Studia prawnicze Radom

Studia prawnicze Radom

Studia prawnicze Radom

Największy wybór studiów

prawniczych w Radomiu

Odkryj kierunki prawnicze i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia prawnicze Radom | woj. mazowieckie

Na studia prawnicze można wybrać uczelnie państwowe lub prywatne, stacjonarne lub niestacjonarne, jednak warto zdawać sobie sprawę, że nie da się studiować prawa krótko. To jeden z tych kierunków, który nie został rozbity w systemie bolońskim na studia trzyletnie licencjackie i dwuletnie magisterskie.

Studia prawnicze zawsze są pięcioletnie. Inaczej wygląda sprawa z administracją, która może być trzyletnia. Wszystkie inne kierunki prawnicze (np. prawo pracy, czy prawo w działalności gospodarczej) są tylko obocznymi głównego nurtu, jakim są studia prawnicze. I o ile podczas studiowania administracji można już w trakcie nauki wybrać specjalności, o tyle dopiero po skończeniu studiów prawniczych w Radomiu istnieje możliwość podjęcia decyzji, co do dalszej nauki na konkretnej aplikacji.

W Polsce są to: aplikacja adwokacka, aplikacja komornicza, aplikacja notarialna, aplikacja prokuratorska, aplikacja radcowska, aplikacja referendarska oraz aplikacja sądowa.

 

POPULARNE KIERUNKI PRAWNICZE W RADOMIU

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W RADOMIU SĄ STUDIA PRAWNICZE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

KIERUNKI PRAWNICZE W RADOMIU

Rekrutacja i wymagania na studia prawnicze

Aby dostać się na studia prawnicze w Radomiu należy przejść przez proces rekrutacji. Sama rekrutacja nie wyróżnia się specjalnie od rekrutacji na inne kierunki studiów. Natomiast o czym warto pamiętać, to o corocznym obłożeniu list rekrutacyjnych przez dziesiątki tysięcy osób, czyli średnio przez kilkanaście osób na jedno miejsce.

To sprawia, że na prawo wcale nie jest tak łatwo się dostać i należy się pochwalić bardzo dobrymi wynikami z matury. Uczelnie różnią się od siebie, jeśli chodzi o ustalanie progów i przeliczników, natomiast przedmioty maturalne, które są uwzględniane przy rekrutacji, w większości przypadków są ujednolicone.

Dlatego każdy, kto chce dostać się na prawo, na maturze powinien szczególną uwagę przykładać do nauki i zdobycia jak najlepszych wyników z matury pisemnej z języka polskiego i języka obcego, oraz jednego z dodatkowych przedmiotów do wyboru. Przedmiotami opcjonalnymi na studia prawnicze w Radomiu są: historia, WOS, matematyka, geografia, chemia, biologia albo fizyka.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Praca po studiach prawniczych

Studia prawnicze w Radomiu nie ograniczają się wyłącznie do pracy w zawodzie prawnika. Absolwenci Prawa i Administracji mogą pracować jako urzędnicy sądowi, sędziowie, prokuratorzy, notariusze, adwokaci, radcy prawni, doradcy podatkowi, księgowi rachunkowi, sprawozdawcy finansowi, urzędnicy skarbowi, doradcy prawni, urzędnicy więzienni, pracownicy kancelarii, urzędnicy służby cywilnej, doradcy inwestycyjni, konsultanci w działach prawnych, referenci ds. windykacji, specjaliści ds. roszczeń, negocjatorzy, agenci celni, specjaliści ds. egzekucji komorniczych lub specjaliści ds. umów

POZOSTAŁE UCZELNIE W RADOMIU NA KTÓRYCH SĄ STUDIA PRAWNICZE

WARTO TO WIEDZIEĆ

Radom nie jest wybitnie dużym ośrodkiem akademickim, więc również studia prawnicze można podjąć tylko na jednej uczelni. Jest to Uniwersytet Technologiczno - Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Tutaj, na Wydziale Ekonomicznym można studiować Administrację (studia licencjackie I stopnia i magisterskie II stopnia) oraz Prawo w działalności gospodarczej (studia wyłącznie licencjackie).

Komentarze (0)