Studia medyczne Szczecin

Studia medyczne Szczecin

Studia medyczne Szczecin

Największy wybór studiów

medycznych w Szczecinie

Odkryj kierunki medyczne i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia medyczne Szczecin | woj. zachodniopomorskie

Chcąc studiować medycynę warto pamiętać, iż decydujecie się na wymagający i czasochłonny kierunek, jak również na zawód, związany ze stresem, olbrzymią odpowiedzialnością i ciągłą nauką. Najważniejsza w zawodzie lekarza jest jednak świadomość, że działanie w jakimkolwiek zawodzie medycznym bezpośrednio wpływa na zdrowie oraz życie ludzkie. Tutaj można ocalić istnienie, ale warto zdawać sobie sprawę, że ten medal ma dwie strony.

Właśnie dlatego medycyna uważana jest za jeden z najcięższych i najtrudniejszych kierunków na rynku uczelnianym. Dodatkowo, żeby po studiach medycznych w Szczecinie pracować na odpowiednio wysokim stanowisku, należy zdać egzaminy końcowe, jak również kontynuować naukę na dalszych specjalizacjach. Te duże wymagania rynku i uczelni mają jednak dobre strony.

Absolwenci studiów medycznych w Szczecinie są ludźmi powszechnie szanowanymi, a zarobki w medycynie gwałtownie wzrastają z roku na rok, w niektórych zawodach kilkakrotnie przekraczając kwotę uznawaną za „minimalną krajową”.

KIERUNKI MEDYCZNE W SZCZECINIE

Rozwiń

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W SZCZECINIE SĄ STUDIA MEDYCZNE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Rekrutacja na studia medyczne

Żeby dostać się na medycynę trzeba przejść przez proces rekrutacji. Nie jest on jednak szczególnie trudny lub odmienny od innych kierunków. Odkąd wprowadzono tzw. „nową maturę” proces rekrutacji na wszystkie studia wygląda tak samo: liczą się wyniki z wybranych przedmiotów maturalnych. 

Studia medyczne w Szczecinie nie odbiegają od tego schematu. W przypadku medycyny są to przede wszystkim biologia i chemia, choć w zależności od uczelni rekrutujący liczą również na wysokie wyniki z fizyki i matematyki. Warto zdawać sobie sprawę z tego, iż liczba potencjalnych studentów, chcących dostać się na medycynę wynosi od kilkunastu do kilkudziesięciu osób na miejsce. To oznacza, że na dostępne miejsca dostaną się wyłącznie ci z najlepszymi wynikami, oscylującymi w okolicach dziewięćdziesięciu procent z wybranych przez rekrutujące uczelnie przedmiotów.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Praca po studiach medycznych

Ukończone studia medyczne w Szczecinie dają możliwość podjęcia pracy w bardzo szerokiej gamie zawodów lekarskich i około lekarskich. Dla przykładu, po skończonych studiach lub kursach medycznych można pracować jako lekarz, fizyk medyczny, diagnosta laboratoryjny, farmaceuta, fizjoterapeuta, dietetyk, logopeda, stomatolog, opiekun medyczny, pielęgniarka, ratownik medyczny, psychoterapeuta, ginekolog, sanitariusz czy elektroradiolog.

STUDIA MEDYCZNE W SZCZECINIE - PODYPLOMOWE

WARTO TO WIEDZIEĆ

 

POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY - STUDIA MEDYCZNE

Największą uczelnią, która daje szansę studiowania medycyny jest Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie. Uczelnia dzieli swoje studia medyczne na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz na wydziały. Są to:

  • Wydział Lekarski (z kierunkiem Lekarskim - studia stacjonarne i niestacjonarne oraz Analityką medyczną – studia tylko stacjonarne)
  • Wydział Lekarsko-Stomatologiczny (z kierunkiem Lekarsko – Dentystycznym - studia stacjonarne i niestacjonarne)
  • Wydział Nauk o Zdrowiu (podzielony na studia I i II stopnia. Studia I stopnia to: Pielęgniarstwo – stacjonarne, Położnictwo - stacjonarne i niestacjonarne, Kosmetologia - stacjonarne i niestacjonarne, Ratownictwo medyczne – stacjonarne, Zdrowie publiczne specjalność: Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna - studia stacjonarne i niestacjonarne oraz Pielęgniarstwo - studia niestacjonarne uzupełniające tzw. pomostowe. Studia II stopnia można kontynuować stacjonarnie i niestacjonarnie na kierunku Pielęgniarstwo)

dowiedz się więcej

 


UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI - STUDIA MEDYCZNE

Na studia medyczne można również uczęszczać na Uniwersytet Szczeciński. Na Wydziale Biologii odbywają się zajęcia z Genetyki i biologii eksperymentalnej, Biotechnologii oraz Biologicznych podstawy kryminalistyki. Dodatkowo, na Wydziale Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia otwarte są kierunki: Pierwsza pomoc przedlekarska, Problemy medyczne i społeczne osób niepełnosprawnych, Żywienie człowieka, Żywienie i dietetyka osób starszych oraz Promocja zdrowia i higiena populacji kobiet i dzieci.

dowiedz się więcej

 


ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY - STUDIA MEDYCZNE

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie posiada dwa wydziały około-medyczne. Pierwszym z nich jest Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, gdzie można studiować na dwóch, interdyscyplinarnych kierunkach: Bioinformatyce oraz Biotechnologii. Drugim wydziałem jest Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, gdzie otwarto dosyć ciekawy kierunek, jakim jest Medycyna roślin.

dowiedz się więcej

 


WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJI I TERAPII - STUDIA MEDYCZNE

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii prowadzi zajęcia z Fizjoterapii i Higieny dentystycznej oraz organizuje podyplomowe studia medyczne na kierunkach: Gimnastyka korekcyjna i kompensacyjna, Menadżer w placówkach medycznych, Psychofizjoterapia w opiece paliatywnej i chorobach przewlekłych, Masaż w rehabilitacji i odnowie biologicznej (studia dwusemestralne), Masaż w rehabilitacji i odnowie biologicznej (studia trzysemestralne), Psychologia zdrowia i rehabilitacji oraz Opieka geriatryczna z elementami fizjoterapii.

 


WYŻSZA SZKOŁA ZDROWIA, URODY I EDUKACJI - STUDIA MEDYCZNE

Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Szczecinie otworzyła zajęcia z Kosmetologii oraz Dietetyki.

 

Na koniec warto wspomnieć, że Collegium Medyczne Medica, Medyczna Szkoła Policealna, Liceum Medyczno-Kosmetyczne oferuje kursy zawodowe w temacie: Asystent osoby niepełnosprawnej, Asystentka stomatologiczna, Biomasażysta z odnową biologiczną, Farmakoterapia chorób jamy ustnej, gardła, krtani, nosa i ucha, Fizjoterapia i podologia stóp – diagnostyka i rehabilitacja, Higienistka stomatologiczna, Kinezjotaping - kurs plastrowania dynamicznego, a także kursy doskonalące dla Ratowników medycznych i Masażystów. Działają też szkolenia: Opieka farmaceutyczna – geriatria, Opiekun medyczny, Opiekun osoby starszej, Opiekun w domu pomocy społecznej, Opiekunka dziecięca, Opiekunka środowiskowa, Optyk – mechanik, Ortoptystka, Dietetyk, Pediatryczna pierwsza pomoc przedmedyczna, Profesjonalna asysta w endodoncji (specjalistyczne szkolenie dla asystentek stomatologicznych), Profesjonalna asysta w implantologii (specjalistyczne szkolenie dla asystentek stomatologicznych), Profesjonalna asysta w ortodoncji (specjalistyczne szkolenie dla asystentek stomatologicznych), Profilaktyka oraz leczenie nadwagi i otyłości, Rejestratorka medyczna, Technik dentystyczny, Technik farmaceutyczny, Technik optyk, Technik ortopeda oraz Technik sterylizacji medycznej.

 TEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)