Arkusze maturalne język niemiecki

Wyszukiwarka arkuszy

Wyszukiwarka arkuszy

język niemiecki
Forma
Poziom
Rok
Arkusze maturalne: 39 Poziom Forma Rok
Język niemiecki - (formuła 2015) - poziom podstawowy podstawowy pisemny 2023
Język niemiecki - (formuła 2023) - poziom podstawowy podstawowy pisemny 2023
Język niemiecki - matura próbna grudzień (formuła 2023) - poziom podstawowy podstawowy pisemny 2023
Język niemiecki - (formuła 2015) - poziom rozszerzony rozszerzony pisemny 2023
Język niemiecki - (formuła 2023) - poziom rozszerzony rozszerzony pisemny 2023
Język niemiecki - (formuła 2023) - poziom dwujęzyczny dwujęzyczny pisemny 2023
Język niemiecki - matura próbna (formuła 2023) - poziom podstawowy podstawowy pisemny 2022
Język niemiecki - matura próbna grudzień (formuła 2023) - poziom podstawowy podstawowy pisemny 2022
Język niemiecki - poziom podstawowy podstawowy pisemny 2022
Język niemiecki - arkusz pokazowy (formuła 2023) - poziom podstawowy podstawowy pisemny 2022
Język niemiecki - poziom rozszerzony rozszerzony pisemny 2022
Język niemiecki - arkusz pokazowy (formuła 2023) - poziom rozszerzony rozszerzony pisemny 2022
Język niemiecki - matura próbna grudzień (formuła 2023) - poziom rozszerzony rozszerzony pisemny 2022
Język niemiecki - poziom dwujęzyczny dwujęzyczny pisemny 2022
Język niemiecki - arkusz pokazowy (formuła 2023) - poziom dwujęzyczny dwujęzyczny pisemny 2022
Język niemiecki - matura próbna grudzień (formuła 2023) - poziom dwujęzyczny dwujęzyczny pisemny 2022
Język niemiecki - poziom podstawowy podstawowy pisemny 2021
Język niemiecki - poziom rozszerzony rozszerzony pisemny 2021
Język niemiecki - poziom dwujęzyczny dwujęzyczny pisemny 2021
Język niemiecki - poziom podstawowy podstawowy pisemny 2020
Język niemiecki - poziom rozszerzony rozszerzony pisemny 2020
Język niemiecki - poziom dwujęzyczny dwujęzyczny pisemny 2020
Język niemiecki - poziom podstawowy podstawowy pisemny 2019
Język niemiecki - poziom rozszerzony rozszerzony pisemny 2019
Język niemiecki - poziom dwujęzyczny dwujęzyczny pisemny 2019
Język niemiecki - poziom podstawowy podstawowy pisemny 2018
Język niemiecki - poziom rozszerzony rozszerzony pisemny 2018
Język niemiecki - poziom dwujęzyczny dwujęzyczny pisemny 2018
Język niemiecki - poziom podstawowy podstawowy pisemny 2017
Język niemiecki - poziom rozszerzony rozszerzony pisemny 2017

Matura 2024 arkusz z języka niemieckiego – jak będzie wyglądał?

Z pewnością większość uczniów zdążyła się już zapoznać z tym, jak wygląda arkusz egzaminu maturalnego. Często pokazują go nauczyciele podczas zajęć. Popularną praktyką jest także rozwiązywanie z uczniami na zajęciach arkuszy maturalnych z poprzednich lat.

Na pewno znajdzie się jednak grupa osób, która nie miała okazji zobaczyć arkusza. Arkusze maturalne z poprzednich lat są opublikowane na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Warto więc zapoznać się zarówno z ich treścią, jak i zwrócić uwagę na schemat takiego arkusza. Poniżej tłumaczymy dokładnie, jak będzie wyglądał arkusz maturalny z języka niemieckiego w 2024 roku.

Przed maturą w maju 2024 uczeń powinien powtórzyć zdobytą do tej pory wiedzę oraz uzupełnić luki w niej, a także na bieżąco ćwiczyć zdobyte umiejętności. Poza przygotowaniem merytorycznym bardzo ważne jest też, żeby uczeń przygotował się w odpowiedni sposób, jeśli chodzi o kwestie organizacyjne.

Ważne jest, by nie spóźnić się na egzamin (w takiej sytuacji maturzysta może nie zostać wpuszczony na salę, a maturę będzie musiał zdawać w innym terminie), być odpowiednio ubranym (obowiązuje strój galowy), nie mieć przy sobie niedozwolonych przedmiotów (jest nim na przykład telefon komórkowy – jeśli zadzwoni w trakcie trwania matury, egzamin maturalny może zostać unieważniony), posiadać długopis z czarnym tuszem lub pióro z czarnym atramentem. Nie mniej ważne jest również to, by wiedzieć, jak wygląda arkusz egzaminacyjny

Jakie zmiany będą na maturze z języka niemieckiego w 2024 roku

W 2024 roku uczniowie przystąpią do matury w dwóch formułach. Nadal będzie obowiązywać Formuła 2015 (dla absolwentów 3-letniego liceum i 4-letniego technikum), która potocznie jest nazywana "starą maturą". Uczniowie jednak po raz pierwszy podejdą też do egzaminu w nowej formule, czyli Formule 2023 (dla absolwentów 4-letniego liceum (od 2023 r.) i 5-letniego technikum (od 2024 r.). W obu przypadkach będą obowiązywały okrojone wymagania egzaminacyjne, a nie wymagania z podstawy programowej (jak to było przed rozpoczęciem pandemii koronawirusa).

W trakcie matury 2024 roku maturzyści będą musieli przystąpić do czterech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, z języka obcego nowożytnego (na przykład z języka niemieckiego) oraz matematyki,a także jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym (tutaj nie będzie obowiązywał jednak próg zdawalności).

Arkusz maturalny z języka niemieckiego – jak będzie wyglądał

Arkusz maturalny z języka niemieckiego – jak będzie wyglądał

Z pewnością część tegorocznych maturzystów zastanawia się, jak będzie wyglądał arkusz egzaminacyjny z języka niemieckiego w 2024 roku. Takie arkusze egzaminacyjne z lat poprzednich w Formule 2015 uczniowie mogą obejrzeć w internecie, ponieważ zostały one opublikowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Aktualnie możliwe jest także zapoznanie się z arkuszem maturalnym z języka niemieckiego w Formulle 2023, ponieważ Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała przykładowy arkusz w tej formule z tego przedmiotu.

Schemat wszystkich arkuszy maturalnych (w tym z języka niemieckiego) jest podobny. Wszystkie strony są ponumerowane, na pierwszej stronie znajdują się pola, które musi wypełnić uczeń, dotyczące kodu ucznia, a także PESELu. Pod żadnym pozorem maturzysta nie powinien uzupełniać pól przeznaczonych do wypełnienia dla egzaminatora.

Na pierwszej stronie arkusza znajdują się też najważniejsze informacje o egzaminie: z jakiego przedmiotu i na jakim poziomie jest on przeprowadzany, ile minut będzie trwał, a także kiedy dokładnie się odbywa. Podana jest także instrukcja dla zdającego – powinien ją przeczytać każdy uczeń. Oto taka przykładowa instrukcja z arkusza maturalnego z języka niemieckiego:

 

1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 15 stron (zadania 1–10). Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin.

2. Teksty do zadań od 1. do 3. zostaną odtworzone z płyty CD.

3. Pisz czytelnie. Używaj długopisu/pióra tylko z czarnym tuszem/atramentem.

4. Nie używaj korektora, a błędne zapisy wyraźnie przekreśl.

5. Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie będą oceniane.

6. Na tej stronie oraz na karcie odpowiedzi wpisz swój numer PESEL i przyklej naklejkę z kodem.

7. Zaznaczając odpowiedzi w części karty przeznaczonej dla zdającego, zamaluj pola do tego przeznaczone. Błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz właściwe.

8. Tylko odpowiedzi zaznaczone na karcie będą oceniane.

9. Nie wpisuj żadnych znaków w części przeznaczonej dla egzaminatora.

Arkusz maturalny z języka niemieckiego 2024: zadania

Choć arkusze maturalne od strony wizualnej każdego roku wyglądają podobnie, to różnią się między sobą zadaniami. Tak będzie również na maturze w 2024 roku. O ile można przewidzieć liczbę zadań, ich rozkład na stronie, etc, to treść zadań pozostaje tajemnicą. Istotną informacją jest fakt, że przy każdym zadaniu znajduje się maksymalna liczba punktów, jaką uczeń będzie mógł zdobyć za prawidłowe rozwiązanie tego zadania. Może się to okazać pomocne, gdy na przykład maturzyście kończy się czas i stoi on przed dylematem, które z zadań rozwiązać.

W arkuszu maturalnym z języka niemieckiego w 2024 roku w Formule 2023 na poziomie podstawowym uczeń będzie musiał rozwiązać 15 zadań - rozumienie ze słuchu, 20 zadań - rozumienie tekstów pisanych, 13 zadań - znajomość środków językowych (leksykalno-gramatycznych), a taże zmierzyć się z napisaniem wypracowania (na minimum 80-130 wyrazów).

Na maturze na poziomie rozszerzonym w Formule 2023 będzie 15 zadań - rozumienie ze słuchu, 18 zadań - rozumienie tekstów pisanych, 14 zadań - znajomość środków językowych (leksykalno-gramatycznych) oraz wypracowanie (200-250 wyrazów).

Z kolei arkusz egzaminacyjny z języka niemieckiego w Formule 2015 będzie się składał z 3-4 zadań - rozumienie ze słuchu, 3-4 zadań- rozumienie tekstów pisanych, 2-3 zadań- znajomość środków językowych (leksykalno-gramatycznych), a także wypracowania.

Na maturze na poziomie rozszerzonym będzie 3-4 zadania - rozumienie ze słuchu, 3-4 zadania - rozumienie tekstów pisanych, 2-3 zadania - znajomość środków językowych (leksykalno-gramatycznych) oraz wypracowanie (200-250 wyrazów).

sprawdź

harmonogram matur 2024

matura 2024 polski - podstawowy

matura 2024 polski - rozszerzony

matura 2024 polski - ustny

matura 2024 matematyka - podstawowa

matura 2024 matematyka - rozszerzona

matura 2024 angielski - podstawowy

matura 2024 angielski - rozszerzony

matura 2024 angielski - ustny

matura 2024 niemiecki - podstawowy

matura 2024 niemiecki - ustny

matura 2024 biologia

matura 2024 chemia

matura 2024 fizyka

matura 2024 historia

matura 2024 geografia

matura 2024 informatyka

matura 2024 wos

matura 2024 - wszystko

matura poprawkowa 2024

niezdana matura 2024

jak wyglądają matury 2024

jak liczyć punkty matura 2024

nowa lista pytań jawnych matura 2024

kierunki studiów 2024

progi punktowe na studia

jak wpisać wyniki matur w systemie IRK krok po kroku

arkusze maturalne