Studia podyplomowe Warszawa

Studia podyplomowe Warszawa

Studia podyplomowe Warszawa

Największy wybór studiów

podyplomowych w Warszawie

Odkryj ponad kierunki podyplomowe i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia podyplomowe Warszawa | woj. mazowieckie

Studia podyplomowe w Warszawie zazwyczaj trwają 2 semestry, czyli 1 rok akademicki. Zdarza się jednak, że studia podyplomowe trwają trzy semestry.

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych.

 

STRUDIA PODYPLOMOWE - KIERUNKI W WARSZAWIE

Uczelnia
Grupa kierunków
TrybStudia podyplomowe Typ Tryb
2 w 1 podyplomowe zjazdy
Acca professional podyplomowe zjazdy
Adaptacja i zarządzanie zmianą w procesach transformacji cyfrowej podyplomowe zjazdy, online
Administracja - prawo, zarządzanie i organizacja podyplomowe zjazdy
Administracja i finanse publiczne podyplomowe zjazdy
Administracja i zarządzanie podyplomowe zjazdy
Administracja publiczna podyplomowe zjazdy
Administracja systemami i aplikacjami podyplomowe zjazdy
Administrowanie funduszami europejskimi podyplomowe zjazdy
Administrowanie funduszami unijnymi podyplomowe zjazdy
Administrowanie podmiotem leczniczym i e-zdrowie podyplomowe zjazdy
Administrowanie zasobami łowieckimi i środowiskiem podyplomowe zjazdy
Agent celny podyplomowe zjazdy
Agile - zwinne metodyki zarządzania projektami podyplomowe zjazdy, online
Agile i scrum. zwinne zarządzanie projektami podyplomowe online
Akademia 3d - projektowanie i druk 3d podyplomowe zjazdy
Akademia analityka z sas r & python podyplomowe zjazdy
Akademia bezpieczeństwa ekonomicznego podyplomowe zjazdy
Akademia coachingowego stylu życia podyplomowe zjazdy
Akademia coachingu podyplomowe zjazdy
Akademia controllingu finansowego w grupach kapitałowych podyplomowe zjazdy
Akademia energetyki podyplomowe zjazdy
Akademia finansów samorządu terytorialnego podyplomowe zjazdy
Akademia gospodarki niskoemisyjnej - lokalne klastry energii podyplomowe zjazdy
Akademia industry 4.0 podyplomowe zjazdy
Akademia kaizen podyplomowe zjazdy
Akademia kompetencji menedżera podyplomowe zjazdy
Akademia liderek biznesu podyplomowe zjazdy
Akademia lobbingu podyplomowe zjazdy
Akademia menedżera podyplomowe zjazdy
Akademia menedżera-innowatora podyplomowe zjazdy
Akademia menedżerska - nowoczesna praktyka zarządzania firmą podyplomowe zjazdy
Akademia profesjonalnego coacha podyplomowe zjazdy
Akademia przywództwa podyplomowe zjazdy
Akademia przywództwa i komunikacji w zarządzaniu organizacją podyplomowe zjazdy
Akademia przywództwa kobiet lidershe podyplomowe zjazdy
Akademia spółek podyplomowe zjazdy
Akademia trenera biznesu podyplomowe zjazdy
Akademia ubezpieczeń - ubezpieczenia gospodarcze dla przedsiębiorstw podyplomowe zjazdy
Akademia zarządzania it w administracji publicznej podyplomowe zjazdy
Akademia zarządzania kulturą podyplomowe zjazdy
Alternatywne źródła kapitału na rozwój, inżynieria finansowa podyplomowe zjazdy
Analityk biznesowy - profesjonalista na styku it i biznesu podyplomowe zjazdy
Analityk biznesowy podyplomowe zjazdy
Analityk compliance i aml podyplomowe zjazdy
Analityk finansowy rynków i papierów wartościowych podyplomowe zjazdy
Analityk finansowy ryzyka kredytowego podyplomowe zjazdy
Analityka danych w sektorze publicznym podyplomowe zjazdy
Analityka danych z wykorzystaniem języka sql (ms access i oracle) oraz narzędzi business intelligence (power bi i tableau) podyplomowe zjazdy
Analityka i doradztwo podatkowe podyplomowe zjazdy
Analiza finansowa podyplomowe online
Analiza finansowa i rachunkowość podyplomowe zjazdy
Analiza informacji w zarządzaniu bezpieczeństwem podyplomowe zjazdy
Analiza komercyjnych nieruchomości inwestycyjnych podyplomowe zjazdy
Analizy statystyczne i data mining w biznesie podyplomowe zjazdy
Andragogika specjalna z elementami terapii zajęciowej podyplomowe zjazdy
Antybiotyki i zarządzanie lekiem przeciwdrobnoustrojowym podyplomowe zjazdy
Aranżacja roślin w przestrzeni użytkowej podyplomowe zjazdy
Aranżacja wnętrz podyplomowe zjazdy
Archawistyka i zarządzanie dokumentacją. kurs teorii i metodyki archiwalnej podyplomowe zjazdy
Architekt rozwiązań it w chmurach obliczeniowych podyplomowe zjazdy, online
Arteterapia w edukacji podyplomowe zjazdy
Arteterapia z elementami terapii pedagogicznej podyplomowe zjazdy
Asystent rodziny podyplomowe zjazdy
Audyt bezpieczeństwa i ochrony podyplomowe zjazdy
Audyt i kontrola wewnętrzna podyplomowe zjazdy
Audyt i kontrola wewnętrzna w organizacjach zhierarchizowanych i administracji publicznej podyplomowe zjazdy
Audyt it podyplomowe zjazdy
Audyt podatkowy z elementami rachunkowości podyplomowe zjazdy
Audyt śledczy - rachunkowość i kontrola podyplomowe zjazdy
Audyt śledczy podyplomowe zjazdy
Audyt systemów informatycznych podyplomowe zjazdy
Audyt wewnętrzny podyplomowe zjazdy
Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych podyplomowe zjazdy
Audyt, kontrola zarządcza i rachunkowość podyplomowe zjazdy
Automatyka podyplomowe zjazdy
Automatyzacja procesów biznesowych podyplomowe zjazdy
Automotive quality expert podyplomowe zjazdy
Badania i analizy marketingowe w internecie podyplomowe zjazdy
Badanie przyczyn pożarów i okoliczności ich powstania podyplomowe zjazdy
Bankowość podyplomowe zjazdy
Bankowość inwestycyjna podyplomowe zjazdy
Bazy danych - metody, narzędzia, praktyka podyplomowe zjazdy
Bazy danych podyplomowe zjazdy
Bazy danych i ich aplikacje podyplomowe zjazdy
Bezpieczeństwo biznesu podyplomowe zjazdy
Bezpieczeństwo i higiena pracy podyplomowe zjazdy
Bezpieczeństwo i higiena pracy w budownictwie podyplomowe zjazdy
Bezpieczeństwo i jakość w łańcuchu żywnościowym podyplomowe zjazdy
Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy podyplomowe zjazdy
Bezpieczeństwo i zarządzanie ryzykiem działalności leczniczej podyplomowe zjazdy
Bezpieczeństwo narodowe podyplomowe zjazdy
Bezpieczeństwo ruchu drogowego i rzeczoznawstwo samochodowe podyplomowe zjazdy
Bezpieczeństwo systemów informatycznych podyplomowe zjazdy
Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych w administracji, biznesie i ochronie zdrowia podyplomowe zjazdy
Bezpieczeństwo techniczne maszyn i urządzeń podyplomowe zjazdy
Bezpieczeństwo w transporcie drogowym podyplomowe zjazdy
Bezpieczeństwo wewnętrzne i międzynarodowe podyplomowe zjazdy
Bhp podyplomowe zjazdy
Bhp – zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy podyplomowe zjazdy
Bibliotekoznawstwo podyplomowe zjazdy
Bibliotekoznawstwo i informacje naukowe podyplomowe zjazdy
Biegły do spraw zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji podyplomowe zjazdy
Big data - inżynieria dużych zbiorów danych podyplomowe zjazdy
Big data - przetwarzanie i analiza dużych zbiorów danych podyplomowe zjazdy
Big data. analiza danych podyplomowe zjazdy
Bim - building information modeling podyplomowe zjazdy
Bim manager - nowoczesne zarządzanie inwestycjami budowlanymi podyplomowe zjazdy
Bioetyka i prawo medyczne podyplomowe zjazdy
Biologia z higieną człowieka i ochroną środowiska podyplomowe zjazdy
Biotechnologia w kosmetologii podyplomowe zjazdy
Biznes chiński - jak działać skutecznie w czasach jedwabnego szlaku podyplomowe zjazdy
Biznes na rynkach wschodzących azji, afryki i ameryki południowej podyplomowe zjazdy
Biznes. al: technologia, prawo, zastosowanie sztucznej inteligencji podyplomowe zjazdy
Budowa i eksploatacja pojazdów elektrycznych i hybrydowych podyplomowe zjazdy
Budowanie kompetencji menedżerskich podyplomowe zjazdy
Budowanie wizerunku pracodawcy - employer branding podyplomowe zjazdy
Budownictwo energooszczędne, audyt energetyczny i ocena energetyczna budynków podyplomowe zjazdy
Budownictwo energooszczędne. certyfikacje energooszczędne, audyt energetyczny i termomodernizacja budynków podyplomowe zjazdy
Budownictwo infrastrukturalne podyplomowe zjazdy
Business intelligence - systemy wspomagania decyzji biznesowych podyplomowe zjazdy
Business studies in english podyplomowe zjazdy, online
Centralne i samorządowe procedury obsługi środków europejskich podyplomowe zjazdy
Choroby psów i kotów podyplomowe zjazdy
Choroby świń - trzody chlewnej podyplomowe zjazdy
Choroby zwierząt nieudomowionych podyplomowe zjazdy
Ciepłownictwo i ogrzewnictwo, auditing energetyczny oraz świadectwa charakterystyki energetycznej podyplomowe zjazdy
Coach rodzinny podyplomowe zjazdy
Coaching podyplomowe zjazdy
Coaching dietetyczny podyplomowe zjazdy
Coaching profesjonalny - metody i praktyka podyplomowe zjazdy
Coaching systemowy podyplomowe zjazdy
Coaching zdrowia podyplomowe zjazdy
Coaching, myślenie projektowe i tutoring w edukacji podyplomowe zjazdy
Compensation & benefits podyplomowe zjazdy
Compliance (manager ds. zapewniania zgodności) podyplomowe zjazdy
Compliance officer podyplomowe zjazdy
Compliance w organizacji podyplomowe zjazdy
Controlling i audyt podyplomowe zjazdy
Controlling personalny podyplomowe zjazdy
Corporate governance, risk and compliance management podyplomowe zjazdy
Crs. cele zrównoważonego rozwoju w strategii firmy podyplomowe zjazdy
Cyberbezpieczeństwo podyplomowe zjazdy
Cyberbezpieczeństwo chmury obliczeniowej podyplomowe zjazdy
Cyberbezpieczeństwo i informatyka śledcza podyplomowe zjazdy, online
Cyberbezpieczeństwo systemów informatycznych i telekomunikacyjnych podyplomowe zjazdy
Data science - algorytmy, narzędzia i aplikacje dla problemów typu big data podyplomowe zjazdy
Data science i big data w zarządzaniu podyplomowe zjazdy
Data science w zastosowaniach biznesowych. warsztaty z wykorzystaniem programu r. podyplomowe zjazdy
Design thinking podyplomowe zjazdy
Detergenty, środki czystości i produkty chemii gospodarczej podyplomowe zjazdy
Diagnostyka, mechatronika i rzeczoznawstwo samochodowe oraz ubezpieczenia podyplomowe zjazdy
Diagnoza i terapia dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej podyplomowe zjazdy
Dietetyka podyplomowe zjazdy
Dietetyka i psychologia zdrowia podyplomowe zjazdy
Dietetyka w chorobach wewnętrznych i metabolicznych podyplomowe zjazdy
Dietoterapia i poradnictwo żywieniowe z elementami psychodietetyki podyplomowe zjazdy
Doctor of business administration podyplomowe zjazdy
Doctor of business administration (dba) zarządzanie w ochronie zdrowia podyplomowe zjazdy
Doctor of laws (ll.d.) legum doctor – prawo w biznesie podyplomowe zjazdy
Doradztwo finansowe podyplomowe zjazdy
Doradztwo i mentoring międzykulturowy podyplomowe zjazdy
Doradztwo zawodowe podyplomowe zjazdy
Doradztwo zawodowe i coaching kariery podyplomowe zjazdy
Doradztwo zawodowe i personalne osób ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnych podyplomowe zjazdy
Doradztwo zawodowe, kierowanie rozwojem i coaching podyplomowe zjazdy
Doskonalenie zawodowe w zakresie realizacji programu szkolenia w oddziałach przygotowania wojskowego podyplomowe zjazdy
Dowodzenie działaniami specjalnymi podyplomowe zjazdy
Drewno - surowiec i technologia podyplomowe zjazdy
Dwulatki i trzylatki w przedszkolu: wspomaganie ich rozwoju, wychowanie i kształcenie podyplomowe zjazdy
Dyplomacja gospodarcza podyplomowe zjazdy
Dyplomacja współczesna i protokół dyplomatyczny. teoria i praktyka podyplomowe zjazdy
Dyrektor artystyczny, stylista i specjalista vm (visual merchandising) podyplomowe zjazdy
Dyrektor finansowy podyplomowe zjazdy
Działania analityczno - informacyjne w wymiarze bezpieczeństwa podyplomowe zjazdy
Dziedzictwo śródziemnomorskie. kultura, filozofia, sztuka podyplomowe zjazdy
Dziennikarstwo sportowe podyplomowe zjazdy
E - marketing podyplomowe zjazdy
E - marketing w praktyce podyplomowe zjazdy
Ebusiness, kluczowe technologie w biznesie podyplomowe zjazdy
Educational advancement program podyplomowe zjazdy
Edukacja dla bezpieczeństwa podyplomowe zjazdy
Edukacja dla bezpieczeństwa dla nauczycieli podyplomowe zjazdy
Edukacja dla bezpieczeństwa dla osób chcących uzyskać uprawnienia nauczycielskie podyplomowe zjazdy
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną podyplomowe zjazdy
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – dla pedagogów specjalnych podyplomowe zjazdy
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną z aktywnością artystyczną podyplomowe zjazdy
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) podyplomowe zjazdy
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) – dla pedagogów specjalnych podyplomowe zjazdy, online
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika) podyplomowe zjazdy
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika) – dla pedagogów specjalnych podyplomowe zjazdy
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu podyplomowe zjazdy
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – dla pedagogów specjalnych podyplomowe zjazdy
Edukacja integracyjna i włączająca podyplomowe zjazdy
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna ze wsparciem ucznia z trudnościami adaptacyjnymi (różnice kulturowe, zmiana środowiska edukacyjnego podyplomowe zjazdy
Edukacja włączająca podyplomowe zjazdy
Edukacja zdalna w erze cyfrowej podyplomowe zjazdy
Edukacja, rewalidacja i terapia osób ze spektrum autyzmu i zespołem aspergera podyplomowe zjazdy
Edytorstwo współczesne podyplomowe zjazdy
Efektywna administracja systemami linuksowymi podyplomowe zjazdy
Efektywne zarządzanie it w przedsiębiorstwie podyplomowe zjazdy
Ekonomiczna analiza danych w programie microsoft excel i języku programowania vba podyplomowe zjazdy
Ekonomika i organizacja turystyki, hotelarstwa i gastronomii podyplomowe zjazdy
Ekonomika rolnictwa podyplomowe zjazdy
Eksploatacja elektrowni i elektrociepłowni parowych, gazowych i gazowo-parowych podyplomowe zjazdy
Eksploatacja i utrzymanie dróg podyplomowe zjazdy
Elektroenergetyka trakcji elektrycznej podyplomowe zjazdy
Emisja głosu podyplomowe zjazdy
Employer branding podyplomowe zjazdy, online
Energetyka jądrowa podyplomowe zjazdy
Energoelektronika podyplomowe zjazdy
Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy podyplomowe zjazdy
Erp ii - zintegrowane systemy informatyczne podyplomowe zjazdy
Executive management academy for woman podyplomowe zjazdy
Executive master of business administration podyplomowe zjazdy
Executive master of business administration mba podyplomowe zjazdy
Executive mba podyplomowe zjazdy
Executive mba - w języku angielskim podyplomowe zjazdy
Executive mba minsk podyplomowe zjazdy
Filologia polska w praktyce – dydaktyka języka polskiego jako obcego podyplomowe zjazdy
Filologia polska w praktyce – język polski jako obcy i drugi w pracy z dzieckiem podyplomowe zjazdy
Filologia polska w praktyce – media bez barier. audiodeskrypcja (ad i napisy dla niesłyszących podyplomowe zjazdy
Filologia polska w praktyce – polonistyka dla nauczycieli podyplomowe zjazdy
Filologia polska w praktyce – redakcja językowa tekstu podyplomowe zjazdy
Filologia polska w praktyce – redakcja językowa tekstu dla zaawansowanych podyplomowe zjazdy
Filologia polska w praktyce – słowo na ekranie, w mowie i w piśmie podyplomowe zjazdy
Filologia polska w praktyce – specjalizacja nauczycielska dla polonistów podyplomowe zjazdy
Filologia polska w praktyce – szkoła komunikacji profesjonalnej. studia podyplomowe w zakresie wystąpień publicznych i użytkowego pisania podyplomowe zjazdy
Filozofia i etyka podyplomowe zjazdy
Finanse i rachunkowość podyplomowe zjazdy
Finanse i rachunkowość - z akredytacją acca podyplomowe zjazdy
Finanse i rachunkowość w przedsiębiorstwie podyplomowe zjazdy
Finanse przedsiębiorstwa w okresie wprowadzania zmian podyplomowe zjazdy
Finansowanie i rozwój start-upów podyplomowe zjazdy
Florystyka - sztuka układania kwiatów podyplomowe zjazdy
Frontend development z react - programowanie aplikacji podyplomowe zjazdy
Fryzjerstwo i kosmetologia ogólna podyplomowe zjazdy
Full-stack data science program podyplomowe zjazdy
Funkcjonowanie rynku energii podyplomowe zjazdy
Geoinformatyka i geostatystyka podyplomowe zjazdy
Gimnastyka korekcyjna w wychowaniu fizycznym i zdrowotnym podyplomowe zjazdy
Gis, fotogrametria i teledetekcja w gospodarce narodowej, obronie kraju i ochronie środowiska podyplomowe zjazdy
Global affairs and diplomacy podyplomowe zjazdy
Glottodydaktyka podyplomowe zjazdy
Glottodydaktyka polonistyczna – nauczanie języka polskiego jako obcego podyplomowe zjazdy
Głębokie sieci neuronowe - zastosowanie w mediach cyfrowych podyplomowe zjazdy
Gospodarka przestrzenna w praktyce podyplomowe zjazdy
Grafika komputerowa - metody i narzędzia podyplomowe zjazdy
Grafika komputerowa i multimedialna podyplomowe zjazdy
Grafika projektowa podyplomowe zjazdy
Handel elektroniczny podyplomowe zjazdy
Handel zagraniczny podyplomowe zjazdy
Headhunter podyplomowe zjazdy, online
Hi tech w kosmetologii podyplomowe zjazdy
Historia sztuki - interpretacje podyplomowe zjazdy
Historia wojskowości polskiej w xix i xx w. podyplomowe zjazdy
Home staging i aranżacja wnętrz - nowy wymiar sprzedaży nieruchomości podyplomowe zjazdy, online
Horeca menedżer podyplomowe zjazdy
Hr biznes partner podyplomowe zjazdy
Hr business partner podyplomowe zjazdy
Idee xx wieku. szkoła filozoficzna tadeusza gadacza podyplomowe zjazdy
Information technology education podyplomowe zjazdy
Information technology techniques podyplomowe zjazdy
Information technology with mathematics podyplomowe zjazdy
Informatyczne systemy zarządzania - strategia, projektowanie, integracja podyplomowe zjazdy
Informatyka i technologie informacyjne podyplomowe zjazdy
Informatyka i technologie informacyjne dla nauczycieli podyplomowe zjazdy
Informatyka przemysłowa podyplomowe zjazdy
Infrastruktura drogowa w lasach podyplomowe zjazdy
Innovation and technology project management podyplomowe zjazdy
Innowacje i nowe technologie w lotnictwie podyplomowe zjazdy
Innowacje w organizacji produkcji podyplomowe zjazdy
Innowacyjna gospodarka energetyczna podyplomowe zjazdy
Innowacyjna gospodarka. rola polityki ekonomicznej podyplomowe zjazdy
Innowacyjność lokalna podyplomowe zjazdy
Innowacyjny hr biznes partner 4.0 podyplomowe zjazdy
Inspektor ochrony danych - prawne, psychologiczne i techniczne aspekty zarządzania danymi w organizacji podyplomowe zjazdy
Inspektor ochrony danych podyplomowe zjazdy
Inspektor ochrony danych (rodo) podyplomowe zjazdy
Inspektor ochrony danych dla zaawansowanych podyplomowe online
Inspektor ochrony danych osobowych podyplomowe zjazdy
Inspektor ochrony informacji podyplomowe zjazdy
Instalacje i urządzenia elektryczne - projektowanie i eksploatacja podyplomowe zjazdy
Instalacje telekomunikacyjne i teletechniczne w budownictwie podyplomowe zjazdy
Instytucje finansowe i nowe technologie podyplomowe zjazdy
Integracja sensoryczna podyplomowe zjazdy
Inteligencja emocjonalna w administracji i biznesie podyplomowe zjazdy
Interdyscyplinarny bim podyplomowe zjazdy
International finance podyplomowe zjazdy
Interoperacyjność systemu kolei podyplomowe zjazdy
Inżynier spajania - kompetencje międzynarodowego inżyniera spawalnika podyplomowe zjazdy
Inżynieria chemiczna i procesowa podyplomowe zjazdy
Inżynieria danych - big data podyplomowe zjazdy
Inżynieria gazownictwa podyplomowe zjazdy
Inżynieria medyczna podyplomowe zjazdy
Inżynieria oprogramowania dla sap erp i programowanie w abap podyplomowe zjazdy
Inżynieria pożarowa budynków podyplomowe zjazdy
Inżynieria procesów biznesowych. business intelligence podyplomowe zjazdy
Inżynieria produkcji w poligrafii podyplomowe zjazdy
Java ee - produkcja oprogramowania podyplomowe zjazdy
Język hiszpański - profesjonalne biuro tłumaczeń w praktyce podyplomowe zjazdy
Kadry i płace podyplomowe zjazdy
Kadry i płace w prawie i praktyce podyplomowe zjazdy
Katecheza przedszkolna podyplomowe zjazdy
Key account management academy podyplomowe zjazdy
Klimatyzacja i chłodnictwo podyplomowe zjazdy
Kompetencje psychologiczne i negocjacyjne w firmie podyplomowe zjazdy
Kompozycja podyplomowe zjazdy
Komputerowe wspomaganie z podstawami wzornictwa przemysłowego podyplomowe zjazdy
Komunikacja korporacyjna podyplomowe zjazdy
Komunikacja marketingowa w internecie podyplomowe zjazdy
Komunikacja techniczna podyplomowe zjazdy
Komunikacja wizerunkowa podyplomowe zjazdy
Konserwacja drewna podyplomowe zjazdy
Konstrukcja i eksploatacja współczesnej techniki uzbrojenia podyplomowe zjazdy
Konstrukcja i modelowanie form odzieży damskiej podyplomowe zjazdy
Konsultant oprogramowania atlassian - projektowanie procesów it w jira podyplomowe zjazdy
Konsultant rozwiązań microsoft power platform podyplomowe zjazdy
Kontrola wewnętrzna i audyt podyplomowe zjazdy
Kontrola, nadzór i audyt w administracji publicznej podyplomowe zjazdy
Kontroler finansowy podyplomowe zjazdy
Kontroler wewnętrzny podyplomowe zjazdy
Koordynator ds. dostępności podyplomowe zjazdy
Kosmetologia bioestetyczna podyplomowe zjazdy
Kosmetologia stosowana podyplomowe zjazdy
Koźmiński mba cyfrowa transformacja podyplomowe zjazdy
Koźmiński mba dla inżynierów podyplomowe zjazdy
Koźmiński mba dla kadry medycznej podyplomowe zjazdy
Koźmiński mba finanse podyplomowe zjazdy
Koźmiński mba hr podyplomowe zjazdy
Koźmiński mba it podyplomowe zjazdy
Koźmiński mba logistyka i łańcuchy dostaw podyplomowe zjazdy
Kreatywne metody w pracy coacha i trenera podyplomowe zjazdy
Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach skarbu państwa podyplomowe zjazdy
Kwalifikacje pedagogiczne podyplomowe zjazdy
Lean management podyplomowe zjazdy
Lean management healthcare podyplomowe zjazdy
Lean w usługach podyplomowe zjazdy
Legislacja podyplomowe zjazdy
Legislacja w praktyce podyplomowe zjazdy
Lider innowacji podyplomowe zjazdy
Life coaching podyplomowe zjazdy
Life coaching start up podyplomowe zjazdy
Literatura i książka dla młodych odbiorców w kulturze xxi wieku podyplomowe zjazdy
Llm in international commercial law podyplomowe zjazdy
Logistyka podyplomowe zjazdy
Logistyka systemów gospodarczych podyplomowe zjazdy
Logistyka w zarządzaniu podyplomowe zjazdy
Logistyka wojskowa podyplomowe zjazdy
Logopedia podyplomowe zjazdy
Management program in corporate finance podyplomowe zjazdy
Manager csr podyplomowe zjazdy
Manager industry 4.0 podyplomowe zjazdy
Mariologia podyplomowe zjazdy
Marketing i sprzedaż w nowoczesnej rozrywce podyplomowe zjazdy
Marketing internetowy podyplomowe zjazdy
Marketing kultury podyplomowe zjazdy, online
Marketing sportu podyplomowe zjazdy
Master of business administration podyplomowe zjazdy
Master of business administration (mba) – art & science – nowe media w biznesie podyplomowe zjazdy
Master of business administration (mba) – cyberbezpieczeństwo podyplomowe zjazdy
Master of business administration (mba) – dyrektor hr podyplomowe zjazdy
Master of business administration (mba) – menedżer sportu i kultury podyplomowe zjazdy
Master of business administration (mba) – restrukturyzacja przedsiębiorstw podyplomowe zjazdy
Master of business administration (mba) – zarządzanie technologiami wodorowymi podyplomowe zjazdy
Master of business administration (mba) – zarządzanie w automotive podyplomowe zjazdy
Master of business administration (mba) – zmiana & dialog podyplomowe zjazdy
Master of business administration (mba) badania kliniczne podyplomowe zjazdy
Master of business administration (mba) górnictwo i energetyka podyplomowe zjazdy
Master of business administration (mba) mobile&digital marketing podyplomowe zjazdy
Master of business administration (mba) przywództwo i coaching podyplomowe zjazdy
Master of business administration (mba) zarządzanie bezpieczeństwem podyplomowe zjazdy
Master of business administration (mba) zarządzanie w agrobiznesie podyplomowe zjazdy
Master of business administration (mba) zarządzanie w it podyplomowe zjazdy
Master of business administration (mba) zarządzanie w ochronie zdrowia podyplomowe zjazdy
Master of business administration (mba) zarządzanie w turystyce podyplomowe zjazdy
Master of business administration security&defense podyplomowe zjazdy
Master of health (mph) – zdrowie publiczne podyplomowe zjazdy
Master of laws (ll.m.) prawo w biznesie podyplomowe zjazdy
Master of public administration (mpa) – administracja publiczna podyplomowe zjazdy
Matematyczno uzdolnione dzieci: diagnoza, wspomagania rozwoju i edukacja podyplomowe zjazdy
Matematyka podyplomowe zjazdy
Mathematics education podyplomowe zjazdy
Mba general management podyplomowe zjazdy
Mba security & crtical infrastructure podyplomowe zjazdy
Mechatronika w kształceniu zawodowym podyplomowe zjazdy
Media, kultura, sztuka podyplomowe zjazdy
Mediacja sądowa i pozasądowa podyplomowe zjazdy
Mediacje i sprawiedliwość naprawcza podyplomowe zjazdy
Mediacje rodzinne i karne podyplomowe zjazdy
Mediacje sądowe i pozasądowe podyplomowe zjazdy
Mediator wg nvc marshalla b. rosenberga podyplomowe zjazdy
Medycyna estetyczna podyplomowe zjazdy
Medycyna prewencyjna, regeneracyjna i przeciwstarzeniowa podyplomowe zjazdy
Medycyna ubezpieczeniowa i orzecznictwo podyplomowe zjazdy
Menadżer ds. eksportu podyplomowe zjazdy, online
Menadżer jakości i bezpieczeństwa żywności podyplomowe zjazdy
Menedżer csr podyplomowe zjazdy, online
Menedżer ds. szkoleń i rozwoju podyplomowe zjazdy
Menedżer jakości podyplomowe zjazdy
Menedżer koordynowanej ochrony zdrowia podyplomowe zjazdy
Menedżer kultury podyplomowe zjazdy
Menedżer marketingu podyplomowe zjazdy
Menedżer medycznego laboratorium diagnostycznego w obliczu zmian rynkowych podyplomowe zjazdy
Menedżer muzyki podyplomowe zjazdy
Menedżer sportu, organizator imprez sportowych podyplomowe zjazdy
Menedżer transportu drogowego podyplomowe zjazdy
Menedżer turystyki i hotelarstwa podyplomowe zjazdy
Menedżer w przemyśle 4.0 podyplomowe zjazdy
Menedżer zarządzania zakupami podyplomowe zjazdy
Menedżerska akademia analizy transakcyjnej, czyli nowoczesne zarządzanie relacjami w firmie podyplomowe zjazdy
Menedżerskie studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Metodologia badań klinicznych podyplomowe zjazdy
Metodologia i metody badawcze w naukach społecznych podyplomowe zjazdy
Metody analiz społeczno - gospodarczych podyplomowe zjazdy
Metody i narzędzia inżynierii oprogramowania podyplomowe zjazdy
Metody i techniki menedżerskie podyplomowe zjazdy
Metody i techniki w radiolokacji podyplomowe zjazdy
Metody ilościowe w analizie rynków finansowych podyplomowe zjazdy
Metody wyceny spółki kapitałowej podyplomowe zjazdy
Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i jako drugiego podyplomowe zjazdy
Metodyka nauczania języków obcych podyplomowe zjazdy
Metodyka wczesnego nauczania języka obcego podyplomowe zjazdy
Metrologia chemiczna podyplomowe zjazdy
Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej - teoria - praktyka - perspektywy podyplomowe zjazdy
Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej w praktyce podyplomowe zjazdy
Międzynarodowe stosunki wojskowe podyplomowe zjazdy
Międzynarodowe studia menedżerskie i coachingu podyplomowe zjazdy
Międzynarodowy program mba "zarządzanie w agrobiznesie" podyplomowe zjazdy
Mindfulness w zarządzaniu i biznesie podyplomowe zjazdy
Msp - finanse, podatki, rachunkowość podyplomowe zjazdy
Muzyka w mediach podyplomowe zjazdy
Nauczanie zdalne z elementami metodyki - kluczowe kompetencje nauczyciela podyplomowe zjazdy
Negocjacje i mediacje biznesowe podyplomowe zjazdy
Neuro - przywództwo podyplomowe zjazdy
Neurologopedia podyplomowe zjazdy
Neurologopedia i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu podyplomowe zjazdy
Neurologopedia i wczesne wspomaganie rozwoju podyplomowe zjazdy
Neuromanagement podyplomowe zjazdy
Nowe media w instytucjach dziedzictwa kulturowego podyplomowe zjazdy
Nowe prawo zamówień publicznych podyplomowe zjazdy
Nowoczesna energetyka odnawialna podyplomowe zjazdy
Nowoczesna organizacja i zarządzanie w gastronomii podyplomowe zjazdy
Nowoczesne zarządzanie sprzedażą podyplomowe zjazdy
Nowoczesny menedżer administracji publicznej podyplomowe zjazdy
Obsługa celna w transporcie międzynarodowym podyplomowe zjazdy
Ochrona danych osobowych podyplomowe zjazdy
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych podyplomowe zjazdy
Ochrona danych osobowych i zarządzanie bezpieczeństwem informacji podyplomowe zjazdy
Ochrona danych osobowych w kościele podyplomowe zjazdy
Ochrona danych osobowych w sektorze zdrowia podyplomowe zjazdy
Ochrona dziedzictwa kulturowego - miasto historyczne podyplomowe zjazdy
Ochrona i bezpieczeństwo cyberprzestrzeni podyplomowe zjazdy
Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych podyplomowe zjazdy
Ochrona informacji niejawnych i innych prawnie chronionych w administracji, biznesie i ochronie zdrowia podyplomowe zjazdy
Ochrona informacji w sieciach i systemach teleinformatycznych: projektowanie i audyt zabezpieczeń podyplomowe zjazdy
Ochrona ludności podyplomowe zjazdy
Ochrona przeciwpożarowa lasu podyplomowe zjazdy
Ochrona środowiska podyplomowe zjazdy
Od pomysłu do audytu: przygotowanie, realizacja i rozliczenia projektu z obszaru "life sciences" z uwzględnieniem różnych źródeł finansowania podyplomowe zjazdy
Office manager podyplomowe zjazdy
Oligofrenopedagogika - edukacja, rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną podyplomowe zjazdy
Oligofrenopedagogika z terapią pedagogiczną podyplomowe zjazdy
Organizacja i eksploatacja systemów informacyjnych podyplomowe zjazdy
Organizacja i kierowanie zakładem kosmetycznym podyplomowe zjazdy
Organizacja i zarządzanie badaniami klinicznymi podyplomowe zjazdy
Organizacja i zarządzanie oświatą podyplomowe zjazdy
Organizacja i zarządzanie oświatą (warszawa) podyplomowe zjazdy
Organizacja i zarządzanie w ochronnie zdrowia podyplomowe zjazdy
Organizacja wystaw i wydawnictw w muzeach podyplomowe zjazdy
Otwarty dialog i rozwój sieci społecznych w sytuacji kryzysu psychicznego podyplomowe zjazdy
Pedagogika opiekuńczo - socjalna podyplomowe zjazdy
Pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną i tyflopedagogika podyplomowe zjazdy
Pedagogika resocjalizacyjna z elementami neopenologii podyplomowe zjazdy
Pedagogika teatru podyplomowe zjazdy
Pełnomocnik ds. cyberbezpieczeństwa podyplomowe zjazdy
Penitencjarystyka dla kandydatów na oficerów sw podyplomowe zjazdy
Performance marketing on the internet online edition podyplomowe zjazdy, online
Personal branding i public relations podyplomowe zjazdy
Planowanie produkcji – nowoczesne narzędzia: sap, simatic it preactor aps podyplomowe zjazdy, online
Podatki i doradztwo podatkowe podyplomowe zjazdy, online
Podatki, finanse, kadry i płace podyplomowe zjazdy
Podologia podyplomowe zjazdy
Podstawy prawno - ekonomiczne procesu inwestycyjnego podyplomowe zjazdy
Podstawy telekomunikacji i teleinformatyki dla nie-inżynierów podyplomowe zjazdy
Podyplomowe studium administracji podyplomowe zjazdy
Podyplomowe studium podatków i prawa podatkowego podyplomowe zjazdy
Polityka compliance w organizacji podyplomowe zjazdy
Polityka wydawnicza i księgarstwo podyplomowe zjazdy
Pomagisterskie studium logopedyczne podyplomowe zjazdy
Pomoc humanitarna podyplomowe zjazdy
Pomoc psychologiczna w medycynie podyplomowe zjazdy
Pomoc psychopedagogiczna i emocjonalna w procesie rehabilitacji i leczenia osób przewlekle chorych z elementami psychoonkologii podyplomowe zjazdy
Pomoc publiczna podyplomowe zjazdy
Poradnictwo psychologiczne i interwencja kryzysowa podyplomowe zjazdy
Poradnictwo żywieniowe i dietetyczne podyplomowe zjazdy
Porozumienie bez przemocy wg marshalla b. rosenberga podyplomowe zjazdy
Pośrednictwo w obrocie nieruchomości podyplomowe zjazdy
Pozytywna organizacja - well-being (dobrostan) i zdrowie w miejscu pracy podyplomowe zjazdy
Praca z dziećmi sprawiającymi trudności wychowawcze podyplomowe zjazdy
Praktyczne zastosowanie sap erp podyplomowe zjazdy
Praktyczny marketing internetowy podyplomowe zjazdy, online
Prawne aspekty funkcjonowania jednostek oświatowych podyplomowe zjazdy
Prawo cyberprzestrzeni podyplomowe zjazdy
Prawo dla urzędników niebędących urzędnikami podyplomowe zjazdy
Prawo egzekucyjne i windykacja należności podyplomowe zjazdy
Prawo farmaceutyczne dla biznesu podyplomowe zjazdy
Prawo gospodarcze i handlowe podyplomowe zjazdy
Prawo i zarządzanie w sektorze dóbr luksusowych podyplomowe zjazdy
Prawo i zarządzanie w sektorze mody podyplomowe zjazdy
Prawo lotnicze podyplomowe zjazdy
Prawo medyczne w ochronie zdrowia podyplomowe zjazdy
Prawo medyczne, bioetyka i socjologia medycyny podyplomowe zjazdy
Prawo międzynarodowe i służba zagraniczna podyplomowe zjazdy
Prawo nowoczesnych technologii podyplomowe zjazdy
Prawo ochrony środowiska podyplomowe zjazdy
Prawo oświatowe podyplomowe zjazdy
Prawo oświatowe i reforma edukacji podyplomowe zjazdy
Prawo oświatowe w zarządzaniu szkołą i placówką podyplomowe zjazdy
Prawo podatkowe - kadry i płace podyplomowe zjazdy
Prawo podatkowe podyplomowe zjazdy
Prawo pracy podyplomowe zjazdy
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - kadry i płace podyplomowe zjazdy
Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe podyplomowe zjazdy
Prawo spółek podyplomowe zjazdy
Prawo w biznesie nowych technologii podyplomowe zjazdy
Prawo własności intelektualnej podyplomowe zjazdy
Procedury pozyskiwania, wdrażania i eksploatacji systemów uzbrojenia podyplomowe zjazdy
Proces inwestycyjno - budowlany dla prawników podyplomowe zjazdy
Programowanie aplikacji java podyplomowe zjazdy, online
Projektant kariery podyplomowe zjazdy
Projektowanie geotechniczne podyplomowe zjazdy
Projektowanie ogrodu z domem rodzinnym podyplomowe zjazdy
Projektowanie systemów informacyjnych podyplomowe zjazdy
Projektowanie systemów informatycznych z bazami danych podyplomowe zjazdy
Projektowanie w systemach cad/cam oraz programowanie obrabiarek cnc podyplomowe zjazdy
Projekty w kulturze. idea, innowacje, biznes podyplomowe zjazdy
Prowadzenie i monitorowanie badań klinicznych podyplomowe zjazdy
Prowadzenie projektów informatycznych podyplomowe zjazdy
Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży podyplomowe zjazdy
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie podyplomowe zjazdy
Przedsiębiorczość dla nauczycieli podyplomowe zjazdy
Przedsiębiorczość i wiedza o społeczeństwie podyplomowe zjazdy
Przedsiębiorstwo w sektorze kosmicznym podyplomowe zjazdy
Przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk oficerskich w państwowej straży pożarnej (spo4) podyplomowe zjazdy
Przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi (spk) podyplomowe zjazdy
Przygotowanie i ocena projektów inwestycyjno - innowacyjnych podyplomowe zjazdy
Przygotowanie i zarządzanie projektami partnerstwa publiczno - prywatnego podyplomowe zjazdy
Przygotowanie pedagogiczne - kwalifikacje nauczycielskie podyplomowe zjazdy
Przygotowanie pedagogiczne podyplomowe zjazdy
Przygotowanie pedagogiczne – do nauczania przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej podyplomowe zjazdy
Przygotowanie pedagogiczne – do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych podyplomowe zjazdy
Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów podyplomowe zjazdy
Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela podyplomowe zjazdy
Przyroda i biologia podyplomowe zjazdy
Przywództwo przyszłości podyplomowe zjazdy
Psychodietetyka podyplomowe zjazdy
Psychologia biznesu dla menedżerów podyplomowe zjazdy
Psychologia kliniczna podyplomowe zjazdy
Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej podyplomowe zjazdy
Psychologia pozytywna podyplomowe zjazdy
Psychologia pozytywna: budowanie dobrostanu i przezwyciężanie kryzysów podyplomowe zjazdy
Psychologia pracy i zarządzanie personelem podyplomowe zjazdy
Psychologia reklamy i komunikacji podyplomowe zjazdy, online
Psychologia społeczna w zarządzaniu rozwojem organizacji podyplomowe zjazdy
Psychologia sportu podyplomowe zjazdy
Psychologia transportu podyplomowe zjazdy
Psychologia transportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego podyplomowe zjazdy
Psychologia w zarządzaniu podyplomowe zjazdy
Psychologia wczesnego i średniego okresu szkolnego z terapią pedagogiczną podyplomowe zjazdy
Psychologia wychowania i pedagogika marii montessorii podyplomowe zjazdy
Psychologia zarządzania podyplomowe zjazdy
Psychologia zarządzania projektami w budownictwie podyplomowe zjazdy
Psychoonkologia podyplomowe zjazdy
Psychotraumatologia podyplomowe zjazdy
Public relations podyplomowe zjazdy
Quality excellence. auditor wiodący iso 9001 podyplomowe zjazdy
Quality manager podyplomowe zjazdy
Rachunkowość - akredytacja acca podyplomowe zjazdy
Rachunkowość podyplomowe zjazdy
Rachunkowość bankowa podyplomowe zjazdy
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstwa podyplomowe zjazdy
Rachunkowość i podatki podyplomowe zjazdy
Rachunkowość i zarządzanie finansami w jednostkach sektora finansów publicznych podyplomowe zjazdy
Rachunkowość podatkowa i międzynarodowa podyplomowe zjazdy
Raport zintegrowany podyplomowe zjazdy
Ratownictwo chemiczne - identyfikacja zagrożeń i likwidacja skażeń podyplomowe zjazdy
Regulacje i nadzór bankowy w polsce i unii europejskiej podyplomowe zjazdy
Rehabilitacja ortopedyczna urazów sportowych podyplomowe zjazdy
Rehabilitacja wzroku słabosłyszących podyplomowe zjazdy
Reklamy podyplomowe zjazdy
Rekrutacja i selekcja podyplomowe zjazdy
Relacje interpersonalne i profilaktyka uzależnień podyplomowe zjazdy
Relaksacja i joga podyplomowe zjazdy
Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych podyplomowe zjazdy
Ropa naftowa i produkty naftowe podyplomowe zjazdy
Rośliny i surowce roślinne dla zdrowia - jakość i wykorzystanie podyplomowe zjazdy
Rynek kolejowy w polsce w kontekście wyzwań europejskich podyplomowe zjazdy
Rynki w handlu międzynarodowym podyplomowe zjazdy
Rysunek i malarstwo podyplomowe zjazdy
Ryzyko i ubezpieczenia majątkowe podyplomowe zjazdy
Rzeczoznawstwo pojazdów, maszyn i urządzeń podyplomowe zjazdy
Sądownictwo i administracja w kościele podyplomowe zjazdy
Salesforce crm i marketing automation podyplomowe zjazdy
Samodzielny koordynator medyczny podyplomowe zjazdy
Samorządowy menedżer energii podyplomowe zjazdy
Sap - zintegrowane systemy informatyczne podyplomowe zjazdy
Sap s/4 hana - nowoczesny system erp podyplomowe zjazdy, online
Seksuologia podyplomowe zjazdy
Seksuologia kliniczna podyplomowe zjazdy
Seksuologia sądowa podyplomowe zjazdy
Senior hr business partner podyplomowe zjazdy
Six sigma green belt podyplomowe zjazdy
Skuteczny inspektor ochrony danych podyplomowe zjazdy
Służby specjalne podyplomowe zjazdy
Socjoterapia podyplomowe zjazdy
Spa&wellness podyplomowe zjazdy
Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją podyplomowe zjazdy
Śródlądowy transport wodny podyplomowe zjazdy
Statystyka medyczna podyplomowe zjazdy
Strategiczne zarządzanie kategorią produktową podyplomowe zjazdy
Strategiczne zarządzanie sprzedażą i zespołem sprzedaży podyplomowe zjazdy
Strategie komunikacji i promocji - dyrekcja artystyczna w branży mody podyplomowe zjazdy
Strategie wzrostu firmy: przejęcia, alianse i modele innowacji podyplomowe zjazdy
Studia analiz marketingowych podyplomowe zjazdy
Studia analizy technicznej i finansów behawioralnych podyplomowe zjazdy
Studia azjatycko - europejskich stosunków finansowo - ekonomiczno - prawnych podyplomowe zjazdy
Studia bankowości i finansów podyplomowe zjazdy
Studia bankowości spółdzielczej podyplomowe zjazdy
Studia biblijno-pastoralne podyplomowe zjazdy
Studia cen transferowych i zarządzania podatkami podyplomowe zjazdy
Studia controllingu i rachunkowości zarządczej podyplomowe zjazdy
Studia dla edukatorów zdrowotnych w zakresie promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej i profilaktyki cukrzycy i związanych z nią chorób przewlekłych u dzieci i młodzieży podyplomowe zjazdy
Studia dla menedżerów motoryzacji podyplomowe zjazdy
Studia dla menedżerów sektora usług finansowych podyplomowe zjazdy
Studia dla nauczycieli chemii podyplomowe zjazdy
Studia europejskich stosunków finansowo - ekonomiczno - prawnych podyplomowe zjazdy
Studia formacji biblijnej podyplomowe zjazdy
Studia glottodydaktyczne. nauczanie języka polskiego jako obcego podyplomowe zjazdy
Studia gospodarki przestrzennej podyplomowe zjazdy
Studia inkubacji i akceleracji biznesu podyplomowe zjazdy
Studia isp pan i collegium civitas w zakresie socjologii lub nauk o polityce podyplomowe zjazdy
Studia kierownictwa duchowego podyplomowe zjazdy
Studia kwalifikacyjne w zakresie przygotowania pedagogicznego podyplomowe zjazdy
Studia liderów zarządzania podyplomowe zjazdy
Studia logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw podyplomowe zjazdy
Studia marketingu i strategii marketingowych podyplomowe zjazdy
Studia marketingu internetowego podyplomowe zjazdy
Studia menedżerów samorządu terytorialnego podyplomowe zjazdy
Studia menedżerów zakupów podyplomowe zjazdy
Studia menedżerskie - przywództwo, przedsiębiorczość, partnerstwo podyplomowe zjazdy
Studia menedżerskie - roczne podyplomowe zjazdy
Studia menedżerskie podyplomowe zjazdy
Studia menedżerskie dla deweloperów podyplomowe zjazdy
Studia menedżersko - finansowe podyplomowe zjazdy
Studia międzynarodowych strategii podatkowych podyplomowe zjazdy
Studia nadające kwalifikacje nauczycielskie i przygotowanie pedagogiczne podyplomowe zjazdy
Studia nowoczesnej promocji podyplomowe zjazdy
Studia podatkowe podyplomowe zjazdy
Studia prawa i ekonomii rynku kapitałowego podyplomowe zjazdy
Studia przywództwa w innowacjach podyplomowe zjazdy
Studia rachunkowości i rewizji finansowej podyplomowe zjazdy
Studia rachunkowości i rewizji finansowej dla członków i kandydatów do rad nadzorczych podyplomowe zjazdy
Studia rachunkowości według standardów krajowych podyplomowe zjazdy
Studia rachunkowości zarządczej i controllingu podyplomowe zjazdy
Studia relacji inwestorskich i komunikacji finansowej podyplomowe zjazdy
Studia religioznawcze podyplomowe zjazdy
Studia rozrachunków publicznoprawnych podyplomowe zjazdy
Studia służby zagranicznej podyplomowe zjazdy
Studia strategii i psychologii inwestowania podyplomowe zjazdy
Studia teologii apostolstwa i teologii życia konsekrowanego podyplomowe zjazdy
Studia transportu i spedycji podyplomowe zjazdy
Studia ubezpieczeń podyplomowe zjazdy
Studia ubezpieczeń gospodarczych podyplomowe zjazdy
Studia windykacji należności podyplomowe zjazdy
Studia wokalne podyplomowe zjazdy
Studia zamówień publicznych podyplomowe zjazdy
Studia zapobiegania przestępczości gospodarczej, skarbowej i przeciwko mieniu podyplomowe zjazdy
Studia zarządzania gospodarką odpadami podyplomowe zjazdy
Studia zarządzania i marketingu podyplomowe zjazdy
Studia zarządzania organizacjami ochrony zdrowia podyplomowe zjazdy
Studia zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa podyplomowe zjazdy
Studia zarządzania projektami podyplomowe zjazdy
Studia zarządzania przestrzenią kosmiczną w nowej gospodarce podyplomowe zjazdy
Studia zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych podyplomowe zjazdy
Studia zarządzania sprzedażą podyplomowe zjazdy
Studia zarządzania zasobami pracy podyplomowe zjazdy
Studium coachingu podyplomowe zjazdy, online
Studium kreatywnego pisania podyplomowe zjazdy
Studium misjologiczne podyplomowe zjazdy
Studium nauk o rodzinie - dla osób duchownych podyplomowe zjazdy
Studium nauk o rodzinie podyplomowe zjazdy
Studium ochrony przed hałasem podyplomowe zjazdy
Studium podyplomowe zastosowania chemii w ochronie środowiska. kurs chromatograficzny podyplomowe zjazdy
Studium polityki i zarządzania oświatą podyplomowe zjazdy
Studium urbanistyki i gospodarki przestrzennej podyplomowe zjazdy
Studium zamówień publicznych podyplomowe zjazdy
Surdopedagogika podyplomowe zjazdy
Systemy i sieci następnej generacji podyplomowe zjazdy
Systemy i sieci telekomunikacyjne podyplomowe zjazdy
Systemy informacji przestrzennej podyplomowe zjazdy
Systemy informacyjne i analiza danych podyplomowe zjazdy
Systemy informacyjno-pomiarowe podyplomowe zjazdy
Systemy informatyczne, aplikacje i bazy danych podyplomowe zjazdy
Systemy oddymiania budynków - wentylacja pożarowa podyplomowe zjazdy
Systemy zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności podyplomowe zjazdy
Systemy zarządzania jakością w lasach państwowych podyplomowe zjazdy
Szkolne wychowanie fizyczne podyplomowe zjazdy
Szkoła kreatywnych liderów podyplomowe zjazdy
Szkoła mistrzów. studia technik pisarskich i prezentacji tekstu literackiego podyplomowe zjazdy
Sztuka współczesna. wiedza i rynek podyplomowe zjazdy
Taniec podyplomowe zjazdy
Techniczna ochrona osób i mienia podyplomowe zjazdy
Technika i informatyka dla nauczycieli podyplomowe zjazdy
Technika i mechatronika pojazdów samochodowych podyplomowe zjazdy
Technika świetlna użytkowa podyplomowe zjazdy
Technika z wychowaniem komunikacyjnym podyplomowe zjazdy
Techniki i procesy membranowe podyplomowe zjazdy
Techniki multimedialne i grafika komputerowa podyplomowe zjazdy
Technologia bim w projektowaniu i realizacji inwestycji budowlanych podyplomowe zjazdy
Technologia budowy dróg podyplomowe zjazdy
Technologia i inżynieria chemiczna i procesowa podyplomowe zjazdy
Technologia i przetwórstwo tworzyw sztucznych podyplomowe zjazdy
Technologia produkcji kosmetyków podyplomowe zjazdy
Technologie informacyjne i zarządzanie łańcuchem dostaw podyplomowe zjazdy
Teologia podyplomowe zjazdy
Teoria i praktyka sommerlierska podyplomowe zjazdy
Teoria muzyki podyplomowe zjazdy
Terapia pedagogiczna podyplomowe zjazdy
Terapia pedagogiczna ze wsparciem uczniów szczególnie uzdolnionych podyplomowe zjazdy
Terroryzm i zagrożenia hybrydowe podyplomowe zjazdy
Tester oprogramowania podyplomowe zjazdy
Testowanie oprogramowania podyplomowe zjazdy
Tłumaczenia specjalistyczne, język angielski podyplomowe zjazdy
Transformacja cyfrowa biznesu podyplomowe zjazdy
Transformacja przemysłowa 4.0 podyplomowe zjazdy
Transition manager academy podyplomowe zjazdy
Transport i logistyka w przewozach intermodalnych nowego jedwabnego szlaku podyplomowe zjazdy
Transport i spedycja podyplomowe zjazdy, online
Trener personalny podyplomowe zjazdy
Trener przygotowania motorycznego podyplomowe zjazdy
Trener umiejętności społecznych podyplomowe zjazdy
Trychologia kosmetologiczna podyplomowe zjazdy
Turbiny gazowe i układy gazowo - parowe podyplomowe zjazdy
Turystyka i edukacja leśna na terenach niezurbanizowanych podyplomowe zjazdy
Tworzenie aplikacji internetowych i mobilnych podyplomowe zjazdy, online
Tyflopedagogika z rehabilitacją wzroku, orientacją przestrzenną i wsparciem technologicznym podyplomowe zjazdy
Urbanistyka i planowanie przestrzeni podyplomowe zjazdy
Usprawnianie dzieci ze sprężoną niepełnosprawnością podyplomowe zjazdy
Uzdatnianie wody, oczyszczanie ścieków i unieszkodliwianie odpadów podyplomowe zjazdy
Wczesna interwencja - pomoc dziecku i rodzinie w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju, w tym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz opieki nad małym dzieckiem podyplomowe zjazdy
Wczesna profilaktyka zdrowotna podyplomowe zjazdy
Wczesne wspomaganie rozwoju małych dzieci ze złożonymi zaburzeniami oraz wspieranie ich rodzin podyplomowe zjazdy
Wiedza o teatrze podyplomowe zjazdy
Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami podyplomowe zjazdy, online
Wirtschaft auf deutsch - biznesowy język niemiecki podyplomowe zjazdy
Wsparcie dzieci i młodzieży z trudnościami wychowawczymi i edukacyjnymi podyplomowe zjazdy
Współczesne metody zarządzania przedsiębiorstwem podyplomowe zjazdy
Współczesne migracje. tożsamość i bezpieczeństwo europy podyplomowe zjazdy
Współczesne systemy elektromechatroniki pojazdów klasycznych oraz "green cars" podyplomowe zjazdy
Wspomaganie rozwoju dziecka (0-5) w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach podyplomowe zjazdy
Wycena nieruchomości podyplomowe zjazdy, online
Wycena przedsiębiorstw i modelowanie finansowe podyplomowe zjazdy
Wyceny nieruchomości podyplomowe zjazdy
Zaawansowana grafika komputerowa i multimedialna podyplomowe zjazdy
Zaawansowane techniki komputerowe w praktyce mechanicznej podyplomowe zjazdy
Zabezpieczenie logistyczne podyplomowe zjazdy
Zamówienia publiczne podyplomowe zjazdy
Zamówienia publiczne w logistyce podyplomowe zjazdy
Zapobieganie pożarom i awariom podyplomowe zjazdy
Zarządzanie bankiem podyplomowe zjazdy
Zarządzanie bankiem spółdzielczym podyplomowe zjazdy
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy podyplomowe zjazdy
Zarządzanie bezpieczeństwem i ochroną w lotnictwie cywilnym podyplomowe zjazdy
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji - studia międzynarodowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji podyplomowe zjazdy
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i ochrona danych osobowych podyplomowe zjazdy
Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie podyplomowe zjazdy
Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym podyplomowe zjazdy
Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym państwa podyplomowe zjazdy
Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym państwa na poziomie strategicznym podyplomowe zjazdy
Zarządzanie bhp podyplomowe zjazdy
Zarządzanie biznesem medycznym podyplomowe zjazdy
Zarządzanie ciągłością działania infrastruktury krytycznej podyplomowe zjazdy
Zarządzanie cyberbezpieczeństwem podyplomowe zjazdy
Zarządzanie drogami - utrzymanie i eksploatacja podyplomowe zjazdy
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw podyplomowe zjazdy
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa podyplomowe zjazdy
Zarządzanie firmą w czasie pandemii podyplomowe zjazdy
Zarządzanie flotą samochodową podyplomowe zjazdy
Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością podyplomowe zjazdy
Zarządzanie hotelami podyplomowe zjazdy
Zarządzanie i dowodzenie w środowisku zautomatyzowanych systemów teleinformatycznych podyplomowe zjazdy
Zarządzanie i finansowanie infrastruktury drogowej podyplomowe zjazdy
Zarządzanie i finansowanie w sektorze transportu lotniczego podyplomowe zjazdy
Zarządzanie i inwestowanie w nieruchomości podyplomowe zjazdy
Zarządzanie i polityka publiczna podyplomowe zjazdy
Zarządzanie jakością powietrza w jednostkach samorządu terytorialnego podyplomowe zjazdy
Zarządzanie jednostkami organizacyjnymi podyplomowe zjazdy
Zarządzanie kapitałem ludzkim podyplomowe zjazdy
Zarządzanie kryzysem podyplomowe zjazdy
Zarządzanie kryzysowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie podyplomowe zjazdy
Zarządzanie logistyką przedsiębiorstwa w warunkach ochrony środowiska podyplomowe zjazdy
Zarządzanie lotnictwem podyplomowe zjazdy
Zarządzanie ludźmi w firmie podyplomowe zjazdy
Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami podyplomowe zjazdy
Zarządzanie marką podyplomowe zjazdy
Zarządzanie marketingowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie na rynku dóbr i marek luksusowych podyplomowe zjazdy
Zarządzanie na rynku gier losowych i zakładów sportowych podyplomowe zjazdy
Zarządzanie nieruchomościami podyplomowe zjazdy
Zarządzanie nieruchomościami. property management podyplomowe zjazdy
Zarządzanie operacyjne w logistyce podyplomowe zjazdy
Zarządzanie organizacją w środowisku it podyplomowe zjazdy
Zarządzanie oświatą podyplomowe zjazdy
Zarządzanie oświatą z edukacją spersonalizowaną podyplomowe zjazdy
Zarządzanie podmiotami leczniczymi podyplomowe zjazdy
Zarządzanie podmiotem leczniczym podyplomowe zjazdy
Zarządzanie pracą zdalną podyplomowe zjazdy
Zarządzanie praktyką weterynaryjną podyplomowe zjazdy
Zarządzanie procesami w logistyce 4.0 podyplomowe zjazdy
Zarządzanie produkcją audiowizualną podyplomowe zjazdy
Zarządzanie produkcją w praktyce podyplomowe zjazdy
Zarządzanie produktami i usługami podyplomowe zjazdy
Zarządzanie projektami - z gfkm podyplomowe zjazdy, online
Zarządzanie projektami infrastrukturalnymi w budownictwie kolejowym - studia podyplomoe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie projektami it podyplomowe zjazdy
Zarządzanie projektami w badaniach klinicznych podyplomowe zjazdy
Zarządzanie projektami: metodyki, praktyka, techniki, narzędzia podyplomowe zjazdy
Zarządzanie projektem podyplomowe zjazdy
Zarządzanie projektem informatycznym podyplomowe zjazdy
Zarządzanie prywatną placówką medyczną podyplomowe zjazdy
Zarządzanie przedsiębiorstwem społecznym podyplomowe zjazdy, online
Zarządzanie przedsiębiorstwem z branży zbrojeniowej podyplomowe zjazdy
Zarządzanie relacjami klient - bank w zmiennym świecie finansów podyplomowe zjazdy
Zarządzanie restrukturyzacją i naprawą przedsiębiorstw podyplomowe zjazdy
Zarządzanie ryzykiem kredytowym podyplomowe zjazdy
Zarządzanie ryzykiem podatkowym - kontrola biznesowa podyplomowe zjazdy
Zarządzanie ryzykiem zdarzeń niepożądanych w sektorze ochrony zdrowia w polsce podyplomowe zjazdy
Zarządzanie satysfakcją klienta podyplomowe zjazdy
Zarządzanie sieciami komputerowymi i bezpieczeństwem informacji w urzędach, przedsiębiorstwach i ochronie zdrowia podyplomowe zjazdy
Zarządzanie sytuacją kryzysową w ochronie zdrowia podyplomowe zjazdy, online
Zarządzanie szkodami łowieckimi podyplomowe zjazdy
Zarządzanie w budownictwie podyplomowe zjazdy
Zarządzanie w energetyce podyplomowe zjazdy
Zarządzanie w lotnictwie cywilnym podyplomowe zjazdy
Zarządzanie w lotnictwie oraz zabezpieczenie działań lotniczych