Biomechanika w projektowaniu i konstrukcji

Biomechanika w projektowaniu i konstrukcji

Biomechanika w projektowaniu i konstrukcji

Studia w Warszawie

biomechanika w projektowaniu i konstrukcji

Odkryj studia biomechanika w projektowaniu i konstrukcji w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Biomechanika w projektowaniu i konstrukcji studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Współczesna medycyna rozwija się niezwykle prężnie. Nie należy zapominać, że ma na to jednocześnie wpływ rozwój zupełnie innych nauk. Dziś bowiem możemy zaobserwować niezwykłe sprzężenie medycyny z chociażby dyscyplinami inżynieryjnymi. Jedną z nich jest bez wątpienia biomechanika w projektowaniu i konstrukcji. Ta propozycja kształcenia znalazła się także w ofercie warszawskich ośrodków akademickich.

Zadedykowana jest ona przede wszystkim dla tych studentów, którzy swoją zawodową przyszłość chcieliby związać z naukami inżynieryjnymi i wykorzystywać je w medycynie. Podczas wszystkich semestrów kształcenia zgłębiać oni będą zagadnienia związane z różnorodnymi aspektami projektowania, konstruowania i programowania sprzętów i robotów wykorzystywanych w medycynie. Przykładowe przedmioty, które znajdują się w programie nauczania to: nanotechnologie, implanty i sztuczne narządy, projektowanie wyrobów medycznych.

W programie kształcenia biomechaniki w projektowaniu i konstrukcji można odnaleźć przykładowo przedmioty takie jak: certyfikacja wyrobów biomedycznych, techniki obrazowania medycznego, czy metody numeryczne i doświadczalne. Pogłębione kwalifikacje studentów sprawią, że będą oni mogli liczyć na naprawdę szybki rozwój zawodowy.

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Biomechanika w projektowaniu i konstrukcji

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Program studiów i przedmioty

Studenci biomechaniki w projektowaniu i konstrukcji zdobywają wiedzę oraz umiejętności w zakresie m.in.: projektowania wyrobów medycznych; rozwiązywania problemów inżynierskich w medycynie; tworzenia efektywnych biosensorów; przetwarzania i analizowania obrazów medycznych. W programie studiów na tej ścieżce kształcenia znajdują się przedmioty poświęcone np.: nanotechnologii, implantom, biomechanice, językom programowania czy podstawom modelowania w medycynie.

Studia na biomechanice w projektowaniu i konstrukcji poświęcone są również np.: bezpieczeństwu, ekologii i ergonomii stanowiska przemysłowego; podstawom zarządzania przedsiębiorstwem; elektronice i elektrotechnice; dynamice; wytrzymałości materiałów, grafice inżynierskiej; maszynom technologicznym czy eksploatacji i bezpieczeństwu maszyn.

W programie studiów na biomechanice w projektowaniu i konstrukcji znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Biomechanika
 • Problemy inżynierskie w medycynie
 • Elementy programowania w języku C/C++
 • Nanotechnologie
 • Implanty i sztuczne narządy
 • Przetwarzanie i analiza obrazów medycznych
 • Materiały konstrukcyjne specjalnego zastosowania
 • Komputerowe wspomaganie operacji
 • Projektowanie wyrobów medycznych
 • Fizykochemiczne aspekty budowy biosensorów
 • Podstawy modelowania w medycynie

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: zastosowania nanotechnologii i biomechaniki; skutecznych rozwiązań problemów inżynierskich w medycynie; technik projektowania wyrobów medycznych.

Absolwenci biomechaniki w projektowaniu i konstrukcji mogą wykorzystać swoje kompetencje np. w branży medycznej czy przemysłowej. Ponadto uczelnie w Warszawie przygotowują absolwentów tej ścieżki kształcenia również do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w środowisku technologicznym i produkcyjnym.

Absolwent biomechaniki w projektowaniu i konstrukcji może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • przedsiębiorstwa odpowiedzialne za produkcję maszyn lub urządzeń medycznych
 • jednostki naukowo-badawcze
 • instytuty naukowe
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Biomechanika w projektowaniu i konstrukcji to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku mechanika i budowa maszyn.

 

Mechanika i budowa maszyn studia w Warszawie

Mechanika i budowa maszyn to kierunek studiów, który pozwala studentom zdobyć wykształcenie techniczne, ściśle związane z nowoczesnymi technologiami wykorzystywanymi np. w produkcji. Absolwenci mechaniki i budowy maszyn wyróżniają się wiedzą oraz umiejętnościami z zakresu np. realizacji procesów wytwarzania, montażu i eksploatacji maszyn, a także dokonywania analiz obliczeniowych oraz doboru materiałów stosowanych do budowy maszyn. Kierunek ten poświęcony jest np.: projektowaniu i sterowaniu komputerowemu; budowaniu złożonych maszyn produkcyjnych czy serwisowaniu samochodów.

Absolwenci mechaniki i budowy maszyn mogą aplikować na takie stanowiska jak np.: konstruktor maszyn, programista, elektromechanik czy inżynier w firmie produkcyjnej – ponadto specjalistyczna wiedza osób, które ukończyły ten kierunek studiów, ceniona jest również w zawodach m.in.: przedstawiciela handlowego lub urzędnika. Absolwenci mechaniki i budowy maszyn mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą lub rozwijać się zawodowo w zakresie np. zarządzania i koordynacji pracy oraz oceny jej wyników.

Dowiedz się więcej: mechanika i budowa maszyn studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

 

Komentarze (0)