windykacja i zarządzanie należnościami (studia podyplomowe)

 


KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI STUDIA PRAWNICZE

W Lublinie znajduje się kilka głównych uczelni, na których można pobierać nauki z prawa i administracji. Prawdopodobnie najbardziej znanym z nich jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji prowadzone są zajęcia na następujących kierunkach: 

 • Prawo (magisterskie stacjonarne pięcioletnie, magisterskie niestacjonarne pięcioletnie, doktoranckie stacjonarne czteroletnie, doktoranckie niestacjonarne czteroletnie).
 • Prawo w Biznesie (studia uzupełniające magisterskie).
 • Prawo kanoniczne (studia jednolite magisterskie pięcioletnie stacjonarne i  niestacjonarne oraz studia doktoranckie stacjonarne i niestacjonarne).
 • Administracja (studia stacjonarne I stopnia, studia stacjonarne II stopnia - uzupełniające magisterskie oraz niestacjonarne II stopnia - uzupełniające magisterskie). Na Administracji otwarte są następujące specjalności I stopnia: Administracja publiczna, Zarządzanie w administracji, E-administracja, a także Przedsiębiorczość oraz specjalności II stopnia: Administracja ochrony środowiska, Administracja transgraniczna, Administracja gospodarcza oraz Samorząd terytorialny. 
 • Europeistyka, w tym European Studies (studia stacjonarne I stopnia prowadzone w języku polskim - Europeistyka, studia stacjonarne I stopnia prowadzone w języku angielskim - Bachelor of Arts in European Studies, studia stacjonarne II stopnia prowadzone w języku angielskim - Master of Arts in European Union Law oraz studia stacjonarne II stopnia prowadzone w języku polskim - Prawo Unii Europeskiej).

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II daje również możliwość kontynuowania nauki na studiach podyplomowych na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji w zakresie: Administracji - rejestracja stanu cywilnego, Audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych, Podatków i prawa podatkowego.

Dowiedz się więcej>

 

 

Komentarze (0)