Pedagogika studia I stopnia Katowice i woj. śląskie

Pedagogika studia I stopnia Katowice i woj. śląskie

Pedagogika studia I stopnia Katowice i woj. śląskie

Studia I stopnia w Katowicach i woj. śląskim

pedagogika

Odkryj pedagogikę  w Katowicach i woj. śląskim i i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Pedagogika studia I stopnia (licencjackie) Katowice i woj. śląskie

Studia na kierunku pedagogika na uczelniach śląskich to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. 

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia (to zdanie dodajemy jeśli są specjalności lub ścieżki). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Pedagogika studia I stopnia Katowice i woj. śląskie

Zobacz, na jakich uczelniach w Katowicach i woj. śląskim jest kierunek pedagogika

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Jednostka prowadząca

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Jednostka prowadząca

Pedagogika +

Pedagogika stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Wydział Zamiejscowy w Żywcu stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku pedagogika

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Jednostka prowadząca

Jakie wymagania przy rekrutacji na kierunek pedagogika w Katowicach i woj. śląskim?

Aby zostać studentem kierunku pedagogika będziesz musiał zdać egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych oraz dodatkowo z biologii, chemii, filozofii, fizykii i astronomii, geografia, historia, historia sztuki, język polski, język obcy, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku pedagogika na uczelniach śląskich najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia,
 • chemia,
 • filozofia,
 • fizyka i astronomia,
 • geografia,
 • historia,
 • historia sztuki,
 • język obcy,
 • język polski,
 • język łaciński i kultura antyczna,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Pedagogika w Katowicach i woj. śląskim - zasady rekrutacji

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku pedagogika w Katowicach i woj. śląskim

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Jak wyglądają studia na kierunku pedagogika?

Przedmiotem badań pedagogiki jest działalność opiekuńczo-wychowawcza dzieci i młodzieży oraz działalność edukacyjna dorosłych. Jednak dyscyplina ta odnosi się głównie do osób młodych, a także do ich procesów rozwojowych i wychowawczych. Okres dzieciństwa to czas, w którym kształtują się pewne postawy, przekonania i mechanizmy, które towarzyszą nam później przez całe dorosłe życie, dlatego też praca pedagoga jest w tym przypadku niezwykle ważna i potrzebna. Jeżeli ty także chciałbyś wykonywać ten odpowiedzialny, ale też przynoszący dużo satysfakcji zawód, to weź udział w rekrutacji na kierunek pedagogika w Katowicach i województwie śląskim.

Idealnymi kandydatami na studia pedagogiczne będą osoby o wszechstronnych zainteresowaniach z zakresu nauk psychologicznych, humanistycznych i społecznych. Dodatkowym atutem będzie posiadanie takich cech, jak: kreatywność, empatia oraz umiejętność pracy z ludźmi, szczególnie z dziećmi i młodzieżą.

 

1. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku pedagogika możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku pedagogika na uczelniach śląskich realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata. 

Uczelnie w Katowicach umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

2. Program studiów i przedmioty

Studenci, którzy zdecydują się aplikować na kierunek pedagogika w Katowicach i województwie śląskim będą mieli okazję ugruntować i rozwinąć wiedzę z obszaru nauk humanistycznych, społecznych, psychologicznych oraz pedagogicznych. W siatce zajęć znajdzie się wiele insertujących przedmiotów, takich jak:

 • pedagogika specjalna
 • andragogika
 • historia wychowania
 • podstawy socjologii
 • podstawy prawa

W czasie studiów zapoznasz się także z zagadnieniami psychologicznymi oraz poznasz mechanizmy, które mają wpływ na nasze codzienne zachowanie. Jednak najwięcej czasu poświęcisz rozwijaniu umiejętności praktycznych. Jako student nauczysz się innowacyjnych metod pracy z dziećmi i młodzieżą oraz poznasz techniki rozwiązywania problemów i konfliktów społecznych.

Co więcej, skupisz się na doskonaleniu kompetencji miękkich, takich jak zdolności komunikacyjne, negocjacyjne czy umiejętność pracy zespołowej. Program nauczania zakłada realizacje obieralnych modułów specjalizacyjnych, których listę znajdziesz na oficjalnej stronie internetowej wybranej uczelni wyższej.

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku pedagogika na uczelniach śląskich, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika trwają trzy lata, czyli sześć semestrów. Po upływie tego czasu zdobędziesz dyplom licencjata.

Jaka praca po studiach?

Absolwenci studiów pedagogicznych mogą liczyć na wiele interesujących ofert pracy, zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Dlatego też, po ukończeniu kierunku pedagogika w Katowicach i województwie śląskim zyskasz wiele możliwości rozwoju zawodowego.

Przede wszystkim, idealnie odnajdziesz się jako pracownik placówek oświatowo-wychowawczych, gdzie wykorzystasz swoją wiedzę psychologiczną oraz pedagogiczną. Równie ciekawą opcją może być objęcie stanowiska pedagoga szkolnego na wszystkich szczeblach edukacji. Absolwenci znajdują zatrudnienie w świetlicach środowiskowych czy domach dziecka, a także jako pracownicy przedszkoli i żłobków.

Uzyskaną wiedzę i kwalifikacje sprawdzą się także podczas pracy w działach HR lub w zawodzie animatora czasu wolnego. Co więcej, możesz założyć własną działalność gospodarczą lub kontynuować naukę na studiach magisterskich lub podyplomowych.

Gdzie studiować na kierunku pedagogika (studia I stopnia) na uczelniach śląskich?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek pedagogika (studia I stopnia) na uczelniach śląskich:

 

czytaj dalej uczelnie w Katowicach

Kierunki pedagogiczne w Katowicach i woj. śląskim

19 Uczelni w Katowicach i woj. śląskim

W samych Katowicach studiuje około 80 tys., osób, a w całej metropolii nawet 200 tys. Oprócz Uniwersytetu Ekonomicznego i Politechniki Śląskiej (czyli dwóch najlepiej rozwijających się szkół w regionie) studenci mogą wybierać spośród renomowanych publicznych uczelni o innych profilach: Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Muzycznej, Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Sztuk Pięknych oraz uczelni niepublicznych.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują śląskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Katowicach

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 


 

Komentarze (0)