Pomoc społeczno-wychowawcza dziecku i rodzinie

Pomoc społeczno-wychowawcza dziecku i rodzinie

Pomoc społeczno-wychowawcza dziecku i rodzinie

Studia w Warszawie

pomoc społeczno-wychowawcza dziecku i rodzinie

Odkryj studia pomoc społeczno-wychowawcza dziecku i rodzinie w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Pomoc społeczno-wychowawcza dziecku i rodzinie studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Pomoc społeczno-wychowawcza dziecku i rodzinie to droga kształcenia, która powinna być wybierana wyłącznie przez studentów czujących powołanie do wykonywania tego odpowiedzialnego zawodu. Nie każdy bowiem sprosta z tego typu wyzwaniom. Studenci będą musieli bowiem wykazać się takimi predyspozycjami jak: wysoko rozwinięta komunikacja interpersonalna, empatia, asertywność, czy otwartość na cierpienie innych i chęć niesienia konstruktywnej pomocy. Warto, byś odpowiednio wcześnie zastanowił się zatem, czy sprostasz tym wymaganiom.

Studenci zdobywać będą pogłębioną wiedzę nie tylko z zakresu pedagogicznego. Znaczenie ma również poszerzenie kompetencji ogólnych, psychologicznych, czy oczywiście specjalistycznych związanych chociażby z polityką społecznym, prawem, czy poradnictwem.

Pomoc społeczno-wychowawcza dziecku i rodzinie dotyka przede wszystkim zagadnień takich jak: tworzenie programów wspierających dzieci, młodzież oraz rodziny, zapobieganiu przemocy, diagnozie środowisk dysfunkcyjnych, czy nawet rzecznictwie w interesie osób wykluczonych. Kształcenie o tym profilu oferuje wiele różnorodnych dróg zawodowego rozwoju. Na abiturientów czekają miejsca zatrudnienia takie jak: ośrodki wychowawcze, placówki interwencyjne, instytucje pomagające uchodźcom, domy dziecka czy wszelkich placówkach oświatowych.

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Pomoc społeczno-wychowawcza dziecku i rodzinie

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Program studiów i przedmioty

Pomoc społeczno-wychowawcza dziecku i rodzinie to ścieżka kształcenia, które może zainteresować studentów chcących poszerzyć swoje kompetencje w zakresie m.in.: rozwiązywania podstawowych problemów opiekuńczo-wychowawczych i społecznych rodzin. W programie znaleźć można przedmioty poświęcone np.: aspektom prawnym i organizacyjnym pracy z dzieckiem i rodziną; metodom pracy indywidualnej, grupowej i w rodzinie; sytuacjom kryzysowym w życiu dziecka i rodziny; środowiskowej praktyce wychowawczej.

Studia na tej ścieżce kształcenia pozwalają studentom poznać tajniki dotyczące np.: arteterapii, bajkoterapii, dramy, technik relaksacyjnych, twórczej wizualizacji, streetworkingu, terapii poznawczo-behawioralnej, terapii rodzin, ekologicznej terapii rodzin, terapii komunikacyjnej, terapii krótkoterminowej, socjoterapii czy wideotreningu komunikacji. Ponadto uczestnicy zajęć praktycznych mogą rozwijać swoje umiejętności analityczne, organizacyjne i twórcze.

W programie studiów na pomocy społeczno-wychowawczej dziecku i rodzinie znajdują się takie przedmioty, jak np.:

 • Metody pracy z rodziną
 • Metody pracy z dzieckiem
 • Metody pracy z grupą
 • Plan pracy z dzieckiem/rodziną
 • Sytuacje kryzysowe w życiu dziecka i rodziny
 • Zaburzenia rozwojowe dzieci i młodzieży
 • Poradnictwo społeczno-wychowawcze

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: metod pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami; zasady projektowania programów pedagogicznych skierowanych do osób indywidualnych i grup; rodzajów sytuacji kryzysowych pojawiających się w życiu rodzin i dzieci.

Kompetencje absolwentów pomocy społeczno-wychowawczej dziecku i rodzinie cenione są zarówno w publicznym, jak i prywatnym sektorze rynku. Osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, mogą liczyć na zatrudnienie np. w instytucjach oświatowych, ośrodkach wychowawczych, ośrodkach pomocy rodzinie, domach dziecka czy w ośrodkach adopcyjnych i domach opieki społecznej.

Absolwent pomocy społeczno-wychowawczej dziecku i rodzinie może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • domy opieki społecznej
 • ośrodki wychowawcze
 • instytucje oświatowe
 • świetlice i kluby środowiskowe
 • ośrodki adopcyjne, domy dziecka
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Pomoc społeczno-wychowawcza dziecku i rodzinie to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku pedagogika.

 

Pedagogika studia w Warszawie

Pedagogika to kierunek, który skierowany jest szczególnie do tych ludzi, którzy chcieliby swoją zawodową przyszłość wiązać z pracą z ludźmi. Dzięki pedagogice studenci zdobywają umiejętności empatyczne i komunikacyjne. Absolwenci tego kierunku przygotowani są m.in. do prowadzenia działań wychowawczych i edukacyjnych – uczestnicy zajęć uczą się np. tego, w jaki sposób współpracować z dziećmi, osobami dorosłymi oraz osobami starszymi, które znajdują się na dowolnym etapie rozwojowym.

Praca pedagoga wiąże się z pewną misją, którą przyszli specjaliści mogą realizować jedynie po uzyskaniu odpowiednich kompetencji. Studia pedagogiczne umożliwiają studentom rozpoczęcie ścieżki zawodowej, która związana jest np. z prowadzeniem działań dydaktycznych i kulturowych. Pedagogika otwiera przed absolwentem różnorodne ścieżki kariery, które może rozpocząć m.in. w szkołach i przedszkolach, instytucjach kulturowych czy organizacjach pozarządowych.

Dowiedz się więcej: pedagogika studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

 

Komentarze (0)