Matura 2024 chemia – poziom rozszerzony

Matura 2024 chemia – poziom rozszerzony

Matura 2024 chemia – poziom rozszerzony

16.05.2024

Matura 2024 z chemii – poziom rozszerzony

Matura 2024 z chemii na poziomie rozszerzonym odbyła się w czwartek 16 maja 2024 r. o godzinie 9:00. Egzamin trwał 180 minut, maturzyści do rozwiązania mieli około 45 zadań. Za rozwiązanie wszystkich zadań otrzymać będzie można 60 punktów. Arkusze maturalne z chemii są już dostępne tutaj.

Egzamin w terminie dodatkowym odbędzie się 10 czerwca 2024 r.

Do matury 2024 z chemii przystąpiło 21 485 osób (tj. 8,2% absolwentów 2024 r.)

Średni wynik matury z chemii w 2023 roku wyniósł 47 procent (absolwenci liceum w formule 2023) oraz 14 procent (absolwenci technikum w formule 2015). Sprawdź wyniki matur 2024.

Wśród absolwentów szkół średnich, zdających dziś egzamin z chemii na poziomie rozszerzonym, od rana panowała ponura atmosfera, wypełniona stresem i niepewnością. „Jestem przerażona matura z chemii” - pisali na swoich profilach społecznościowych - „Chyba nigdy niczym nie stresowałam się tak bardzo, jak maturą z chemii...”. Ich prognozy dotyczące wyników również nie były zbyt pozytywne: „Przysięgam nie ma opcji że ja coś na tej chemii napiszę” czy „Poniosę dzisiaj największą klęskę w moim całym życiu”.

O 9:00 ponad 30 tysięcy tegorocznych maturzystów rozpoczęło swoje zmagania z maturą z chemii na poziomie rozszerzonym. Przedmiot ten na liście najchętniej wybieranych przedmiotów znalazł się na szóstym miejscu. Spora część osób piszących maturę z chemii to przyszli kandydaci na studia medyczne, w tym m.in.: na kierunek lekarski, kierunek lekarsko-dentystyczny czy farmację. Przedmiot też decydują się zdawać osoby pragnące dostać się na weterynarię, analitykę medyczną, dietetykę, kryminalistykę oraz kierunki inżynieryjne. 

Opinie abiturientów po egzaminie

Po zakończeniu egzaminu spora część maturzystów podzieliła się swoją opinią w sieci. Nie ma co ukrywać, większość z nich była załamana poziomem trudności arkusza: „Czuję się najgorszym debilem po tych rozszerzeniach”, „ta chemia mnie zmiotła” czy „dzisiaj to był cyrk na kółkach”. Wypomniano, że tegoroczne rozszerzenia są wyjątkowo na wysokim poziomie. Wiele abiturientów liczy na obniżone progi na studia.

Wiele osób obawia się o swoją akademicką przyszłość. „Dzisiejsza matura z chemii to jakiś nieśmieszny żart…przez 4 lata liceum chemii poświęciłam najwięcej czasu i kasy, a teraz jak będę miała z tej matury 20%, to będę się cieszyć” - pisali na X - „Poświęciłam tyle czasu na chemię po to, żeby dostać 40% jakieś pozdro”. Jedyne co pozostaje im teraz to czekać na wyniki, które zostaną ogłoszone 9 lipca 2024 r. Matury poprawkowe odbędą się w terminie od 20 do 21 sierpnia 2024 r. Sprawdź czy się dostaniesz na studia kalkulator maturalny.

Arkusze maturalne i zasady oceniania zadań

Kiedy matura z chemii 2024

Chemia matura 2024 - data:

 • 16 maja 2024 (czwartek), godz. 9:00 - termin główny
 • 24 maja 2024 (piątek), godz. 12:10 - dodatkowe zadania dla klas dwujęzycznych
 • 10 czerwca 2024 (poniedziałek), godz. 9:00 - termin dodatkowy

 

Egzamin maturalny z chemii odbędzie się 16 maja 2024 roku o godzinie 9:00. Nie jest to jednak jedyny termin, ponieważ egzamin maturalny z chemii odbędzie się także w terminie dodatkowym – będą mogli do niego przystąpić uczniowie, którzy z różnych przyczyn nie byli w stanie zrobić tego w terminie podstawowym. Matura z chemii w terminie dodatkowym odbędzie się 10 czerwca 2024 o godzinie 9:00.

 

Terminy matur 2024 - harmonogram

 • 26 kwietnia 2024 r. - zakończenie roku szkolnego dla maturzystów
 • od 7 do 24 maja 2024 r. - egzaminy pisemne w terminie głównym
 • od 11 do 25 maja 2024 r. - egzaminy ustne w terminie głównym
 • od 3 do 17 czerwca 2024 r. - egzaminy w terminie dodatkowym
 • 9 lipca 2024 r. - ogłoszenie wyników
 • od 20 do 21 sierpnia 2024 r. - egzaminy w terminie poprawkowym
 • 10 września 2024 r. - ogłoszenie wyników egzaminów poprawkowych

sprawdź harmonogram matur 2024

Co będzie na maturze chemii

Matura w Formule 2015 oraz w Formule 2023 będzie przeprowadzana na podstawie wymagań egzaminacyjnych (a nie jak kiedyś – bazując na podstawie programowej).

Przykładowe zadania i wymagania można znaleźć w Informatorze o egzaminie maturalnym z chemii od roku szkolnego 2022/2023 (Formuła 2023) - pobierz, a także Informatorze o egzaminie maturalnym z chemii od roku szkolnego 2014/2015 (Formuła 2015) - pobierz.

UWAGA: W roku 2023 i 2024 Informatory należy czytać łącznie z Aneksem. Aneks zawiera informacje o treściach Informatora, które nie obowiązują na egzaminie w 2023 i 2024 roku - pobierz.

 

Opublikowane materiały zawierają m.in.:

 • opis wymagań sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych,
 • opis arkuszy egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów,
 • zasady oceniania rozwiązań zadań z komentarzami,
 • przykładowe zadania egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami.

Dodatkowo Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała już arkusz pokazowy z chemii.

 

Ile będzie zadań z chemii

Podczas egzaminu zdający otrzyma arkusz egzaminacyjny zawierający około 45 zadań (poleceń). Przy numerze każdego zadania podana będzie maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać za poprawne jego rozwiązanie.

W arkuszu egzaminacyjnym znajdą się zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte. Zadania zamknięte to takie, w których uczeń wybiera odpowiedź spośród podanych odpowiedzi. Wśród zadań zamkniętych znajdą się m.in.

 • zadania wyboru wielokrotnego
 • zadania typu prawda-fałsz
 • zadania na dobieranie

Zadania otwarte to takie, w których Zdający samodzielnie formułuje odpowiedź.

 

Uczeń, zdający maturę z chemii, musi posiadać wiedzę z następujących tematów:

 • Atomy, cząsteczki i stechiometria chemiczna;
 • Budowa atomu a układ okresowy pierwiastków;
 • Wiązania chemiczne. Oddziaływania międzycząsteczkowe;
 • Kinetyka i statyka chemiczna. Energetyka reakcji chemicznych;
 • Roztwory;
 • Reakcje w roztworach wodnych;
 • Systematyka związków nieorganicznych;
 • Reakcje utleniania i redukcji;
 • Elektrochemia;
 • Metale, niemetale i ich związki;
 • Zastosowania wybranych związków nieorganicznych;
 • Wstęp do chemii organicznej;
 • Węglowodory;
 • Hydroksylowe pochodne węglowodorów − alkohole i fenole;
 • Związki karbonylowe − aldehydy i ketony;
 • Kwasy karboksylowe;
 • Estry i tłuszcze;
 • Związki organiczne zawierające azot;
 • Cukry.

Dobrym pomysłem przed przystąpieniem do matury jest zapoznanie się z arkuszami maturalnymi z lat poprzednich – to pozwoli uczniowi dowiedzieć się, jakie zadania były wcześniej. Wpłynie to również na przećwiczenie odpowiedniego rozplanowania czasu na egzaminie właściwym.

Dodatkowo uczeń rozwiązując takie zadania próbne z lat ubiegłych będzie mógł ocenić, jakie rzeczy powinien sobie jeszcze powtórzyć bądź przyswoić od początku.

Sprawdź arkusze maturalne chemia

 

Ile punktów można zdobyć chemii

Na maturze z chemii w 2024 roku będzie można zdobyć maksymalnie 60 punktów.

Każdy punkt zdobyty na egzaminie maturalnym ma ogromne znaczenie, ponieważ wpływa on na ostateczny wynik, który może mieć kluczowe znaczenie dla przyszłej edukacji i kariery zawodowej ucznia. Nawet pojedynczy stracony punkt może wpłynąć na klasyfikację, a różnica w kilku punktach może oznaczać na przykład brak możliwości studiowania na wymarzonym kierunku lub wybranej uczelni.

Dlatego dbałość o każdy punkt i dokładność w rozwiązywaniu zadań jest niezwykle istotna podczas egzaminu maturalnego.

Ile trwa matura 2024 z chemii

Matura 2024 z chemii trwa 180 minut, czyli 3 godziny zegarowe. Egzamin maturalny z chemii w 2024 roku będzie trwał od godziny 9:00 do godziny 12:00.

Rozplanowanie czasu na maturze jest kluczowym elementem osiągnięcia sukcesu podczas tego ważnego egzaminu. Każdy uczestnik matury ma ograniczony czas na rozwiązanie zadań, co sprawia, że efektywne zarządzanie czasem jest niezbędne.

Niewłaściwe rozplanowanie może prowadzić do pośpiechu, stresu i niekompletnego rozwiązania zadań, co negatywnie wpłynie na wyniki. Dlatego umiejętne rozplanowanie i kontrola czasu są kluczowe dla osiągnięcia jak najlepszych rezultatów na maturze zarówno z chemii, jak i innych przedmiotów.

Czytaj dalej ile trwają matury 2024

Czy można nie zdać matury z chemii

Matura z chemii jest egzaminem dodatkowym. O ile w 2024 roku każdy uczeń ma obowiązek podejść do jednego egzaminy maturalnego dodatkowego, to nie został ustalony próg punktowy, od którego uznaje się go za zdany. Oznacza to, że nie ma możliwości niezadania matury z chemii.

To jednak wcale nie oznacza, że uczeń może zlekceważyć przygotowania do tego egzaminu – warto pamiętać o tym, że podczas rekrutacji na studia znaczenie ma naprawdę każdy zdobyty punkt. To z kolei może zaważyć na przyszłości ucznia i jego dalszej drodze nauki.

Co można mieć przy sobie podczas egzaminu?

Bardzo ważne jest, by uczeń podczas egzaminu maturalnego z chemii miał przy sobie długopis z czarnym tuszem lub pióro z czarnym atramentem. Konieczne jest również posiadanie dowodu osobistego, dzięki czemu możliwe będzie sprawdzenie tożsamości ucznia.

Zgodnie z komunikatem opublikowanym przez CKE na egzamin z chemii można wnieść także:

 • linijkę;
 • kalkulator naukowy (w przypadku matury w formule 2015 można mieć ze sobą jedynie kalkulator prosty);
 • wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki (zapewnia je szkoła).

Zmiany na egzaminie z chemii

W 2024 roku nie będzie większych zmian na maturze z chemii. Na poziomie rozszerzonym z chemii zwiększono udział zadań w wiązkach, czyli zadań sprawdzających wiadomości i umiejętności z różnych działów na podstawie wspólnego materiału źródłowego (tekstów, wykresów, tabel itd.)

Dodatkowo, należy pamiętać o tym, że egzamin maturalny z chemii w 2024 roku nie będzie przeprowadzony bazując na wymaganiach z podstawy programowej, lecz jedynie jej okrojonej części – specjalnych wymagań egzaminacyjnych. Zdawanie egzaminu maturalnego z chemii możliwe będzie też jedynie na poziomie rozszerzonym (nie ma możliwości zdawania takiego egzaminu na poziomie podstawowym).

Kiedy wyniki z matury z chemii

Wyniki egzaminu maturalnego z chemii ogłoszone zostaną na stronie OKE w systemie ZIU - 9 lipca 2024 r. po godzinie 8 rano.

sprawdż wyniki matur 2024

 

Wyniki matury 2023 z chemii (poziom rozszerzony)

 • Średnie wyniki matury 2023 z chemii: 47 proc. możliwych do uzyskania punktów*

*w terminie głównym, dodatkowym oraz poprawkowym

 

Chemia jest jednym z najczęścięj wybieranych przedmiotów dodatkowych na maturze:

 • 2023: 23 087 osób
 • 2022: 24 625 osób
 • 2021: 25 563 osoby
 • 2020: 25 012 osób

Zobacz jak wyglądały wyniki matur w twojej szkole:

Łatwa czy trudna - opinie zdających w latach ubiegłych

Egzamin maturalny z chemii jest uważany za jeden z trudniejszych. Podobnie jak matura rozszerzona z matematyki czy fizyki. Każdego roku maturzyści niestety narzekają, że w arkuszu maturalnym znalazły się dość trudne zadania. Trzeba jednak pamiętać, że ogromne znaczenie ma tutaj odpowiednie przygotowanie ucznia do matury z tego przedmiotu – jego wiedza oraz umiejętności.

Część uczniów, która zdawała maturę z chemii w 2022 roku twierdzi, że egzamin nie należał do najłatwiejszych. Oto niektóre z opublikowanych komentarzy maturzystów: "Pisałam to sama na sali i wyszłam po 35 minutach, więc jak będzie 5 proc. to będę w szoku", "Wyszłam po 53 minutach, elo", "Żadnej obliczeniówki nie tknęłam. A ostatnie zadanie wyglądało jakby twórcom było już nas szkoda i 'no dobra, dam punkt za free", "Nową chemię stworzyłam".

Uczniowie zwracali również uwagę na to, że niektóre z zadań na egzaminie w 2022 roku stanowiły trudność nawet dla osób świetnie przygotowanych.

Z kolei w 2021 roku uczniowie po egzaminie maturalnym z chemii również byli przygnębieni, twierdząc, że pytania naprawdę okazały się wymagające i wielu ze zdających spodziewało się słabego wyniku. Oto niektóre z opublikowanych wypowiedzi uczniów: "Już wyszłam z tej chemii, totalna porażka", "Pa pa studia na politechnice", "Wyszłam równo 10:40, pa pa studia".

sprawdź

harmonogram matur 2024

kalkulator maturalny

arkusze maturalne

matura 2024 polski - podstawowy

matura 2024 polski - rozszerzony

matura 2024 polski - ustny

matura 2024 matematyka - podstawowa

matura 2024 matematyka - rozszerzona

matura 2024 angielski - podstawowy

matura 2024 angielski - rozszerzony

matura 2024 angielski - ustny

matura 2024 niemiecki - podstawowy

matura 2024 niemiecki - rozszerzony

matura 2024 niemiecki - ustny

matura 2024 biologia

matura 2024 chemia

matura 2024 fizyka

matura 2024 historia

matura 2024 geografia

matura 2024 informatyka

matura 2024 wos

matura 2024 - wszystko

wyniki matur 2024

matura poprawkowa 2024

niezdana matura 2024

jak wyglądają matury 2024

jak liczyć punkty matura 2024

nowa lista pytań jawnych matura 2024

kierunki studiów 2024

progi punktowe na studia

jak wpisać wyniki matur w systemie IRK krok po kroku

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia