Studia prawnicze Lublin

Studia prawnicze Lublin

Studia prawnicze Lublin

Największy wybór studiów

prawniczych w Lublinie

Odkryj kierunki prawnicze i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia prawnicze Lublin | woj. lubelskie

Gdy spojrzymy na definicję studiów prawniczych w słowniku języka polskiego odkryjemy, że wydział prawa ma na celu edukować studentów w tematyce ogółu przepisów i norm prawnych, które regulują stosunki między ludźmi danej społeczności. W Polsce najważniejszy zbiorem przepisów prawnych jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i to ona reguluje hierarchię wszystkich innych aktów prawnych. Jako taka stoi nad ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, ustawami, rozporządzeniami oraz aktami prawa miejscowego.

To najważniejsze, co powinien wiedzieć student prawa, jednak to również tylko wierzchołek góry lodowej dla tych, którzy zdecydują się iść na studia prawnicze w Lublinie. Pięcioletnie, magisterskie prawo składa się m.in. z wykładów z prawa karnego, prawa cywilnego, prawa rzymskiego, historii powszechnej prawa, historii prawa polskiego, prawa administracyjnego, prawoznawstwa, czy też logiki prawniczej. Nieco inaczej przedstawia się sytuacja tych, którzy zdecydują się na studiowanie administracji, uważanej przez wielu za łatwiejszą odmianę prawa.

Administracja, jak większość wykładanych kierunków, podzielona jest już na studia trzyletnie i dwuletnie. Tutaj również wymagana jest zdolność do przyswajania informacji prawniczych oraz logicznego i szybkiego rozumowania i łączenia faktów. Jednak studenci administracji mają łatwiejszy start w zawodzie urzędniczym lub zarządzającym, niż prawnicy, którzy mają przed sobą nie tylko pięcioletnie studia magisterskie, ale i późniejsze aplikacje.

KIERUNKI PRAWNICZE W LUBLINIE

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W LUBLINIE SĄ STUDIA PRAWNICZE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Rekrutacja na studia prawnicze

Rekrutacja na prawo nie wyróżnia się specjalnie od rekrutacji na inne kierunki studiów. Natomiast o czym warto pamiętać, to o corocznym obłożeniu list rekrutacyjnych na prawo przez dziesiątki tysięcy osób, czyli średnio przez kilkanaście osób na jedno miejsce. To sprawia, że na prawo wcale nie jest tak łatwo się dostać i należy się pochwalić bardzo dobrymi wynikami z matury.

Uczelnie różnią się od siebie, jeśli chodzi o ustalanie progów i przeliczników, natomiast przedmioty maturalne, które są uwzględniane przy rekrutacji, w większości przypadków są ujednolicone. Dlatego każdy, kto chce dostać się na studia prawnicze w Lublinie, na maturze powinien szczególną uwagę przykładać do nauki i zdobycia jak najlepszych wyników z matury pisemnej z języka polskiego i języka obcego, oraz jednego z dodatkowych przedmiotów do wyboru. Przedmiotami opcjonalnymi są tutaj: historia, WOS, matematyka, geografia, chemia, biologia albo fizyka.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Praca po studiach prawniczych

Studia prawnicze w Lublinie to dopiero początek kariery w zawodzie związanym z prawem i administracją. Warto zdawać sobie sprawę, że studia prawnicze otwierają naprawdę szerokie pole dla absolwentów wydziałów prawa i administracji. Po studiach można szukać zatrudnienia w sądach, prokuraturze, kancelariach prawnych, działach prawnych przedsiębiorstw, kancelariach rzeczników patentowych, firmach windykacyjnych, kancelariach doradców podatkowych , organach administracji publicznej czy biurach zarządu przedsiębiorstw. A przykładowe zawody?

Prawo pozwala na podjęcie pracy w jednym z bardzo wielu zawodów. Można zdobyć zatrudnienie na przykład jako urzędnik sądowy, sędzia, prokurator, notariusz, adwokat, radca prawny, doradca podatkowy, urzędnik podatkowo-prawny w przedsiębiorstwie, księgowy rachunkowy, sprawozdawca finansowy, urzędnik skarbowy, doradca prawny, pracownik więziennictwa, pracownik kancelarii prawnej albo firmy konsultingowej, urzędnik administracji państwowej, doradca inwestycyjny, audytor, urzędnik służby cywilnej, wyższy stopniem pracownik policji, pracownik organizacji pozarządowej, konsultant w dziale prawnym firmy konsultingowej, referent ds. windykacji, referent ds. obsługi klienta, specjalista ds. roszczeń, specjalista ds. prawnych, negocjator z zespole prac gospodarczych, specjalista ds. umów, agent celny, specjalista ds. obsługi egzekucji komorniczej, administrator kontraktów, Security Risk Analyst, konsultant w dziale doradztwa prawnego, asystent prawny zarządu, przedstawiciel ds. rozliczeń, kontroler należności czy menedżer ds. Compliance.

POPULARNE KIERUNKI PRAWNICZE W LUBLINIE

STUDIA PRAWNICZE W LUBLINIE - PODYPLOMOWE

WARTO TO WIEDZIEĆ

 


UNIWERSYTET MARIE CURIE SKŁODOWSKIEJ STUDIA PRAWNICZE

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie organizuje na Wydziale Prawa i Administracji zajęcia na kierunkach:

 • Administracja - na studiach I stopnia (studia stacjonarne).
 • Administracja - na studiach I stopnia (studia niestacjonarne, zaoczne)
 • Administracja - na studiach II stopnia (studia stacjonarne)
 • Administracja - na studiach II stopnia (studia niestacjonarne - zaoczne)
 • Administracja publiczna - na studiach podyplomowych (studia niestacjonarne -zaoczne)
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne – na studiach I stopnia (studia stacjonarne)
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne - na studiach I stopnia (studia niestacjonarne - zaoczne)
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne - na studiach II stopnia (studia stacjonarne)
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne - na studiach II stopnia (studia niestacjonarne - zaoczne)
 • Prawo - na studiach jednolitych magisterskich (studia stacjonarne)
 • Prawo - na studiach jednolitych magisterskich (studia niestacjonarne - wieczorowe)
 • Prawo - na studiach jednolitych magisterskich (studia niestacjonarne - zaoczne)
 • Prawo - na studiach III stopnia (studia niestacjonarne zaoczne)
 • Prawo Gospodarcze i Handlowe - na studiach podyplomowych (studia niestacjonarne - zaoczne
 • Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – na studiach podyplomowych (studia niestacjonarne - zaoczne)
 • Prawno-biznesowym – na studiach I stopnia (studia stacjonarne)
 • Prawno-biznesowym - na studiach I stopnia (studia niestacjonarne - zaoczne)
 • Samorząd terytorialny – na studiach podyplomowych (studia niestacjonarne - zaoczne)

Dowiedz się więcej>

 


WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ADMNISTRACJI W LUBLINIE STUDIA PRAWNICZE

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji proponuje swoim studentom naukę na kierunkach:

 • Administracja (studia trzyletnie licencjackie)
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (studia podyplomowe)
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne (studia podyplomowe)
 • Postępowanie egzekucyjne w administracji (studia podyplomowe)
 • Prawo medyczne (studia podyplomowe)
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (studia podyplomowe)
 • Windykacja i zarządzanie należnościami (studia podyplomowe)

 


KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI STUDIA PRAWNICZE

W Lublinie znajduje się kilka głównych uczelni, na których można pobierać nauki z prawa i administracji. Prawdopodobnie najbardziej znanym z nich jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji prowadzone są zajęcia na następujących kierunkach: 

 • Prawo (magisterskie stacjonarne pięcioletnie, magisterskie niestacjonarne pięcioletnie, doktoranckie stacjonarne czteroletnie, doktoranckie niestacjonarne czteroletnie).
 • Prawo w Biznesie (studia uzupełniające magisterskie).
 • Prawo kanoniczne (studia jednolite magisterskie pięcioletnie stacjonarne i  niestacjonarne oraz studia doktoranckie stacjonarne i niestacjonarne).
 • Administracja (studia stacjonarne I stopnia, studia stacjonarne II stopnia - uzupełniające magisterskie oraz niestacjonarne II stopnia - uzupełniające magisterskie). Na Administracji otwarte są następujące specjalności I stopnia: Administracja publiczna, Zarządzanie w administracji, E-administracja, a także Przedsiębiorczość oraz specjalności II stopnia: Administracja ochrony środowiska, Administracja transgraniczna, Administracja gospodarcza oraz Samorząd terytorialny. 
 • Europeistyka, w tym European Studies (studia stacjonarne I stopnia prowadzone w języku polskim - Europeistyka, studia stacjonarne I stopnia prowadzone w języku angielskim - Bachelor of Arts in European Studies, studia stacjonarne II stopnia prowadzone w języku angielskim - Master of Arts in European Union Law oraz studia stacjonarne II stopnia prowadzone w języku polskim - Prawo Unii Europeskiej).

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II daje również możliwość kontynuowania nauki na studiach podyplomowych na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji w zakresie: Administracji - rejestracja stanu cywilnego, Audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych, Podatków i prawa podatkowego.

Dowiedz się więcej>

 

 

Komentarze (0)