KONSTRUKCJE BUDOWLANE I INŻYNIERSKIE

KONSTRUKCJE BUDOWLANE I INŻYNIERSKIE

KONSTRUKCJE BUDOWLANE I INŻYNIERSKIE

Studia w Warszawie

konstrukcje budowlane i inżynierskie

Odkryj studia konstrukcje budowlane i inżynierskie w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Konstrukcje budowlane i inżynierskie studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Konstrukcje budowlane i inżynierskie to propozycja kształcenia, która cieszy się obecnie dużą popularnością. Są nią zainteresowani na ogół studenci, którzy chcą w przyszłości związać swoją karierę zawodową z sektorem budownictwa. Uczelnie w Warszawie wychodzą naprzeciw tym oczekiwaniom i przygotowują między innymi tę ofertę.

Studenci otrzymają rzetelną wiedzę z zakresu budownictwa ogólnego. Oznacza to, że najpierw doskonale opanują oni zagadnienia z dwóch podstawowych dyscyplin ścisłych – matematyki i fizyki. To one bowiem najlepiej sprzężone są z budownictwem. Wykształcenie studentów obejmować będzie oczywiście teorię i praktykę projektowania oraz wznoszenia różnorodnych obiektów budowlanych.

Największym atutem tej propozycji kształcenia jest fakt, że jej abiturienci nie powinni mieć żadnych problemów ze znalezieniem zatrudnienia zgodnego z wykształceniem. Przyszli budowniczy mogą z powodzeniem odnaleźć się w jednostkach projektowych i wykonawczych. Mogą oni pracować w różnorodnych firmach budowlanych i pracowniach projektowych, czy nawet architektonicznych.

 

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia KONSTRUKCJE BUDOWLANE I INŻYNIERSKIE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Program studiów i przedmioty

Studia konstrukcje budowlane i inżynierskie skierowane są do osób, które zainteresowane są m.in.: projektowaniem i wznoszeniem budowli o różnorodnych konstrukcjach; budownictwem przemysłowym i podziemnym; nowoczesnymi rozwiązaniami w budownictwie; kierowaniem budowami lub zarządzaniem procesami budowlanymi.

W programie tej ścieżki kształcenia znajdują się przedmioty poświęcone np.: technologiom napraw i wzmocnień obiektów budowlanych; nowoczesnym metodom organizacji; zastosowaniu obiektów i budynków użyteczności publicznej.

Studenci konstrukcji budowlanych i inżynierskich poznają m.in.: sposoby modernizacji i adaptacji wzniesionych budynków i budowli; specyfikę materiałów budowlanych; techniki wytwarzania elementów konstrukcyjnych lub wyrobów budowlanych; metody oceny i doboru materiałów, elementów i wyrobów stosowanych w budownictwie.

W programie studiów na konstrukcjach budowlanych i inżynierskich znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Architektura i urbanistyka
 • Metody komputerowe w budownictwie
 • Konstrukcje betonowe
 • Budownictwo podziemne
 • Konstrukcje metalowe
 • Infrastruktura drogowa
 • Organizacja złożonych procesów inwestycyjno-budowlanych
 • Nowoczesne metody projektowania lekkich konstrukcji stalowych
 • Fundamentowanie specjalne

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: specyfiki konstrukcji żelbetonowej, stalowej, sprężonej, murowej lub drewnianej; komputerowych programów wspomagających projektowanie; zasad kierowania budowami w zakresie budownictwa ogólnego i przemysłowego lub budowli inżynierskich.

Absolwenci konstrukcji budowlanych i inżynierskich mogą związać swoją karierę zawodową np. z: modernizacją, adaptacją, remontowaniem czy rozbudowywaniem wzniesionych budynków i budowli; projektowaniem konstrukcji obiektów miejskich, przemysłowych, specjalistycznych lub nietypowych; posługiwania się współczesnymi metodami i technikami oceny lub doboru materiałów wykorzystywanych do wytwarzania i wznoszenia konstrukcji.

Absolwent konstrukcji budowlanych i inżynierskich może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • biura projektowe
 • firmy wykonawcze
 • wytwórnie konstrukcji
 • jednostki nadzoru budowlanego
 • instytucje konsultingowe
 • instytuty i ośrodki naukowo-badawcze
 • własna działalność projektowa lub wykonawcza

 

Na jakim kierunku

Konstrukcje budowlane i inżynierskie to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku budownictwo.

 

Budownictwo studia w Warszawie

Absolwenci budownictwa, dzięki gruntownemu przygotowaniu, mogą m.in. sprawować samodzielne funkcje koordynujące wszystkie fazy realizacji procesów budowlanych, a także dokonywać oceny stanu istniejących obiektów budowlanych. Osoby, które ukończyły ten kierunek studiów, mogą liczyć na zatrudnienie np. w biurze projektowym, jednostkach administracji rządowej lub samorządowej, a także w zakresie własnej działalności.

Budownictwo to kierunek należący do dziedzin technicznych. Studenci tego kierunku szkolą się w zakresie m.in.: organizowania i nadzorowania produkcji elementów budowlanych, wykorzystywania materiałów budowlanych, tworzenia i odczytywania rysunków technicznych, a także wykorzystywania zaawansowanych technik komputerowych w projektowaniu obiektów i konstrukcji budowlanych. Absolwenci budownictwa są gotowi do pracy np. doradczej, wykonawczej lub projektowej.

Dowiedz się więcej: budownictwo studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

Komentarze (0)