Studia podyplomowe Kraków

Studia podyplomowe Kraków

Studia podyplomowe Kraków

Największy wybór studiów

podyplomowych w Krakowie

Odkryj ponad kierunki podyplomowe i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia podyplomowe Kraków | woj. małopolskie

Studia podyplomowe w Krakowie zazwyczaj trwają 2 semestry, czyli 1 rok akademicki. Zdarza się jednak, że studia podyplomowe trwają dłużej.

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych.

 

STRUDIA PODYPLOMOWE - KIERUNKI W KRAKOWIE

Uczelnia
Grupa kierunków
TrybStudia podyplomowe Typ Tryb
Acca po polsku - zarządzanie finansami i rachunkowość w środowisku międzynarodowym podyplomowe online
Acca strategic professional podyplomowe online
Acca-uek: rachunkowość finansowa podyplomowe zjazdy
Administracja medyczna podyplomowe zjazdy
Administracja publiczna podyplomowe zjazdy, online
Administracja samorządowa podyplomowe zjazdy
Administrowanie w systemie ochrony zdrowia podyplomowe zjazdy
Aerologia górnicza podyplomowe zjazdy
Akademia architekta wnętrz podyplomowe zjazdy
Akademia firm rodzinnych nowej generacji podyplomowe zjazdy, online
Akademia lean management podyplomowe zjazdy
Akademia menedżera podyplomowe zjazdy
Akademia menedżera (studia menedżerskie) podyplomowe zjazdy
Akademia menedżera sprzedaży podyplomowe zjazdy
Akademia profesjonalnego coachingu podyplomowe zjazdy, online
Akademia profesjonalnego mediatora - mediacje sądowe i pozasądowe podyplomowe online
Analityk finansowy cfa podyplomowe zjazdy
Analityka biznesowa podyplomowe zjazdy
Analiza biznesowa podyplomowe zjazdy
Analiza danych - data science podyplomowe zjazdy
Analiza danych na rynkach finansowych z pakietem r podyplomowe zjazdy
Archikultura - edukator architektoniczny podyplomowe zjazdy
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją podyplomowe zjazdy
Audyt wewnętrzny podyplomowe zjazdy
Audyting i certyfikacja energetyczna budynków podyplomowe zjazdy
Badania i analiza architektury historycznej podyplomowe zjazdy
Badania kliniczne produktów leczniczych podyplomowe zjazdy
Bankowość i finanse cyfrowe podyplomowe zjazdy
Bankowość: europejski certyfikat bankowca podyplomowe zjazdy
Bezpieczeństwo i higiena pracy podyplomowe zjazdy
Bezpieczeństwo i higiena pracy – metodyka szkoleń podyplomowe zjazdy
Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe podyplomowe zjazdy
Bezpieczeństwo informacji i danych osobowych w administracji i biznesie podyplomowe zjazdy
Bezpieczeństwo suplementów diety oraz żywności wzbogaconej i specjalnego przeznaczenia podyplomowe zjazdy
Bibliotekoznawstwo - studia kwalifikacyjne podyplomowe online
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa podyplomowe zjazdy
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa z modułem nauczycielskim podyplomowe zjazdy
Bim - modelowanie i zarządzanie informacją o obiektach, infrastrukturze i procesach budowlanych podyplomowe zjazdy
Bim - technologie cyfrowe w architekturze i budownictwie podyplomowe zjazdy
Biologia molekularna podyplomowe zjazdy
Biologia sądowa podyplomowe zjazdy
Biomateriały - materiały dla medycyny podyplomowe zjazdy
Biomonitoring procesu biologicznego oczyszczania ścieków i odpadów komunalnych podyplomowe zjazdy
Biznes i zarządzanie (doskonalące) podyplomowe zjazdy
Biznes i zarządzanie (kwalifikacyjne) podyplomowe zjazdy
Budowa i eksploatacja pojazdów szynowych podyplomowe zjazdy
Budowa i utrzymanie aplikacji no-code podyplomowe zjazdy
Budowa systemów business intelligence w środowisku microsoft podyplomowe zjazdy
Budowanie wizerunku pracodawcy (employer branding) podyplomowe zjazdy
Budownictwo i bezpieczeństwo tunelowe podyplomowe zjazdy
Business development - coaching, konsulting, mentoring podyplomowe online
Business english (język angielski w biznesie) podyplomowe zjazdy
Charakterystyka energetyczna budynków podyplomowe zjazdy
Chemia analityczna w przemyśle i ochronie środowiska podyplomowe zjazdy
Chemia konserwatorska podyplomowe zjazdy
Chemia z elementami ochrony środowiska podyplomowe zjazdy
Cima-uek: rachunkowość menedżerska podyplomowe zjazdy
Cloud and devops academy podyplomowe zjazdy
Cloud computing podyplomowe online
Coaching podyplomowe zjazdy
Coaching z elementami psychologii podyplomowe zjazdy
Controlling i audit w przedsiębiorstwie podyplomowe online
Cyberbezpieczeństwo i zarządzanie bezpieczeństwem informacji podyplomowe zjazdy
Cyberbezpieczeństwo w praktyce podyplomowe zjazdy
Cyfrowy tłumacz - nowe technologie w przekładzie podyplomowe online
Data scientist - big data i systemy zaawansowanej analizy danych podyplomowe online
Dietetyka podyplomowe zjazdy
Digital marketing podyplomowe zjazdy
Doradca do spraw ochrony środowiska podyplomowe zjazdy
Doradca podatkowy podyplomowe zjazdy, online
Doradztwo podatkowe podyplomowe zjazdy
Doradztwo zawodowe i personalne z elementami coachingu - studia kwalifikacyjne podyplomowe zjazdy, online
Duszpasterstwo rodzin podyplomowe zjazdy
Dyplomacja kulturalna podyplomowe zjazdy
Dyplomowany enolog - technologia winiarska i miodosytniczna podyplomowe zjazdy
E-nauczyciel podyplomowe zjazdy
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) podyplomowe zjazdy
Edukacja medialna podyplomowe zjazdy
Edukacja plastyczna podyplomowe zjazdy
Edukacja przez sztukę w przedszkolu i szkole podstawowej podyplomowe zjazdy
Edytorstwo podyplomowe zjazdy
Ekspertyza wypadku drogowego podyplomowe zjazdy
Eksploatacja i zarządzanie systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi podyplomowe zjazdy
Energetyka cieplna podyplomowe zjazdy
Etyka (dla nauczycieli) podyplomowe zjazdy
Etyka i filozofia dla nauczycieli - studia kwalifikacyjne podyplomowe online
Executive master of business administration podyplomowe zjazdy
Facility management - zarządzanie inteligentnym budynkiem podyplomowe zjazdy
Farmacja przemysłowa podyplomowe zjazdy
Fizyka z elementami informatyki podyplomowe zjazdy
Florystyka podyplomowe zjazdy
Fotografia współczesna podyplomowe zjazdy
Frontend developer z angular - programowanie nowoczesnych aplikacji webowych podyplomowe zjazdy
Geofizyka stosowana podyplomowe zjazdy
Geologia górnicza podyplomowe zjazdy
Geotermia podyplomowe zjazdy
Geozagrożenia podyplomowe zjazdy
Gospodarowanie środkami europejskimi podyplomowe zjazdy
Górnictwo odkrywkowe podyplomowe zjazdy
Górnictwo podziemne podyplomowe zjazdy
Grafika komputerowa i multimedia podyplomowe online
Grafika komputerowa i podstawy technik poligraficznych podyplomowe zjazdy
Grafika reklamowa - studia podplomowe podyplomowe zjazdy
Handel zagraniczny podyplomowe zjazdy
Historia podyplomowe zjazdy
Historia i wiedza o społeczeństwie podyplomowe zjazdy
Informatyka - projektowanie, programowanie i eksploatacja systemów podyplomowe zjazdy
Informatyka i zarządzanie-menedżer bezpieczeństwa informacji - inspektor ochrony danych osobowych – poziom zaawansowany [mbi – iodo] podyplomowe zjazdy
Informatyka w szkole podyplomowe zjazdy
Inspektor ochrony danych podyplomowe zjazdy
Integrowana produkcja rolnicza podyplomowe zjazdy
Intercultural management in asia-pacific podyplomowe zjazdy
Inżynieria gazownicza - sieci i instalacje gazowe, wodne i kanalizacyjne podyplomowe zjazdy
Inżynieria jakości oprogramowania podyplomowe zjazdy
Inżynieria oprogramowania podyplomowe zjazdy
Inżynieria ruchu drogowego podyplomowe zjazdy
Java web developer podyplomowe zjazdy
Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej - studia kwalifikacyjne podyplomowe zjazdy, online
Kadry i płace w praktyce podyplomowe zjazdy
Kobieta holistycznie - wellbeing i samorealizacja podyplomowe zjazdy
Konserwacja zabytków architektury i urbanistyki podyplomowe zjazdy
Kontrola zarządcza w organizacjach publicznych podyplomowe zjazdy
Koordynator bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w budownictwie podyplomowe zjazdy
Koordynator bim - nowoczesne projektowanie i realizacja inwestycji podyplomowe zjazdy
Kosmetologia - medycyna estetyczna dla lekarzy podyplomowe zjazdy
Kosmetologia medyczna podyplomowe zjazdy
Kryminalistyka i psychologia kryminalistyczna podyplomowe zjazdy
Kształtowanie krajobrazu i wizerunku miast i obszarów koncentracji osadniczej podyplomowe zjazdy
Kwalifikacyjne pedagogiczne studia podyplomowe zjazdy, online
Lean management oraz lean office podyplomowe zjazdy
Lider przemysłu 4.0 podyplomowe zjazdy
Logistyka i spedycja dla nauczycieli - studia kwalifikacyjne podyplomowe zjazdy, online
Logopedia - studia kwalifikacyjne podyplomowe zjazdy
Logopedia - studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnych podyplomowe zjazdy
Logopedia podyplomowe zjazdy
Malarstwo podyplomowe zjazdy
Manager industry 4.0 podyplomowe zjazdy
Manager projektów ai podyplomowe zjazdy
Manager projektów it podyplomowe online
Marketing i kreatywna reklama podyplomowe zjazdy
Marketing internetowy podyplomowe zjazdy
Master of business administration podyplomowe zjazdy, online
Matematyka podyplomowe online
Matematyka z elementami informatyki podyplomowe zjazdy
Mba - zarządzanie w ochronie zdrowia podyplomowe zjazdy
Mba w ochronie zdrowia podyplomowe zjazdy, online
Mba w ochronie zdrowia dla pielęgniarek i położnych podyplomowe online
Mediacja i inne metody alternatywnego rozwiązywania sporów podyplomowe zjazdy
Menadżer ds. zakupów – procurement leader podyplomowe zjazdy
Menadżer ds. zarządzania jakością i ryzykiem podyplomowe zjazdy
Menedżer jakości podyplomowe zjazdy, online
Menedżer jakości i bezpieczeństwa żywności podyplomowe zjazdy
Menedżer logistyki podyplomowe zjazdy, online
Menedżer nadzoru korporacyjnego podyplomowe zjazdy
Menedżer produktów żywnościowych podyplomowe zjazdy
Menedżer sportu podyplomowe zjazdy
Menedżerskie studia - poziom mba podyplomowe zjazdy
Metodologia badań nauk o bezpieczeństwie podyplomowe zjazdy
Metody i techniki zarządzania procesowego podyplomowe zjazdy
Metody statystycznej analizy danych podyplomowe zjazdy
Metody wytwarzania oprogramowania podyplomowe zjazdy
Metodyka i metodologia pracy socjalnej podyplomowe zjazdy
Miejski transport zbiorowy - zarządzanie, organizacja, nowoczesne technologie i informatyczne wspomaganie podyplomowe zjazdy
Międzynarodowy obrót towarowy - specjalność agent celny podyplomowe zjazdy
Międzynarodowy/europejski inżynier spawalnik iwe podyplomowe zjazdy
Mistrzostwo informatyczne dla nauczycieli szkół ogólnokształcących i technicznych podyplomowe zjazdy
Nauczanie języka obcego w dobie nowych technologii i gospodarki rynkowej podyplomowe online
Nauczanie języka polskiego jako obcego podyplomowe zjazdy
Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego podyplomowe zjazdy
Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego w szkole podyplomowe online
Neurologopedia podyplomowe zjazdy
Neurologopedia z elementami tyflologopedii podyplomowe zjazdy
Nowe metody inżynierii naftowej i gazowniczej podyplomowe zjazdy
Nowoczesna grafika komputerowa dla nie-informatyków podyplomowe zjazdy
Nowoczesne sieci teleinformatyczne podyplomowe zjazdy
Nowoczesne technologie bezwykopowej budowy rurociągów podyplomowe zjazdy
Ochrona danych osobowych - inspektor ochrony danych podyplomowe zjazdy
Ochrona danych osobowych w administracji i biznesie - inspektor ochrony danych podyplomowe zjazdy, online
Ochrona danych osobowych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (rodo) podyplomowe zjazdy
Ochrona małoletnich i osób prawnie z nimi zrównanych w prawie kanonicznym podyplomowe zjazdy
Odnawialne zasoby i źródła energii podyplomowe zjazdy
Odnawialne źródła energii w gospodarce niskoemisyjnej podyplomowe zjazdy
Opiekun zwierząt w ogrodach zoologicznych podyplomowe zjazdy
Organizacja i zarządzanie oświatą podyplomowe zjazdy
Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej podyplomowe zjazdy
Organizacja i zarządzanie w oświacie podyplomowe zjazdy
Organizacja ochrony porządku publicznego - funkcjonowanie straży miejskich i gminnych podyplomowe zjazdy
Osoba wykwalifikowana w kontroli jakości produktu leczniczego i wyrobu medycznego podyplomowe zjazdy
Pedagogika specjalna: „edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną -studia kwalifikacyjne” (dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej) podyplomowe zjazdy
Pedagogika specjalna: „edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną- studia kwalifikacyjne” (dla nauczycieli nieposiadających kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalnej) podyplomowe zjazdy
Pedagogika specjalna: „wczesne wspomaganie rozwoju dziecka -studia kwalifikacyjne” (dla nauczycieli nieposiadających kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalnej) podyplomowe online
Pedagogika specjalna: „wczesne wspomaganie rozwoju dziecka -studia kwalifikacyjne” (dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej) podyplomowe zjazdy
Pełnomocnik ds. cyberbezpieczeństwa podyplomowe zjazdy
Planowanie przestrzenne podyplomowe zjazdy
Podologia podyplomowe zjazdy
Podstawy analityki danych w biznesie podyplomowe zjazdy
Podyplomowe studia na wydziale instrumentalnym podyplomowe zjazdy
Podyplomowe studia pedagogiczne podyplomowe zjazdy
Polsko-amerykańska szkoła biznesu podyplomowe zjazdy
Pozyskiwanie funduszy unijnych dla rolnictwa podyplomowe zjazdy
Praktyczne aspekty przetwarzania danych pozyskanych z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych (bsp) podyplomowe zjazdy
Prawo deweloperskie i lokalowe podyplomowe zjazdy
Prawo dowodowe podyplomowe zjazdy
Prawo działalności gospodarczej podyplomowe zjazdy
Prawo i praktyka konsularna podyplomowe zjazdy
Prawo karne materialne i procesowe. wyzwania cywilizacyjne i nowe technologie podyplomowe zjazdy
Prawo karne skarbowe i gospodarcze podyplomowe zjazdy
Prawo medyczne i bioetyka podyplomowe zjazdy
Prawo medyczne i ochrona zdrowia podyplomowe zjazdy
Prawo nieruchomości podyplomowe zjazdy
Prawo pracy i prawo ubezpieczeń społecznych podyplomowe zjazdy
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych podyplomowe online
Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe podyplomowe zjazdy
Prawo w zarządzaniu podyplomowe online
Prawo własności intelektualnej podyplomowe zjazdy
Prawo zamówień publicznych podyplomowe zjazdy, online
Profilaktyka przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży podyplomowe zjazdy
Programista python podyplomowe zjazdy
Programowanie aplikacji webowych podyplomowe zjazdy
Programowanie aplikacji webowych w środowisku microsoft podyplomowe zjazdy
Projektowanie konstrukcji hydrotechnicznych i geotechnicznych podyplomowe zjazdy
Projektowanie wydarzeń i zarządzanie w kulturze cyfrowej podyplomowe zjazdy
Przedmiarowanie, kosztorysowanie i planowanie robót budowlanych podyplomowe zjazdy
Przedsiębiorczość technologiczna podyplomowe zjazdy
Przemysłowe systemy sterowania podyplomowe zjazdy
Psycho-logopedia podyplomowe zjazdy
Psychodietetyka podyplomowe zjazdy
Psychologia pozytywna w edukacji i wychowaniu - studia doskonalące podyplomowe online
Psychologia przywództwa podyplomowe online
Psychologia transportu podyplomowe zjazdy
Psychologia wpływu i komunikacja perswazyjna w biznesie i przywództwie podyplomowe zjazdy
Pszczelarstwo podyplomowe zjazdy
Public relations podyplomowe zjazdy
Rachnkowość menedżerska i controlling podyplomowe zjazdy
Rachunkowość podyplomowe zjazdy
Rachunkowość budżetowa w jednostkach samorządu terytorialnego podyplomowe zjazdy
Rachunkowość i finanse podyplomowe zjazdy, online
Rachunkowość i podatki dla zawodów prawniczych podyplomowe zjazdy
Rachunkowość podmiotów leczniczych podyplomowe zjazdy
Rachunkowość praktyczna z elementami kadr i płac podyplomowe zjazdy
Reedukacja posturalna i korekcja wad postawy podyplomowe zjazdy
Rewitalizacja miejskich i wiejskich zespołów osiedleńczych podyplomowe zjazdy
Rewitalizacja środowiska miejskiego i gospodarka w obiegu zamkniętym podyplomowe zjazdy
Rolnictwo dla absolwentów kierunków nierolniczych podyplomowe zjazdy
Rolnictwo ekologiczne, produkty tradycyjne i regionalne - produkcja i certyfikacja podyplomowe zjazdy
Rolnictwo precyzyjne podyplomowe zjazdy
Rozwój kompetencji zawodowych kuratorów sądowych podyplomowe zjazdy
Rozwój obszarów wiejskich aspekty gospodarowania przestrzenią i nieruchomościami, oraz geodezyjnego urządzania terenów rolnych i leśnych podyplomowe zjazdy
Rynek sztuki i antyków podyplomowe zjazdy
Sieci komputerowe i internet rzeczy podyplomowe online
Social media & content marketing podyplomowe zjazdy
Social media marketing podyplomowe online
Socjologia ekologiczna podyplomowe zjazdy
Solution architecture academy podyplomowe zjazdy
Specjalista ds. cyberbezpieczeństwa podyplomowe zjazdy
Studia dla tłumaczy podyplomowe zjazdy
Studia dla tłumaczy pisemnych i ustnych języka niemieckiego podyplomowe zjazdy
Studia literacko-artystyczne podyplomowe zjazdy
Studia personalizm i logoterapia w nauczaniu i wychowaniu podyplomowe zjazdy
Studia prawa pracy podyplomowe zjazdy
Studia przekładu literackiego podyplomowe online
Studia rachunkowość finansowa uek-acca podyplomowe zjazdy
Studia redaktorskie podyplomowe zjazdy
Studia semiologiczne "symbolika w kulturach świata" podyplomowe zjazdy
Studia teologia dla nowej ewangelizacji podyplomowe zjazdy
Studia teologiczno-katechetyczne dla nauczycieli podyplomowe zjazdy
Studia uek przygotowujące do egzaminów acca strategic professional podyplomowe zjazdy
Studia w zakresie edukacji plastycznej podyplomowe zjazdy
Studia w zakresie scenografii podyplomowe zjazdy
Studia z etyki dla nauczycieli podyplomowe zjazdy
Studium muzeologiczne podyplomowe zjazdy
Studium retoryki podyplomowe zjazdy
Suicydologia podyplomowe zjazdy
Systemowe zarządzanie jakością w ochronie zdrowia podyplomowe zjazdy
Systemy baz danych podyplomowe zjazdy
Systemy cad i przetwarzanie obrazu podyplomowe zjazdy
Systemy erp podyplomowe zjazdy
Systemy informacji geograficznej podyplomowe zjazdy
Systemy informacji geograficznej unigis podyplomowe zjazdy
Systemy logistyczne przedsiębiorstw podyplomowe zjazdy
Szacowanie nieruchomości podyplomowe zjazdy
Taktyka przesłuchania i wykorzystania badań poligraficznych podyplomowe zjazdy
Techniczne i administracyjne aspekty ochrony i inżynierii środowiska podyplomowe zjazdy
Technologia i przetwórstwo szkła podyplomowe zjazdy
Technologie it i procesy biznesowe podyplomowe zjazdy
Terapia zaburzeń w mówieniu, pisaniu i czytaniu podyplomowe zjazdy
Tester automatyzujący w selenium podyplomowe zjazdy
Testowanie oprogramowania podyplomowe zjazdy
Tłumacz języka rosyjskiego wobec potrzeb rynku podyplomowe zjazdy
Translating non-literary texts podyplomowe zjazdy
Trening medyczny i strategie żywieniowe podyplomowe zjazdy
Trychologia lecznicza podyplomowe zjazdy
Trychologia w kosmetologii podyplomowe zjazdy
Tutoring i mentoring w edukacji i biznesie podyplomowe online
Tworzenie treści w języku francuskim: specjalista ds. contentu i copywriter podyplomowe zjazdy
Uprawa i wykorzystanie roślin zielarskich i alternatywnych podyplomowe zjazdy
Uroginekologia podyplomowe zjazdy
Urządzenia transportu linowego - projektowanie, budowa, eksploatacja podyplomowe zjazdy
Użytkowanie lasu i transport leśny podyplomowe zjazdy
Wady odlewów – diagnostyka, zapobieganie, naprawa podyplomowe zjazdy
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka podyplomowe zjazdy
Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacji dzieci i młodzieży z autyzmem, zespołem aspergera i zaburzeniami pokrewnymi podyplomowe zjazdy
Wentylacja i klimatyzacja kopalń podziemnych podyplomowe zjazdy
Wentylacja i klimatyzacja obiektów podyplomowe zjazdy
Wiedza o społeczeństwie podyplomowe zjazdy
Własność intelektualna w prawie i praktyce podyplomowe zjazdy
Wodór i biometan - pozyskanie, transport i wykorzystanie. transformacja energetyczna podyplomowe zjazdy
Wsparcie dziecka i rodziny wieloproblemowej podyplomowe zjazdy
Współczesne chiny - społeczeństwo, polityka, gospodarka podyplomowe zjazdy
Współczesne niskoemisyjne technologie energetyczne i źródła energii podyplomowe zjazdy
Współrzędnościowa technika pomiarowa podyplomowe zjazdy
Wychowanie do życia w rodzinie- studia kwalifikacyjne podyplomowe zjazdy
Wykorzystywanie metod śledczych w audycie i kontroli podyplomowe zjazdy
Wyroby lakierowe. technologia i zastosowanie podyplomowe zjazdy
Zaawansowane zagadnienia bim w architekturze i budownictwie podyplomowe zjazdy
Zarządzanie bankiem spółdzielczym mba podyplomowe zjazdy
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy podyplomowe zjazdy, online
Zarządzanie bezpieczeństwem zaopatrzenia w wodę podyplomowe zjazdy
Zarządzanie bhp - organizacja i dydaktyka szkoleń podyplomowe zjazdy
Zarządzanie cyberbezpieczeństwem podyplomowe online
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw sektora paliwowo-energetycznego podyplomowe zjazdy
Zarządzanie gospodarowaniem odpadami podyplomowe zjazdy
Zarządzanie i audyt podyplomowe zjazdy
Zarządzanie i przywództwo w oświacie podyplomowe zjazdy
Zarządzanie infrastrukturą lotniskową podyplomowe zjazdy
Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie podyplomowe zjazdy
Zarządzanie kapitałem ludzkim podyplomowe zjazdy, online
Zarządzanie kulturą podyplomowe zjazdy
Zarządzanie nieruchomościami podyplomowe zjazdy
Zarządzanie organizacjami harcerskimi i skautowymi podyplomowe zjazdy
Zarządzanie organizacją it (it business management) podyplomowe zjazdy
Zarządzanie produkcją podyplomowe zjazdy
Zarządzanie produkcją w praktyce podyplomowe zjazdy
Zarządzanie projektami - kwalifikacje project managera podyplomowe zjazdy
Zarządzanie projektami podyplomowe online
Zarządzanie projektami informatycznymi podyplomowe zjazdy
Zarządzanie ryzykiem finansowym podyplomowe zjazdy
Zarządzanie sprzedażą podyplomowe zjazdy
Zarządzanie systemami logistycznymi podyplomowe zjazdy
Zarządzanie talentami w branży technologicznej (talent management in tech companies) podyplomowe zjazdy
Zarządzanie w instytucjach porządku i bezpieczeństwa publicznego podyplomowe zjazdy
Zarządzanie w organizacjach pozarządowych podyplomowe zjazdy
Zarządzanie w oświacie podyplomowe zjazdy, online
Zarządzanie w przemyśle naftowym i gazowniczym podyplomowe zjazdy
Zarządzanie w szkole wyższej - menedżer szkoły wyższej podyplomowe zjazdy
Zarządzanie w zamówieniach publicznych podyplomowe zjazdy
Zarządzanie wizerunkiem osób i instytucji podyplomowe zjazdy
Zarządzanie zakupami w biznesie podyplomowe zjazdy
Zarządzanie zasobami ludzkimi podyplomowe zjazdy
Zastosowanie bezzałogowych statków latających w rozwiązywaniu zagadnień inżynierskich podyplomowe zjazdy
Zastosowanie współczesnych metod hydrologii w inżynierii i gospodarce wodnej podyplomowe zjazdy
Zdrowie publiczne podyplomowe zjazdy
Żywienie człowieka i dietetyka podyplomowe zjazdy
Żywienie człowieka i dietetyka (studia kwalifikacyjne dla nauczycieli) podyplomowe zjazdy

Grupa kierunków podyplomowych na uczelniach

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W KRAKOWIE SĄ STUDIA PODYPLOMOWE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Kierunki studiów: 75 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 37 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 5

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Kierunki studiów: 160 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 45 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 5

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Kierunki studiów: 24 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 33 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Akademia Ignatianum w Krakowie

Kierunki studiów: 12 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 7 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie

Kierunki studiów: 3 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 3 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Kierunki studiów: 80 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 84 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 20

Akademia WSB w Krakowie

Kierunki studiów: 3 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 61 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia

Kierunki studiów: 4 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 10 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Politechnika Krakowska

Kierunki studiów: 33 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 23 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 5

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Kierunki studiów: 50 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 30 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 2

Jak wyglądają studia podyplomowe w Krakowie

Czym w ogóle są studia podyplomowe? I po co kontynuować studia po dyplomie, kiedy ma się już wyższe wykształcenie? Te pytania są bardzo zasadne, ale mamy na nie kilka dobrych odpowiedzi.

Na studia podyplomowe przede wszystkim decydują się dwie grupy ludzi: Ci, którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę w danej dziedzinie, uzupełniać wykształcenie i doskonalić czy też aktualizować swoje kwalifikacje w danej branży oraz ci, którzy z jakiegoś powodu chcą zdobyć wykształcenie w nowych kierunkach i specjalnościach oraz przekwalifikować się, by podjąć zatrudnienie w branży nie związanej z zawodem wyuczonym, bez potrzeby przechodzenia przez proces podstawowej nauki na studiach I lub II stopnia.

 

Czas trwania i koszty studiów podyplomowych w Krakowie

Kraków jest prawdopodobnie miastem, które posiada w całym kraju największą ilość studiów podyplomowych w ofercie. W szranki z stolicą Małopolski może stawać w tym względzie tylko Warszawa. 

Studia podyplomowe są dla każdego, kto posiada już wyższe wykształcenie. Zajęcia organizowane są one w większości przypadków „w trybie niestacjonarnym” co oznacza, że zajęcia odbywają się wyłącznie w weekendy, czasami również w piątki, co tydzień lub co dwa tygodnie.

Różnice wynikają głównie na poziomie konkretnych uczelni. Podobnie ma się sprawa z opłatami za naukę. W przeważającej większości czasu studia podyplomowe są płatne, niezależnie od tego czy organizowane są przez uczelnie publiczne czy też prywatne.

Oplaty uiszcza się za semestr nauki. Są to koszty oscylujące w granicy od 1200 do 3000 złotych za semestr - również w zależności od uczelni ale też konkretnego kierunku. Opłatę wnosi się zazwyczaj na konto uczelni. Można ją uiścić jednorazowo lub ratalnie, przy czym kwota końcowa może być rozbita tak na trzy jak i na sześć rat.

 

Praca po studiach podyplomowych

Trudno określić jaką pracę można znaleźć po studiach podyplomowych, ponieważ cały sens istnienia studiów podyplomowych polega na ich uniwersalności.

Studia podyplomowe służą do pogłębiania wiedzy w znanej nam dziedzinie - wtedy praca, którą podejmiemy może być związana bezpośrednio z naszymi studiami licencjackimi czy magisterskimi, studia podyplomowe mogą jednak podjąć ludzie, którzy potrzebują szybko się przekwalifikować. Zmiana kwalifikacji zwykle związana jest z brakiem pracy w zawodzie wyuczonym i potrzebie odnalezienia się na rynku pracy w kompletnie innej branży.

Dzięki temu geograf w ciągu roku może zyskać wiedzę i uprawnienia administratora nieruchomości, archeolog zostanie architektem ogrodów, a socjolog optometrystą. Ponieważ studia podyplomowe służą do otwierania drzwi do kariery, niezależnie od wcześniejszego doświadczenia zawodowego i wykształcenia.

 

 

Oferta studiów podyplomowych w Krakowie

 


UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI studia podyplomowe

jednostka prowadząca kierunki studiów podyplomowych
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
Wydział Chemii
Wydział Farmaceutyczny
Wydział Filologiczny
Wydział Historyczny Podyplomowe Studium Muzeologiczne
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Wydział Matematyki i Informatyki
Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ
Wydział Nauk o Zdrowiu
 • Zarządzanie jednostkami opieki zdrowotnej,
 • Przygotowanie pedagogiczne w zawodach medycznych,
 • Zarządzanie w pielęgniarstwie i położnictwie
Wydział Polonistyki
 • Literatura i turystyka,
 • Nauczanie języka polskiego jako obcego,
 • Edytorstwo – Redakcja tekstu,
 • Podyplomowe Studium Retoryki,
 • Studia Literacko-Artystyczne,
 • Terapia zaburzeń w mówieniu, pisaniu i czytaniu,
 • Wiedza o literaturze, kulturze i sztuce (studia interdyscyplinarno-komparatystyczne).
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
 • 21st Century United States of America in Practice,
 • Fundusze UE: pozyskiwanie i rozliczanie,
 • Kryzysy humanitarne i migracje z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej,
 • Miasto i miejskość. Jak współtworzyć dobre miasto,
 • Współczesne Chiny – społeczeństwo, polityka, gospodarka,
 • Wiedza o Rosji współczesnej

 

 


AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA studia podyplomowe

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie prowadzi studia podyplomowe, kursy dokształcające i szkolenia. AGH oferuje ponad 100 kierunków studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń, skierowanych zarówno do specjalistów kadry inżynierskiej, jak również do osób, które są zainteresowane zdobyciem nowej specjalizacji. Poniżej przedstawiamy wydziały i podlegające im kierunki studiów podyplomowych:

jednostka prowadząca kierunki studiów podyplomowe
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Wydział Odlewnictwa Inżynieria procesów odlewniczych
Wydział Metali Nieżelaznych
Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Wydział Energetyki i Paliw
Wydział Zarządzania
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
 • Chemia z elementami ochrony środowiska (studia dla nauczycieli),
 • Fizyka z elementami informatyki (studia dla nauczycieli),
 • Informatyka w szkole (studia dla nauczycieli),
 • Matematyka z elementami informatyki (studia dla nauczycieli),
 • Przyroda (studia dla nauczycieli),
 • Technika z elementami informatyki (studia dla nauczycieli).
Wydział Matematyki Stosowanej Matematyka finansowa: Inżynieria finansowa w zarządzaniu ryzykiem.
Wydział Humanistyczny
 • Employer Branding,
 • Marketing internetowy,
 • Marketing miejsc i kreowanie marek lokalnych,
 • Praktyczna psychologia kierowania i negocjacji,
 • Przygotowanie pedagogiczne (studia dla nauczycieli),
 • Sales & Negotiation Management – Zarządzanie Sprzedażą,
 • Social Media & Content Marketing,
 • Strategiczna komunikacja marki,
 • Talent Management in Tech Companies.
 • Zarządzanie talentami w branży technologicznej,
 • User Experience & Product Design – Projektowanie produktu i doświadczeń użytkownika,
 • Zarządzanie funduszami Unii Europejskiej.
Szkoła Ochrony i Inżynierii Środowiska 
 • Logistyka gospodarki odpadami,
 • Ochrona i inżynieria środowiska,
 • Odnawialne zasoby i źródła energii,
 • Uwarunkowania i czynniki procesu reindustrializacji.

 

 


AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE studia podyplomowe

Akademia Muzyczna w Krakowie prowadzi Podyplomowe Studia na Wydziale Instrumentalnym. Studia podyplomowe na Wydziale Instrumentalnym trwają dwa lata. Ich celem jest doskonalenie artystów instrumentalistów poprzez realizację indywidualnych planów artystycznych pod kierunkiem wybitnych pedagogów Akademii Muzycznej w Krakowie. 

 

jednostka prowadząca kierunki studiów podyplomowe

Wydział Instrumentalny

 • Gra na instrumencie (doskonalenie wirtuozostwa instrumentalnego, mistrzowskie interpretacje utworów wybranych kompozytorów i stylów, zagadnienia metodyczne związane z grą na instrumencie), Kameralistykę (dla zespołów kameralnych podejmujących wspólne studia podyplomowe, dla pianistów według indywidualnego planu), Wykonawstwo muzyki współczesnej (solowe – fortepian, kameralne, dla zespołów kameralnych podejmujących wspólne studia podyplomowe).
 • Podyplomowe studia w zakresie wokalistyki obejmują zajęcia z wykonawstwa partii operowych i oratoryjnych. Przeznaczone są dla absolwentów wyższych studiów muzycznych ukończonych w zakresie wokalistyki. Kandydaci mogą legitymować się także dyplomem ukończenia wyższych studiów muzycznych w zakresie innej specjalności.
 • Podyplomowe Studia Muzykoterapia realizuje Program Partnerski Leonardo da Vinci, dotyczący muzyki w placówkach służby zdrowia.

 

 


POLITECHNIKA KRAKOWSKA studia podyplomowe

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki posiada szeroką ofertę studiów podyplomowych podzielonych na jednostki prowadzące:

jednostka prowadząca kierunki studiów podyplomowe
Wydział Architektury
 • Podyplomowe Studia Rewitalizacji,
 • BIM - technologie cyfrowe w architekturze i budownictwie, 
 • Planowanie krajobrazu i gospodarka przestrzenna,
 • Architektura i budownictwo zrównoważone,
 • Podyplomowe studia planowania przestrzennego,
 • Podyplomowe Studium Konserwacji Zabytków Architektury i Urbanistyki,
 • Środowisko mieszkaniowe w obszarach zurbanizowanych: rozwój, przekształcenia, rewitalizacja,
 • Zieleń w Układach Historycznych,
 • Podyplomowe Studium Konserwacji, Kształtowania Architektury i Aranżacji Wnętrz Obiektów Sakralnych,
 • Podyplomowe Studia z Zakresu Badań i Analiz Architektury Historycznej.
Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Matematyczne podstawy zarządzania finansami
Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Nowoczesne technologie elektryczne w transporcie - studia dofinansowane z EFS
Wydział Inżynierii Lądowej
 • Bezpieczeństwo obiektów budowlanych w sytuacji pożaru,
 • Budownictwo energooszczędne, audyting i ocena energetyczna budynków,
 • Miejski transport zbiorowy – zarządzanie, organizacja, nowoczesne technologie i informatyczne wspomaganie,
 • Przedmiarowanie, kosztorysowanie i planowanie robót budowlanych,
 • Stosowanie Eurokodów w budownictwie,
 • Inżynieria ruchu drogowego (L-2),
 • Zarządzanie infrastrukturą lotniskową (L-2),
 • Zarządzanie kosztami przedsięwzięcia budowlanego,
 • Procedury FIDIC w przedsięwzięciach budowlanych z uwzględnieniem prawa zamówień publicznych,
 • Koordynator bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w budownictwie.
Wydział Mechaniczny
 • Cywilne użytkowanie bezzałogowych statków powietrznych,
 • Budowa i eksploatacja pojazdów szynowych,
 • Międzynarodowy/Europejski Inżynier Spawalnik IWE (M-2),
 • Napędy i sterowanie płynowe (M-3),
 • Ekspertyza wypadku drogowego (M-4),
 • Urządzenia Chłodnicze i Klimatyzacyjne (M-5),
 • Międzywydziałowe Studium Podyplomowe Ochrona Środowiska,
 • Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (M-5),
 • Technologie informacyjne w procesach produkcyjnych (M-6),
 • Polsko-Amerykańska Szkoła Biznesu Program Executive MBA (M-6).
Centrum Pedagogiki i Psychologii Doradztwo zawodowe
Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości
 • Międzynarodowy system zarządzania jakością wg norm ISO 9000,
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy,
 • Zarządzanie środowiskowe,
 • Zarządzanie chemikaliami w przedsiębiorstwie ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia REACH,
 • Gospodarowanie odpadami i substancjami niebezpiecznymi,
 • Zarządzanie energią,
 • Logistyka i transport drogowy,
 • Systemy CAD i przetwarzanie obrazu,
 • Systemy sieciowe i bazodanowe,
 • Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego,
 • Diagnostyka pojazdów samochodowych - budowa, eksploatacja, naprawa,
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • Zamówienia publiczne.
Politechnika Krakowska i Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Podyplomowe studia Gospodarki Nieruchomościami: szacowanie nieruchomości (L-1).
Międzynarodowe Centrum Kształcenia i Fundacja Sendzimira Zarządzanie Zrównoważonym Rozwojem Miast

 

 


UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY W KRAKOWIE studia podyplomowe

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie prowadzi dwa rodzaje studiów podyplomowych: kwalifikacyjne - dające nowe kwalifikacje zawodowe oraz doskonalące - służące doskonaleniu posiadanych kwalifikacji zawodowych. Poniżej przedstawiamy proponowane przez uczelnię kierunki podzielone na wydziały:

jednostka prowadząca kierunki studiów podyplomowe
Wydział Humanistyczny
 • Administracja samorządowa,
 • Akademia lidera,
 • Cracoviana - miasto i region w turystyce,
 • Dyplomacja publiczna,
 • Edukacja prawna i obywatelska,
 • Historia i wiedza o społeczeństwie,
 • Komunikacja audiowizualna - tworzenie i badanie przekazów medialnych,
 • Nauczanie etyki,
 • Polityki publiczne,
 • Socjologia i psychologia organizacji i zarządzania,
 • Totalitaryzm-Nazizm-Holokaust (Oświęcim),
 • Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe,
 • Wiedza o kulturze i zarządzanie kulturą,
 • Wiedza o społeczeństwie i wychowanie do życia w rodzinie,
 • Wiedza o społeczeństwie z podstawami przedsiębiorczości,
 • Wielokulturowość i różnorodność wyznaniowa we współczesnym świecie,
 • Zarządzanie dokumentacją, infobrokerstwo i archiwistyka.
Wydział Filologiczny
 • Animacja życia literackiego,
 • Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa,
 • Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa z modułem nauczycielskim,
 • Edytorstwo,
 • Język angielski w przedszkolu i nauczaniu wczesnoszkolnym,
 • Logopedia,
 • Nauczanie języka polskiego jako obcego,
 • Neurologopedia,
 • Neurologopedia z elementami audiologii i foniatrii,
 • Porozumiewanie się osób niemówiących - komunikacja alternatywna i wspomagająca,
 • Rosyjski język specjalistyczny: prawo handlowe,
 • Zarządzanie kulturą.
Wydział Pedagogiczny
 • Aktywizacja społeczna uczestników różnych form pracy socjalnej,
 • Animator życia seniora,
 • Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe,
 • Biegły sądowy w zakresie diagnozy rodziny dysfunkcjonalnej i dziecka krzywdzonego,
 • Diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna,
 • Edukacja dla bezpieczeństwa,
 • Edukacja dla zrównoważonego rozwoju,
 • Gerontoterapia,
 • Lider edukacji osób starszych,
 • Organizacja i zarządzanie oświatą,
 • Pedagogika międzykulturowa,
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, diagnoza i terapia pedagogiczna,
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,
 • Pedagogika specjalna - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika),
 • Pedagogika specjalna – surdopedagogika,
 • Polityka społeczna i edukacyjna na rzezcz osób starszych,
 • Praca socjalna na rzecz imigrantów,
 • Praca środowiskowa w społeczności lokalnej,
 • Profilaktyka i integracja społeczna w pracy socjalnej,
 • Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela,
 • Socjoterapia,
 • Streetworking - praca socjalna w przestrzeni publicznej,
 • Terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna,
 • Terapia zajęciowa osób z niepełnosprawnością,
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

 

Wydział Sztuki
 • Arteterapia – sztuki plastyczne,
 • Kreatywne przetwarzanie obrazu cyfrowego
Wydział Geograficzno-Biologiczny
 • Geografia,
 • Przedsiębiorczość,
 • Przyroda
Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny
 • Edukacja techniczna,
 • Informatyka z administracją sieciami komputerowymi,
 • Innowacyjne metody kształcenia algorytmicznego w szkole,
 • Komputerowe wspomaganie prac projektowych – Cax,
 • Matematyka, Mechatronika,
 • Nauczanie fizyki i przyrody w szkole,
 • Nauczyciel praktycznej nauki zawodu,
 • Przygotowanie pedagogiczno-metodyczne do nauczania przedmiotów zawodowych we współpracy z SAPSP w Krakowie,
 • Technologie elektronicznego przetwarzania informacji,
 • Wirtualizacja przestrzeni edukacyjnej

 

 

 

 


UNIWERSYTET ROLNICZY W KRAKOWIE studia podyplomowe

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie posiada w ofercie kilkadziesiąt kierunków studiów podyplomowych, podzielonych na wydziały:

jednostka prowadząca kierunki studiów podyplomowe
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
 • Menedżer produkcji oraz zapewnienia jakości surowców rolnych i wyrobów gotowych,
 • Studium wiedzy o Unii Europejskiej "Agro-Unia",
 • Uprawa i wykorzystanie roślin zielarskich i alternatywnych,
 • Ochrona roślin w nowych technologiach rolniczych,
 • Nowe biotechnologie rolnicze,
 • Kwarantanna,
 • Doradztwo z ochrony roślin,
 • Integrowana produkcja rolnicza,
 • Rolnictwo,
 • Technologie w ochronie środowiska i retardacja jego zasobów,
 • Rolnictwo ekologiczne, produkty tradycyjne i regionalne-produkcja i certyfikacja,
 • Nowoczesne Metody w Doskonaleniu Roślin.
Wydział Leśny
 • Użytkowanie lasu i transport leśny,
 • Gospodarka łowiecka i ochrona zwierzyny,
 • Podyplomowe studium ochrony przyrody im. S. Myczkowskiego,
 • Hydrologia i inżynieria leśna,
 • Studium podyplomowego genetyki i selekcji drzew leśnych,
 • Podyplomowe studium siedliskoznawstwa leśnego,
 • Edukacja Przyrodniczo-Leśna.
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Hodowla i rozród zwierząt futerkowych
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa Studia Podyplomowe Terenów Zieleni, Florystyka.
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
 • Audyting i certyfikacja energetyczna budynków,
 • Planowanie i zarządzanie energetyką lokalną,
 • Systemy jakości biopaliw,
 • Technologie energetycznego wykorzystania roślin.
Wydział Technologii Żywności
 • Podyplomowe studium żywienia czlowieka i dietetyki,
 • Jakość żywności i systemy jej gwarantowania,
 • Bezpieczeństwo w łańcuchu żywnościowym

 

 


UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE studia podyplomowe

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych na poniższych wydziałach: Studia podyplomowe i MBA w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK, Studia podyplomowe w Małopolskiej Szkole Administracji Publicznej, Studia podyplomowe na Wydziale Finansów w Katedrze Finansów, Studia podyplomowe na Wydziale Finansów w Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego, Studia podyplomowe na Wydziale Finansów w Katedrze Rachunkowości Finansowej, Studia podyplomowe na Wydziale Finansów w Katedrze Prawa Administracyjnego i Zamówień Publicznych, Studia podyplomowe we współpracy z The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Studia podyplomowe we współpracy z The Chartered Institute of Management Accoutants (CIMA), Studia podyplomowe w Katedrze Zarządzania Kapitałem Ludzkim, Studia podyplomowe w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego, Studia podyplomowe Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań.

 


AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W KRAKOWIE studia podyplomowe

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie oferuje studia podyplomowe w zakresie: Malarstwa, Scenografii, Edukacji plastycznej, Projektowanie architektury wnętrz oraz Projektowania ubioru. Do podjęcia studiów podyplomowych może zostać dopuszczona osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów wyższych oraz spełni warunki rekrutacji ustalone przez Wydział Akademii Sztuk Pięknych prowadzący tę formę studiów.

 


AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KRAKOWIE studia podyplomowe

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie prowadzi studia podyplomowe z następujących kierunków: Animacja Form Taneczno-Ruchowych, Korekcja Wad Postawy, Dziennikarstwo Sportowe i Rzecznictwo Prasowe, Studia podyplomowe przygotowanie pedagogiczne z wychowaniem fizycznym dla absolwentów kierunku Sport, Edukacja zdrowotna w szkole, Trener personalny, Przygotowanie pedagogiczne dla instruktorów ratownictwa wodnego.

 


PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA W KRAKOWIE studia podyplomowe

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie proponuje Podyplomowe studia reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży.

 

Anna Szumacher

Komentarze (2)

Eliza odpowiedz

Cześć, uwierz mi że jest to rewelacyjna forma studiowania. Sama jestem już po 40-stce i postawiłam studiować podyplomowo. Koleżanka poleciła mi WSKZ, długo się nie zastanawiałam. Jestem już po jednym kierunku, zastanawiam sie nad drugim. Wydaje mi się, że taka forma jest dla każdego. Ważne jest żeby potrafić zorganizować sobie czas na naukę, a reszta sama się ułoży :)

Dagmara odpowiedz

Hej, mam pytanie czy ktoś studiował ale online studia podyplomowe ? Dużo teraz się o tym mówi z wiadomych przyczyn. Ja mam trochę wątpliwości, mam już swoje lata nie wiem czy dam radę realizować studia w takiej formie.