Techniki multimedialne

Techniki multimedialne

Techniki multimedialne

Studia w Warszawie

techniki multimedialne

Odkryj studia techniki multimedialne w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować

Techniki multimedialne studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Techniki multimedialne to obecnie jedna z ciekawszych propozycji kształcenia. Znalazła się ona w ofercie warszawskich ośrodków akademickich i została przygotowana z myślą o studentach, którzy chcieliby wyspecjalizować swoje umiejętności inżynieryjne w zakresie najnowszych technologii.

Dodatkowo techniki multimedialne zaadresowane są do tych studentów, którzy chcieliby połączyć ze sferą nauk ścisłych swoje pasje… artystyczne i filmowe. W siatce programowej znalazły się bowiem między innymi przedmioty takie jak: fotografia, technika telewizyjna, cyfrowe metody przetwarzania obrazu, sztuka operatorska, reżyseria, czy nawet historia sztuki. Największe znaczenie oczywiście odgrywać będą twoje umiejętności związane z szeroko rozumianym operatorstwem filmowym.

Do najważniejszych kompetencji zawodowych studentów można zaliczyć projektowanie i umiejętność wykorzystywania wszelkiego sprzętu audiowizualnego oraz urządzeń wyposażenia sal takich jak choćby studia telewizyjne. Abiturienci technik multimedialnych nie powinni mieć problemu ze znalezieniem aktywnego zatrudnienia w przyszłości. Będą oni mogli podejmować aktywną współpracę z przedstawicielami branż związanych ze współczesną kulturą.

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Techniki multimedialne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia WIT w Warszawie

Akademia WIT w Warszawie

Grafika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Elektronika i telekomunikacja stopień: (I), czas trwania: 4 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku elektronika i telekomunikacja

Pokaż więcej

Program studiów i przedmioty

Studia na technikach multimedialnych skierowane są w szczególności do tych studentów mechatroniki, którzy zainteresowani są np.: współczesną techniką fotograficzną; metodami przetwarzania obrazu; grafiką komputerową i animacją 3D; akustyką i elektroakustyką; problematyką percepcji człowieka czy technikami przetwarzania sygnałów i obrazów. W programie tej ścieżki kształcenia znajdują się przedmioty poświęcone np.: technikom 2D; operacjom geometrycznym i arytmetyce obrazów; filozoficznemu rozumieniu postrzegania świata zewnętrznego; zgodności dźwięku z obrazem; pomiarom akustycznym; różnym formom animacji; korekcji uszkodzeń obrazu.

Uczestnicy zajęć poznają m.in.: zasady przetwarzania obrazu fotograficznego; historię ewolucji kamery fotograficznej; metody zapisu obrazu; sposoby kontroli powstawania obrazu; zasady kompozycji obrazu; podstawy grafiki rastowej i wektorowej; formaty plików graficznych; elementy teorii barw; ogólne właściwości i rodzaje przetworników elektoakustycznych; charakterystykę dźwięków muzycznych; zakresy częstotliwości i mocy dźwięków mowy i muzyki; zasady percepcji audiowizualnej; charakterystykę percepcji progowej i podprogowej.

W programie studiów na technikach multimedialnych znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Technika telewizyjna
 • Projektowanie interfejsów sprzętowych i programowych
 • Podstawy realizacji produkcji filmowej
 • Podstawy poligrafii i projektowania DTP
 • Ochrona własności intelektualnej i badanie opinii publicznej
 • Cyfrowe metody przetwarzania obrazu
 • Urządzenia multimedialne
 • Technika oświetleniowa w multimediach
 • Technika mikroprocesowoa
 • Podstawy realizacji dźwięku
 • Podstawy montażu filmowego
 • Podstawy realizacji zdjęć filmowych
 • Integracja programowa systemów multimedialnych
 • Podstawy akustyki i elektroakustyki
 • Fotografia – rejestracja i przetwarzanie obrazu

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: specyfiki percepcji człowieka; sposobów przetwarzania sygnałów; metod wytwarzania grafiki komputerowej; technik realizacji dźwięku, montażu filmowego, zdjęć filmowych lub produkcji filmowej.

Absolwenci technik multimedialnych mogą liczyć na zatrudnienie w szczególności w środowisku zajmującym się np.: produkcją filmów, reklam, zdjęć, dźwięku, grafiki lub animacji komputerowej. Ponadto kompetencje osób, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, cenione są także w ośrodkach badawczo-naukowych. Uczelnie w Warszawie, oferujące techniki multimedialne studentom mechatroniki, przygotowują absolwentów również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie wykorzystywania lub tworzenia urządzeń i rozwiązań multimedialnych.

Absolwent technik multimedialnych może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • firmy produkcyjne
 • środowisko filmowe, telewizyjne, koncertowe
 • instytucje naukowo-badawcze
 • firmy wdrażające innowacyjne technologie multimedialne
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Techniki multimedialne to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku mechatronika.

 

 

Mechatronika studia w Warszawie

Studenci mechatroniki szkolą się w zakresie m.in.: projektowania, wytwarzania i eksploatacji urządzeń oraz systemów technicznych, które wyróżniają się strukturą realizowaną za pomocą zespołów mechanicznych, pneumatycznych, hydraulicznych, mikromechanicznych, elektromechanicznych lub optycznych. Studia na tym kierunku poświęcone są w szczególności np.: układom sterowania, specyfice techniki mikroprocesorowej, nowoczesnym technikom komputerowym w mechatronice czy robotyce i automatyce przemysłowej.

Absolwenci mechatroniki są cenieni w szczególności w środowisku np. przemysłowym, technologicznym lub zajmującym się projektowaniem i eksploatacją złożonych oraz prostych maszyn lub ich elementów. Kompetencje osób, które ukończyły ten kierunek studiów, cenione są również np. w instytutach naukowo-badawczych – zarówno na polskim, jak i zagranicznym rynku. Uczelnie w Warszawie przygotowują absolwentów do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie mechatroniki.

Dowiedz się więcej: mechatronika studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

 

Komentarze (0)