Psychologia zdrowia i rehabilitacji

Psychologia zdrowia i rehabilitacji

Psychologia zdrowia i rehabilitacji

Studia w Warszawie

psychologia zdrowia i rehabilitacji

Odkryj studia psychologia zdrowia i rehabilitacji w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować

Psychologia zdrowia i rehabilitacji studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Psychologia zdrowia i rehabilitacji to unikatowa propozycja kształcenia. Powinna być ona wybierana przede wszystkim przez osoby, które swoją karierę zawodową wiążą z psychologią. Dziś dodatkowo potrzebujemy specjalistów, posiadających kompetencje, które pozwalają na pracę z osobami przewlekle chorymi. Pamiętaj jednak, że jeśli zdecydujesz się na tę drogę kształcenia, powinieneś posiadać szereg predyspozycji, które ułatwią ci pracę.

Studenci podczas wszystkich semestrów kształcenia stykać się będą z psychologicznymi uwarunkowaniami chorób somatycznych, czy z pomocą psychologiczną osobie chorej z niepełnosprawnością. W pracy przyszłych psychologów najważniejsze są umiejętności. Muszą być one osadzone na stabilnych podstawach wiedzy.

Dlatego też w siatce programowej można odnaleźć między innymi przedmioty takie jak: stres traumatyczny w praktyce psychologii zdrowia i rehabilitacji, świat osób z niepełnosprawnością i przewlekłą chorobą, współczesne formy rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnością, podstawy psychologii zdrowia, czy świat osób z niepełnosprawnością i przewlekłą chorobą. Studenci po ukończeniu kształcenia będą mogli ubiegać się o zatrudnienie w placówkach służby zdrowia, czy ośrodkach wczesnej interwencji.

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Psychologia zdrowia i rehabilitacji

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Program studiów i przedmioty

W programie na psychologii zdrowia i rehabilitacji znajdują się przedmioty poświęcone np.: różnym rodzajom niepełnosprawności; typom pomocy psychologicznej dla osób niepełnosprawnych; psychologicznym uwarunkowaniom i konsekwencjom chorób somatycznych; wspływowi stresu traumatycznego w praktyce psychologii zdrowia i rehabilitacji.

Studia na tej ścieżce kształcenia umożliwiają studentom zrozumienie np. znaczenia profilaktyki i promocji zdrowia we współczesnym społeczeństwie, a także znaczenia aktywizacji zawodowej i wspomagania rozwoju osobowego osób z niepełnosprawnością. Ponadto absolwenci psychologii zdrowia i rehabilitacji potrafią również posługiwać się językiem migowym.

W programie studiów na psychologii zdrowia i rehabilitacji znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Świat osób z niepełnosprawnością i przewlekłą chorobą
 • Rodzina z dzieckiem z przewlekłą chorobą lub niepełnosprawnością
 • Podstawy poznawczych i behawioralnych metod terapii, rehabilitacji i wspierania zdrowia
 • Współczesne formy rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnością
 • Stres traumatyczny w praktyce psychologa zdrowia i rehabilitacji
 • Związek ciało-psychika a pomoc psychologiczna osobom chorym somatycznie
 • Poznawcze i behawioralne metody terapeutyczne, stosowane w pracy z dziećmi z zaburzeniem rozwoju
 • Podstawy komunikacji w języku migowym

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: współczesnych metod diagnozy w psychologii zdrowia i rehabilitacji; powszechnych problemów, z którymi borykają się osoby z niepełnosprawnościami; rolę psychologa w rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub przewlekle chorych; strategii promocji i profilaktyki zdrowia.

Psychologia zdrowia i rehabilitacji przygotowuje absolwentów do pracy m.in. w: placówkach służby zdrowia, poradniach, ośrodkach wczesnej interwencji, placówkach edukacyjnych, ośrodkach oferujących pomoc osobom z niepełnosprawnością lub w zakresie prywatnej praktyki psychologicznej.

Absolwent psychologii zdrowia i rehabilitacji może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • ośrodki badawczo-naukowe
 • poradnie pedagogiczno-psychologiczne
 • szpitale, kliniki, gabinety
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Psychologia zdrowia i rehabilitacji to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku psychologia.

 

Psychologia studia w Warszawie

Psychologia pozwala studentom zdobyć wiedzę oraz umiejętności w zakresie np.: kreowania marki; analizowania zachowań konsumentów; diagnozowania i leczenia zaburzeń psychicznych; projektowania działań w ramach profilaktyki społecznej; przeprowadzania wywiadów środowiskowych; analizowania i tworzenia portretów psychologicznych przestępców i ofiar przestępstw; prowadzenia efektywnej komunikacji społecznej w mediach.

Absolwenci psychologii są kompleksowo przygotowani do pracy na stanowiskach np. doradczych, analitycznych, eksperckich, kierowniczych lub związanych z komunikacją, marketingiem, mediacją lub stawianiem diagnoz. Dzięki temu osoby, które ukończyły ten kierunek studiów, mogą pełnić rolę m.in. trenera, szkoleniowca, analityka, psychoterapeuty, psychoseksuologa, psychologa sportu czy specjalisty ds. HR.

Dowiedz się więcej: psychologia studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

 

Komentarze (0)