Neuropsychologia kliniczna

Neuropsychologia kliniczna

Neuropsychologia kliniczna

Studia w Warszawie

neuropsychologia kliniczna

Odkryj studia neuropsychologia kliniczna w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować

Neuropsychologia kliniczna studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Neuropsychologia kliniczna to interdyscyplinarna nauka, która łączy w sobie zdobycze zarówno psychologii, jak i medycyny. Zajmuje się ona bowiem badaniem zachowań w oparciu o funkcjonowanie struktur mózgowych. Ta propozycja kształcenia znalazła się w ofercie warszawskich uczelni. Powinna być wybierana przede wszystkim przez osoby, które nie boją się intelektualnych wyzwań.

Studenci neuropsychologii klinicznej odnajdą w siatce kształcenia między innymi przedmioty takie jak: neuropsychologiczne aspekty chorób układu nerwowego u dzieci, teoria i praktyka diagnozy neuropsychologicznej, wprowadzenie do neuronauki poznawczej czy testowe metody oceny neuropsychologicznej. Najważniejsze będą oczywiście umiejętności, w jakie zostaną wyposażeni przyszli neuropsychologowie.

Ich kompetencje zawodowe obejmują przede wszystkim elementy diagnozy i terapii, które są użyteczne w praktyce klinicznej. Poza tym przyszli abiturienci będą doskonale wykształceni w zakresie współczesnych metod badania pracy mózgu i podstaw neuroobrazowania. Abiturienci będą mogli rozwijać swoją karierę we wszelkich ośrodkach klinicznych (szpitale, oddziały neurologiczne i psychiatryczne).

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Neuropsychologia kliniczna

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Psychologia stopień: (I)  (II)  (Jednolite), czas trwania: 3 lub 3,5 roku • 2 lata • 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online
Pokaż więcej

Program studiów i przedmioty

Studia na neuropsychologii klinicznej pozwalają studentom zrozumieć m.in. tajniki neuropsychologii człowieka dorosłego. Uczestnicy zajęć poznają np. związek występujący między ludzkim zachowaniem a strukturami mózgu w kategoriach norm lub zaburzeń. Absolwenci tej ścieżki kształcenia rozumieją m.in. neuronalne podstawy procesów poznawczych, emocji oraz świadomych działań.

Uczelnie w Warszawie przykładają dużą wagę do praktycznego przygotowania absolwentów neuropsychologii klinicznej. W trakcie zajęć studenci szkolą swoje umiejętności diagnostyczne i terapeutyczne, które odnajdują zastosowani w praktyce klinicznej. Ponadto absolwenci tej ścieżki znają również np. podstawy neuroobrazowania oraz zastosowanie nowoczesnych technologii elektronicznych.

W programie studiów na neuropsychologii klinicznej znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Wprowadzenie do anatomii czynnościowej ośrodkowego układu nerwowego
 • Teoria i praktyka diagnozy neuropsychologicznej
 • Podstawy neuroobrazowania z wykorzystaniem techniki MRI
 • Kierunki i metody rehabilitacji neuropsychologicznej
 • Neuropsychologiczne aspekty chorób układu nerwowego u dzieci
 • Od objawu do diagnozy – metody neuropsychologicznej oceny pacjenta w oddziale neurochirurgicznym
 • Kierunki i metody rehabilitacji neuropsychologicznej
 • Współczesne metody badania pracy mózgu – technika potencjałów wywołanych

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: rodzajów rehabilitacji neuropsychologicznej; podstaw psychofarmakologii; współczesnych metod badania pracy mózgu; zastosowania neuropsychologii w obszarze klinicznych badań.

Specjalistyczne przygotowanie absolwentów neuropsychologii klinicznej pozwala im rozpocząć pracę np. w szpitalu, klinice, gabinecie psychologicznym czy ośrodku badawczym. Psychologowie wykształceni w tym obszarze psychologii mogą liczyć na zatrudnienie zarówno w publicznym, jak i prywatnym sektorze rynku. Ponadto absolwenci tej ścieżki kształcenia mogą rozpocząć własną działalność.

Absolwent neuropsychologii klinicznej może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • ośrodki badawczo-naukowe
 • poradnie pedagogiczno-psychologiczne
 • kliniki, gabinety, szpitale
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Neuropsychologia kliniczna to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku psychologia.

 

Psychologia studia w Warszawie

Psychologia poświęcona jest problematyce związanej np. z socjologią, pedagogiką, etyką, filozofią, zarządzaniem, marketingiem czy prawem. Ponadto uczelnie w Warszawie oferują studentom psychologii wiele ścieżek kształcenia, które pozwalają uczestnikom zajęć rozwinąć także swoje umiejętności związane z komunikacja społeczną, negocjacjami czy obsługą nowoczesnych rozwiązań komputerowych.

Absolwenci psychologii mogą liczyć na zatrudnienie np. w gabinetach pedagogiczno-psychologicznych, szpitalach, klinikach czy ośrodkach pomocy społecznej. Ponadto kompetencje psychologów odnajdują również zastosowanie m.in. w szeroko pojętym marketingu i biznesie. Osoby, które ukończyły ten kierunek studiów, są również przygotowane do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej czy prowadzenia badań naukowych.

Dowiedz się więcej: psychologia studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

 

Komentarze (0)