Studia medyczne Bielsko- Biała

Studia medyczne Bielsko- Biała

Studia medyczne Bielsko- Biała

Największy wybór studiów

medycznych w Bielsku Białej

Odkryj kierunki medyczne i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Studia medyczne Bielsko- Biała | woj. śląskie

Studia medyczne w Bielsku-Białej to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 lat do 4 lat (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

zobacz, na jakich uczelniach w Bielsko Białej są Studia medyczne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI MEDYCZNE W BIELSKO BIAŁEJ

SORTOWANIE:

Niestety, nic nie znaleziono

KIERUNKI MEDYCZNE W BIELSKO BIAŁEJ

Rekrutacja i wymagania na studia medyczne w Bielsku- Białej

Przepustką do znalezienia się w gronie studentów jest pozytywne przebrnięcie przez konkurs świadectw. By studiować i utrzymać się na tych wymagających studiach, należy pochwalić się bardzo dobrymi wynikami z biologii i chemii.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia medyczne w Bielski-Białej?

Studia medyczne w Bielsku- Białej nie są tak obszerne jak studia medyczne w innych, większych ośrodkach akademickich w Polsce, ale nie oznacza to, że mają mniej znaczącą rangę. To studia, które wiążą się z powołaniem i poczuciem misji oraz głębokimi chęciami niesienia pomocy. Co za tym idzie, nie należą do najłatwiejszych a istotnym etapem są praktyki zawodowe, które dla niektórych mogą okazać się zbyt wymagające.

Studia medyczne w Bielsku- Białej realizowane są na Akademii Techniczno- Humanistycznej, w ramach Wydziału Nauk o Zdrowiu. W celu poszerzania wiedzy i rozwijania umiejętności, w 2007 roku powołano do życia Koło Naukowe Studentów Pielęgniarstwa i Ratownictwa Medycznego „Defibrylator”, organizujące konferencje naukowe, akcje informacyjne, akcje honorowego krwiodawstwa, czy akcje pozyskiwania potencjalnych dawców szpiku kostnego.

Czym powinien charakteryzować się kandydat na studia medyczne w Bielsku- Białej? Przede wszystkim wrażliwością na potrzeby innych ludzi, ale także opanowaniem, refleksem, umiejętnością podejmowania szybkich decyzji. Wszystkie cechy będą musiały zdać egzamin, a najważniejszymi miejscami ich zaliczenia będą szpitale, zakłady opieki zdrowotnej, pogotowie ratunkowe, domy opieki.

Studia medyczne w Bielsku- Białej to szeroki zakres wiedzy do opanowania. Opieka paliatywna, zdrowie publiczne, patologia, promocja zdrowia, anatomia, farmakologia, toksykologia to tylko część długiej listy przedmiotów do zaliczenia. Ale nauka musi być wymagająca, skoro będzie podstawą do ratowania życia i opieki nad pacjentem.

 

Praca po studiach medycznych w Bielsku- Białej

Niemal wszędzie na świecie wzrasta zapotrzebowanie na pielęgniarki i pielęgniarzy. Spowodowane jest to z jednej strony starzeniem się społeczeństwa, rosnącą liczbą pacjentów w wieku wymagającym stałej, fachowej opieki oraz pacjentów przewlekle chorych, a z drugiej strony wzrastającymi kompetencjami i poszerzaniem się ich zakresu odpowiedzialności.

Absolwenci kierunku Pielęgniarstwo mogą znaleźć zatrudnienie w publicznych i niepublicznych placówkach ochrony zdrowia, domach opieki, przedszkolach. Ratownicy medyczni najczęściej pracują w szpitalach- w zespołach wyjazdowych, czyli karetkach pogotowia, jakie wysyłane są do nagłych przypadków w celu ratowania życia lub zdrowia pacjenta.

Pracują także w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym, czy Górskim Pogotowiu Ratunkowym. Innymi miejscami, w których ratownicy medyczni mogą znaleźć zatrudnienie są prywatne firmy medyczne i firmy farmaceutyczne. Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych ratowników występuje także w służbach mundurowych; Straży Pożarnej, czy Straży Granicznej.

Absolwenci studiów medycznych mają możliwości zdobycia wykształcenia, choć nie zawsze jest to najłatwiejsze. Warto zadbać o dobrą znajomość języka obcego, gdyż poza granicami kraju specjaliści z zakresu pielęgniarstwa także są poszukiwani.

POZOSTAŁE UCZELNIE W BIELSKO BIAŁEJ NA KTÓRYCH SĄ STUDIA MEDYCZNE

WARTO TO WIEDZIEĆ

 


AKADEMIA TECHNICZNO- HUMANISTYCZNA W BIELSKU- BIAŁEJ STUDIA MEDYCZNE

Wydział Nauk o Zdrowiu:

  • Pielęgniarstwo;
  • Ratownictwo medyczne.

dowiedz się więcej 

 

 


TEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)