Studia podyplomowe Opole

Studia podyplomowe Opole

Studia podyplomowe Opole

Największy wybór studiów

podyplomowych w Opolu

Odkryj ponad kierunki podyplomowe i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia podyplomowe Opole | woj. opolskie

Studia podyplomowe w Opolu zazwyczaj trwają 2 semestry, czyli 1 rok akademicki. Zdarza się jednak, że studia podyplomowe trwają dłużej.

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych.

 

STRUDIA PODYPLOMOWE - KIERUNKI W OPOLU

Uczelnia
Grupa kierunków
TrybStudia podyplomowe Typ Tryb
Administracja - prawo, zarządzanie i organizacja podyplomowe zjazdy
Agile - zwinne metodyki zarządzania projektami podyplomowe zjazdy, online
Akademia przywództwa kobiet podyplomowe zjazdy, online
Akademia zarządzania zmianą i strategią podyplomowe online
Analityk rynków finansowych i inwestycyjnych podyplomowe zjazdy
Analiza i informatyka śledcza podyplomowe zjazdy
Audyt energetyczny z charakterystyką energetyczną budynków podyplomowe zjazdy
Bezpieczeństwo i higiena pracy podyplomowe zjazdy
Biologia dla nauczycieli podyplomowe zjazdy
Branding & content marketing podyplomowe zjazdy
Chiny w biznesie międzynarodowym – prawne i kulturowe aspekty współpracy podyplomowe zjazdy
Copywriting - jako narzędzie sprzedaży i reklamy podyplomowe zjazdy
Customer experience management podyplomowe zjazdy
Cyberbezpieczeństwo w ochronie zdrowia, samorządzie terytorialnym oraz oświacie podyplomowe zjazdy
Data driven content marketing & digital storytelling podyplomowe online
Dialog motywujący podyplomowe zjazdy
Employer branding podyplomowe zjazdy, online
Headhunter - talent hunter podyplomowe online
Holistyczne zarządzanie samorozwojem. joga i ajurweda dla kadry menadżerskiej podyplomowe zjazdy
Hr business partner podyplomowe zjazdy
Informatyka i edukacja informatyczna dla nauczycieli podyplomowe online
Informatyka śledcza podyplomowe zjazdy
Informatyka w prawie i administracji podyplomowe zjazdy
Inspektor ochrony danych dla zaawansowanych podyplomowe online
Integracja sensoryczna podyplomowe zjazdy
International bim manager - digital construction management in a multinational environment podyplomowe online
Interwencja kryzysowa i pomoc psychologiczna podyplomowe zjazdy
Język angielski w przedsiębiorstwie podyplomowe online
Język niemiecki w biznesie podyplomowe online
Kadry i płace podyplomowe zjazdy
Kosztorysowanie i zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi podyplomowe zjazdy
Księgowość i podatki w praktyce podyplomowe zjazdy
Lean management podyplomowe zjazdy
Lean six sigma expert podyplomowe zjazdy
Logistyka w biznesie podyplomowe zjazdy
Managerial development program. program rozwoju menedżerów podyplomowe online
Marketing kultury podyplomowe zjazdy, online
Mediacje sądowe i pozasądowe podyplomowe zjazdy
Menadżer przedsięwzięć inwestycyjnych podyplomowe zjazdy
Menedżer bezpieczeństwa biznesu z elementami whistleblowing podyplomowe online
Menedżer ds. eksportu podyplomowe zjazdy, online
Menedżer samorządu terytorialnego - zarządzanie procesami smart city i green city podyplomowe zjazdy
Menedżer zrównoważonego rozwoju i esg podyplomowe online
Nauczyciel grafiki komputerowej podyplomowe online
Neurodydaktyka podyplomowe zjazdy, online
Nowoczesne rzecznictwo prasowe z elementami neurokomunikacji podyplomowe zjazdy
Ochrona środowiska z elementami zielonej energii podyplomowe zjazdy
Pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną podyplomowe zjazdy
Pedagogika specjalna w zakresie edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu podyplomowe zjazdy
Pedagogika specjalna w zakresie edukacji włączającej podyplomowe zjazdy
Pedagogika specjalna w zakresie resocjalizacji podyplomowe zjazdy
Planowanie produkcji - nowoczesne narzędzia: sap s/4 hana, siemens opcenter aps podyplomowe zjazdy, online
Podstawy architektury systemów informatycznych podyplomowe zjazdy
Praca z osobami z niedostosowaniem społecznym i zaburzeniami zachowania podyplomowe zjazdy
Prawne aspekty e-marketingu i e-commerce podyplomowe online
Prawo dla menedżera podyplomowe online
Prawo i biznes międzynarodowy w chinach podyplomowe online
Prawo nowych technologii w biznesie podyplomowe online
Profesjonalny mentor w organizacji podyplomowe online
Programista java podyplomowe online
Programista phyton developer podyplomowe online
Projektowanie interfejsów graficznych podyplomowe zjazdy, online
Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela podyplomowe zjazdy
Psychodietetyka podyplomowe zjazdy
Psychogerontologia i aktywizacja seniorów podyplomowe zjazdy
Psychologia reklamy i komunikacji podyplomowe zjazdy, online
Psychologia transportu z elementami psychodiagnostyki podyplomowe zjazdy
Psychologia uzależnień i profilaktyka podyplomowe zjazdy
Psychologiczne wsparcie dzieci i młodzieży w kryzysie podyplomowe zjazdy
Rachunkowość i finanse dla nieekonomistów podyplomowe zjazdy
Robotyzacja procesów biznesowych podyplomowe online
Seksuologia praktyczna podyplomowe zjazdy, online
Specjalista ds. kadr i płac – aspekt praktyczny podyplomowe zjazdy
Studia menedżerskie podyplomowe zjazdy
Transport drogowy podyplomowe zjazdy
Transport kolejowy podyplomowe online
Tworzenie aplikacji internetowych i mobilnych podyplomowe online
Wellbeing w organizacji podyplomowe zjazdy
Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami podyplomowe zjazdy, online
Wycena nieruchomości podyplomowe zjazdy
Wystąpienia publiczne i oratorstwo podyplomowe zjazdy
Zamówienia publiczne podyplomowe zjazdy
Zarządzanie dostępnością - koordynator ds. dostępności podyplomowe zjazdy
Zarządzanie flotą samochodową podyplomowe online
Zarządzanie i inwestowanie w nieruchomości podyplomowe online
Zarządzanie jakością w branży automotive podyplomowe online
Zarządzanie projektami w organizacjach podyplomowe zjazdy
Zarządzanie projektem biznesowym podyplomowe zjazdy
Zarządzanie strategiczne i marketing w czasach vuca podyplomowe zjazdy, online
Zarządzanie w ochronie zdrowia podyplomowe online
Zarządzanie w oświacie podyplomowe online
Zarządzanie w przedsiębiorstwie dla inżynierów podyplomowe zjazdy
Zarządzanie zasobami ludzkimi podyplomowe zjazdy

Grupa kierunków podyplomowych na uczelniach

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W OPOLU SĄ STUDIA PODYPLOMOWE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Opolska

Kierunki studiów: 27 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 11 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 4

Uniwersytet WSB Merito w Opolu

Kierunki studiów: 11 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 84 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Uniwersytet Opolski

Kierunki studiów: 72 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 7 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Jak wyglądają studia podyplomowe w Opolu?

Najważniejszą informacją dla osób, chcących iść na studia podyplomowe jest ta, kto może na takie studia się zapisać. Jak sama nazwa wskazuje, na studia podyplomowe mogą pójść osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych. Nie jest jednak ważne, jakie studia się ukończyło.

Ponieważ na studia podyplomowe decydują się dwie grupy ludzi: Ci, którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę w danej dziedzinie, uzupełniać wykształcenie i doskonalić czy też aktualizować swoje kwalifikacje w danej branży oraz ci, którzy z jakiegoś powodu chcą zdobyć wykształcenie w nowych kierunkach i specjalnościach oraz przekwalifikować się, by podjąć zatrudnienie w branży nie związanej z zawodem wyuczonym, bez potrzeby przechodzenia przez proces podstawowej nauki na studiach I lub II stopnia.

 

Czas trwania i koszty studiów podyplomowych w Opolu

Na studia podyplomowe może pójść każdy, kto posiada wyższe wykształcenie. Organizowane są one w większości przypadków „w trybie niestacjonarnym” co oznacza, że zajęcia odbywają się wyłącznie w weekendy, czasami również w piątki, co tydzień lub co dwa tygodnie. Różnice wynikają głównie na poziomie konkretnych uczelni. Podobnie ma się sprawa z opłatami za naukę. 

Studia podyplomowe prawie zawsze są płatne (wyjątek stanowią studia współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej), niezależnie od tego czy organizowane są przez uczelnie publiczne czy też prywatne. Opłaty uiszcza się za semestr nauki. Są to koszty oscylujące w granicy od 1200 do 3000 złotych za semestr - również w zależności od uczelni ale też konkretnego kierunku. Opłatę wnosi się zazwyczaj na konto uczelni.

Można ją uiścić jednorazowo lub ratalnie, przy czym kwota końcowa może być rozbita tak na trzy jak i na sześć rat. Różny jest też czas trwania studiów podylomowych. Zwykle są to dwa semestry studiów podyplomowych, jednak zdarzają się kierunki, gdzie studia podyplomowe trwają semestrów cztery.

 

Oferta studiów podyplomowych w Opolu

Główną uczelnią opolską, jeśli chodzi o studia podyplomowe są Politechnika Opolska oraz Uniwersytet Opolski i tym uczelniom przyjrzymy się jako pierwszym.

 


POLITECHNIKA OPOLSKA STUDIA PODYPLOMOWE

Na Politechnice Opolskiej dostępne kierunki na studiach podyplomowych dzielą się na Wydziały:

Wydział Ekonomii i Zarządzania

Wydział Ekonomii i Zarządzania, na którym otwarte są kierunki: Budownictwo w energetyce Wydział Budownictwa i Architektury, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Biznes międzynarodowy Unia Europejska-Chin, Holistyczne zarządzanie kapitałem ludzkim, Rachunkowość i finanse, Rachunkowość i finanse dla nauczycieli, Rozwój i utrzymanie personelu w przedsiębiorstwie, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie, marketing i przedsiębiorczość dla nauczycieli, Zarządzanie, marketing i przedsiębiorczość. 

dowiedz się więcej

 

Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii

Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, na którym otwarte są kierunki: Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna z elementami masażu, Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna z elementami sensomotoryki, Neurorehabilitacja w edukacji i terapii, Przygotowanie pedagogiczne, Innowacyjność i przedsiębiorczość dla nauczycieli oraz Wychowanie fizyczne dla nauczycieli.

dowiedz się więcej

 

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, na którym otwarte są kierunki: Informatyka z elementami informatyki śledczej oraz Systemy i sieci komputerowe.

dowiedz się więcej

 

 

Wydział Mechaniczny

Wydział Mechaniczny, na którym otwarte są kierunki: Technika samochodowa oraz Świadectwa charakterystyki energetycznej i audyt energetyczny budynków.

dowiedz się więcej

 

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, na którym otwarte są kierunki: Technologie informacyjne w dydaktyce, Technologie informacyjne w edukacji z programowaniem, Zarządzanie projektami w organizacjach.

dowiedz się więcej

 


UNIWERSYTET OPOLSKI STUDIA PODYPLOMOWE

Kolejną uczelnią, na której można kontynuować naukę na studiach podyplomowych jest Uniwersytet Opolski. Tutaj wydziałami odpowiedzialnymi za prowadzenie kursów są:

 

Centrum Edukacji Ustawicznej

Centrum Edukacji Ustawicznej Uniwersytetu Opolskiego, gdzie otwarte są studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego.

 

Wydział Ekonomiczny

Wydział Ekonomiczny ze studiami podyplomowymi: Zarządzanie zasobami ludzkimi (Katedra Organizacji i Zarządzania), Kompetencje biznesowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem (Katedra Organizacji i Zarządzania), Realizacja projektów unijnych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 (Katedra Finansów i Rachunkowości), Rachunkowość i polityka podatkowa w przedsiębiorstwach (Katedra Finansów i Rachunkowości), Pośrednik i zarządca nieruchomości (Zakład Teorii Ekonomii), Wycena nieruchomości (Zakład Teorii Ekonomii).

dowiedz się więcej

 

Wydział Filologiczny

Wydział Filologiczny posiada w swojej ofercie studia podyplomowe na kierunkach: Tłumaczenia ustne i pisemne (Instytut Filologii Angielskiej), Podyplomowe Studia Translatorskie (Doskonalenie) (Instytut Filologii Angielskiej), Język niemiecki jako obcy i język mniejszości narodowej w nauczaniu mono- i bilingwalnym (Instytut Filologii Germańskiej), Studium Podyplomowe z Kształcenia Translatorycznego (Instytut Filologii Germańskiej), Nauczanie mniejszościowe języka, historii i kultury niemieckiej, Nauczanie języka polskiego jako obcego (Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa), Filologia polska – studia podyplomowe dla absolwentów kierunków humanistycznych (Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa), Język czeski w komunikacji oficjalnej (Katedra Slawistyki), Nauczanie języka polskiego w szkole (Zakład Polonistyki Stosowanej), Podyplomowe Studia Logopedyczne (Zakład Polonistyki Stosowanej), Wiedza o kulturze (Katedra Kulturoznawstwa i Folklorystyki).

dowiedz się więcej

 

Wydział Przyrodniczo-Techniczny

Wydział Przyrodniczo-Techniczny oferuje studia podyplomowe na kierunkach: Biotechnologia (Samodzielna Katedra Biotechnologii i Biologii Molekularnej), Inżynieria środowiska z zakresu energetycznego na potrzeby termomodernizacji i oceny energetycznej budynków (Samodzielna Katedra Inżynierii Procesowej), Gospodarka odpadami i rekultywacja terenów przekształconych (Samodzielna Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi), Odnawialne źródła energii (Samodzielna Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi).

dowiedz się więcej

 

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki proponuje możliwość studiowania na studiach podyplomowych na kierunkach: Studia Podyplomowe z Fizyki dla Magistrów Innych Specjalności (Instytut Fizyki)

dowiedz się więcej

 

Wydział Chemii

Wydział Chemii prowadzi zajęcia na kierunkach: Chemia i Dydaktyka Chemii oraz Tworzywa Sztuczne – otrzymywanie, modyfikacja i przetwórstwo.

dowiedz się więcej

 

Wydział Teologiczny

Wydział Teologiczny posiada ofertę studiów podyplomowych na kierunkach: Wychowanie do życia w rodzinie, Wiedza o Biblii, Pokojowe rozwiązywanie konfliktów. Ekumeniczne drogi pojednania. Katedra Jean Monnet, Ikonopisarstwo. Studium chrześcijańskiego Wschodu, Socjoterapia oraz Coaching odpowiedzialnego rodzicielstwa i duchowości rodzinnej.

dowiedz się więcej

 


PAŃSTWOWA MEDYCZNA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA STUDIA PODYPLOMOWE

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu organizuje kursy dla pielęgniarek i położnych na kierunkach: Anestezjologia i Intensywna Opieka, Pielęgniarstwo opieki paliatywnej, Pielęgniarstwo kardiologiczne, Pielęgniarstwo opieki długoterminowej, Leczenie ran dla pielęgniarek, Leczenie ran dla położnych, Szczepienia ochronne dla pielęgniarek, Szczepienia ochronne dla położnych, Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową, Żywienie dojelitowe i pozajelitowe oraz Terapia bólu przewlekłego u dorosłych. Kursy dla nauczycieli obejmują kierunek: Kurs dla nauczycieli z zakresu pierwszej pomocy. Natomiast kursy dla opiekunów medycznych to specjalność: Profilaktyka odleżyn dla opiekunów medycznych.

dowiedz się więcej

 

Praca po studiach podyplomowych w Opolu

Trudno określić jaką pracę można znaleźć po studiach podyplomowych, ponieważ cały sens istnienia studiów podyplomowych polega na ich uniwersalności. Studia podyplomowe służą do pogłębiania wiedzy w znanej nam dziedzinie - wtedy praca, którą podejmiemy może być związana bezpośrednio z naszymi studiami licencjackimi czy magisterskimi, studia podyplomowe mogą jednak podjąć ludzie, którzy potrzebują szybko się przekwalifikować.

Zmiana kwalifikacji zwykle związana jest z brakiem pracy w zawodzie wyuczonym i potrzebie odnalezienia się na rynku pracy w kompletnie innej branży. Dzięki temu geograf w ciągu roku może zyskać wiedzę i uprawnienia administratora nieruchomości, archeolog zostanie architektem ogrodów, a socjolog optometrystą. Ponieważ studia podyplomowe służą do otwierania drzwi do kariery, niezależnie od wcześniejszego doświadczenia zawodowego i wykształcenia.

Komentarze (0)