Studia podyplomowe Poznań

Studia podyplomowe Poznań

Studia podyplomowe Poznań

Największy wybór studiów

podyplomowych w Poznaniu

Odkryj ponad kierunki podyplomowe i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia podyplomowe Poznań | woj. wielkopolskie

Studia podyplomowe w Poznaniu zazwyczaj trwają 2 semestry, czyli 1 rok akademicki. Zdarza się jednak, że studia podyplomowe trwają dłużej.

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych.

 

zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu są Studia Podyplomowe

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Poznaniu

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Poznaniu

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Poznaniu

Kierunki studiów: 2

Studia podyplomowe: 63

Kierunki podyplomowe
administracja publiczna
arteterapia w edukacji
asystent rodziny

POKAŻ WIĘCEJ

Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska

Kierunki studiów: 36

Studia podyplomowe: 29

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Kierunki studiów: 22

Studia podyplomowe: 80

Kierunki podyplomowe
accounting and financial management - advanced level
accounting and financial management - basic level
analiza ekonomiczna i controlling

POKAŻ WIĘCEJ

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Kierunki studiów: 114

Studia podyplomowe: 85

Kierunki podyplomowe
administracja
akademia trenera
aktywizacja młodzieży - zarządzanie projektami w obszarze ekonomii społecznej

POKAŻ WIĘCEJ

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Kierunki studiów: 26

Studia podyplomowe: 26

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Kierunki studiów: 22

Studia podyplomowe: 96

Kierunki podyplomowe
adaptacja i zarządzanie zmianą w procesach transformacji cyfrowej
administracja - prawo, zarządzanie i organizacja
agile – zwinne metodyki zarządzania projektami

POKAŻ WIĘCEJ

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

Kierunki studiów: 5

Studia podyplomowe: 51

Kierunki podyplomowe
agent celny
asystent osoby niepełnosprawnej i starszej
autokreacja i budowanie wizerunku

POKAŻ WIĘCEJ

STUDIA PODYPLOMOWE - KIERUNKI W POZNANIU

Grupa kierunków
Uczelnia
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
Ś
T
U
W
Z
Rozwiń

Jak wyglądają studia podyplomowe w Poznaniu?

Czym są studia podyplomowe? I po co mam studiować, jeśli już ma się dyplom? Te pytania są bardzo zasadne, ale mamy na nie kilka dobrych odpowiedzi. Na studia podyplomowe zazwyczaj decydują się dwie grupy ludzi: Ci, którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę w danej dziedzinie, uzupełniać wykształcenie i doskonalić czy też aktualizować swoje kwalifikacje w danej branży oraz ci, którzy z jakiegoś powodu chcą zdobyć wykształcenie w nowych kierunkach i specjalnościach oraz przekwalifikować się, by podjąć zatrudnienie w branży nie związanej z zawodem wyuczonym, bez potrzeby przechodzenia przez proces podstawowej nauki na studiach I lub II stopnia.

 

Czas trwania i koszty studiów podyplomowych w Poznaniu

Warto zdawać sobie sprawę, iż studia podyplomowe stworzone są dla każdego, kto posiada już wyższe wykształcenie. Zajęcia organizowane są one w większości przypadków „w trybie niestacjonarnym” co oznacza, że zajęcia odbywają się wyłącznie w weekendy, czasami również w piątki, co tydzień lub co dwa tygodnie. Różnice wynikają głównie na poziomie konkretnych uczelni. Podobnie ma się sprawa z opłatami za naukę.

Studia podyplomowe zazwyczaj są płatne, niezależnie od tego czy organizowane są przez uczelnie publiczne czy też prywatne. Oplaty uiszcza się za semestr nauki. Są to koszty oscylujące w granicy od 1200 do 3000 złotych za semestr - również w zależności od uczelni ale też konkretnego kierunku. Opłatę wnosi się zazwyczaj na konto uczelni. Można ją uiścić jednorazowo lub ratalnie, przy czym kwota końcowa może być rozbita tak na trzy jak i na sześć rat.

 

Praca po studiach podyplomowych

Trudno określić jaką pracę można znaleźć po studiach podyplomowych, ponieważ cały sens istnienia studiów podyplomowych polega na ich uniwersalności. Studia podyplomowe służą do pogłębiania wiedzy w znanej nam dziedzinie - wtedy praca, którą podejmiemy może być związana bezpośrednio z naszymi studiami licencjackimi czy magisterskimi, studia podyplomowe mogą jednak podjąć ludzie, którzy potrzebują szybko się przekwalifikować.

Zmiana kwalifikacji zwykle związana jest z brakiem pracy w zawodzie wyuczonym i potrzebie odnalezienia się na rynku pracy w kompletnie innej branży. Dzięki temu geograf w ciągu roku może zyskać wiedzę i uprawnienia administratora nieruchomości, archeolog zostanie architektem ogrodów, a socjolog optometrystą. Ponieważ studia podyplomowe służą do otwierania drzwi do kariery, niezależnie od wcześniejszego doświadczenia zawodowego i wykształcenia.

 

Oferta studiów podyplomowych w Poznaniu


UNIWERSYTET ADAMA MICKIEWICZA studia podyplomowe

Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych na kilkudziesięciu kierunkach. Dla ułatwienia podajemy je pogrupowane na konkretne wydziały

jednostka prowadząca kierunki studiów podyplomowe
Wydział Anglistyki
Wydział Biologii
Wydział Chemii
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
 • Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej,
 • Edytorstwo
 • Nauczanie Języka Polskiego jako Obcego
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
 • Geoinformacja,
 • Geologia,
 • Monitoring Środowiska Przyrodniczego,
 • Turystyka - System Modułowej Aktywizacji Rynku Turystycznego
 • Zarządzanie środowiskiem - zarządzanie gospodarką odpadami
Wydział Fizyki Fizyka z Astronomią
Wydział Historyczny
 • Ochrona i zarządzanie dziedzictwem archeologicznym,
 • Archiwistyki i Zarządzania Dokumentacją
 • Historia w zakresie nauczania przedmiotu historia w gimnazjum oraz szkole ponadgimnazjalnej
Wydział Matematyki i Informatyki
 • Matematyka,
 • Informatyka i Technologia Informacyjna
 • Informatyczne Technologie Biznesowe
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
 • Bezpieczeństwo Wewnętrzne i Międzynarodowe,
 • Coaching,
 • Dziennikarstwo,
 • Dziennikarstwo Ekonomiczne,
 • Historia i Wiedza o Społeczeństwie,
 • Komunikacji Międzykulturowej w Biznesie,
 • Media Relations,
 • Public Relations,
 • Reklamy i Promocji,
 • Trener Biznesu,
 • Zamówienia Publiczne,
 • Zarządzanie Funduszami i Projektami Unii Europejskiej,
 • Zarządzanie Projektami wg Metodyki TenStep,
 • Zarządzanie Publiczne,
 • Zarządzanie w Mediach Lokalnych
 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Wydział Nauk Społecznych
 • Etyka Nauczycielska /ETNA/,
 • MBA Zarządzanie Szkołą Wyższą
 • Seksuologia Kliniczna - Opiniowanie, Edukacja, Terapia
Wydział Neofilologii
 • Tłumaczenie angielskie z językiem rosyjskim,
 • Kształcenia Tłumaczy Języka Rosyjskiego,
 • Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego,
 • Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego i Języków Skandynawskich,
 • Kształcenia Tłumaczy Języka Francuskiego, 
 • Studia Podyplomowe dla Kandydatów na Tłumaczy Przysięgłych,
 • Interlingwistyka,
 • Kształcenie Nauczycieli Języków Romańskich,
 • Kształcenia Tłumaczy Języka Japońskiego
 • Język Obcy w Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
 • Podyplomowe Studia Pedagogiczne
 • Studia Podyplomowe Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
Wydział Prawa i Administracji
 • Administracja,
 • Finanse i Rachunkowość w Zarządzaniu Przedsiębiorstwem,
 • Mediacje,
 • Prawo Pracy,
 • Prawo Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego,
 • Prawo i ekonomia w doradztwie podatkowym,
 • Służba Zagraniczna i Międzynarodowa
Wydział Studiów Edukacyjnych
 • Akademia Trenera,
 • Aktywizacja młodzieży - zarządzanie projektami w obszarze ekonomii społecznej,
 • Edukacja Przedszkolna i Opieka nad Małym Dzieckiem,
 • Gerontologia,
 • Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza,
 • Pedagogika Specjalna w zakresie Logopedii,
 • Pomoc Psychopedagogiczna i Coaching w Edukacji,
 • Przygotowania Pedagogicznego,
 • Terapia Pedagogiczna,
 • Zarządzania Oświatą
 • Zintegrowana Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna
Wydział Teologiczny
 • Teologia,
 • Rodzina,
 • Pedagogiczne dla Teologów,
 • Podstawowe Pojęcia Chrześcijaństwa,
 • Etyka
 • Studia Podyplomowe dla Nauczycieli Etyki
Studia podyplomowe w IKE
 • Żydowskie dziedzictwo w kulturze europejskiej
 • Komunikacja między kulturami
Szkoła Tłumaczy i Języków Obcych  Profesjonalne tłumaczenie pisemne i konferencyjne

 

 


UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU studia podyplomowe

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych na kierunkach:

jednostka prowadząca kierunki studiów podyplomowe
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Przygotowanie Pedagogiczne w Zakresie Dydaktyki Medycznej,
 • Arteterapia
 • Gerontologia i Opieka nad Osobami Starszymi,
 • Zarządzanie w Opiece Zdrowotnej,
 • Kodery i Klasyfikacja Medyczna,
 • Dietetyka i Poradnictwo Żywieniowe,
 • Kształcenie Podyplomowe w Zakresie Analityki Medycznej,
 • Optometria,
 • Estetyka Twarzy,
 • Zioła w Profilaktyce i Terapii,
 • Psychologia Kliniczna,
 • Higienistka Ortodontyczna,
 • Badania Kliniczne i Biomedyczne Badania Naukowe
 • Metodologia Badań Naukowych

 

 


UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU studia podyplomowe

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu prowadzi studia podyplomowe na kilkunastu kierunkach na poniższych wydziałach:

jednostka prowadząca kierunki studiów podyplomowe
Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii Świadectwa i Audyty Energetyczne
Wydział Leśny
 • Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w Leśnictwie,
 • Edukacja Przyrodniczo-Leśna,
 • Hodowla Lasu,
 • Problemy współczesnego Siedliskoznawstwa Leśnego, 
 • Technika, inżynieria i ochrona przeciwpożarowa w leśnictwie,
 • Urządzanie Lasu,
 • Zarządzanie Przedsiębiorstwem w Leśnictwie i Ochronie Przyrody,
 • Gospodarka Łowiecka i Ochrona Zwierzyny,
 • Gospodarka finansowa w Lasach Państwowych oraz Podstawy Gospodarki Leśnej
Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
 • Studium Podyplomowe z Zakresu Konwencji Waszyngtońskiej CITES
 • Doskonalenie bydła mlecznego w dobie selekcji genomowej
Wydział Technologii Drewna
 • Drewno i Tworzywa Drewnopochodne w Budownictwie,
 • Komputerowo Zintegrowane Projektowanie i Wytwarzanie Mebli
 • Bezpieczeństwo pożarowe budynków i konstrukcji drewnianych
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
 • Architektura Krajobrazu
 • Hortiterapia
Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu
 • Dietetyka i Planowanie Żywienia
 • Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Żywności
Wydział Ekonomiczno-Społeczny
 • Działalność Rolnicza w Warunkach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej,
 • Integracja Europejska – Działalność Rolnicza i Obszary Wiejskie
 • Niestacjonarne Studium Przygotowania Pedagogicznego

 

 


UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU studia podyplomowe

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu posiada w ofercie kilkadziesiąt kierunków studiów podyplomowych. Dla ułatwienia zostały one podzielone tematycznie

tematyka kierunki studiów podyplomowe
Administracja Publiczna
 • Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • Finanse i rachunkowość budżetowa,
 • Gospodarka, rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa
 • Gospodarowanie zasobami - przeznaczone dla kadry oficerskiej Państwowej Straży Pożarnej,
 • Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej,
 • Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej - dla służb mundurowych,
 • Statystyczna analiza danych w administracji i biznesie,
 • Zarządzanie w opiece zdrowotnej,
 • MPA (Master of Public Administration)
Analityka biznesowa
 • Analiza ekonomiczna i controlling,
 • Inżynieria finansowa,
 • Statystyczna analiza danych w administracji i biznesie,
 • Zaawansowane techniki analityczne w biznesie. 
 • Studia podyplomowe pod patronatem SAS Institute,
 • Zarządzanie projektami IT,
 • Zarządzanie relacjami z klientami (CRM).
Finanse
 • Analiza ekonomiczna i controlling,
 • Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza,
 • Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • Bankowość i doradztwo finansowe,
 • Ekonomika i finanse w instytucjach finansowych,
 • Finanse menedżerskie,
 • Gospodarka, rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa,
 • Green Controlling and Finance,
 • Inwestycje kapitałowe i doradztwo inwestycyjne,
 • Inżynieria finansowa,
 • Mistrzowie rynków finansowych,
 • Rachunkowość i finanse,
 • Strategia pozyskiwania i zarządzanie funduszami unijnymi,
 • Ubezpieczenia gospodarcze
Handel i sprzedaż
 • E-marketing,
 • Handel zagraniczny,
 • Zarządzanie relacjami z klientami (CRM),
 • Zarządzania sprzedażą,
 • Zarządzanie i marketing salonów kosmetycznych i medycyny estetycznej
 • Zarządzanie w handlu.
Kompetencje menedżerskie
 • Coaching menedżerski.
 • Nowoczesne narzędzie do rozwoju osobistego, zespołu i organizacji,
 • Komunikacja i techniki perswazji w biznesie,
 • Master of Business Training - studia menedżersko-trenerskie,
 • Przedsiębiorczość dla nauczycieli - studia dofinansowane przez Narodowy Bank Polski
 • Psychologia w biznesie
Logistyka
 • Handel zagraniczny,
 • Logistyka międzynarodowa
 • Logistyka i zarządzanie międzynarodowymi łańcuchami dostaw
Marketing i PR
 • Marketing,
 • E-marketing,
 • Marketing strategiczny na rynku farmaceutycznym,
 • Public Relations,
 • Zarządzanie marketingowe na Rynku B2B,
 • Zarządzanie i marketing salonów kosmetycznych i medycyny estetycznej,
 • Zarządzanie relacjami z klientami (CRM)
Nieruchomości Gospodarka nieruchomościami – specjalność: wycena nieruchomości
Opieka zdrowotna
 • Marketing strategiczny na rynku farmaceutycznym,
 • Menedżer w opiece zdrowotnej,
 • Zarządzanie w opiece zdrowotnej
 • Zintegrowane systemy zarządzania jakością w działalności leczniczej
Prawo i podatki
 • Cła i podatki w procedurach celnych,
 • Prawo gospodarcze,
 • Podatki i doradztwo podatkowe (wcześniej: Podatki i skarbowość),
 • Rachunkowość i podatki
 • Ubezpieczenia gospodarcze
Rachunkowość
 • Accounting in English,
 • Finanse i rachunkowość budżetowa,
 • Gospodarka, rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa,
 • Międzynarodowe Standardy,
 • Sprawozdawczość Finansowa (MSSF) w praktyce - studia we współpracy z EY Academy of Business,
 • Rachunkowość (w Bydgoszczy),
 • Rachunkowość (w Kaliszu),
 • Rachunkowość (w Zielonej Górze),
 • Rachunkowość budżetowa, kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • Rachunkowość i finanse,
 • Rachunkowość i podatki
 • Rachunkowość i podatki w małym i średnim przedsiębiorstwie
Strategia
 • Lean Manufacturing,
 • Gospodarowanie zasobami - przeznaczone dla kadry oficerskiej Państwowej Straży Pożarnej,
 • Strategia i planowanie biznesu
 • Strategia pozyskiwania i zarządzanie funduszami unijnymi
Unia Europejska
 • Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • Mechanizmy funkcjonowania strefy euro
 • Strategia pozyskiwania i zarządzanie funduszami unijnymi
Zarządzanie
 • Ekonomika i finanse w instytucjach finansowych,
 • Gospodarowanie energią w sektorze publicznym i prywatnym,
 • Jakość i bezpieczeństwo oraz zarządzanie ryzykiem w produkcji żywności i opakowań,
 • Lean Manufacturing,
 • Menedżer Jakości,
 • Organizacja i zarządzanie,
 • Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej,
 • Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej - dla służb mundurowych,
 • Strategia pozyskiwania i zarządzanie funduszami unijnymi,
 • Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy,
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim w systemie SAP HR,
 • Zarządzanie Projektami,
 • Zarządzanie Projektami – zaawansowane narzędzie dla praktyków,
 • Zarządzanie projektami IT,
 • Zarządzanie ryzykiem,
 • Zarządzanie relacjami z klientami (CRM),
 • Zarządzanie ryzykiem w banku spółdzielczym (II edycja),
 • Zarządzanie sprzedażą,
 • Zarządzanie pracą i zasobami ludzkimi,
 • Zarządzanie procesami IT,
 • Menedżer IT,
 • Zarządzanie w opiece zdrowotnej,
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim w systemie SAP HR,
 • Zarządzanie pracą i zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

 

 


POLITECHNIKA POZNAŃSKA studia podyplomowe

Politechnika Poznańska organizuje studia podyplomowe na poniższych wydziałach:

jednostka prowadząca kierunki studiów podyplomowe
Wydział Architektury
 • Planowanie przestrzenne (dla architektów i nie architektów),
 • Projektowanie parametryczne w architekturze,
 • Techniki świetlne w architekturze
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
 • Budownictwo energooszczędne i pasywne oraz ocena energetyczna budynków,
 • Chłodnictwo i klimatyzacja,
 • Inżynieria Pożarowa Budynków,
 • Przygotowanie i zarządzanie projektami partnerstwa publiczno-prywatnego,
 • Realizacja inwestycji celu publicznego oraz procedury FIDIC i Banku Światowego,
 • Sieci wodociągowe i kanalizacyjne, uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków
Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania
 • Ekotechnologie i montaż,
 • Komputerowo wspomagane projektowanie technologii mechanicznej,
 • Konstrukcja form wtryskowych i narzędzi do przetwórstwa tworzyw sztucznych,
 • Menadżer eksploatacji maszyn, bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Nowoczesne techniki komputerowe w projektowaniu,
 • Organizacja i zarządzanie produkcją,
 • Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie,
 • Projektowanie i eksploatacja układów hydraulicznych i pneumatycznych,
 • Przetwórstwo tworzyw sztucznych i gumy,
 • Technika współrzędnościowa i pomiary błędów kształtu,
 • Wysokowydajna obróbka skrawaniem materiałów metalowych,
 • Zarządzanie jakością w teorii i praktyce,
 • Zastosowanie materiałów technicznych w produkcji i eksploatacji
Wydział Elektroniki i Telekomunikacji
 • Bezpieczeństwo sieci komputerowych,
 • Programowanie terminali mobilnych,
 • Projektowanie i utrzymanie sieci Carrier Ethernet,
 • Sieci komputerowe: urządzenia i protokoły
Wydział Elektryczny
 • Diagnostyka i monitoring urządzeń wysokiego napięcia pracujących w systemie elektroenergetycznym,
 • Inżynieria wysokich napięć,
 • Nowoczesne techniki w projektowaniu, budowie i eksploatacji sieci dystrybucyjnych oraz instalacji elektrycznych, 
 • Odnawialne źródła energii. Projektowanie. Finansowanie, Pomiary. Badania,
 • Odnawialne źródła energii. Współpraca z systemem elektroenergetycznym. Pomiary. Badania, Technika świetlna - Teoria. Pomiary i zastosowanie
Wydział Fizyki Technicznej Edukacja pedagogiczno-dydaktyczna w obszarze wiedzy technicznej
Wydział Informatyki
 • Hurtownie danych i analiza danych dla zastosowań biznesowych,
 • Inżynieria oprogramowania,
 • Sieci komputerowe i aplikacje internetowe,
 • Systemy automatyki i robotyki,
 • Systemy baz danych
Wydział Inżynierii Zarządzania
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • Doradztwo zawodowe,
 • Innowacyjne Zarządzanie Rozwojem Produktu,
 • Nowoczesne zarządzanie infrastrukturą IT w przedsiębiorstwie,
 • Nowoczesne zarządzanie produkcją i logistyką,
 • Euromarketing,
 • Nowoczesny Menedżer Projektu Rozwojowego,
 • Podyplomowe Studia Menedżerskie - Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem,
 • Proinnowacyjne zarządzanie w wielkopolskich MSP,
 • Przedsiębiorczość z doradztwem zawodowym,
 • Przygotowanie edukacyjne do nauczania przedmiotów ogólnych i techniczno-zawodowych,
 • Studium zarządzania jakością i konkurencyjnością przedsiębiorstw,
 • Technika z wychowaniem komunikacyjnym,
 • Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne,
 • Zarządzanie E-biznesem,
 • Zarządzanie projektami i procesami biznesowymi,
 • Zarządzanie publicznymi inwestycjami prospołecznymi,
 • Zarządzanie ryzykiem w bankach,
 • Zarządzanie unijnymi projektami infrastrukturalnymi.
Wydział Maszyn Roboczych i Transportu
 • Certyfikat kompetencji zawodowych z zakresu międzynarodowego i krajowego transportu drogowego osób i rzeczy,
 • Informatyka z technologią informacyjną,
 • Maszyny i urządzenia energetyki cieplnej w ekologicznym przemyśle i rolnictwie,
 • Mechatronika i diagnostyka silników lotniczych,
 • Podstawy rzeczoznawstwa w technice samochodowej,
 • Przemysłowe technologie gazowe i energetyka odnawialna,
 • Technika z wychowaniem komunikacyjnym,
 • Technologie gazowe i energetyka odnawialna
Wydział Technologii Chemicznej Projektowanie obiektów przemysłowych: od symulacji procesowej do modelu 3D

 

 


AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W POZNANIU studia podyplomowe

Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu organizuje zajęcia na studiach podyplomowych na kierunkach: 4

jednostka prowadząca kierunki studiów podyplomowe
Akademia Wychowania Fizycznego
 • Trener Personalny,
 • Terapia Manualna,
 • Wychowanie Fizyczne dla Nauczycieli,
 • Gimnastyka Korekcyjno-Kompensacyjna,
 • Organizacja i Zarządzanie Sportem,
 • Organizacja i Zarządzanie Gospodarką Turystyczną i Hotelarstwem,
 • Formy Gimnastyczno-Taneczne i Fitness,
 • Odnowa Biologiczna z elementami Wellness i Fizjoterapii,
 • Menedżer Usług Rekreacyjnych,
 • Przygotowanie Pedagogiczne,
 • Trenerskie Pływanie,
 • Trenerskie Piłka Nożna,
 • Trenerskie (inne dyscypliny)

.


AKADEMIA MUZYCZNA W POZNANIU  studia podyplomowe

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych w Wokalnym Studium Operowo-Operetkowym i Oratoryjno-Kantatowym przy Fundacji Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. Prowadzone są we współpracy z Wydziałem Wokalno-Aktorskim. Natomiast Wydział Kompozycji, dyrygentury i teorii muzyki i rytmiki organizuje podyplomowe studia w zakresie korepetycji operowej.

Rekrutacja na studia podyplomowe opiera się na dyplomie ukończenia studiów wyższych. Odpis takiego dyplomu lub jego kserokopię należy dostarczyć do odpowiedniego organu uczelni. 

 ZOBACZ TAKŻE

 

STUDIA PODYPLOMOWE w Polsce

 

 

Komentarze (0)