Farmacja studia jednolite magisterskie - Bydgoszcz

Farmacja studia jednolite magisterskie - Bydgoszcz

Farmacja studia jednolite magisterskie - Bydgoszcz

Studia jednolite w Bydgoszczy

farmacja

Odkryj farmację w Bydgoszczy i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Farmacja studia jednolite magisterskie Bydgoszcz 2021 | woj. kujawsko-pomorskie

Studia na kierunku farmacja w Bydgoszczy to studia jednolite magisterskiektórych program kształcenia trwa 5,5 roku (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Farmacja studia jednolite magisterskie - Bydgoszcz

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest kierunek farmacja

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Farmacja stopień: (Jednolite), czas trwania: 5,5 roku
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek farmacja w Bydgoszczy?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku farmacja najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • fizyka i astronomia
 • matematyka

 

Rekrutacja na studia medyczne jest rozbudowana. Uczelnie w Bydgoszczy wybierają najlepszych kandydatów, którzy staną się medyczną elitą i będą służyć swoją wiedzą i umiejętnościami zarówno chorym, jak i zdrowym. Obowiązkowo musisz zdawać biologię lub chemię na poziomie rozszerzonym oraz dodatkowy przedmiot na poziomie rozszerzonym, to znaczy biologię, chemię, matematykę, fizykę, fizykę i astronomię. Pamiętaj, że przedmiot obowiązkowy nie może być taki sam, jak przedmiot dodatkowy.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 02.06.2021
do 18.08.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 02.06.2021
do 17.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 02.06.2021
do 09.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 02.06.2021
do 09.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Czas trwania studiów na kierunku farmacja na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
5,5 roku
(magister farmacji)
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek farmacja na poszczególnych uczelniach

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku farmacja na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
140
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek farmacja na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
90,2
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
40
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie studiować na kierunku farmacja (studia jednolite) w Bydgoszczy?

Uczelnie na których można studiować kierunek farmacja (studia jednolite) w Bydgoszczy

 • Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

 

Kierunki medyczne w Bydgoszczy

Rozwiń

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FARMACJA?

Farmacja to idealna propozycja dla osób, które nie myślą stricte o karierze lekarskiej, ale wiążą swoją przyszłość z naukami medycznymi. Jest to kierunek dla pasjonatów chemii i biologii, a program kształcenia w dużej mierze skonstruowany jest z tych właśnie przedmiotów, dlatego Twój poziom wiedzy musi być naprawdę wysoki.

Na studiach medycznych odnajdują się przede wszystkim pasjonaci, których życiową misją staje się ratowanie życia i zdrowia. Farmacja to kierunek, który wymaga od kandydatów komunikatywności i umiejętności pracy w zespole, zwłaszcza że w życiu zawodowym będziesz pracował/a z lekarzami i diagnostami laboratoryjnymi. Musisz wykazywać się poczuciem odpowiedzialności, zorganizowaniem, odpornością na stres, a także racjonalnością myślenia nawet w sytuacjach kryzysowych.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku farmacja możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia jednolite magisterskie

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku farmacja w Bydgoszczy realizowane są w ramach jednolitych studiów magisterskich. Studia jednolite magisterskie trwają pięć i pół roku.

Uczelnie w Bydgoszczy umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Program studiów i przedmioty

Farmacja to kierunek, który skonstruowany jest z nauk medycznych, biologicznych i chemicznych. Studia medyczne w tym zakresie są niezwykle trudne i zajmujące. Studenci zgłębiają najważniejsze przedmioty, które odgrywają kluczową rolę w zawodzie farmaceuty oraz w przypadku kierowania apteką. Kompleksowo opracowany program kształcenia wypełniony jest takimi przedmiotami jak:

 • chemia ogólna i nieorganiczna,
 • chemia analityczna,
 • farmakologia z farmakodynamiką,
 • biotechnologia farmaceutyczna,
 • leki pochodzenia naturalnego,
 • technologia postaci leku,
 • farmakoekonomika.

Studenci odbywają wielogodzinne praktyki zawodowe między innymi w aptece ogólnodostępnej bądź aptece szpitalnej i przemyśle farmaceutycznym. Zajęcia odbywają się w nowoczesnym budynku, którego sale dydaktyczne wyposażone są w najnowszy sprzęt badawczy.

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku farmacja w Bydgoszczy trwają 5,5 roku (studia jednolite).

Kierunek farmacja w Bydgoszczy realizowany jest w trakcie jednolitych studiów magisterskich, które trwają jedenaście semestrów, czyli pięć i pół roku. Kształcenie w tym zakresie kończy się tytułem magistra. Następnie absolwenci mogą podjąć dalszą edukację w ramach specjalizacji podyplomowych bądź studiów doktoranckich.

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU FARMACJA?

Powszechnie miejsce pracy farmaceuty utożsamiane jest z apteką. Absolwenci studiów medycznych mają jednak wiele możliwości zatrudnienia, a zarazem najmniejszy problem ze znalezieniem pracy. Kierunek farmacja w Bydgoszczy umożliwi Ci pracę w:

 • hurtowniach farmaceutycznych,
 • laboratoriach,
 • instytutach naukowo-badawczych,
 • aptekach.

Absolwenci zajmują się prowadzeniem badań klinicznych bądź pracują jako przedstawiciele koncernów i prezentują najnowsze leki w gronie lekarzy. Mogą także rozwijać zainteresowania i wzbogacać wiedzę w zakresie analityki farmaceutycznej, farmacji aptecznej, farmacji klinicznej czy szpitalnej. Studia medyczne pozwalają podjąć pracę w przemyśle, szpitalu i strukturach ochrony zdrowia, a także w PR i marketingu, który jest związany z rynkiem medycznym.

Komentarze (0)