Matura z języka polskiego 2024 – poziom rozszerzony

Matura z języka polskiego 2024 – poziom rozszerzony

Matura z języka polskiego 2024 – poziom rozszerzony

20.05.2024

Matura 2024 z języka polskiego – poziom rozszerzony (część pisemna)

Matura 2024 z języka polskiego na poziomie rozszerzonym odbyła się w poniedziałek 20 maja 2024 r, o godzinie 9:00. Matura z języka polskiego w formule 2023 trwała 210 minut, maturzyści mieli do wyboru 2 tematy wypracowania. Za rozwiązanie wszystkich zadań otrzymać będzie można 35 punktów. Arkusze maturalne z języka polskiego na poziomie rozszerzonym już są dostępne.

Egzamin w terminie dodatkowym odbędzie się 14 czerwca 2024 r.

 

Średni wynik matury z języka polskiego w 2023 roku wyniósł 50 procent (absolwenci liceum w formule 2023) oraz 49 procent (absolwenci technikum w formule 2015). Sprawdź wyniki matur 2024.

Do matury 2024 z roszszerzonego języka polskiego przystąpiło około 52 751 osób (tj. 20,1% absolwentów 2024 r.)

 

Polski rozszerzony - opinie matura 2024

Dzisiejszy polski rozszerzony to był kolejny dowód, że CKE woli osoby, które zdawały rok temu” - pisali na swoich profilach społecznościowych tegoroczni maturzyści. Od kilku dni w sieci krążą opinie absolwentów szkół średnich, mówiące o tym, że egzaminy na poziomie rozszerzonym były w tym roku na bardzo wysokim poziomie. Wiele z nich liczy nawet na obniżenie progów punktowych na studia.

Po zakończeniu matury rozszerzonej z języka polskiego abiturienci byli załamani: „błagam, żebym ja to zdała”. Zdecydowana większość wypowiedziała się negatywnie o arkuszu: „miałam ochotę wyjść po tym, jak zobaczyłam tematy”. Jedno jest pewne, nikt nie spodziewał się ani synkretyzmu, ani „Sklepów cynamonowych” na tegorocznej maturze! „Ja płakałam, był mój znienawidzony temat, którego za nic w życiu nie chciałam” - podzielili się na X użytkownicy - „Na polskim tak lałam wodę, że aż dziwne, że ten arkusz nie odpłynął w trakcie, egzaminator to chyba się utopi, jak to będzie sprawdzać”. Niektórzy stwierdzili nawet, że liczą na stosunkowo złe wyniki: „Przygotowuję się na poprawki za rok i że nie idę na studia” Sprawdź czy się dostaniesz na studia kalkulator maturalny.

 

Przedmaturalna atmosfera

20 maja 2024 roku rozpoczął się trzeci tydzień egzaminów maturalnych. Język polski znalazł się na czwartym miejscu najchętniej wybieranych przed maturzystów przedmiotów dodatkowych. Od samego rana zdający wyrażali swoje obawy przed egzaminem w sieci, zdecydowaną większość z nich paraliżował stres. Nie wiedzieli czego się spodziewać:

 

 • „Przecież to będzie porażka życia”
 • „Życzcie mi powodzenia na tym polskim, bo będzie freesytyle”
 • „Gdzie są przecieki”
 • „Ale będzie beka”
 • „Moim sukcesem będzie niewyjście z sali zaraz po otwarciu arkusza”
 • „Jestem przerażony”
 • „Będzie, co ma być, a tak bardziej tematycznie to niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba”
 • „Nie chce tego pisać”

 

Polski rozszerzony - przecieki matura 2024

Przed godziną 10:00 w sieci pojawiły się pierwsze komentarze osób zdających, którzy wyrazili swoją opinię odnośnie arkusza. Zdecydowana większość z nich nie była zadowolona jego zawartością. Spodziewali się motywu oniryzmu lub groteski. Centralna Komisja Edukacyjna z pewnością ich zaskoczyła w tym roku. Maturzyści musieli zmierzyć się z tematem: „Synkretyzm w literaturze i jego rola w utworach literackich” - „Jak kreowana jest przestrzeń w literaturze i jego funkcja w utworach literackich” ba podstawie „Sklepy cynamonowe” Brunona Schulza.

 

Matura rozszerzona z języka polskiego to egzamin, który sprawdza zaawansowane umiejętności czytania, analizy i interpretacji tekstów literackich oraz języka polskiego podczas wszystkich lat nauki.

Ten rodzaj matury jest skierowany do uczniów, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu literatury i języka ojczystego. Zazwyczaj do matury z języka polskiego na poziomie rozszerzonym przystępują osoby, którą uczą się w klasie humanistycznej, a swoją przyszłość wiążą na przykład ze studiowaniem na kierunku filologia polska.

Co znajdzie się na egzaminie maturalnym rozszerzonym z języka polskiego, ile będzie trwał, a także kiedy uczniowie poznają wyniki? Wyjaśniamy!

Arkusze maturalne i zasady oceniania zadań

Kiedy matura z języka polskiego na poziomie rozszerzonym 2024

Język polski poziom rozszerzony matura 2023 - data:

 • 20 maja 2024 (poniedziałek), godz. 9:00 - termin główny
 • 14 czerwca 2023 (piątek), godz. 14:00 - termin dodatkowy

Matura 2024 z języka polskiego na poziomie rozszerzonym w terminie rozszerzonym odbędzie się 20 maja 2024 roku o godzinie 9:00.

Egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym w terminie dodatkowym odbędzie się 14 czerwca 2024 roku o godzinie 14:00.

Terminy matur 2024 - harmonogram

 • 26 kwietnia 2024 r. - zakończenie roku szkolnego dla maturzystów
 • od 7 do 24 maja 2024 r. - egzaminy pisemne w terminie głównym
 • od 11 do 25 maja 2024 r. - egzaminy ustne w terminie głównym
 • od 3 do 17 czerwca 2024 r. - egzaminy w terminie dodatkowym
 • 9 lipca 2024 r. - ogłoszenie wyników
 • od 20 do 21 sierpnia 2024 r. - egzaminy w terminie poprawkowym
 • 10 września 2024 r. - ogłoszenie wyników egzaminów poprawkowych

sprawdź harmonogram matur 2024

Jak wygląda matura 2024 z języka polskiego

Egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej ocenia zdolność dokonywania interpretacji porównawczej utworów literackich, a także tworzenia wypowiedzi argumentacyjnej.

W ramach tej wypowiedzi zdający może wybrać formę, która mu najbardziej odpowiada, na przykład rozprawkę lub szkic.To zadanie wymaga odniesienia się do tekstu, który może mieć charakter historyczno-literacki, teoretyczno-literacki lub krytyczno-literacki.

Uczeń, który przystępuje do matury z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, musi spełnić wymagania z poziomu podstawowego, a dodatkowo również z poziomu rozszerzonego.

Wśród takich wymagań znajduje się między innymi czytanie utworów stanowiących konteksty dla tekstów kultury poznawanych w szkole, ale także twórcze wykorzystywanie wypowiedzi krytycznoliterackich i teoretycznoliterackich (na przykład recenzja, szkic, artykuł, esej). Uczeń powinien także rozpoznawać retoryczną organizację wypowiedzi, wskazywać zastosowane w niej sposoby osiągania przejrzystości i sugestywności.

 

Ile będzie zadań z języka polskiego na poziomie rozszerzonym

Na egzaminie maturalnym z języka polskiego w 2023 roku uczeń będzie musiał napisać wypracowanie.

 • W Formule 2023: wypracowanie musi mieć minimum 500 wyrazów
 • W Formule 2015: wypracowanie musi mieć minimum 300 wyrazów

 

Ile punktów można zdobyć na poziomie rozszerzonym

 • Formuła 2023: uczeń będzie mógł zdobyć 35 punktów
 • Formuła 2015: uczeń będzie mógł uzyskać 40 punktów

 

Matura 2024 jak napisać rozprawkę? Najważniejsze zasady i przydatne słownictwo

Podczas pisania rozprawki uczniowie mają możliwość, żeby wykazać się zdobytą wiedzą, bogactwem językowym, ale także umiejętnością odpowiedniego konstruowania swojej wypowiedzi. W Formule 2023 sami będą wybierać lekturę obowiązkową, do której chcą się odnieść – a następnie będą musieli przywołać minimum dwa konteksty (na przykład kulturowy, biograficzny, historyczny).

czytaj dalej jak napisać rozprawkę na maturze

Ile trwa matura z języka polskiego na poziomie rozszerzonym

To, ile trwa matura z języka na poziomie rozszerzonym, zależy od tego, w jakiej Formule podchodzi do niej uczeń.

Egzamin maturalny 2024 z języka polskiego na poziomie rozszerzonym będzie trwał:

 • Formuła 2023: 210 minut (3,5 godziny)
 • Formuła 2015: 180 minut (3 godziny)

Czytaj dalej ile trwają matury 2024

Czy można nie zdać języka polskiego na poziomie rozszerzonym?

Uczniowie przystępujący do matury w Formule 2015 mają brak ustalonego progu punktowego z przedmiotu dodatkowego, co oznacza, że nie jest możliwe niezaliczenie egzaminu z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Niemniej jednak, uczniowie muszą przystąpić do jednego z przedmiotów dodatkowych.

Uczniowie, którzy zdają maturę w Formule 2023 również mają brak ustalonego progu punktowego z przedmiotu dodatkowego, co nadal gwarantuje, że egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym zostanie zaliczony. Warto jednak zaznaczyć, że od 2025 roku obowiązywać będzie wymóg uzyskania co najmniej 30% punktów z jednego z wybranych przedmiotów dodatkowych.

Co można mieć przy sobie podczas egzaminu?

Uczeń na egzaminie z języka polskiego na poziomie rozszerzonym powinien mieć przy sobie długopis z czarnym wkładem lub pióro z czarnym atramentem.

Musi mieć przy sobie również dowód osobisty – dzięki temu możliwe będzie potwierdzenie jego tożsamości. Uczeń nie może mieć przy sobie na maturze telefonu komórkowego ani innych urządzeń elektronicznych, takich jak smartfony czy tablety.

Dodatkowo, nie wolno mu posiadać materiałów pomocniczych, takich jak książki, notatki lub inne pomagające w rozwiązywaniu zadań. Wreszcie, zakazane jest posiadanie zegarka mechanicznego, który może zawierać ukryte funkcje lub mechanizmy. Uczniowie będą mogli jednak korrzystać ze słowników, ktore zostaną udostępnione przez szkołę.

Zmiany na egzaminie z języka polskiego

Zmianą jest to, że egzamin będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej. Zmianą jest również ograniczenie listy lektur w przypadku egzaminu z języka polskiego na poziomie rozszerzonym oraz zmiana formatu arkusza. Dodatkowo zmieniła się również liczba punktów – z 50 na 35 (zapis w Informatorze).

Kiedy wyniki z matury z języka polskiego

Wyniki egzaminu maturalnego (w terminie głównym oraz dodatkowym) ogłoszone zostaną na stronie OKE w systemie ZIU - 9 lipca 2024 r. po godzinie 8 rano, a dla osób poprawiających egzamin w sierpniu - 10 września 2024 r.

sprawdż wyniki matur 2024

To właśnie wtedy maturzyści dowiedzą się, jak poszedł im egzamin maturalny w 2024 roku, będą mogli też sprawdzić, czy uzyskane punkty pozwolą im się dostać na wymarzony kierunek studiów i wybraną przez siebie uczelnię.

 

Wyniki matury 2023 z języka polskiego (poziom rozszerzony)

 • Średnie wyniki matury 2023 z języka polskiego: 50 proc. możliwych do uzyskania punktów*

*w terminie głównym, dodatkowym oraz poprawkowym

 

Język polski jest jednym z częścięj wybieranych przedmiotów dodatkowych na maturze:

 • 2023: 52 073 osoby
 • 2022: 63 834 osoby
 • 2021: 56 793 osoby
 • 2020: 58 095 osób

 

Zobacz jak wyglądały wyniki matur w twojej szkole:

Co było na maturze 2023 z języka polskiego

Temat 1

Pierwszy temat na maturze brzmiał: "Realizm i fantastyka. Rozważ, jaką rolę pełni wykorzystanie konwencji realistycznej i konwencji fantastycznej w tym samym utworze". Wybrała go zdecydowana większość absolwentów: "Ten pierwszy temat był taki prosty!!!", "Boski ten pierwszy temat" – pisali na Twitterze – "Podejrzanie łatwy był ten temat 1". Abiturienci odwoływali się m.in. do postaci Konrada z "Dziadów" cz. III Adama Mickiewicza, "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego oraz "Balladyny" Juliusza Słowackiego.

 

Temat 2

Drugi temat krążył wokół "Małej apokalipsy" Tadeusza Konwickiego. Zdający mieli omówić temat w nawiązaniu do dzieł i tradycji antycznych i biblijnych. "Wszystkiego się spodziewałam tylko nie "Małej apokalipsy", której oczywiście nie powtórzyłam" – absolwenci dzielą się swoimi opiniami na portalach społecznościowych.

Maturzyści są zadowoleni z przebiegu egzaminu: "Szczerze mega przyjemne oba tematy" oraz "Polski rozszerzenie takie powiem fajne nawet". Część zdających pozostaje podejrzliwa: "Te tematy były jakoś dziwnie proste jak na rozszerzenie". Emocje opadły, absolwenci najgorsze mają już za sobą. Niektórzy spodziewali się najgorszego i są zadowoleni z takiego obrotu sprawy: "Myślałam, że będą gorsze tematy na tym polskim" oraz "Rozprawkę na rozszerzeniu lepiej mi się pisało niż na podstawie, super był ten temat".

 

Obawy przed maturą 2023 z języka polskiego

Od wczesnego poranka abiturienci dzielili się swoimi obawami dotyczącymi przebiegu egzaminu na portalach społecznościowych. Wielu kwestionowało zarówno swój poziom wiedzy, jak i podjęcie decyzji o przystąpieniu do tej matury:

 • "Nic nie umiem, nie wiem po co przyszłam"
 • "Tak, to prawda, nie przeczytałam żadnej lektury od podstawówki. Ale wiem co to metafora, więc raczej dam radę, przecież mówię po polsku"
 • "Po co ja wzięłam ten polski rozszerzony w ogóle".

Absolwenci narzekali również na kolejność egzaminów: "Polski rozszerzony powinien być zaraz po podstawię po nic nie pamiętam już". Od kilku dni zdający doszukiwali się przecieków, chwytając się ostatniej deski ratunku: "Nie wiem czy byłam kiedykolwiek czymś tak zawiedziona, jak w tym roku brakiem przecieków od Podlasia" oraz "Dajcie mi przecieki tematów, bo nie wytrzymam!".

 

Przecieki matura 2023 z języka polskiego

Pojawiły się również pytania o przecieki: "Hej, macie może jakieś przecieki dot. matury rozszerzonej z polskiego? Proszę, bo ja już się trzęsę na myśl o tej maturze". Podczas egzaminu na poziomie podstawowym zdający udostępnili tematy wypracowań w sieci, na Twitterze zdjęcia całego arkusza krążyły.

Podobnego obrotu akcji można spodziewać się również podczas rozszerzenia. W tym roku, pomimo starań dyrektora CKE, spora część maturzystów wnosi na salę egzaminacyjną telefony komórkowe. Dyrektorzy szkół zapowiadają, że wyciągną surowe konsekwencje jeżeli zdający zostanie złapany na korzystaniu z urządzenia mobilnego.

Łatwa czy trudna - opinie zdających w latach ubiegłych

 

Osoby, które dokładnie przeczytały wszystkie lektury, mogły być pewne, że uzyskają wysoką ilość punktów. To jednak, czy matura z języka polskiego na poziomie rozszerzonym w ubiegłych latach była trudna czy łatwa jest bardzo subiektywną kwestią. W dużej mierze zależy od tego, czy uczniowi „przypasował” temat wypracowania i miał odpowiednią wiedzę. Należy również pamiętać o tym, że podczas takich egzaminów niebagatelną rolę odgrywa również stres.

Po maturze z języka polskiego na poziomie rozszerzonym w 2022 roku większość uczniów była zadowolona: „Chyba nigdy nie napisałam tak szybko tak dobrej rozprawki” - brzmi komentarz jednej z uczennic. „Dobra, wyszłam, pisałam interpretację porównawczą i szło mi aż za dobrze, ciekawe czy było na tyle łatwe, czy źle zinterpretowałam” - napisała na Twitterze kolejna maturzystka.

Część uczniów nie była jednak zadowolona z tego, jak poszedł im ten egzamin: „Jaką daliście tezę i do czegoś się odnieśliście? Bo czuję, że to było za łatwe i coś źle zrozumiałam”. Jak widać zdania wśród uczniów są bardzo podzielone.

Lista lektur na maturze z języka polskiego

Lista lektur matura 2024 (zgodna z wymaganiami egzaminacyjnymi)

 1. Biblia, w tym fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Księgi Psalmów, Apokalipsy św. Jana
 2. Jan Parandowski, Mitologia, cz. I Grecja
 3. Homer, Iliada (fragmenty)
 4. Sofokles, Antygona
 5. Lament świętokrzyski (fragmenty)
 6. Legenda o św. Aleksym (fragmenty)
 7. Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią (fragmenty)
 8. Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu (fragmenty)
 9. Pieśń o Rolandzie (fragmenty)
 10. Gall Anonim, Kronika polska (fragmenty)
 11. Dante Alighieri, Boska Komedia (fragmenty)
 12. Jan Kochanowski, Odprawa posłów greckich
 13. Piotr Skarga, Kazania sejmowe (fragmenty)
 14. Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki (fragmenty)
 15. William Szekspir, Makbet
 16. Molier, Skąpiec
 17. Adam Mickiewicz, Konrad Wallenrod,
 18. Adam Mickiewicz,Dziady cz. III
 19. Juliusz Słowacki, Kordian
 20. Bolesław Prus, Lalka
 21. Henryk Sienkiewicz, Potop
 22. Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara
 23. Stanisław Wyspiański, Wesele
 24. Stefan Żeromski, Przedwiośnie
 25. Tadeusz Borowski, opowiadania: Proszę państwa do gazu, Ludzie, którzy szli
 26. Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat
 27. Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem
 28. Albert Camus, Dżuma
 29. George Orwell, Rok 1984
 30. Sławomir Mrożek, Tango
 31. Marek Nowakowski, Raport o stanie wojennym (wybrane opowiadanie), Górą „Edek” (z tomu Prawo prerii)
 32. Jacek Dukaj, Katedra (z tomu W kraju niewiernych)
 33. Andrzej Stasiuk, Miejsce (z tomu Opowieści galicyjskie)
 34. Olga Tokarczuk, Profesor Andrews w Warszawie (z tomu Gra na wielu bębenkach)
 
Ponadto z zakresu szkoły podstawowej
 1. Ignacy Krasicki, bajki
 2. Adam Mickiewicz, Dziady cz. II, Pan Tadeusz
 3. Juliusz Słowacki, Balladyna
W wypracowaniu na poziomie podstawowym zdający może również odwołać się do lektur obowiązkowych ujętych w wymaganiach egzaminacyjnych dla poziomu rozszerzonego
 

Lista lektur - poziom rozszerzony

Lista lektur matura 2024

 • Homer, Odyseja (fragmenty)
 • Arystoteles, Poetyka, Retoryka (fragmenty)
 • Platon, Państwo (fragmenty)
 • św. Augustyn, Wyznania (fragmenty)
 • św. Tomasz z Akwinu, Summa teologiczna (fragmenty)
 • Michel de Montaigne, Próby (fragmenty)
 • William Szekspir, Hamlet
 • Juliusz Słowacki, Lilla Weneda
 • Zygmunt Krasiński, Nie-Boska Komedia
 • realistyczna lub naturalistyczna powieść europejska (Honoré de Balzac, Ojciec Goriot lub
 • Charles Dickens, Klub Pickwicka, lub Mikołaj Gogol, Martwe dusze, lub Gustaw
 • Flaubert, Pani Bovary)
 • Stanisław Wyspiański, Noc listopadowa
 • Franz Kafka, Proces (fragmenty)
 • Michaił Bułhakow, Mistrz i Małgorzata
 • Stanisław Ignacy Witkiewicz, Szewcy
 • Bruno Schulz, wybrane opowiadania z tomu Sklepy cynamonowe
 • Tadeusz Konwicki, Mała Apokalipsa
 • Sławomir Mrożek, wybrane opowiadania
 

Inne lektury obowiązkowe

Inne lektury obowiązkowe (zgodne z podstawą programową, nieujęte w wymaganiach egzaminacyjnych), do których również można się odwołać w wypracowaniu.

Poziom podstawowy
 • William Szekspir, Romeo i Julia
 • Ignacy Krasicki, wybrane satyry
 • Adam Mickiewicz, wybrane ballady, w tym Romantyczność
 • Bolesław Prus, Z legend dawnego Egiptu
 • Władysław Stanisław Reymont, Chłopi (tom I – Jesień)
 • Stefan Żeromski, Rozdzióbią nas kruki, wrony…
 • Witold Gombrowicz, Ferdydurke (fragmenty)
 • Józef Mackiewicz, Droga donikąd (fragmenty)
 • Antoni Libera, Madame
 • Ryszard Kapuściński, Podróże z Herodotem (fragmenty)
 • Ponadto z zakresu szkoły podstawowej
 • Aleksander Fredro, Zemsta
 
Poziom rozszerzony
 • Arystofanes, Chmury
 • Wergiliusz, Eneida (fragmenty)
 • François Rabelais, Gargantua i Pantagruel (fragmenty)
 • Jan Kochanowski, Treny (jako cykl poetycki)
 • Jorge Luis Borges, wybrane opowiadanie
 • Janusz Głowacki, Antygona w Nowym Jorku

sprawdź

harmonogram matur 2024

kalkulator maturalny

arkusze maturalne

matura 2024 polski - podstawowy

matura 2024 polski - rozszerzony

matura 2024 polski - ustny

matura 2024 matematyka - podstawowa

matura 2024 matematyka - rozszerzona

matura 2024 angielski - podstawowy

matura 2024 angielski - rozszerzony

matura 2024 angielski - ustny

matura 2024 niemiecki - podstawowy

matura 2024 niemiecki - rozszerzony

matura 2024 niemiecki - ustny

matura 2024 biologia

matura 2024 chemia

matura 2024 fizyka

matura 2024 historia

matura 2024 geografia

matura 2024 informatyka

matura 2024 wos

matura 2024 - wszystko

wyniki matur 2024

matura poprawkowa 2024

niezdana matura 2024

jak wyglądają matury 2024

jak liczyć punkty matura 2024

nowa lista pytań jawnych matura 2024

kierunki studiów 2024

progi punktowe na studia

jak wpisać wyniki matur w systemie IRK krok po kroku

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia