Psychologia organizacji i pracy

Psychologia organizacji i pracy

Psychologia organizacji i pracy

Studia w Warszawie

psychologia organizacji i pracy

Odkryj studia psychologia organizacji i pracy w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować

Psychologia organizacji i pracy studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Psychologia organizacji i pracy jest stosunkowo nową gałęzią wśród innych nauk psychologicznych. Jej potencjał jest jednak bardzo duży, ponieważ współcześnie dostrzegamy, jak ważne jest dbanie o zbilansowane warunki pracy – także pod względem psychologicznym. To właśnie dzięki nim pracownicy mają chociażby motywację do dbania o wspólne dobro firmy. Na rynku wciąż zatem potrzebni są specjaliści, którzy dbać będą o te zbilansowane warunki, panujące w przedsiębiorstwie.

Uczelnie w Warszawie dostrzegają potencjał tej dziedziny i przygotowały propozycję kształcenia, jaką jest właśnie psychologia organizacji i pracy. Ma ona interdyscyplinarny charakter i łączy w sobie treści z pogranicza nie tylko psychologii, lecz także zarządzania. Studenci otrzymają gruntowne kwalifikacje, dzięki którym będą wiedzieli jak zarządzać ludźmi, rozwiązywać konflikty, oceniać wydajność pracowników oraz prowadzić rekrutacje.

Psychologia pracy i organizacji to propozycja kształcenia, która zadedykowana jest studentom, chcącym rozwijać w przyszłości swoją karierę w sektorze korporacyjnym. Znajdą oni pracę w działach HR i PR. Mogą z powodzeniem zająć się prowadzeniem szkoleń motywacyjnych pracowników i monitorować ich ogólną wydajność. Absolwenci mogą szukać zatrudnienia np. w: działach rozwoju kadr, biurach doradztwa zawodowego. Mogą również założyć własną działalność gospodarczą.

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Psychologia organizacji i pracy

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Program studiów i przedmioty

Psychologia organizacji i pracy to ścieżka kształcenia, która umożliwia studentom zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie m.in. zarządzania funkcjonowaniem wszelkich organizacji, a także zarządzania ich relacjami z otoczeniem czy rozwiązywania problemów związanych z koordynowaniem pracy zespołu. Uczestnicy zajęć poznają np.: strategie działań i rozwoju; formalne struktury organizacyjne; zakres działań działów HR; kulturę organizacyjną.

Studia na tej ścieżce kształcenia pozwalają studentom zrozumieć m.i. różne postawy wobec pracy; rolę motywacji w rozwoju zawodowym; metody planowania ścieżki zawodowej; warunki pracy w różnych środowiskach zawodowych; podstawy nieterapeutycznej pracy psychologicznej. Absolwenci psychologii organizacji i pracy wiedzą, czym jest np. wor-life-balance, a także znają przepisy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

W programie studiów na psychologii organizacji i pracy znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Organizacje w otoczeniu
 • Ludzie w organizacjach
 • Równowaga ról życiowych
 • Elementy prawa pracy
 • Diagnoza w organizacji
 • Wewnętrzne procesy w organizacji
 • Człowiek w procesie rozwoju

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: powszechnych problemów organizacyjnych; metod diagnozy oraz jej zastosowania w różnego rodzaju organizacjach; mechanizmów psychologicznych wspierających rozwój osobowości człowieka dorosłego.

Absolwenci psychologii organizacji pracy gotowi są m.in. do: pracy przy zarządzaniu ludźmi, rozwiązywania konfliktów oraz podejmowania decyzji w sprawie przyjmowania pracowników, oceniania ich efektywności czy badania warunków pracy. Osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, mogą szukać zatrudnienia np. w działach human resources czy firmach zajmujących się konsultacjami organizacyjnymi.

Absolwent psychologii organizacji i pracy może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • ośrodki badawczo-naukowe
 • poradnie pedagogiczno-psychologiczne
 • działy rozwoju kadr
 • biura doradztwa zawodowego
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Psychologia organizacji i pracy to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku psychologia.

 

Psychologia studia w Warszawie

Studenci psychologii szkolą się w zakresie m.in. prowadzenia badań naukowych, pracy w zespole i kierowania zespołem, analizowania zachowań ludzi czy zwierząt w różnych środowiskach. Ponadto uczestnicy zajęć przygotowują się do profesjonalnego udzielania pomocy psychologicznej w sytuacjach trudnych.

Absolwenci są przygotowani m.in. do samodzielnego diagnozowania i wdrażania podstawowej terapii zaburzeń zachowania ludzkiego. Osoby, które ukończyły ten kierunek studiów, mogą liczyć na zatrudnienie np. w instytucjach medycznych, kulturalnych czy naukowych, a także w nowoczesnych przedsiębiorstwach i organizacjach.

Dowiedz się więcej: psychologia studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

 

Komentarze (0)