Studia podyplomowe Kraków

Studia podyplomowe Kraków

Studia podyplomowe Kraków

Największy wybór studiów

podyplomowych w Krakowie

Odkryj ponad kierunki podyplomowe i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

22.02.2022

Studia podyplomowe Kraków | woj. małopolskie

Studia podyplomowe w Krakowie zazwyczaj trwają 2 semestry, czyli 1 rok akademicki. Zdarza się jednak, że studia podyplomowe trwają dłużej.

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych.

STUDIA PODYPLOMOWE W KRAKOWIE - KIERUNKI STUDIÓW

Uczelnia
  Typ studiów
  Tryb studiów
  Czas trwania
   Kierunki studiów Typ studiów Tryb studiów
   Nie znaleziono wyników spełniających kryteria wyszukiwania

   ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W KRAKOWIE SĄ STUDIA PODYPLOMOWE

   Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

   grupa kierunku
   typ studiów
   tryb studiów

   Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

   grupa kierunku

   Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

   Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

   Kierunki studiów: 161 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 47 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 5

   Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

   Kierunki studiów: 24 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 30 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

   Akademia Ignatianum w Krakowie

   Kierunki studiów: 12 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 5 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

   Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

   Kierunki studiów: 62 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 69 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 5

   Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie

   Kierunki studiów: 2 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 3 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

   Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

   Kierunki studiów: 75 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 74 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 20

   Akademia WSB w Krakowie

   Kierunki studiów: 3 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 65 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

   Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia

   Kierunki studiów: 4 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 11 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

   Politechnika Krakowska

   Kierunki studiów: 33 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 25 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 5

   Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

   Kierunki studiów: 35 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 31 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 2

   Jak wyglądają studia podyplomowe w Krakowie

   Czym w ogóle są studia podyplomowe? I po co kontynuować studia po dyplomie, kiedy ma się już wyższe wykształcenie? Te pytania są bardzo zasadne, ale mamy na nie kilka dobrych odpowiedzi.

   Na studia podyplomowe przede wszystkim decydują się dwie grupy ludzi: Ci, którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę w danej dziedzinie, uzupełniać wykształcenie i doskonalić czy też aktualizować swoje kwalifikacje w danej branży oraz ci, którzy z jakiegoś powodu chcą zdobyć wykształcenie w nowych kierunkach i specjalnościach oraz przekwalifikować się, by podjąć zatrudnienie w branży nie związanej z zawodem wyuczonym, bez potrzeby przechodzenia przez proces podstawowej nauki na studiach I lub II stopnia.

    

   Czas trwania i koszty studiów podyplomowych w Krakowie

   Kraków jest prawdopodobnie miastem, które posiada w całym kraju największą ilość studiów podyplomowych w ofercie. W szranki z stolicą Małopolski może stawać w tym względzie tylko Warszawa. 

   Studia podyplomowe są dla każdego, kto posiada już wyższe wykształcenie. Zajęcia organizowane są one w większości przypadków „w trybie niestacjonarnym” co oznacza, że zajęcia odbywają się wyłącznie w weekendy, czasami również w piątki, co tydzień lub co dwa tygodnie.

   Różnice wynikają głównie na poziomie konkretnych uczelni. Podobnie ma się sprawa z opłatami za naukę. W przeważającej większości czasu studia podyplomowe są płatne, niezależnie od tego czy organizowane są przez uczelnie publiczne czy też prywatne.

   Oplaty uiszcza się za semestr nauki. Są to koszty oscylujące w granicy od 1200 do 3000 złotych za semestr - również w zależności od uczelni ale też konkretnego kierunku. Opłatę wnosi się zazwyczaj na konto uczelni. Można ją uiścić jednorazowo lub ratalnie, przy czym kwota końcowa może być rozbita tak na trzy jak i na sześć rat.

    

   Praca po studiach podyplomowych

   Trudno określić jaką pracę można znaleźć po studiach podyplomowych, ponieważ cały sens istnienia studiów podyplomowych polega na ich uniwersalności.

   Studia podyplomowe służą do pogłębiania wiedzy w znanej nam dziedzinie - wtedy praca, którą podejmiemy może być związana bezpośrednio z naszymi studiami licencjackimi czy magisterskimi, studia podyplomowe mogą jednak podjąć ludzie, którzy potrzebują szybko się przekwalifikować. Zmiana kwalifikacji zwykle związana jest z brakiem pracy w zawodzie wyuczonym i potrzebie odnalezienia się na rynku pracy w kompletnie innej branży.

   Dzięki temu geograf w ciągu roku może zyskać wiedzę i uprawnienia administratora nieruchomości, archeolog zostanie architektem ogrodów, a socjolog optometrystą. Ponieważ studia podyplomowe służą do otwierania drzwi do kariery, niezależnie od wcześniejszego doświadczenia zawodowego i wykształcenia.

    

    

   Oferta studiów podyplomowych w Krakowie

    


   UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI studia podyplomowe

   jednostka prowadząca kierunki studiów podyplomowych
   Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
   Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
   Wydział Chemii
   Wydział Farmaceutyczny
   Wydział Filologiczny
   Wydział Historyczny Podyplomowe Studium Muzeologiczne
   Wydział Prawa i Administracji
   Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
   Wydział Matematyki i Informatyki
   Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ
   Wydział Nauk o Zdrowiu
   • Zarządzanie jednostkami opieki zdrowotnej,
   • Przygotowanie pedagogiczne w zawodach medycznych,
   • Zarządzanie w pielęgniarstwie i położnictwie
   Wydział Polonistyki
   • Literatura i turystyka,
   • Nauczanie języka polskiego jako obcego,
   • Edytorstwo – Redakcja tekstu,
   • Podyplomowe Studium Retoryki,
   • Studia Literacko-Artystyczne,
   • Terapia zaburzeń w mówieniu, pisaniu i czytaniu,
   • Wiedza o literaturze, kulturze i sztuce (studia interdyscyplinarno-komparatystyczne).
   Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
   • 21st Century United States of America in Practice,
   • Fundusze UE: pozyskiwanie i rozliczanie,
   • Kryzysy humanitarne i migracje z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej,
   • Miasto i miejskość. Jak współtworzyć dobre miasto,
   • Współczesne Chiny – społeczeństwo, polityka, gospodarka,
   • Wiedza o Rosji współczesnej

    

    


   AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA studia podyplomowe

   Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie prowadzi studia podyplomowe, kursy dokształcające i szkolenia. AGH oferuje ponad 100 kierunków studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń, skierowanych zarówno do specjalistów kadry inżynierskiej, jak również do osób, które są zainteresowane zdobyciem nowej specjalizacji. Poniżej przedstawiamy wydziały i podlegające im kierunki studiów podyplomowych:

   jednostka prowadząca kierunki studiów podyplomowe
   Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
   Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
   Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
   Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
   Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
   Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
   Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
   Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
   Wydział Odlewnictwa Inżynieria procesów odlewniczych
   Wydział Metali Nieżelaznych
   Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
   Wydział Energetyki i Paliw
   Wydział Zarządzania
   Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
   • Chemia z elementami ochrony środowiska (studia dla nauczycieli),
   • Fizyka z elementami informatyki (studia dla nauczycieli),
   • Informatyka w szkole (studia dla nauczycieli),
   • Matematyka z elementami informatyki (studia dla nauczycieli),
   • Przyroda (studia dla nauczycieli),
   • Technika z elementami informatyki (studia dla nauczycieli).
   Wydział Matematyki Stosowanej Matematyka finansowa: Inżynieria finansowa w zarządzaniu ryzykiem.
   Wydział Humanistyczny
   • Employer Branding,
   • Marketing internetowy,
   • Marketing miejsc i kreowanie marek lokalnych,
   • Praktyczna psychologia kierowania i negocjacji,
   • Przygotowanie pedagogiczne (studia dla nauczycieli),
   • Sales & Negotiation Management – Zarządzanie Sprzedażą,
   • Social Media & Content Marketing,
   • Strategiczna komunikacja marki,
   • Talent Management in Tech Companies.
   • Zarządzanie talentami w branży technologicznej,
   • User Experience & Product Design – Projektowanie produktu i doświadczeń użytkownika,
   • Zarządzanie funduszami Unii Europejskiej.
   Szkoła Ochrony i Inżynierii Środowiska 
   • Logistyka gospodarki odpadami,
   • Ochrona i inżynieria środowiska,
   • Odnawialne zasoby i źródła energii,
   • Uwarunkowania i czynniki procesu reindustrializacji.

    

    


   AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE studia podyplomowe

   Akademia Muzyczna w Krakowie prowadzi Podyplomowe Studia na Wydziale Instrumentalnym. Studia podyplomowe na Wydziale Instrumentalnym trwają dwa lata. Ich celem jest doskonalenie artystów instrumentalistów poprzez realizację indywidualnych planów artystycznych pod kierunkiem wybitnych pedagogów Akademii Muzycznej w Krakowie. 

    

   jednostka prowadząca kierunki studiów podyplomowe

   Wydział Instrumentalny

   • Gra na instrumencie (doskonalenie wirtuozostwa instrumentalnego, mistrzowskie interpretacje utworów wybranych kompozytorów i stylów, zagadnienia metodyczne związane z grą na instrumencie), Kameralistykę (dla zespołów kameralnych podejmujących wspólne studia podyplomowe, dla pianistów według indywidualnego planu), Wykonawstwo muzyki współczesnej (solowe – fortepian, kameralne, dla zespołów kameralnych podejmujących wspólne studia podyplomowe).
   • Podyplomowe studia w zakresie wokalistyki obejmują zajęcia z wykonawstwa partii operowych i oratoryjnych. Przeznaczone są dla absolwentów wyższych studiów muzycznych ukończonych w zakresie wokalistyki. Kandydaci mogą legitymować się także dyplomem ukończenia wyższych studiów muzycznych w zakresie innej specjalności.
   • Podyplomowe Studia Muzykoterapia realizuje Program Partnerski Leonardo da Vinci, dotyczący muzyki w placówkach służby zdrowia.

    

    


   POLITECHNIKA KRAKOWSKA studia podyplomowe

   Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki posiada szeroką ofertę studiów podyplomowych podzielonych na jednostki prowadzące:

   jednostka prowadząca kierunki studiów podyplomowe
   Wydział Architektury
   • Podyplomowe Studia Rewitalizacji,
   • BIM - technologie cyfrowe w architekturze i budownictwie, 
   • Planowanie krajobrazu i gospodarka przestrzenna,
   • Architektura i budownictwo zrównoważone,
   • Podyplomowe studia planowania przestrzennego,
   • Podyplomowe Studium Konserwacji Zabytków Architektury i Urbanistyki,
   • Środowisko mieszkaniowe w obszarach zurbanizowanych: rozwój, przekształcenia, rewitalizacja,
   • Zieleń w Układach Historycznych,
   • Podyplomowe Studium Konserwacji, Kształtowania Architektury i Aranżacji Wnętrz Obiektów Sakralnych,
   • Podyplomowe Studia z Zakresu Badań i Analiz Architektury Historycznej.
   Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Matematyczne podstawy zarządzania finansami
   Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Nowoczesne technologie elektryczne w transporcie - studia dofinansowane z EFS
   Wydział Inżynierii Lądowej
   • Bezpieczeństwo obiektów budowlanych w sytuacji pożaru,
   • Budownictwo energooszczędne, audyting i ocena energetyczna budynków,
   • Miejski transport zbiorowy – zarządzanie, organizacja, nowoczesne technologie i informatyczne wspomaganie,
   • Przedmiarowanie, kosztorysowanie i planowanie robót budowlanych,
   • Stosowanie Eurokodów w budownictwie,
   • Inżynieria ruchu drogowego (L-2),
   • Zarządzanie infrastrukturą lotniskową (L-2),
   • Zarządzanie kosztami przedsięwzięcia budowlanego,
   • Procedury FIDIC w przedsięwzięciach budowlanych z uwzględnieniem prawa zamówień publicznych,
   • Koordynator bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w budownictwie.
   Wydział Mechaniczny
   • Cywilne użytkowanie bezzałogowych statków powietrznych,
   • Budowa i eksploatacja pojazdów szynowych,
   • Międzynarodowy/Europejski Inżynier Spawalnik IWE (M-2),
   • Napędy i sterowanie płynowe (M-3),
   • Ekspertyza wypadku drogowego (M-4),
   • Urządzenia Chłodnicze i Klimatyzacyjne (M-5),
   • Międzywydziałowe Studium Podyplomowe Ochrona Środowiska,
   • Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (M-5),
   • Technologie informacyjne w procesach produkcyjnych (M-6),
   • Polsko-Amerykańska Szkoła Biznesu Program Executive MBA (M-6).
   Centrum Pedagogiki i Psychologii Doradztwo zawodowe
   Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości
   • Międzynarodowy system zarządzania jakością wg norm ISO 9000,
   • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy,
   • Zarządzanie środowiskowe,
   • Zarządzanie chemikaliami w przedsiębiorstwie ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia REACH,
   • Gospodarowanie odpadami i substancjami niebezpiecznymi,
   • Zarządzanie energią,
   • Logistyka i transport drogowy,
   • Systemy CAD i przetwarzanie obrazu,
   • Systemy sieciowe i bazodanowe,
   • Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego,
   • Diagnostyka pojazdów samochodowych - budowa, eksploatacja, naprawa,
   • Zarządzanie zasobami ludzkimi,
   • Zamówienia publiczne.
   Politechnika Krakowska i Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Podyplomowe studia Gospodarki Nieruchomościami: szacowanie nieruchomości (L-1).
   Międzynarodowe Centrum Kształcenia i Fundacja Sendzimira Zarządzanie Zrównoważonym Rozwojem Miast

    

    


   UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY W KRAKOWIE studia podyplomowe

   Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie prowadzi dwa rodzaje studiów podyplomowych: kwalifikacyjne - dające nowe kwalifikacje zawodowe oraz doskonalące - służące doskonaleniu posiadanych kwalifikacji zawodowych. Poniżej przedstawiamy proponowane przez uczelnię kierunki podzielone na wydziały:

   jednostka prowadząca kierunki studiów podyplomowe
   Wydział Humanistyczny
   • Administracja samorządowa,
   • Akademia lidera,
   • Cracoviana - miasto i region w turystyce,
   • Dyplomacja publiczna,
   • Edukacja prawna i obywatelska,
   • Historia i wiedza o społeczeństwie,
   • Komunikacja audiowizualna - tworzenie i badanie przekazów medialnych,
   • Nauczanie etyki,
   • Polityki publiczne,
   • Socjologia i psychologia organizacji i zarządzania,
   • Totalitaryzm-Nazizm-Holokaust (Oświęcim),
   • Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe,
   • Wiedza o kulturze i zarządzanie kulturą,
   • Wiedza o społeczeństwie i wychowanie do życia w rodzinie,
   • Wiedza o społeczeństwie z podstawami przedsiębiorczości,
   • Wielokulturowość i różnorodność wyznaniowa we współczesnym świecie,
   • Zarządzanie dokumentacją, infobrokerstwo i archiwistyka.
   Wydział Filologiczny
   • Animacja życia literackiego,
   • Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa,
   • Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa z modułem nauczycielskim,
   • Edytorstwo,
   • Język angielski w przedszkolu i nauczaniu wczesnoszkolnym,
   • Logopedia,
   • Nauczanie języka polskiego jako obcego,
   • Neurologopedia,
   • Neurologopedia z elementami audiologii i foniatrii,
   • Porozumiewanie się osób niemówiących - komunikacja alternatywna i wspomagająca,
   • Rosyjski język specjalistyczny: prawo handlowe,
   • Zarządzanie kulturą.
   Wydział Pedagogiczny
   • Aktywizacja społeczna uczestników różnych form pracy socjalnej,
   • Animator życia seniora,
   • Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe,
   • Biegły sądowy w zakresie diagnozy rodziny dysfunkcjonalnej i dziecka krzywdzonego,
   • Diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna,
   • Edukacja dla bezpieczeństwa,
   • Edukacja dla zrównoważonego rozwoju,
   • Gerontoterapia,
   • Lider edukacji osób starszych,
   • Organizacja i zarządzanie oświatą,
   • Pedagogika międzykulturowa,
   • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, diagnoza i terapia pedagogiczna,
   • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,
   • Pedagogika specjalna - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika),
   • Pedagogika specjalna – surdopedagogika,
   • Polityka społeczna i edukacyjna na rzezcz osób starszych,
   • Praca socjalna na rzecz imigrantów,
   • Praca środowiskowa w społeczności lokalnej,
   • Profilaktyka i integracja społeczna w pracy socjalnej,
   • Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela,
   • Socjoterapia,
   • Streetworking - praca socjalna w przestrzeni publicznej,
   • Terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna,
   • Terapia zajęciowa osób z niepełnosprawnością,
   • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

    

   Wydział Sztuki
   • Arteterapia – sztuki plastyczne,
   • Kreatywne przetwarzanie obrazu cyfrowego
   Wydział Geograficzno-Biologiczny
   • Geografia,
   • Przedsiębiorczość,
   • Przyroda
   Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny
   • Edukacja techniczna,
   • Informatyka z administracją sieciami komputerowymi,
   • Innowacyjne metody kształcenia algorytmicznego w szkole,
   • Komputerowe wspomaganie prac projektowych – Cax,
   • Matematyka, Mechatronika,
   • Nauczanie fizyki i przyrody w szkole,
   • Nauczyciel praktycznej nauki zawodu,
   • Przygotowanie pedagogiczno-metodyczne do nauczania przedmiotów zawodowych we współpracy z SAPSP w Krakowie,
   • Technologie elektronicznego przetwarzania informacji,
   • Wirtualizacja przestrzeni edukacyjnej

    

    

    

    


   UNIWERSYTET ROLNICZY W KRAKOWIE studia podyplomowe

   Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie posiada w ofercie kilkadziesiąt kierunków studiów podyplomowych, podzielonych na wydziały:

   jednostka prowadząca kierunki studiów podyplomowe
   Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
   • Menedżer produkcji oraz zapewnienia jakości surowców rolnych i wyrobów gotowych,
   • Studium wiedzy o Unii Europejskiej "Agro-Unia",
   • Uprawa i wykorzystanie roślin zielarskich i alternatywnych,
   • Ochrona roślin w nowych technologiach rolniczych,
   • Nowe biotechnologie rolnicze,
   • Kwarantanna,
   • Doradztwo z ochrony roślin,
   • Integrowana produkcja rolnicza,
   • Rolnictwo,
   • Technologie w ochronie środowiska i retardacja jego zasobów,
   • Rolnictwo ekologiczne, produkty tradycyjne i regionalne-produkcja i certyfikacja,
   • Nowoczesne Metody w Doskonaleniu Roślin.
   Wydział Leśny
   • Użytkowanie lasu i transport leśny,
   • Gospodarka łowiecka i ochrona zwierzyny,
   • Podyplomowe studium ochrony przyrody im. S. Myczkowskiego,
   • Hydrologia i inżynieria leśna,
   • Studium podyplomowego genetyki i selekcji drzew leśnych,
   • Podyplomowe studium siedliskoznawstwa leśnego,
   • Edukacja Przyrodniczo-Leśna.
   Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Hodowla i rozród zwierząt futerkowych
   Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa Studia Podyplomowe Terenów Zieleni, Florystyka.
   Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
   • Audyting i certyfikacja energetyczna budynków,
   • Planowanie i zarządzanie energetyką lokalną,
   • Systemy jakości biopaliw,
   • Technologie energetycznego wykorzystania roślin.
   Wydział Technologii Żywności
   • Podyplomowe studium żywienia czlowieka i dietetyki,
   • Jakość żywności i systemy jej gwarantowania,
   • Bezpieczeństwo w łańcuchu żywnościowym

    

    


   UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE studia podyplomowe

   Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych na poniższych wydziałach: Studia podyplomowe i MBA w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK, Studia podyplomowe w Małopolskiej Szkole Administracji Publicznej, Studia podyplomowe na Wydziale Finansów w Katedrze Finansów, Studia podyplomowe na Wydziale Finansów w Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego, Studia podyplomowe na Wydziale Finansów w Katedrze Rachunkowości Finansowej, Studia podyplomowe na Wydziale Finansów w Katedrze Prawa Administracyjnego i Zamówień Publicznych, Studia podyplomowe we współpracy z The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Studia podyplomowe we współpracy z The Chartered Institute of Management Accoutants (CIMA), Studia podyplomowe w Katedrze Zarządzania Kapitałem Ludzkim, Studia podyplomowe w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego, Studia podyplomowe Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań.

    


   AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W KRAKOWIE studia podyplomowe

   Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie oferuje studia podyplomowe w zakresie: Malarstwa, Scenografii, Edukacji plastycznej, Projektowanie architektury wnętrz oraz Projektowania ubioru. Do podjęcia studiów podyplomowych może zostać dopuszczona osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów wyższych oraz spełni warunki rekrutacji ustalone przez Wydział Akademii Sztuk Pięknych prowadzący tę formę studiów.

    


   AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KRAKOWIE studia podyplomowe

   Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie prowadzi studia podyplomowe z następujących kierunków: Animacja Form Taneczno-Ruchowych, Korekcja Wad Postawy, Dziennikarstwo Sportowe i Rzecznictwo Prasowe, Studia podyplomowe przygotowanie pedagogiczne z wychowaniem fizycznym dla absolwentów kierunku Sport, Edukacja zdrowotna w szkole, Trener personalny, Przygotowanie pedagogiczne dla instruktorów ratownictwa wodnego.

    


   PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA W KRAKOWIE studia podyplomowe

   Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie proponuje Podyplomowe studia reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży.

    

   Anna Szumacher

    

   STRUDIA PODYPLOMOWE - KIERUNKI W KRAKOWIE

   Uczelnia
   Grupa kierunków
   Tryb   Studia podyplomowe Typ Tryb
   Acca po polsku - zarządzanie finansami i rachunkowość w środowisku międzynarodowym podyplomowe online
   Acca-uek: rachunkowość finansowa podyplomowe zjazdy
   Administracja medyczna podyplomowe zjazdy
   Administracja publiczna podyplomowe zjazdy, online
   Administracja samorządowa podyplomowe zjazdy
   Administrowanie w systemie ochrony zdrowia podyplomowe zjazdy
   Aerologia górnicza podyplomowe zjazdy
   Akademia architekta wnętrz podyplomowe zjazdy
   Akademia firm rodzinnych nowej generacji podyplomowe zjazdy, online
   Akademia lean management podyplomowe zjazdy
   Akademia menedżera podyplomowe zjazdy
   Akademia menedżera sprzedaży podyplomowe zjazdy
   Akademia profesjonalnego coachingu podyplomowe zjazdy, online
   Akademia profesjonalnego mediatora - mediacje sądowe i pozasądowe podyplomowe online
   Akademia projektowania podyplomowe zjazdy
   Analityk finansowy cfa podyplomowe zjazdy
   Analiza biznesowa podyplomowe zjazdy
   Analiza danych - data science podyplomowe zjazdy
   Analiza danych na rynkach finansowych z pakietem r podyplomowe zjazdy
   Archikultura – edukator architektoniczny podyplomowe zjazdy
   Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją podyplomowe zjazdy
   Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i bibliotekoznawstwo podyplomowe zjazdy
   Arteterapia z wykorzystaniem współczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych podyplomowe zjazdy
   Audyt wewnętrzny podyplomowe zjazdy
   Audyting i certyfikacja energetyczna budynków podyplomowe zjazdy
   Badania i analiza architektury historycznej podyplomowe zjazdy
   Badania kliniczne produktów leczniczych podyplomowe zjazdy
   Bankowość i finanse cyfrowe podyplomowe zjazdy
   Bankowość: europejski certyfikat bankowca podyplomowe zjazdy
   Bezpieczeństwo i higiena pracy podyplomowe zjazdy
   Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe podyplomowe zjazdy
   Bezpieczeństwo informacji i danych osobowych w administracji i biznesie podyplomowe zjazdy
   Bibliotekoznawstwo - studia kwalifikacyjne podyplomowe online
   Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa podyplomowe zjazdy
   Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa z modułem nauczycielskim podyplomowe zjazdy
   Biegły do spraw zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych podyplomowe zjazdy
   Bim - modelowanie i zarządzanie informacją o obiektach, infrastrukturze i procesach budowlanych podyplomowe zjazdy
   Bim - technologie cyfrowe w architekturze i budownictwie podyplomowe zjazdy
   Biologia molekularna podyplomowe zjazdy
   Biologia molekularna z elementami biotechnologii podyplomowe zjazdy
   Biologia sądowa podyplomowe zjazdy
   Biologia w terenie podyplomowe zjazdy
   Biomateriały - materiały dla medycyny podyplomowe zjazdy
   Biomonitoring procesu biologicznego oczyszczania ścieków i odpadów komunalnych podyplomowe zjazdy
   Budowa i eksploatacja pojazdów szynowych podyplomowe zjazdy
   Budowanie marki w praktyce podyplomowe zjazdy
   Budownictwo i bezpieczeństwo tunelowe podyplomowe zjazdy
   Business development - coaching, konsulting, mentoring podyplomowe online
   Business english (język angielski w biznesie) podyplomowe zjazdy
   Chemia analityczna w przemyśle i ochronie środowiska podyplomowe zjazdy
   Chemia dla nauczycieli podyplomowe zjazdy
   Chemia z elementami ochrony środowiska podyplomowe zjazdy
   Cima-uek: rachunkowość menedżerska podyplomowe zjazdy
   Cloud computing podyplomowe online
   Controlling i audit w przedsiębiorstwie podyplomowe online
   Cyberbezpieczeństwo i zarządzanie bezpieczeństwem informacji podyplomowe zjazdy
   Cyberbezpieczeństwo w praktyce podyplomowe zjazdy
   Cyfrowa edukacja językowa podyplomowe online
   Cyfrowy tłumacz — nowe technologie w przekładzie podyplomowe online
   Data scientist - big data i systemy zaawansowanej analizy danych podyplomowe online
   Diagnostyka samochodów elektrycznych i hybrydowych podyplomowe zjazdy
   Diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna podyplomowe zjazdy
   Dietetyka podyplomowe zjazdy
   Dobrostan psów i kotów. praktyka. etyka. prawo podyplomowe zjazdy
   Doradca do spraw ochrony środowiska podyplomowe zjazdy
   Doradca podatkowy podyplomowe zjazdy, online
   Doradztwo podatkowe podyplomowe zjazdy
   Doradztwo zawodowe i personalne z elementami coachingu - studia kwalifikacyjne podyplomowe zjazdy, online
   Duszpasterstwo rodzin podyplomowe zjazdy
   Dyplomacja publiczna podyplomowe zjazdy
   Dyplomowany enolog - technologia winiarska i miodosytniczna podyplomowe zjazdy
   E-nauczyciel podyplomowe zjazdy
   Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnych podyplomowe zjazdy
   Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) - studia kwalifikacyjne podyplomowe zjazdy, online
   Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) - studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnych podyplomowe zjazdy, online
   Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) podyplomowe zjazdy
   Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - studia kwalifikacyjne podyplomowe zjazdy
   Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnych podyplomowe zjazdy
   Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu podyplomowe zjazdy
   Edukacja integracyjna i włączająca podyplomowe zjazdy
   Edukacja plastyczna podyplomowe zjazdy
   Edukacja przyrodniczo - leśna podyplomowe zjazdy
   Edytorstwo podyplomowe zjazdy
   Ekspertyza wypadku drogowego podyplomowe zjazdy
   Employer branding podyplomowe zjazdy
   Energetyka cieplna podyplomowe zjazdy
   Etyka dla nauczycieli podyplomowe zjazdy
   Etyka i filozofia dla nauczycieli – studia kwalifikacyjne podyplomowe online
   European management podyplomowe zjazdy
   Facility management podyplomowe zjazdy
   Farmacja przemysłowa podyplomowe zjazdy
   Filozofia i chrześcijaństwo podyplomowe zjazdy
   Fizyka z elementami informatyki podyplomowe zjazdy
   Florystyka podyplomowe zjazdy
   Frontend developer z angular - programowanie nowoczesnych aplikacji webowych podyplomowe zjazdy
   Geografia podyplomowe zjazdy
   Geoinformacja w edukacji podyplomowe zjazdy
   Geologia górnicza podyplomowe zjazdy
   Geopolityka: historia i współczesność podyplomowe zjazdy
   Geotermia podyplomowe zjazdy
   Gimnastyka korekcyjna wczesnej edukacji z promocją zdrowia dla nauczycieli podyplomowe zjazdy
   Gospodarka łowiecka i ochrona zwierzyny podyplomowe zjazdy
   Górnictwo odkrywkowe podyplomowe zjazdy
   Górnictwo podziemne podyplomowe zjazdy
   Grafika komputerowa i multimedia podyplomowe online
   Grafika komputerowa i podstawy technik poligraficznych podyplomowe zjazdy
   Handel zagraniczny podyplomowe zjazdy
   Historia podyplomowe zjazdy
   Historia i wiedza o społeczeństwie podyplomowe zjazdy
   Hr business partner podyplomowe zjazdy
   Informatyka - projektowanie, programowanie i eksploatacja systemów podyplomowe zjazdy
   Informatyka w szkole podyplomowe zjazdy
   Inspektor ds. zgodności - ochrona sygnalistów podyplomowe zjazdy
   Inspektor ochrony danych podyplomowe zjazdy
   Integrowana produkcja rolnicza podyplomowe zjazdy
   Interdyscyplinarna diagnoza, stymulacja i terapia dzieci od urodzenia do 3 roku życia podyplomowe online
   Inżynieria gazownicza – sieci i instalacje gazowe, wodne i kanalizacyjne podyplomowe zjazdy
   Inżynieria jakości oprogramowania podyplomowe zjazdy
   Inżynieria oprogramowania podyplomowe zjazdy
   Inżynieria oprogramowania i narzędzia biznesu podyplomowe zjazdy
   Inżynieria ruchu drogowego podyplomowe zjazdy
   Inżynieryjne zagospodarowanie lasu podyplomowe zjazdy
   It business management podyplomowe zjazdy
   Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej - studia kwalifikacyjne podyplomowe zjazdy, online
   Kadry i płace w praktyce podyplomowe zjazdy
   Kompetencje przyszłości i coaching podyplomowe zjazdy
   Konserwacja zabytków architektury i urbanistyki podyplomowe zjazdy
   Konserwacja, kształtowanie architektury i aranżacja wnętrz obiektów sakralnych podyplomowe zjazdy
   Kontrola zarządcza w organizacjach publicznych podyplomowe zjazdy
   Koordynator bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w budownictwie podyplomowe zjazdy
   Koordynator bim – nowoczesne projektowanie i realizacja inwestycji podyplomowe zjazdy
   Koordynator kontroli zarządczej podyplomowe zjazdy
   Kosmetologia – medycyna estetyczna dla lekarzy podyplomowe zjazdy
   Kosmetologia medyczna podyplomowe zjazdy
   Kosmetologia praktyczna podyplomowe zjazdy
   Kreowanie doświadczeń klienta podyplomowe zjazdy
   Kryminalistyka i psychologia kryminalistyczna podyplomowe zjazdy
   Kształtowanie krajobrazu i wizerunku miast i obszarów koncentracji osadniczej podyplomowe zjazdy
   Kwalifikacyjne pedagogiczne studia podyplomowe zjazdy, online
   Lean management oraz lean office podyplomowe zjazdy
   Licencjat kanoniczny z teologii podyplomowe zjazdy
   Logistyka i spedycja dla nauczycieli - studia kwalifikacyjne podyplomowe zjazdy, online
   Logistyka transportu wrażliwych produktów ochrony zdrowia podyplomowe online
   Logopedia - studia kwalifikacyjne podyplomowe zjazdy
   Logopedia - studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnych podyplomowe zjazdy
   Logopedia podyplomowe zjazdy
   Malarstwo podyplomowe zjazdy
   Marketing 4.0. narzędzia. projekty. skuteczność podyplomowe zjazdy
   Marketing i kreatywna reklama podyplomowe zjazdy
   Marketing internetowy podyplomowe zjazdy
   Master of business administration podyplomowe zjazdy, online
   Matematyka podyplomowe zjazdy
   Matematyka z elementami informatyki podyplomowe zjazdy
   Mba - leadership and transformation church and non- profit organizations podyplomowe zjazdy
   Mba - management of church and non-profit organizations podyplomowe zjazdy
   Mba w ochronie zdrowia podyplomowe zjazdy, online
   Mba w ochronie zdrowia dla pielęgniarek i położnych podyplomowe online
   Mediacja i inne metody alternatywnego rozwiązywania sporów podyplomowe zjazdy
   Mediacje i negocjacje podyplomowe zjazdy
   Menadżer ds. zarządzania jakością i ryzykiem podyplomowe zjazdy
   Menedżer jakości podyplomowe zjazdy, online
   Menedżer logistyki podyplomowe zjazdy, online
   Menedżer produktów żywnościowych podyplomowe zjazdy
   Menedżer sportu podyplomowe zjazdy
   Menedżer spółek samorządowych podyplomowe zjazdy
   Menedżer w świecie vuca podyplomowe online
   Menedżerskie studia - poziom mba podyplomowe zjazdy
   Metodologia badań nauk o bezpieczeństwie podyplomowe zjazdy
   Metody i techniki zarządzania procesowego podyplomowe zjazdy
   Metody statystycznej analizy danych podyplomowe zjazdy
   Metody wytwarzania oprogramowania podyplomowe zjazdy
   Metodyka i metodologia pracy socjalnej podyplomowe zjazdy
   Miejski transport zbiorowy - zarządzanie, organizacja, nowoczesne technologie i informatyczne wspomaganie podyplomowe zjazdy
   Międzynarodowy/europejski inżynier spawalnik iwe podyplomowe zjazdy
   Nauczanie biologii w szkole podstawowej podyplomowe zjazdy
   Nauczanie języka angielskiego uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych podyplomowe online
   Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego podyplomowe zjazdy
   Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego w szkole podyplomowe online
   Neurologopedia podyplomowe zjazdy
   Neurologopedia z elementami tyflologopedii podyplomowe zjazdy
   Nowe metody inżynierii naftowej i gazowniczej podyplomowe zjazdy
   Nowoczesna grafika komputerowa podyplomowe zjazdy
   Nowoczesne sieci teleinformatyczne podyplomowe zjazdy
   Nowoczesne technologie bezwykopowej budowy rurociągów podyplomowe zjazdy
   Obsługa hiszpańskojęzycznego klienta biznesowego podyplomowe zjazdy
   Obsługa włoskojęzycznego klienta biznesowego podyplomowe zjazdy
   Ochrona danych osobowych - inspektor ochrony danych osobowych podyplomowe zjazdy
   Ochrona danych osobowych w administracji i biznesie - inspektor ochrony danych podyplomowe zjazdy, online
   Ochrona danych osobowych w jednostkach administracji publicznej podyplomowe zjazdy
   Ochrona danych osobowych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (rodo) podyplomowe zjazdy
   Ochrona danych osobowych w sektorze medycznym (inspektor ochrony danych) podyplomowe zjazdy
   Ochrona małoletnich i osób prawnie z nimi zrównanych w prawie kanonicznym podyplomowe zjazdy
   Ochrona praw człowieka w związku z przetwarzaniem danych osobowych - studia zaawansowane dla prawników i specjalistów z zakresu ochrony danych osobowych podyplomowe zjazdy
   Odnawialne zasoby i źródła energii podyplomowe zjazdy
   Odnawialne źródła energii w gospodarce niskoemisyjnej podyplomowe zjazdy
   Opiekun zwierząt w ogrodach zoologicznych podyplomowe zjazdy
   Organizacja i zarządzanie oświatą podyplomowe zjazdy
   Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej podyplomowe zjazdy
   Organizacja i zarządzanie w oświacie podyplomowe zjazdy
   Organizacja ochrony porządku publicznego - funkcjonowanie straży miejskich i gminnych podyplomowe zjazdy
   Osoba wykwalifikowana w kontroli jakości produktu leczniczego i wyrobu medycznego podyplomowe zjazdy
   Pedagogika korekcyjna - studia kwalifikacyjne podyplomowe zjazdy, online
   Pedagogika korekcyjna - studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnych podyplomowe zjazdy, online
   Pedagogika społeczno-opiekuńcza, diagnoza i terapia pedagogiczna podyplomowe zjazdy
   Pełnomocnik ds. cyberbezpieczeństwa podyplomowe zjazdy
   Planowanie przestrzenne podyplomowe zjazdy
   Podologia podyplomowe zjazdy
   Podyplomowe studia na wydziale instrumentalnym podyplomowe zjazdy
   Podyplomowe studia pedagogiczne podyplomowe zjazdy
   Polsko-amerykańska szkoła biznesu podyplomowe zjazdy
   Pośrednik i agent kredytu hipotecznego podyplomowe zjazdy
   Praktyczne aspekty przetwarzania danych pozyskanych z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych (bsp) podyplomowe zjazdy
   Prawo deweloperskie i lokalowe podyplomowe zjazdy
   Prawo dla urzędników nieprawników podyplomowe zjazdy
   Prawo gospodarcze podyplomowe zjazdy
   Prawo i praktyka konsularna podyplomowe zjazdy
   Prawo inwestycyjno-budowlane podyplomowe zjazdy
   Prawo medyczne i ochrona zdrowia podyplomowe zjazdy
   Prawo pracy i prawo ubezpieczeń społecznych podyplomowe zjazdy
   Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych podyplomowe online
   Prawo w zarządzaniu podyplomowe online
   Prawo zamówień publicznych podyplomowe zjazdy, online
   Procedury fidic w przedsięwzięciach budowlanych z uwzględnieniem prawa zamówień publicznych podyplomowe zjazdy
   Profesjonalny doradca finansowy podyplomowe zjazdy
   Profilaktyka przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży podyplomowe zjazdy
   Programowanie aplikacji webowych podyplomowe zjazdy
   Przedmiarowanie, kosztorysowanie i planowanie robót budowlanych podyplomowe zjazdy
   Przedsiębiorczość podyplomowe zjazdy
   Przedsiębiorczość technologiczna podyplomowe zjazdy
   Przekład audiowizualny i media bez barier podyplomowe zjazdy
   Przemysłowe systemy sterowania podyplomowe zjazdy
   Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela podyplomowe zjazdy
   Przyroda podyplomowe zjazdy
   Przywództwo w zarządzaniu z elementami coachingu podyplomowe zjazdy
   Psycho-logopedia podyplomowe zjazdy
   Psychodietetyka podyplomowe zjazdy
   Psychologia przywództwa podyplomowe online
   Psychologia transportu podyplomowe zjazdy
   Pszczelarstwo podyplomowe zjazdy
   Public relations podyplomowe zjazdy
   Rachunkowość podyplomowe zjazdy
   Rachunkowość budżetowa w jednostkach samorządu terytorialnego podyplomowe zjazdy
   Rachunkowość finansowa uek - acca podyplomowe zjazdy
   Rachunkowość i finanse podyplomowe zjazdy, online
   Rachunkowość i podatki dla zawodów prawniczych podyplomowe zjazdy
   Rachunkowość podmiotów leczniczych podyplomowe zjazdy
   Reedukacja posturalna i korekcja wad postawy podyplomowe zjazdy
   Rehabilitacja covid-19 podyplomowe zjazdy
   Rewitalizacja miejskich i wiejskich zespołów osiedleńczych podyplomowe zjazdy
   Rewitalizacja środowiska miejskiego i gospodarka w obiegu zamkniętym podyplomowe zjazdy
   Rolnictwo podyplomowe zjazdy
   Rolnictwo ekologiczne, produkty tradycyjne i regionalne - produkcja i certyfikacja podyplomowe zjazdy
   Rolnictwo precyzyjne podyplomowe zjazdy
   Rozwój obszarów wiejskich aspekty gospodarowania przestrzenią i nieruchomościami, oraz geodezyjnego urządzania terenów rolnych i leśnych podyplomowe zjazdy
   Rynek sztuki i antyków podyplomowe zjazdy
   Rynek sztuki współczesnej podyplomowe online
   Rzecznik prasowy organizacji i instytucji podyplomowe zjazdy
   Sieci komputerowe i internet rzeczy podyplomowe online
   Siedliskoznawstwo leśne podyplomowe zjazdy
   Social media & content marketing podyplomowe zjazdy
   Socjoterapia podyplomowe zjazdy
   Strategie biznesowe w gospodarce o obiegu zamkniętym (goz) podyplomowe zjazdy
   Studia administracyjne w zakresie rejestracji stanu cywilnego podyplomowe zjazdy
   Studia dla tłumaczy pisemnych i ustnych języka niemieckiego podyplomowe zjazdy
   Studia dla tłumaczy, tłumaczenia tekstów specjalistycznych - język angielski podyplomowe zjazdy
   Studia dla tłumaczy, tłumaczenia tekstów specjalistycznych - język francuski podyplomowe zjazdy
   Studia dla tłumaczy, tłumaczenia tekstów specjalistycznych - język hiszpański podyplomowe zjazdy
   Studia dla tłumaczy, tłumaczenia tekstów specjalistycznych - język niemiecki podyplomowe zjazdy
   Studia dla tłumaczy, tłumaczenia tekstów specjalistycznych - język włoski podyplomowe zjazdy
   Studia dla tłumaczy, tłumaczenia ustne - język angielski podyplomowe zjazdy
   Studia dla tłumaczy, tłumaczenia ustne - język francuski podyplomowe zjazdy
   Studia dla tłumaczy, tłumaczenia ustne - język hiszpański podyplomowe zjazdy
   Studia dla tłumaczy, tłumaczenia ustne - język niemiecki podyplomowe zjazdy
   Studia dla tłumaczy, tłumaczenia ustne - język ukraiński podyplomowe zjazdy
   Studia dla tłumaczy, tłumaczenia ustne - język włoski podyplomowe zjazdy
   Studia dla tłumaczy, tłumaczenia uwierzytelnione i środowiskowe - język angielski podyplomowe zjazdy
   Studia dla tłumaczy, tłumaczenia uwierzytelnione i środowiskowe - język francuski podyplomowe zjazdy
   Studia dla tłumaczy, tłumaczenia uwierzytelnione i środowiskowe - język hiszpański podyplomowe zjazdy
   Studia dla tłumaczy, tłumaczenia uwierzytelnione i środowiskowe - język niemiecki podyplomowe zjazdy
   Studia dla tłumaczy, tłumaczenia uwierzytelnione i środowiskowe - język włoski podyplomowe zjazdy
   Studia prawa unii europejskiej podyplomowe zjazdy
   Studia redaktorskie podyplomowe zjazdy
   Studia semiologiczne "symbolika w kulturach świata" podyplomowe zjazdy
   Studia teologiczno-katechetyczne dla nauczycieli podyplomowe zjazdy
   Studia uek przygotowujące do egzaminów acca strategic professional podyplomowe zjazdy
   Studia z monodii liturgicznej podyplomowe zjazdy
   Studia zespołowej opieki duszpasterskiej św. jana bożego podyplomowe zjazdy
   Studium ochrony przyrody im. s. myczkowskiego podyplomowe zjazdy
   Studium wiedzy o unii europejskiej "agro-unia" podyplomowe zjazdy
   Systemowe zarządzanie jakością w ochronie zdrowia podyplomowe zjazdy
   Systemy baz danych podyplomowe zjazdy
   Systemy cad i przetwarzanie obrazu podyplomowe zjazdy
   Systemy erp na przykładzie sap erp podyplomowe zjazdy
   Systemy informacji geograficznej podyplomowe zjazdy
   Systemy sieciowe i bazodanowe podyplomowe zjazdy
   Szacowanie nieruchomości podyplomowe zjazdy
   Sztuczna inteligencja w diagnostyce i praktyce medycznej podyplomowe zjazdy
   Taktyka przesłuchania i wykorzystania badań poligraficznych podyplomowe zjazdy
   Talent management in tech companies. zarządzanie talentami w branży technologicznej podyplomowe zjazdy
   Techniczne i administracyjne aspekty ochrony i inżynierii środowiska podyplomowe zjazdy
   Techniki w neurodiagnostyce i neuroterapii podyplomowe zjazdy
   Technologia i przetwórstwo szkła podyplomowe zjazdy
   Technologie informacyjne w procesach produkcyjnych podyplomowe zjazdy
   Technologie it i procesy biznesowe podyplomowe zjazdy
   Terapia pedagogiczna podyplomowe zjazdy
   Terapia zaburzeń w mówieniu, pisaniu i czytaniu podyplomowe zjazdy
   Tester automatyzujący w selenium podyplomowe zjazdy
   Testowanie oprogramowania podyplomowe zjazdy
   Tłumacz języka rosyjskiego wobec potrzeb rynku podyplomowe zjazdy
   Translating non-literary texts podyplomowe zjazdy
   Transport gazu i energetyka gazowa podyplomowe zjazdy
   Trener zdrowego stylu życia podyplomowe zjazdy, online
   Trening medyczny i strategie żywieniowe podyplomowe zjazdy
   Trychologia lecznicza podyplomowe zjazdy
   Trychologia w kosmetologii podyplomowe zjazdy
   Tutoring i mentoring w edukacji i biznesie podyplomowe online
   Tworzenie treści w języku francuskim: specjalista ds. contentu i copywriter podyplomowe zjazdy
   Udostępnianie i dystrybucja wód podziemnych podyplomowe zjazdy
   Uprawa i wykorzystanie roślin zielarskich i alternatywnych podyplomowe zjazdy
   Urządzenia transportu linowego - projektowanie, budowa, eksploatacja podyplomowe zjazdy
   Użytkowanie lasu i transport leśny podyplomowe zjazdy
   Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - dla pedagogów specjalnych podyplomowe zjazdy, online
   Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - studia kwalifikacyjne podyplomowe zjazdy, online
   Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka podyplomowe zjazdy
   Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacji dzieci i młodzieży z autyzmem, zespołem aspergera i zaburzeniami pokrewnymi podyplomowe zjazdy
   Wentylacja i klimatyzacja obiektów podyplomowe zjazdy
   Wiedza o społeczeństwie podyplomowe zjazdy
   Wiedza o społeczeństwie i wychowanie do życia w rodzinie podyplomowe zjazdy
   Własność intelektualna w prawie i praktyce podyplomowe zjazdy
   Wodór i biometan - pozyskanie, transport i wykorzystanie. transformacja energetyczna podyplomowe zjazdy
   Współczesne chiny - społeczeństwo, polityka, gospodarka podyplomowe zjazdy
   Współczesne niskoemisyjne technologie energetyczne i źródła energii podyplomowe zjazdy
   Współrzędnościowa technika pomiarowa podyplomowe zjazdy
   Wychowanie do życia w rodzinie podyplomowe zjazdy
   Wychowanie do życia w rodzinie- studia kwalifikacyjne podyplomowe zjazdy
   Wykorzystywanie metod śledczych w audycie i kontroli podyplomowe zjazdy
   Wyroby lakierowe. technologia i zastosowanie podyplomowe zjazdy
   Zaawansowane zagadnienia bim w architekturze i budownictwie podyplomowe zjazdy
   Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży. diagnoza i profilaktyka podyplomowe zjazdy
   Zagadnienia teorii i praktyki legislacji podyplomowe zjazdy
   Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy podyplomowe zjazdy, online
   Zarządzanie bhp - organizacja i dydaktyka szkoleń podyplomowe zjazdy
   Zarządzanie cyberbezpieczeństwem podyplomowe online
   Zarządzanie finansami przedsiębiorstw sektora paliwowo-energetycznego podyplomowe zjazdy
   Zarządzanie gospodarowaniem odpadami podyplomowe zjazdy
   Zarządzanie i audyt podyplomowe zjazdy
   Zarządzanie i przywództwo w oświacie podyplomowe zjazdy
   Zarządzanie infrastrukturą lotniskową podyplomowe zjazdy
   Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie podyplomowe zjazdy
   Zarządzanie kapitałem ludzkim podyplomowe zjazdy, online
   Zarządzanie kulturą podyplomowe zjazdy
   Zarządzanie nieruchomościami podyplomowe zjazdy
   Zarządzanie produkcją podyplomowe zjazdy
   Zarządzanie projektami - kwalifikacje project managera podyplomowe zjazdy
   Zarządzanie projektami podyplomowe zjazdy, online
   Zarządzanie projektami informatycznymi podyplomowe zjazdy
   Zarządzanie przedsiębiorstwem podyplomowe zjazdy
   Zarządzanie ryzykiem finansowym podyplomowe zjazdy
   Zarządzanie sprzedażą podyplomowe zjazdy
   Zarządzanie systemami logistycznymi podyplomowe zjazdy
   Zarządzanie w instytucjach porządku i bezpieczeństwa publicznego podyplomowe zjazdy
   Zarządzanie w oświacie podyplomowe zjazdy, online
   Zarządzanie w przemyśle naftowym i gazowniczym podyplomowe zjazdy
   Zarządzanie w służbach społecznych podyplomowe online
   Zarządzanie w szkole wyższej - menedżer szkoły wyższej podyplomowe zjazdy
   Zarządzanie zakupami w biznesie podyplomowe zjazdy
   Zarządzanie zasobami ludzkimi podyplomowe zjazdy
   Zastosowanie bezzałogowych statków latających w rozwiązywaniu zagadnień inżynierskich podyplomowe zjazdy
   Zastosowanie współczesnych metod hydrologii w inżynierii i gospodarce wodnej podyplomowe zjazdy
   Zdrowie publiczne podyplomowe zjazdy
   Zieleń w układach historycznych podyplomowe zjazdy
   Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa podyplomowe zjazdy
   Żywienie człowieka i dietetyka podyplomowe zjazdy
   Żywienie człowieka i dietetyka (studia kwalifikacyjne dla nauczycieli) podyplomowe zjazdy

   POZOSTAŁE UCZELNIE W KRAKOWIE NA KTÓRYCH SĄ STUDIA PODYPLOMOWE

   Komentarze (2)

   Eliza odpowiedz

   Cześć, uwierz mi że jest to rewelacyjna forma studiowania. Sama jestem już po 40-stce i postawiłam studiować podyplomowo. Koleżanka poleciła mi WSKZ, długo się nie zastanawiałam. Jestem już po jednym kierunku, zastanawiam sie nad drugim. Wydaje mi się, że taka forma jest dla każdego. Ważne jest żeby potrafić zorganizować sobie czas na naukę, a reszta sama się ułoży :)

   Dagmara odpowiedz

   Hej, mam pytanie czy ktoś studiował ale online studia podyplomowe ? Dużo teraz się o tym mówi z wiadomych przyczyn. Ja mam trochę wątpliwości, mam już swoje lata nie wiem czy dam radę realizować studia w takiej formie.