Filologia angielska studia II stopnia - Gdańsk

Studia I stopnia w Gdańsku

filologia angielska

Odkryj filologię angielską w Gdańsku i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

30.12.2021

Filologia angielska studia II stopnia Gdańsk | woj. pomorskie

Studia na kierunku filologia angielska w Trójmieście to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku filologia angielska w Gdańsku | Gdyni | Sopocie
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Uniwersytecie Gdańskim w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Filologia angielska studia II stopnia - Gdańsk

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest kierunek filologia angielska

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Filologia angielska stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku filologia angielska

Uczelnie, gdzie filologia angielska jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku

Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku

Filologia stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku filologia

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek filologia angielska w Gdańsku?

Jeśli marzą Ci się studia filologiczne w Gdańsku na kierunku filologia angielska, musisz spełnić określone wymagania rekrutacyjne. Uczelnie uwzględniają ocenę na dyplomie oraz średnią ocen uzyskaną w trakcie całego kształcenia na studiach licencjackich bądź magisterskich.

Na kandydatów czeka również test pisemny z języka angielskiego na poziomie C1/C2. Kandydaci na specjalizację nauczycielską muszą ukończyć pierwszy stopień filologii angielskiej.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Filologia angielska w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FILOLOGIA ANGIELSKA?

Znajomość języków obcych jest niezwykle ważna zwłaszcza w świecie, który dąży do współpracy międzynarodowej na wielu płaszczyznach. Drugi stopień filologii angielskiej przeznaczony jest dla absolwentów, którzy mają tytuł licencjata, inżyniera, magistra. Studia filologiczne są doskonałą okazją do poszerzenia swoich kompetencji językowych, a także rozwinięcia zainteresowań literackich i kulturowych.

Kandydaci na studia językowe muszą wykazywać się komunikatywnością i otwartością. Ciekawość świata i innych kultur są tutaj niezwykle ważne. Musisz mieć predyspozycje językowe, a poziom Twojego angielskiego powinien lawirować między C1 a C2. Studia drugiego stopnia uzupełniają zdobytą już wiedzę, nie ma tu miejsca na podstawowe frazesy i naukę gramatyki dla początkujących.

 

1. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku filologia angielska możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku filologia angielska w Trójmieście realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata. 

Uczelnie w Trójmieście umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne.

 

2. Program studiów i przedmioty

Filologia angielska jest jedną z najpopularniejszych w przypadku studiów filologicznych. Absolwenci pierwszego i drugiego stopnia kształcenia bardzo chętnie wybierają edukację językoznawczą i literaturoznawczą. Uczelnie w Gdańsku dbają o wysoki poziom realizowanych zajęć, a ustalany program kształcenia konsultowany jest z wysoko wyspecjalizowaną kadrą akademicką. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak:

 • współczesna literatura anglojęzyczna
 • komunikacja interpersonalna
 • lingwistyka kognitywna
 • metodyka nauczania języka angielskiego
 • tłumaczenia techniczne
 • teoria przekładu

 

Studenci uczęszczają na przedmioty obowiązkowe, ale również specjalizacyjne, dzięki którym wykształcają bądź precyzują zdolności dydaktyczne i translatorskie. Wiedza i umiejętności zdobywane w trakcie całego procesu kształcenia dają bardzo wiele możliwości osobistego i zawodowego rozwoju.

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku filologia angielska w Trójmieście, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia w Gdańsku na kierunku filologia angielska możesz realizować w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia. Studia drugiego stopnia trwają dwa lata, czyli cztery semestry, i kończą się egzaminem magisterskim. Tytuł magistra poszerza możliwości zawodowe, a także potwierdza zdobycie dodatkowych kompetencji.

Filologia angielska w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU FILOLOGIA ANGIELSKA?

Miejsce zatrudnienia absolwentów filologii angielskiej niejednokrotnie uwarunkowane jest ukończoną specjalnością. Z pewnością znajdziesz pracę w:

 • wydawnictwach
 • agencjach tłumaczeniowych
 • instytucjach Unii Europejskiej
 • instytucjach kultury
 • organizacjach międzynarodowych
 • mediach
 • szkołach publicznych
 • szkołach społecznych
 • szkołach językowych i dwujęzykowych

 

Absolwenci lawirują między branżą wydawniczą i tłumaczeniową a dydaktyką i pracą badawczą. Przetwarzanie języka naturalnego umożliwi Ci pracę w firmach i korporacjach, które zajmują się tworzeniem i wprowadzaniem nowych technologii, wykorzystujących język naturalny. Chodzi oczywiście o aplikacje telefoniczne, inteligentne domy, komunikatory różnego typu. Język angielski będzie również niezwykle istotny w pracy nad sztuczną inteligencją.

Gdzie studiować na kierunku filologia angielska (studia II stopnia) w Trójmieście?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek filologia angielska (studia II stopnia) w Trójmieście:

czytaj dalej uczelnie w Trójmieście

Uczelnie w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - kierunek filologia angielska:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku niestacjonarne, stacjonarne studia II stopnia więcej
Uniwersytet Gdański (Wydział Filologiczny UG) stacjonarne, niestacjonarne studia II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku filologia angielska w Gdańsku | gdyni | sopocie

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Kierunki filologiczne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

iberystyka
Rozwiń

Komentarze (0)