Studia medyczne Opole

Studia medyczne Opole

Studia medyczne Opole

Największy wybór studiów

medycznych w Opolu

Odkryj kierunki medyczne i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia medyczne Opole | woj. opolskie

Studia medyczne w Opolu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) lub od 5 do 6 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata, inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

zobacz, na jakich uczelniach w Opolu są Studia medyczne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI MEDYCZNE W OPOLU

SORTOWANIE:

Niestety, nic nie znaleziono

KIERUNKI MEDYCZNE W OPOLU

Rekrutacja i wymagania na studia medyczne

Żeby dostać się na studia medyczne w Opolu trzeba przejść przez proces rekrutacji. Nie jest on jednak szczególnie trudny lub odmienny od innych kierunków. Odkąd wprowadzono tzw. „nową maturę”, na wszystkie studia proces rekrutacji wygląda tak samo: liczą się wyniki z wybranych przedmiotów maturalnych. W przypadku medycyny są to przede wszystkim biologia i chemia, choć w zależności od uczelni rekruterzy liczą również na wysokie wyniki z fizyki i matematyki.

Warto zdawać sobie sprawę z tego, iż liczba potencjalnych studentów, chcących dostać się na studia medyczne wynosi od kilkunastu do kilkudziesięciu osób na miejsce. To oznacza, że na dostępne miejsca dostaną się wyłącznie ci z najlepszymi wynikami, oscylującymi w okolicach dziewięćdziesięciu procent z wybranych przez rekrutujące uczelnie przedmiotów.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Studia medyczne niestacjonarne w Opolu

Kierunki z obszaru nauk medycznych można studiować w Opolu w różnych uczelniach, a ich oferta obejmuje najpopularniejsze dziedziny, takie jak Kierunek lekarski, czy Pielęgniarstwo. Co ważne, każdy zainteresowany zdobywaniem wykształcenia w Opolu otrzyma możliwość podjęcia nauki w formie niestacjonarnej.

Bardzo często słyszy się dyskusje na temat różnic występujących pomiędzy studiami stacjonarnymi i niestacjonarnymi. Od razu należy zaznaczyć, że pod kątem merytorycznym żadne rozbieżności nie istnieją. Nauka prowadzić ma do osiągnięcia tych samych założeń i efektów, a także do profesjonalnego wykonywania określonych obowiązków zawodowych. Różnice występują natomiast w charakterze samej nauki.

Studia stacjonarne, nazywane także studiami dziennymi, polegają na odbywaniu zajęć od poniedziałku do piątku, od godzin porannych. Studia niestacjonarne natomiast można podzielić na wieczorowe i zaoczne. Studia wieczorowe, jak sama nazwa podpowiada, prowadzone są w godzinach popołudniowych, w tygodniu, a studia zaoczne przybierają formę zjazdów, organizowanych w weekendy.

Warto zaznaczyć, że w ofertach edukacyjnych znacznie częściej występują studia zaoczne i nierzadko wyłącznie one rozumiane są jako niestacjonarne. Niestacjonarne studia medyczne wymagają określone podejścia. Studenci muszą wykazywać się samodzielnością, ponieważ obszerny program nauczania ulega skondensowaniu, aby bez przeszkód zrealizować go w ciągu semestru, czy roku akademickiego. Ale nie oznacza to, że nauka jest trudniejsza czy bardziej skomplikowana. Wymaga po prostu lepszej organizacji pracy.

czytaj dalej studia medyczne niestacjonarne (zaoczne, wieczorowe) w Opolu

 

Jak wyglądają studia medyczne w Opolu?

Wybierając się na studia medyczne w Opolu musicie pamiętać, iż decydujecie się na wymagający i czasochłonny kierunek, jak również na zawód, związany ze stresem, olbrzymią odpowiedzialnością i ciągłą nauką. Najważniejsza w zawodzie lekarza jest jednak świadomość, że działanie w jakimkolwiek zawodzie medycznym bezpośrednio wpływa na zdrowie oraz życie ludzkie. Tutaj można ocalić istnienie, ale warto zdawać sobie sprawę, że ten medal ma dwie strony.

Właśnie dlatego studia medyczne uznawane są za jedne z najcięższych i najtrudniejszych na rynku uczelnianym, a żeby pracować na odpowiednio wysokim stanowisku, należy dodatkowo zdać egzaminy końcowe, jak również kontynuować naukę na dalszych specjalizacjach.

Te duże wymagania rynku i uczelni mają jednak dobre strony. Absolwenci medycyny są ludźmi powszechnie szanowanymi, a zarobki w medycynie gwałtownie wzrastają z roku na rok, w niektórych zawodach kilkakrotnie przekraczając kwotę uznawaną za „minimalną krajową”.

 

Praca po studiach medycznych

Studia medyczne w Opolu pozwalają na podjęcie pracy w bardzo szerokiej gamie zawodów lekarskich i około lekarskich. Dla przykładu, po skończonych studiach lub kursach medycznych można pracować jako lekarz, fizyk medyczny, diagnosta laboratoryjny, farmaceuta, fizjoterapeuta, dietetyk, logopeda, stomatolog, opiekun medyczny, pielęgniarka, ratownik medyczny, psychoterapeuta, ginekolog, sanitariusz czy elektroradiolog.

 

MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 


UNIWERSYTET OPOLSKI STUDIA MEDYCZNE

Jeśli chcecie studiować medycynę w Opolu, głównym wyborem z pewnością będzie uczelnia, która zapewni wam odpowiedni program nauczania, czyli Uniwersytet Opolski. Na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym otwarty jest kierunek Biotechnologii stosowanej. Drugim, wciąż relatywnie nowym kierunkiem, jest typowo medyczny kierunek Lekarski.

dowiedz się więcej>

 


PAŃSTWOWA MEDYCZNA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W OPOLU STUDIA MEDYCZNE

Kolejną uczelnią, która organizuje zajęcia z przedmiotów medycznych, jest Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu. Tutaj otwarte są takie kierunki, jak: Fizjoterapia, Kosmetologia, Pielęgniarstwo, Położnictwo oraz Dietetyka

dowiedz się więcej>

 

 

 

Komentarze (0)