Studia I stopnia licencjackie Śląsk

Studia I stopnia licencjackie Śląsk

Studia I stopnia licencjackie Śląsk

Studia I stopnia

w Katowicach i w. śląskim 2022

Odkryj studia I stopnia na Śląsku i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia I stopnia (licencjackie i inżynierskie) - Katowice i woj. śląskie

Studia I stopnia w Katowicach to studia licencjackie lub inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 do 4 lat i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub inżyniera). Ukończenie studiów I stopnia umożliwia podjęcie studiów II stopnia na tym samym kierunku lub kierunkach pokrewnych.

Na studia I stopnia przyjmowane są osoby posiadające świadectwo dojrzałości.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym) lub online

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 

Kierunki studiów w Katowicach i woj. śląskim

Kierunki studiów - Katowice i woj. śląskie: znaleziono 173

Uczelnia
Grupa kierunku
I stopnia
Tryb studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Typ studiów Tryb studiów
Administracja I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Administracja publiczna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Aeronautics and aerospace engineering I stopnia stacjonarne
Aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym I stopnia stacjonarne
Analityka biznesowa I stopnia stacjonarne
Analityka gospodarcza I stopnia stacjonarne
Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną I stopnia stacjonarne
Architektura I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Architektura informacji I stopnia stacjonarne
Architektura wnętrz I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Arteterapia I stopnia stacjonarne
Automatyka i informatyka przemysłowa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Automatyka i robotyka I stopnia stacjonarne
Automatyka i robotyka przemysłowa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo i higiena pracy I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo narodowe I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo w biznesie I stopnia niestacjonarne
Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biofizyka I stopnia stacjonarne
Biologia I stopnia stacjonarne
Biomedical engineering I stopnia stacjonarne
Biotechnologia I stopnia stacjonarne
Biotechnologia medyczna I stopnia stacjonarne
Biotechnology I stopnia stacjonarne
Budownictwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Business english I stopnia stacjonarne
Chemia I stopnia stacjonarne
Civil engineering I stopnia stacjonarne
Control, electronic and information engineering I stopnia stacjonarne
Dietetyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Doradztwo filozoficzne i coaching I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Doradztwo polityczne i publiczne I stopnia stacjonarne
Dyrygentura I stopnia stacjonarne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych I stopnia stacjonarne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej I stopnia stacjonarne
Ekonomia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Electrical engineering I stopnia stacjonarne
Elektronika i telekomunikacja I stopnia stacjonarne
Elektroradiologia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Elektrotechnika I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Energetyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Etnologia i antropologia kulturowa I stopnia stacjonarne
Filologia angielska I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia germańska I stopnia stacjonarne
Filologia klasyczna I stopnia stacjonarne
Filologia polska I stopnia stacjonarne
Filologia romańska I stopnia stacjonarne
Filologia rosyjska I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia słowiańska I stopnia stacjonarne
Filozofia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Finance and accounting for business I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Finanse i rachunkowość I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Finanse menedżerskie I stopnia stacjonarne
Fizyka I stopnia stacjonarne
Fizyka medyczna I stopnia stacjonarne
Fizyka techniczna I stopnia stacjonarne
Gastronomia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Geodezja i kartografia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Geografia I stopnia stacjonarne
Geoinżynieria i eksploatacja surowców I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Geologia I stopnia stacjonarne
Geologia stosowana I stopnia stacjonarne
Gospodarka cyfrowa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Gospodarka miejska i nieruchomości I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Gospodarka przestrzenna I stopnia stacjonarne
Gospodarka turystyczna I stopnia stacjonarne
Grafika I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Gry i grafika interaktywna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Historia I stopnia stacjonarne
Historia sztuki I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Industrial and engineering chemistry I stopnia stacjonarne
Indywidualne studia nauczycielskie I stopnia stacjonarne
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Informatics I stopnia stacjonarne
Informatyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Informatyka i ekonometria I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Informatyka przemysłowa I stopnia stacjonarne
Informatyka stosowana I stopnia stacjonarne
Informatyka w systemach i układach elektronicznych I stopnia stacjonarne
Instrumentalistyka I stopnia stacjonarne
International business I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria bezpieczeństwa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria biomedyczna I stopnia stacjonarne
Inżynieria lotnicza i kosmiczna I stopnia stacjonarne
Inżynieria materiałowa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria produkcji i zarządzania I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria środowiska I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria zagrożeń środowiskowych I stopnia stacjonarne
Inżynieria zarządzania I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Jazz i muzyka estradowa I stopnia stacjonarne
Język angielski w biznesie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Kognitywistyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Kompozycja i teoria muzyki I stopnia stacjonarne
Komunikacja cyfrowa I stopnia stacjonarne
Komunikacja promocyjna i kryzysowa I stopnia stacjonarne
Koordynator medyczny I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Kosmetologia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Kulturoznawstwo I stopnia stacjonarne
Kultury mediów I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Lingwistyka stosowana I stopnia stacjonarne
Logistics I stopnia stacjonarne
Logistyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Logistyka w biznesie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Logopedia I stopnia stacjonarne
Management I stopnia stacjonarne
Management and production engineering I stopnia stacjonarne
Marketing and sales I stopnia stacjonarne
Marketing i sprzedaż I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Marketing i sprzedaż - studia online I stopnia online
Matematyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Materials science and engineering I stopnia stacjonarne
Mechanical engineering I stopnia stacjonarne
Mechanika i budowa maszyn I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Mechatronika I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Mechatronika przemysłowa I stopnia stacjonarne
Mediteranistyka I stopnia stacjonarne
Międzynarodowe stosunki gospodarcze I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Międzynarodowe studia nauk politycznych i dyplomacji I stopnia stacjonarne
Międzynarodowe studia polskie I stopnia stacjonarne
Mikro i nanotechnologia I stopnia stacjonarne
Modelowanie komputerowe I stopnia stacjonarne
Modern business - zarządzanie i rachunkowość I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Muzyka w multimediach I stopnia stacjonarne
Nauki o rodzinie I stopnia stacjonarne
Ochrona środowiska I stopnia stacjonarne
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pedagogika I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pielęgniarstwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pielęgniarstwo pomostowe I stopnia niestacjonarne
Politologia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Położnictwo I stopnia stacjonarne
Power engineering I stopnia stacjonarne
Praca socjalna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Prawo w biznesie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Prawo w zarządzaniu I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej I stopnia stacjonarne
Projektowanie graficzne I stopnia stacjonarne
Przedsiębiorczość I stopnia stacjonarne
Przedsiębiorczość i finanse I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Psychologia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Psychologia w biznesie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Rachunkowość i podatki I stopnia niestacjonarne
Ratownictwo medyczne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Reżyseria I stopnia stacjonarne
Socjologia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Sport I stopnia stacjonarne
Stosunki międzynarodowe I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Studia menedżerskie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Studia w języku angielskim I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Studia w języku rosyjskim I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Studia w języku ukraińskim I stopnia stacjonarne
Sztuka pisania I stopnia stacjonarne
Taniec I stopnia stacjonarne
Technologia chemiczna I stopnia stacjonarne
Teleinformatyka I stopnia stacjonarne
Terapia artystyczna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Transport I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Transport kolejowy I stopnia stacjonarne
Turystyka historyczna I stopnia stacjonarne
Turystyka i rekreacja I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Wokalistyka I stopnia stacjonarne
Wychowanie fizyczne I stopnia stacjonarne
Wzornictwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Zarządzanie - studia online I stopnia online
Zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie projektami I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie publiczne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie ryzykiem zdrowotnym I stopnia stacjonarne
Zarządzanie zasobami ludzkimi I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zdrowie publiczne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
 

Uczelnie w Katowicach i woj. śląskim

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Górnośląska w Katowicach

Kierunki studiów: 13 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 52 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Akademia Muzyczna w Katowicach

Kierunki studiów: 8 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 9 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 1

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Kierunki studiów: 4 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia: stacjonarne

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Kierunki studiów: 26 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 89 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Katowicach

Kierunki studiów: 1 (I stopnia) Studia podyplomowe: 2 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Politechnika Śląska

Kierunki studiów: 55 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 26 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 11

Śląski Uniwersytet Medyczny

Kierunki studiów: 18 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 16 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 4

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Kierunki studiów: 23 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 48 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Kierunki studiów: 85 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 31 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 9

Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

Kierunki studiów: 22 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 130 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Kierunki studiów w Katowicach i woj. śląskim - Uczelnie

Grupa kierunków
Typ studiów
Uczelnia

Niestety, nic nie znaleziono

Jak wyglądają studia I stopnia - licencjackie i inżynierskie w Katowicach i woj, śląskim

Studia pierwszego stopnia powstały z myślą o absolwentach szkół średnich, którzy chcą zdobywać dalsze wykształcenie i wiedzę z określonego obszaru naukowego. Nauka na tego typu studiach trwa od trzech do 3,5 lat i kończy się uzyskaniem tytułu licencjata lub inżyniera, który otwiera wiele zawodowych drzwi i daje mnóstwo możliwości rozwoju. Jeżeli więc chciałbyś zyskać specjalistyczną wiedzę i kwalifikacje, to koniecznie weź udział w rekrutacji na wybrane studia licencjackie.

Ze względu na popularność tej formy kształcenia coraz więcej uczelni w całej Polsce decydują się na wprowadzenie jej do swoich ofert nauczania. Studia licencjackie możesz realizować także w uczelniach śląskich. Studenci, którzy wezmą udział w rekrutacji będą mogli wybierać spośród wielu interesujących kierunków powiązanych z naukami humanistycznymi, medycznymi, ścisłymi, chemicznymi, technicznymi czy artystycznymi.

Pamiętaj jednak, że aby dostać się na wymarzone studia licencjackie lub inżynierskich, będziesz musiał spełnić kilka istotnych warunków. Najczęściej w procesie rekrutacji, pod uwagę brany jest wynik egzaminu maturalnego z wybranych przedmiotów, a także egzamin wstępny czy rozmowa kwalifikacyjna. Wszyscy kandydaci będą zobowiązani do dostarczenia wymaganych dokumentów, których lista jest indywidualnie ustalana przez władze konkretnej uczelni.

Studia pierwszego stopnia w uczelniach śląskich mają bogatą ofertę zajęć, wykładów warsztatów, dzięki którym zdobędziesz wiedzę teoretyczną i cenne umiejętności praktyczne, niezbędne do podjęcia pracy zawodowej w wybranej branży. Po ukończeniu studiów I stopnia możesz kontynuować kształcenie na dowolnych studiach magisterskich lub znaleźć ciekawą i dopasowaną do swoich kwalifikacji, pracę.

 

Komentarze (1)

Gosiaczek odpowiedz

Oferta kierunków z zakresu studiów I stopnia jest bardzo szeroka. Ja ostatecznie wybrałam pedagogikę organizowaną przez WSKZ. Zawsze chciałam zostać nauczycielką więc taki kierunek jest idealny dla mnie. Jeżeli chodzi o uczelnie to bardzo profesjonalne i nowoczesne podejście. Na etapie rekrutacji otrzymałam zawsze wsparcie więc wiem, że współpraca będzie owocna.