Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni - rekrutacja na studia 2022/2023

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni - rekrutacja na studia 2023/2024

Rekrutacja na studia 2023/2024 na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni będzie przeprowadzona w formie online. Kandydaci na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie cywilne mogą dokonać elektronicznej rejestracji w terminie od 1 czerwca 2023 do 14  lipca 2023 r. Z kolei rekrutacja na jednolite magisterskie studia wojskowe stacjonarne odbędzie się w terminie do 12 czerwca. Wyniki rekrutacji I tury na cywilne studia stacjonarne I stopnia i jednolite na AMW zostaną ogłoszone 20 lipca 2023 r., następnie kandydaci na jednolite magisterskie studia wojskowe poznają wyniki do 16 sierpnia. 

Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na www.amw.gdynia.pl

 

Harmonogram rekrutacji 2022/2023

 

STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia oraz jednolite magisterskie

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja (studia wojskowe) do 12 czerwca 2023
Składanie dokumentów (studia wojskowe) do 12 czerwca 2023
Egzaminy wstępne (studia wojskowe) 10-11 lipca 2023
Końcowa analiza postępowania rekrutacyjnego (studia wojskowe) do 16 sierpnia 2023
Wcielenie do służby wojskowej (studia wojskowe) 28 sierpnia 2023

Elektroniczna rejestracja (studia cywilne) - I tura

od 1 czerwca 2023

Ogłoszenie wyników (studia cywilne) - I tura

20 lipca 2023

Składanie dokumentów (studia cywilne) - I tura

od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023

Elektroniczna rejestracja - II tura (studia cywilne)- w przypadku niewypełenienia limitu miejsc

czeka na aktualizację

Ogłoszenie wyników (studia cywilne) - II tura

czeka na aktualizację

Składanie dokumentów (studia cywilne) - II tura

czeka na aktualizację

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

STUDIA STACJONARNE

Studia II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja (studia cywilne)

od 1 czerwca 2023
Ogłoszenie wyników rekrutacji (studia cywilne) 20 lipca 2023
Składanie dokumentów (studia cywilne) od 1 czerwca do 14 lipca 2023

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Studia I stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja (studia cywilne)

od 1 czerwca 2023
Ogłoszenie wyników rekrutacji (studia cywilne) 22 wrzesień 2023
Składanie dokumentów (studia cywilne) od 1 czerwca do 21 września 2023

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Studia II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja (studia cywilne)

od 1 czerwca 2023
Ogłoszenie wyników rekrutacji (studia cywilne) 22 wrzesień 2023
Składanie dokumentów (studia cywilne) od 1 czerwca do 21 września 2023

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na www.amw.gdynia.pl

 

Zasady rekrutacji 2023/2024 na studia w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni znajdziesz tutaj

Zasady przyjęć na kierunki studiów znajdziesz tutaj

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

kierunki studiów w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

uczelnie i studia w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

 

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni kierunki - rekrutacja 2023/2024

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni w rekrutacji 2023/2024 oferuje kształcenie na ponad 20 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (19 kierunków) i drugiego (13 kierunków) stopnia oraz jednolitych magisterskich (2 kierunki), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na AMW mogą aplikować na 21 kierunków studiów stacjonarnych oraz 10 kierunków studiów niestacjonarnych.

Sprawdź Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni kierunki 2023/2024

 

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni kierunki studiów - rekrutacja 2023/2024

 • Automatyka i robotyka - Wydział Mechaniczno-Elektryczny
 • Bezpieczeństwo narodowe - Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich
 • Bezpieczeństwo w transporcie, spedycji i logistyce - Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne - Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich
 • Hydrografia morska - Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego
 • Informatyka - Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego
 • Informatyka - studia wojskowe - Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego
 • Logistyka - studia wojskowe - Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich
 • Mechanika i budowa maszyn - Wydział Mechaniczno-Elektryczny
 • Mechanika i budowa maszyn - studia wojskowe - Wydział Mechaniczno-Elektryczny
 • Mechatronika - Wydział Mechaniczno-Elektryczny
 • Mechatronika - studia wojskowe - Wydział Mechaniczno-Elektryczny
 • Nawigacja - Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego
 • Nawigacja - studia wojskowe - Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego
 • Pedagogika - Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
 • Stosunki międzynarodowe - Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
 • Systemy informacyjne w bezpieczeństwie - Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich
 • Systemy informacyjne w bezpieczeństwie - studia wojskowe - Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich
 • Wojsko w systemie służb publicznych - Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim - Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

Dowiedz się więcej: amw.gdynia.pl

 

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni jest kontynuatorką utworzonej w 1922 roku Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej. Jej misją jest przede wszystkim kształcenie studentów, prowadzenie innowacyjnych badań oraz działalności eksperckiej.

W murach AMW studenci i kursanci zdobywają nie tylko wiedzę, lecz także umiejętności praktyczne, uczelnia jest bowiem wyposażona w dużą liczbę symulatorów i laboratoriów. Do dyspozycji studentów są między innymi symulatory GMDSS, nawigacji, siłowni okrętowych, broni podwodnej i artylerii.

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni kształci kandydatów na żołnierzy zawodowych, jak również kształci oficerów i studentów cywilnych. Nauka odbywa się w ramach czterech wydziałów: Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego, Wydziale Mechaniczno- Elektrycznym, Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich, Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych.

W przestrzeni studiów cywilnych Akademia prowadzi kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Ponadto, realizowane są studia podyplomowe, studia doktoranckie, a także Executive MBA w zakresie zarządzania bezpieczeństwem.

Studenci wojskowi kształcą się na pięciu kierunkach. Są to: Nawigacja, Mechanika i budowa maszyn, Mechatronika, Informatyka, Systemy informacyjne w bezpieczeństwie. W obszarze studiów cywilnych prowadzone są: Nawigacja, Hydrografia morska, Informatyka, Mechanika i budowa maszyn, Mechatronika, Automatyka i robotyka, Bezpieczeństwo narodowe, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Systemy informacyjne w bezpieczeństwie, Bezpieczeństwo w transporcie, spedycji i logistyce, Stosunki międzynarodowe, Pedagogika, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Wojsko w systemie służb publicznych.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 01.06.2023 od 01.06.2023
Studia II stopnia od 01.06.2023 od 01.06.2023

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni - studia 2023

Kierunki studiów - Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni: znaleziono 21

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Automatyka i robotyka
Wydział Mechaniczno-Elektryczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bezpieczeństwo narodowe
Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bezpieczeństwo w transporcie, spedycji i logistyce
Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich

I stopnia

stacjonarne

Bezpieczeństwo wewnętrzne
Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Hydrografia morska
Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego

I stopnia

stacjonarne

Informatyka
Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Informatyka - studia wojskowe
Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego

I stopnia

stacjonarne

Logistyka - studia wojskowe
Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich

jednolite

stacjonarne

Mechanika i budowa maszyn
Wydział Mechaniczno-Elektryczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Mechanika i budowa maszyn - studia wojskowe
Wydział Mechaniczno-Elektryczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Mechatronika
Wydział Mechaniczno-Elektryczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Mechatronika - studia wojskowe
Wydział Mechaniczno-Elektryczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Nawigacja
Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Nawigacja - studia wojskowe
Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Pedagogika
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

jednolite

stacjonarne

Stosunki międzynarodowe
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Systemy informacyjne w bezpieczeństwie
Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Systemy informacyjne w bezpieczeństwie - studia wojskowe
Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Wojsko w systemie służb publicznych
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie kapitałem ludzkim
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

I stopnia

stacjonarne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Komentarze (0)