Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni - rekrutacja na studia 2022/2023

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni - rekrutacja na studia 2022/2023

Rejestracja na studia wojskowe w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni trwa do 31 maja 2022 r. Z kolei rekrutacja na cywilne studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite magisterskie na rok akademicki 2022/2023 odbędzie się w terminie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2022 r. W przypadku nie wypełnienia limitów miejsc zostanie przeprowadzona II tura rekrutacji.

Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia i jednolite ogłoszone zostaną w lipcu 2022 r. Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na www.amw.gdynia.pl

 

Harmonogram rekrutacji 2022/2023

 

STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia oraz jednolite magisterskie

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja (studia wojskowe) do 31 maja 2022
Składanie dokumentów (studia wojskowe) do 6 lipca 2022
Zasadnicze postępowanie rekrutacyjne (studia wojskowe) od 6 do 7 lipca 2022
Końcowa analiza postępowania rekrutacyjnego (studia wojskowe) 8 lipca 2022
Dodatkowe postępowanie rekrutacyjne (studia wojskowe) od 14 do 15 lipca 2022

Elektroniczna rejestracja (studia cywilne) - I tura

od 1 czerwca 2022

Ogłoszenie wyników (studia cywilne) - I tura

lipiec 2022

Składanie dokumentów (studia cywilne) - I tura

czeka na aktualizację

Elektroniczna rejestracja - II tura (studia cywilne)- w przypadku niewypełenienia limitu miejsc

czeka na aktualizację

Ogłoszenie wyników (studia cywilne) - II tura

czeka na aktualizację

Składanie dokumentów (studia cywilne) - II tura

czeka na aktualizację

 

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na www.amw.gdynia.pl

 

Zasady rekrutacji 2022/2023 na studia w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni znajdziesz tutaj

Zasady przyjęć na kierunki studiów znajdziesz tutaj

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

kierunki studiów w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

uczelnie i studia w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

 

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni kierunki - rekrutacja 2022/2023

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni w rekrutacji 2022/2023 oferuje kształcenie na ponad 10 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (17 kierunków) i drugiego (11 kierunków) stopnia oraz jednolitych magisterskich (1 kierunek), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na AMW mogą aplikować na 18 kierunków studiów stacjonarnych oraz 10 kierunków studiów niestacjonarnych.

Sprawdź Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni kierunki 2022/2023

 

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni kierunki studiów - rekrutacja 2022/2023

 • automatyka i robotyka
 • bezpieczeństwo narodowe
 • bezpieczeństwo w transporcie, spedycji i logistyce
 • bezpieczeństwo wewnętrzne
 • hydrografia morska
 • informatyka
 • informatyka - studia wojskowe
 • logistyka - studia wojskowe
 • mechanika i budowa maszyn
 • mechanika i budowa maszyn - studia wojskowe
 • mechatronika
 • mechatronika - studia wojskowe
 • nawigacja
 • nawigacja - studia wojskowe
 • pedagogika
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • stosunki międzynarodowe
 • systemy informacyjne w bezpieczeństwie
 • systemy informacyjne w bezpieczeństwie - studia wojskowe
 • wojsko w systemie służb publicznych
 • zarządzanie kapitałem ludzkim

Dowiedz się więcej: amw.gdynia.pl

 

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni jest kontynuatorką utworzonej w 1922 roku Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej. Jej misją jest przede wszystkim kształcenie studentów, prowadzenie innowacyjnych badań oraz działalności eksperckiej.

W murach AMW studenci i kursanci zdobywają nie tylko wiedzę, lecz także umiejętności praktyczne, uczelnia jest bowiem wyposażona w dużą liczbę symulatorów i laboratoriów. Do dyspozycji studentów są między innymi symulatory GMDSS, nawigacji, siłowni okrętowych, broni podwodnej i artylerii.

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni kształci kandydatów na żołnierzy zawodowych, jak również kształci oficerów i studentów cywilnych. Nauka odbywa się w ramach czterech wydziałów: Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego, Wydziale Mechaniczno- Elektrycznym, Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich, Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych.

W przestrzeni studiów cywilnych Akademia prowadzi kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Ponadto, realizowane są studia podyplomowe, studia doktoranckie, a także Executive MBA w zakresie zarządzania bezpieczeństwem.

Studenci wojskowi kształcą się na pięciu kierunkach. Są to: Nawigacja, Mechanika i budowa maszyn, Mechatronika, Informatyka, Systemy informacyjne w bezpieczeństwie. W obszarze studiów cywilnych prowadzone są: Nawigacja, Hydrografia morska, Informatyka, Mechanika i budowa maszyn, Mechatronika, Automatyka i robotyka, Bezpieczeństwo narodowe, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Systemy informacyjne w bezpieczeństwie, Bezpieczeństwo w transporcie, spedycji i logistyce, Stosunki międzynarodowe, Pedagogika, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Wojsko w systemie służb publicznych.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 01.06.2022 do 31.08.2022 od 01.06.2022 do 19.09.2022
Studia II stopnia od 01.06.2022 do 31.08.2022 od 01.06.2022 do 19.09.2022

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 01.06.2022 do 31.08.2022

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 01.06.2022 do 31.08.2022

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 01.06.2022 do 19.09.2022

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 01.06.2022 do 19.09.2022

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni - studia 2022

Kierunki studiów - Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni: znaleziono 21

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Automatyka i robotyka
Wydział Mechaniczno-Elektryczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bezpieczeństwo narodowe
Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bezpieczeństwo w transporcie, spedycji i logistyce
Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich

I stopnia

stacjonarne

Bezpieczeństwo wewnętrzne
Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Hydrografia morska
Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego

I stopnia

stacjonarne

Informatyka
Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Informatyka - studia wojskowe
Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego

I stopnia

stacjonarne

Logistyka - studia wojskowe
Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich

jednolite

stacjonarne

Mechanika i budowa maszyn
Wydział Mechaniczno-Elektryczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Mechanika i budowa maszyn - studia wojskowe
Wydział Mechaniczno-Elektryczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Mechatronika
Wydział Mechaniczno-Elektryczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Mechatronika - studia wojskowe
Wydział Mechaniczno-Elektryczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Nawigacja
Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Nawigacja - studia wojskowe
Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Pedagogika
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

jednolite

stacjonarne

Stosunki międzynarodowe
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Systemy informacyjne w bezpieczeństwie
Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Systemy informacyjne w bezpieczeństwie - studia wojskowe
Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Wojsko w systemie służb publicznych
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie kapitałem ludzkim
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

I stopnia

stacjonarne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Komentarze (0)