Studia medyczne Olsztyn

Studia medyczne Olsztyn

Studia medyczne Olsztyn

Największy wybór studiów

medycznych w Olsztynie

Odkryj kierunki medyczne i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia medyczne Olsztyn | woj. warmińsko mazurskie

Ci, którzy wybierają się na medycynę, muszą pamiętać, że decydują się na żmudne i wymagające studia medyczne oraz późniejszy wybór zawodu, często wymagającego poświęcenia. A przede wszystkim brania odpowiedzialności za swoje czyny, które mogą skutkować uratowaniem człowiekowi życia, ale również jego śmiercią. W medycynie, jak w żadnym innym zawodzie, za wielką siłą idzie właśnie wielka odpowiedzialność. Jednak ci, którzy dostaną się na studia medyczne w Olsztynie i wytrwają, mają szansę na wybitną karierę naukową i zawodową, prestiż i szacunek społeczny oraz - często - niemałe zarobki.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W OLSZTYNIE SĄ STUDIA MEDYCZNE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI MEDYCZNE W OLSZTYNIE

SORTOWANIE:

Niestety, nic nie znaleziono

KIERUNKI MEDYCZNE W OLSZTYNIE

Rekrutacja i wymagania na studia medyczne

Rekrutacja na studia medyczne w Olsztynie przebiega obecnie podobnie do rekrutacji na jakikolwiek inny kierunek studiów. Odkąd wycofano egzaminy wstępne na uczelnie, rekruterzy muszą opierać się na ogólnopolskich wynikach maturalnych. Ci, którzy chcą mieć pewność, że dostaną się na studia medyczne, już na początku szkoły ponadgimnazjalnej powinni zainwestować czas w naukę chemii, biologii, fizyki i matematyki, bo właśnie te cztery przedmioty, choć w różnych konfiguracjach przeliczeń punktowych, decydują o przyjęciu na studia medyczne lub odrzuceniu danego kandydata.

Dodatkowo, liczba potencjalnych studentów na medycynę wynosi od kilkunastu do kilkudziesięciu osób na jedno miejsce na dany wydział, dlatego na medycynę dostaną się rzeczywiście tylko najlepsi z najlepszych, mogący pochwalić się punktacją z maturalnych przedmiotów na granicy dziewięćdziesięciu procent.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Studia medyczne niestacjonarne w Olsztynie

Studia medyczne w Olsztynie to zagadnienie, które z jednej strony wydaje się interesujące oraz szerokie, a z drugiej strony ograniczone przez fakt, iż niełatwo o dostępność w formule niestacjonarnej. Osoby planujące związać swoją przyszłość z naukami medycznymi nie będą miały kłopotu z odnalezieniem najlepszej dla siebie dyscypliny. Problem pojawi się wtedy, gdy postanowią uczyć się w trybie innym niż dzienny, ponieważ wybór kierunków realizowanych na studiach niestacjonarnych jest dość niewielki. Przeglądając oferty dydaktyczne należy zwrócić uwagę na kilka czynników. Po pierwsze, czy dany kierunek oferowany jest w formie niestacjonarnej. Po drugie, czy w takiej formie realizowany jest każdy stopień studiów. Po trzecie, czy forma niestacjonarna odnosi się zarówno do studiów wieczorowych, czy też wyłącznie do studiów zaocznych. Decydując się na kształcenie niestacjonarne jednego możemy być pewni – tego, iż będą to studia odpłatne. 

Praca po studiach medycznych

Studia medyczne w Olsztynie pozwalają na pracę w bardzo wielu zawodach, od tych najbardziej specjalistycznych, typu anestezjologia i intensywna terapia, chirurgia ogólna, medycyna sądowa, otorynolaryngologia, radiologia i diagnostyka obrazowa, diagnostyka laboratoryjna, okulistyka czy też psychiatria, aż po zawody wspomagające medycynę: opiekuna medycznego, protetyka słuchu, technika sterylizacji, technika usług kosmetycznych, higienistę stomatologicznego czy rejestratora medycznego.

POZOSTAŁE UCZELNIE W OLSZTYNIE NA KTÓRYCH SĄ STUDIA MEDYCZNE

WARTO TO WIEDZIEĆ

Główną uczelnią olsztyńską, na której można studiować medycynę jest Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie. Datuje się go na 1999 rok, kiedy zostały połączone trzy istniejące wówczas w Olsztynie uczeLnie wyższe: Akademia Rolniczo-Techniczna, Wyższa Szkoła Pedagogiczna i Warmiński Instytut Teologiczny. Medycynę na Uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim można studiować przede wszystkim na Wydziale Nauk Medycznych. Są tam otwarte kierunki: Lekarski, Lekarski w języku angielskim, Dietetyka, Ratownictwo medyczne oraz Pielęgniarstwo. Ci, którzy chcieliby studiować kierunki medyczne, mogą również być zainteresowani ofertą Wydziału Biologii i Biotechnologii, gdzie można uczyć się na Biotechnologi i Mikrobiologii. Ciekawie przedstawia się także propozycja studiów na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej. Tutaj studia medyczne związane są z kierunkami: Chirurgia i rentgenologia, Choroby wewnętrzne oraz Farmakologia i toksykologia.

Kolejną uczelnią medyczną jest Szkoła Policealna w Olsztynie im. prof. Zbigniewa Religi. Jest to placówka o profilu medyczno - społecznym. Wcześniej znana była jako Państwowa Szkoła Pielęgniarstwa, Zespół Szkół Medycznych, Medyczne Studium Zawodowe oraz Centrum Kształcenia Kadr Medycznych i Społecznych. Obecnie można tutaj kształcić się w zawodach: Technika usług kosmetycznych, Terapeuty zajęciowego, Technika farmaceutycznego, Technika elektroradiologa, Protetyka słuchu, Terapeuty zajęciowego, Opiekuna medycznego oraz Technika sterylizacji medycznej.

W Olsztynie znajduje się także Studium Pracowników Medycznych i Społecznych, gdzie wykładowcy szkolą do zawodów: Asystenta osoby niepełnosprawnej, Asystentki stomatologicznej, Higienistki stomatologicznej, Opiekuna medycznego, Opiekuna osoby starszej, Opiekuna w domu pomocy społecznej, Opiekunki dziecięcej, Opiekunki środowiskowej, Ortoptystki, Protetyka słuchu, Technika administracji w specjalizacji: rejestratorki medycznej, Technika elektroradiologa, Technika dentystycznego, Technika farmaceutycznego, Technika masażysty, Technika optyka, Technika rachunkowości w specjalizacji: obsługa podmiotów medycznych, Technika sterylizacji medycznej oraz Technika usług kosmetycznych.

Kolejną uczelnią jest Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, na której kształcą się studenci na kierunkach: Fizjoterapia, Kosmetologia oraz Zdrowie publiczne.

Natomiast Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie, z odziałem w Olsztynie pozwala na studia medyczne w specjalnościach: Pedagogika, Pedagogika specjalna, Praca socjalna i Logopedia

 

Komentarze (0)