Bezpieczeństwo wewnętrzne studia I stopnia Katowice i woj. śląskie

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia I stopnia Katowice i woj. śląskie

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia I stopnia Katowice i woj. śląskie

Studia I stopnia w Katowicach i woj. śląskim

bezpieczeństwo wewnętrzne

Odkryj  bezpieczeństwo wewnętrzne w Katowicach i woj. śląskim i i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia I stopnia (licencjackie) Katowice i woj. śląskie

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Katowicach to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia (to zdanie dodajemy jeśli są specjalności lub ścieżki). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Bezpieczeństwo wewnętrzne studia I stopnia Katowice i woj. śląskie

Zobacz, na jakich uczelniach w Katowicach i woj. śląskim jest kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filia Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego

Filia Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Katowicach

Jednostka prowadząca

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Jednostka prowadząca

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Uczelnie, gdzie bezpieczeństwo wewnętrzne jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Jednostka prowadząca

Administracja stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku administracja

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne w Katowicach?

Aby zostać studentem kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne będziesz musiał zdać maturę z przedmiotów obowiązkowych. Na drugim etapie rekrutacji przejdziesz test sprawności fizycznych.

Wszyscy kandydaci muszą pamiętać o dostarczeniu wymaganych dokumentów, w tym także zaświadczenie od lekarza o zdolności do podjęcia studiów.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Katowicach i woj. śląskim - zasady rekrutacji

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Katowicach i woj. śląskim

Jak wyglądają studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne ?

Szeroko pojęte bezpieczeństwo wewnętrzne państwa jest jednym z priorytetowych zagadnień polityki wewnętrznej. Stabilna sytuacja kraju i przeciwdziałanie zagrożeniom wewnętrznym i zewnętrznym daje gwarancje bezpieczeństwa obywateli. Dlatego też, niezwykle ważne stało się kształcenie specjalistów z obszaru tej dziedziny, posiadających umiejętności i wiedzę niezbędną do podejmowania działań prewencyjnych oraz naprawczych. Odpowiedzią na tego typu potrzeby jest kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne w Katowicach.

Idealnymi kandydatami na studia psychologiczne i społeczne będą osoby interesujące się naukami społecznymi, politycznymi, ekonomicznymi czy psychologicznymi. Dużym atutem będą także takie cechy jak odpowiedzialność, zaangażowanie w wykonywane obowiązki czy duża odporność na stres. Jeżeli spełniasz te warunki, to aplikuj na kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne i przekonaj się, że studia mogą być ciekawym i rozwijającym doświadczeniem.

 

1. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne możemy podzielić na:

1. Typ:

  • Studia I stopnia (licencjackie)
  • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

  • studia stacjonarne
  • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Katowicach realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Katowicach umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

2. Program studiów i przedmioty

Ze względu na interdyscyplinarny program nauczania na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, studenci będą mieli okazję rozwinąć się na kilku polach tematycznych jednocześnie. W czasie studiów zdobędziesz specjalistyczną wiedzę z zakresu polityki państwowej i międzynarodowej oraz poznasz metody stosowane w kryminalistyce i kryminologii. W siatce zajęć znajdzie się wiele interesujących i rozwijających przedmiotów, takich jak:

  • wiedza o państwie i prawie
  • przestępczość zorganizowana
  • bezpieczeństwo społeczne
  • psychologia
  • zwalczanie terroryzmu

Oprócz wiedzy teoretycznej wykształcisz także cenne umiejętności praktyczne. Jako student nauczysz się zarządzania w sytuacjach kryzysowych, technik negocjacyjnych czy udzielania pierwszej pomocy. Studenci będą mogli skorzystać także z bogatej oferty zajęć fizycznych, na których nauczą się między innymi sportów walki czy strzelectwa. Program kształcenia zakłada także realizacje obieralnych modułów specjalizacyjnych, których aktualną listę znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych wybranych uczelni.

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Katowicach, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Katowicach trwają trzy lata, czyli sześć semestrów i kończą się uzyskaniem dyplomu licencjata.

Jaka praca po studiach?

Studia w Katowicach, dzięki ciekawym i dopasowanym do współczesnych realiów programom nauczania, kształcą specjalistów, którzy doskonale odnajdują się na obecnym, niezwykle wymagającym rynku pracy. Dlatego też, jako absolwent kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne będziesz miał wiele możliwości rozwoju zawodowego.

Po ukończeniu studiów z powodzeniem znajdziesz zatrudnienie w służbach mundurowych, między innymi w Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Straży Miejskiej czy w Służbie Celnej. Równie ciekawą opcją może być związanie swojej przyszłości z agencjami detektywistycznymi czy agencjami ochrony osób i mienia. W czasie studiów wykształcisz umiejętności z obszaru zarządzania, które wykorzystasz zatrudniając się w sztabach kryzysowych czy instytucjach administracji publicznej.

Ciekawą alternatywą może być także praca w firmach konsultingowych i doradczych z obszaru bezpieczeństwa. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia będziesz miał możliwość kontynuowania nauki na studiach magisterskich lub podyplomowych.

Gdzie studiować na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Katowicach?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne w Katowicach:

czytaj dalej uczelnie w Katowicach

Kierunki ochrona i bezpieczeństwo w Katowicach i woj. śląskim

19 Uczelni w Katowicach i okolicach

W samych Katowicach studiuje około 80 tys., osób, a w całej metropolii nawet 200 tys. Oprócz Uniwersytetu Ekonomicznego i Politechniki Śląskiej (czyli dwóch najlepiej rozwijających się szkół w regionie) studenci mogą wybierać spośród renomowanych publicznych uczelni o innych profilach: Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Muzycznej, Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Sztuk Pięknych oraz uczelni niepublicznych.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują śląskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Katowicach

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W KATOWICACH I WOJ. ŚLĄSKIM NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Komentarze (0)